Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kylien kehittämissäätiö
Kolumni

Ve­ro­ra­ho­ja ei voi jakaa salassa – kylien säätiön tulisi jul­kis­taa avus­tus­ten saajat

30.04.2021 20:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­sää­tiös­sä tehdään työtä

12.03.2021 12:00 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön sään­tö­jä ha­lu­taan uusia – säätiön mil­joo­na­omai­suu­den hal­lin­ta pysyisi silti tiu­kas­ti säätiön hal­li­tuk­sen nä­peis­sä

12.01.2021 06:30 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Säätiö on huono yh­teis­ten rahojen hal­lin­noi­ja ja jakaja, on­gel­ma­na lä­pi­nä­ky­vyy­den puute

07.12.2020 16:58 5
Tilaajille

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta tehdään ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys – Säätiö ei kotiuta si­joi­tuk­siaan

04.12.2020 16:48 2
Tilaajille

Kun­to­sa­li ja uudet ikkunat ky­lä­ta­lol­le – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö jakaa Ro­va­nie­men kylille ko­rot­to­mia lainoja ja tukea pieniin hank­kei­siin

30.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­koi­tuk­sel­lis­ta har­haan­joh­ta­mis­ta

28.11.2020 10:12
Tilaajille

Ro­va­nie­men ke­hit­tä­mis­sää­tiön si­joi­tus­koh­de pyrkii taas suojaan vel­ko­jil­ta - 200 000 euron si­joi­tuk­set vaa­ras­sa

20.11.2020 12:25 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men ky­lä­avus­tuk­set ovat nyt haet­ta­va­na

01.04.2020 15:11

Ro­va­nie­me­läi­nen hy­vin­voin­ti­kek­sin­tö Kunnan Pojat jatkaa pe­rin­tö­ra­hoil­la ja ky­lä­sää­tiön tuella – Malli viety myös etelään

29.01.2020 11:36

Hy­vin­voin­ti­bus­si Onni ei enää kierrä Ro­va­nie­men kyliä – "Liian kallis pal­ve­lu"

07.01.2020 15:02

Ro­va­nie­men kylät ko­koon­tui­vat yhteen - Löytyi sekä on­nis­tu­mi­sia että kiviä, joihin kom­pu­roi­da

22.11.2019 12:23
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Lä­hi­ruo­kaa li­ha­ti­lal­ta

27.03.2017 22:15
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Likellä tuo lähelle

27.03.2017 22:06
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Lea­der-tuel­la ideat elämään

27.03.2017 21:57
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Mikrot maail­mal­le

27.03.2017 21:45
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Kä­si­työ­mat­kai­lu ku­kois­taa Ni­van­ky­läl­lä

27.03.2017 17:42
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Suvanto Care auttaa van­hus­ta pär­jää­mään

27.03.2017 17:31
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Alussa oli suo, kuokka ja yk­si­tyis­omis­ta­ja

27.03.2017 17:21
Mainos Kylien kehittämissäätiö

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö – kylien yri­tys­ten ja asuk­kai­den tukena

27.03.2017 17:11