Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kunnallispolitiikka
Vasemmisto otti ohjat Haaparannalla – Keskusta ja kokoomus antoivat rukkaset demareiden kosiskelulle

Va­sem­mis­to otti ohjat Haa­pa­ran­nal­la – Kes­kus­ta ja ko­koo­mus an­toi­vat ruk­ka­set de­ma­rei­den ko­sis­ke­lul­le

17.10.2022 18:00 1
Tilaajille
Kemijärvellä lapset ja nuoret pääsevät liikuntahallille ja uimaan ilmaiseksi –  "Hieno ele kaupungilta", toteaa perheenäiti

Ke­mi­jär­vel­lä lapset ja nuoret pää­se­vät lii­kun­ta­hal­lil­le ja uimaan il­mai­sek­si – "Hieno ele kau­pun­gil­ta", toteaa per­heen­äi­ti

07.10.2022 07:00 5
Tilaajille
Kemijärvi siirtyy kahden lautakunnan malliin – Paula Alatalon vaalikelpoisuus jäi pöydälle

Ke­mi­jär­vi siirtyy kahden lau­ta­kun­nan malliin – Paula Ala­ta­lon vaa­li­kel­poi­suus jäi pöy­däl­le

20.09.2022 07:57 4
Tilaajille
Savukoskelta erinomainen tulos – kustannusrakenne silti liian raskas, säästöjä haetaan järjestelemällä ruokapalveluja

Sa­vu­kos­kel­ta erin­omai­nen tulos – kus­tan­nus­ra­ken­ne silti liian raskas, sääs­tö­jä haetaan jär­jes­te­le­mäl­lä ruo­ka­pal­ve­lu­ja

14.06.2022 15:56 1
Tilaajille
Pelkosenniemi myi Kuusirannan 295 000 eurolla ja päätti tonttihinnastosta

Pel­ko­sen­nie­mi myi Kuu­si­ran­nan 295 000 eurolla ja päätti tont­ti­hin­nas­tos­ta

12.05.2022 20:40
Tilaajille
Vesa Ylinampa Rovaniemen perussuomalaisten johtoon

Vesa Yli­nam­pa Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lais­ten johtoon

25.04.2022 12:04 4
Tilaajille
Valtuutettu Kalervo Björkbacka jätti perussuomalaiset, mutta ei aio loikata mihinkään

Val­tuu­tet­tu Kalervo Björk­bac­ka jätti pe­rus­suo­ma­lai­set, mutta ei aio loikata mi­hin­kään

01.04.2022 12:53 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa palkita henkilöstöä koronan takia tehdystä työstä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa palkita hen­ki­lös­töä koronan takia teh­dys­tä työstä

29.03.2022 19:19 1
Tilaajille
Tiukka äänestys Tunturitiestä – Kittilän valtuutetut erimielisiä Levin huipulle vievän tien kunnossapidosta

Tiukka ää­nes­tys Tun­tu­ri­ties­tä – Kit­ti­län val­tuu­te­tut eri­mie­li­siä Levin hui­pul­le vievän tien kun­nos­sa­pi­dos­ta

01.03.2022 16:03
Tilaajille
Valtuutetut hautasivat pormestarimallin Enontekiöllä - Birgitta Eirasta tulossa kunnanjohtajan sijainen

Val­tuu­te­tut hau­ta­si­vat por­mes­ta­ri­mal­lin Enon­te­kiöl­lä - Bir­git­ta Eirasta tulossa kun­nan­joh­ta­jan si­jai­nen

29.01.2022 10:58 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven de­mo­kra­tiaa vah­vis­tet­ta­va

27.01.2022 08:51 1
Tilaajille
Armeijasta sikisi suomalaisen tv-viihteen historiaa – elämä otti suunnan, jota ei mitenkään voinut ennakoida, myöntää Kivikasvoista tuttu Ilkka Lähteenmäki

Ar­mei­jas­ta sikisi suo­ma­lai­sen tv-viih­teen his­to­riaa – elämä otti suun­nan, jota ei mi­ten­kään voinut en­na­koi­da, myöntää Ki­vi­kas­vois­ta tuttu Ilkka Läh­teen­mä­ki

26.01.2022 19:00
Tilaajille
Sairaalanniemen suunnitelmat nähtäville Rovaniemellä

Sai­raa­lan­nie­men suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2021 20:07
Tilaajille
Keminmaan kuntapäättäjät esittivät kunnanjohtaja Mauri Posiolle irtisanoutumista

Ke­min­maan kun­ta­päät­tä­jät esit­ti­vät kun­nan­joh­ta­ja Mauri Po­siol­le ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta

20.12.2021 16:39 10
Tilaajille
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila tekee tv-ohjelmaa Paavo Väyrysen kanssa – Väyrynen mainostaa ohjelman sopivan toisinajattelijoille ja oman tiensä kulkijoille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Susanna Junt­ti­la tekee tv-oh­jel­maa Paavo Väy­ry­sen kanssa – Väy­ry­nen mai­nos­taa oh­jel­man sopivan toi­sin­ajat­te­li­joil­le ja oman tiensä kul­ki­joil­le

09.11.2021 10:40 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontin suunnittelu ensi vuonna – rahaa varattu miljoona euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tin suun­nit­te­lu ensi vuonna – rahaa varattu mil­joo­na euroa

05.11.2021 13:09 7
Tilaajille
Kaupungilla on yhteinen tahto luoda uutta Torniota – Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio pitää näkemysten yhteensovittamisesta

Kau­pun­gil­la on yh­tei­nen tahto luoda uutta Tor­nio­ta – Tornion kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olli Rainio pitää nä­ke­mys­ten yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

29.09.2021 16:00
Tanja Joonasta Ylitornion valtuuston puheenjohtaja – Jouni Ollikkala johtaa kunnanhallitusta kaksi kautta, Regina Savolainen seuraavat kaksi kautta

Tanja Joo­nas­ta Yli­tor­nion val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Jouni Ol­lik­ka­la johtaa kun­nan­hal­li­tus­ta kaksi kautta, Regina Sa­vo­lai­nen seu­raa­vat kaksi kautta

30.08.2021 20:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Onni on tais­te­lus­sa, kurjuus alis­tu­mi­ses­sa”

28.08.2021 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tal­le veret sei­saut­ta­va tappio Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2021 05:46 2
Tilaajille