Kunnallispolitiikka
Viimeisin 12 tuntia
Vaaranlammen koulun sijoituspäätös syyskuussa – Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta joutuu valitsemaan kahden sijoituspaikan väliltä

Vaa­ran­lam­men koulun si­joi­tus­pää­tös syys­kuus­sa – Ro­va­nie­men kau­pun­gin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta joutuu va­lit­se­maan kahden si­joi­tus­pai­kan väliltä

07:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Kärk­käi­nen on ter­ve­tul­lut

10.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mirjami Lehto

Lu­ki­jal­ta: Ar­mo­ton­ta sa­ne­lu­po­li­tiik­kaa

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Olen kuin kotona

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Tyhjistä asunnoista isot kustannukset
Lukijalta Mielipide Erkki Lehtoranta

Lu­ki­jal­ta: Tyh­jis­tä asun­nois­ta isot kus­tan­nuk­set

04.08.2020 06:00 1
Tilaajille
"Meri-Lapin nuoriso-orkesteriin ei riitä soittajia, eikä se tule juuri ammattiorkesteria halvemmaksi"

"Me­ri-La­pin nuo­ri­so-or­kes­te­riin ei riitä soit­ta­jia, eikä se tule juuri am­mat­ti­or­kes­te­ria hal­vem­mak­si"

31.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Vedyn tuotantolaitos Tornioon
Lukijalta Mielipide Pekka Hacklin

Lu­ki­jal­ta: Vedyn tuo­tan­to­lai­tos Tor­nioon

28.07.2020 06:10 0
Tilaajille
Vanhemmat
Keminmaan viranhaltijat kokevat, että poliitikot puuttuvat heidän työhönsä edistääkseen omia etujaan – kunnan työilmapiiriselvitys valmistui

Ke­min­maan vi­ran­hal­ti­jat ko­ke­vat, että po­lii­ti­kot puut­tu­vat heidän työ­hön­sä edis­tääk­seen omia etujaan – kunnan työ­il­ma­pii­ri­sel­vi­tys val­mis­tui

07.07.2020 19:30 6
Tilaajille
Yli 30-vuotisen kunnallisseurannan johtopäätös: Kunnat joutaisi lakkauttaa
Kolumni Ilari Tapio

Yli 30-vuo­ti­sen kun­nal­lis­seu­ran­nan joh­to­pää­tös: Kunnat jou­tai­si lak­kaut­taa

05.06.2020 08:00 1
Virkamiehet vakuuttavat: Rovaniemellä rakennetaan tulvarajan yläpuolelle

Vir­ka­mie­het va­kuut­ta­vat: Ro­va­nie­mel­lä ra­ken­ne­taan tul­va­ra­jan ylä­puo­lel­le

03.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Perussuomalaiset sai Matti Henttusen loikan myötä vahvan yliedustuksen kaupunginhallitukseen

Pe­rus­suo­ma­lai­set sai Matti Hent­tu­sen loikan myötä vahvan yli­edus­tuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

07.05.2020 19:08 0
Tilaajille
KAS luopui omakotitaloistaan Rovaniemellä, mutta asuntojen määrä kasvoi hieman viime vuonna

KAS luopui oma­ko­ti­ta­lois­taan Ro­va­nie­mel­lä, mutta asun­to­jen määrä kasvoi hieman viime vuonna

06.05.2020 20:38 0
Tilaajille
Keminmaassa aletaan valmistella kunnanhallituksen puheenjohtajan erottamista luottamuspulan vuoksi

Ke­min­maas­sa aletaan val­mis­tel­la kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan erot­ta­mis­ta luot­ta­mus­pu­lan vuoksi

22.04.2020 19:56 0
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajan potkuihin voikin riittää 11 valtuutettua – peruste vaihtui luottamuspulasta laiminlyönneiksi

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pot­kui­hin voikin riittää 11 val­tuu­tet­tua – peruste vaihtui luot­ta­mus­pu­las­ta lai­min­lyön­neik­si

20.04.2020 19:45 0
Tilaajille
Rovaniemen koronalasku saattaa jäädä noin miljoonaan – summa kasvaa, jos poikkeusolot pitkittyvät

Ro­va­nie­men ko­ro­na­las­ku saattaa jäädä noin mil­joo­naan – summa kasvaa, jos poik­keus­olot pit­kit­ty­vät

14.04.2020 17:00 0
Tilaajille
Inari yrittää selvitä ilman lomautuksia raskaasta koronakeväästä

Inari yrittää selvitä ilman lo­mau­tuk­sia ras­kaas­ta ko­ro­na­ke­vääs­tä

07.04.2020 16:15 0
Tilaajille

Inarin kunta aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, koskee koko hen­ki­lös­töä

07.04.2020 09:03 0
Tilaajille
Kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan luottamus punnitaan Kolarin valtuustossa maanantaina

Kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan luot­ta­mus pun­ni­taan Kolarin val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na

02.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Kunnan tilinpäätöksen käsittely viivästyy Utsjoella viikoilla

Kunnan ti­lin­pää­tök­sen kä­sit­te­ly vii­väs­tyy Uts­joel­la vii­koil­la

24.03.2020 14:47 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen valtuutettu Anja Joensuu luopuu luottamustoimistaan: Lapsen syöpä pakottaa muuttamaan Ouluun

Ro­va­nie­me­läi­nen val­tuu­tet­tu Anja Joensuu luopuu luot­ta­mus­toi­mis­taan: Lapsen syöpä pa­kot­taa muut­ta­maan Ouluun

22.03.2020 18:42 0
Tilaajille