Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Kunnallispolitiikka
Sairaalanniemen suunnitelmat nähtäville Rovaniemellä

Sai­raa­lan­nie­men suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2021 20:07
Tilaajille
Keminmaan kuntapäättäjät esittivät kunnanjohtaja Mauri Posiolle irtisanoutumista

Ke­min­maan kun­ta­päät­tä­jät esit­ti­vät kun­nan­joh­ta­ja Mauri Po­siol­le ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta

20.12.2021 16:39 10
Tilaajille
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila tekee tv-ohjelmaa Paavo Väyrysen kanssa – Väyrynen mainostaa ohjelman sopivan toisinajattelijoille ja oman tiensä kulkijoille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Susanna Junt­ti­la tekee tv-oh­jel­maa Paavo Väy­ry­sen kanssa – Väy­ry­nen mai­nos­taa oh­jel­man sopivan toi­sin­ajat­te­li­joil­le ja oman tiensä kul­ki­joil­le

09.11.2021 10:40 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon remontin suunnittelu ensi vuonna – rahaa varattu miljoona euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tin suun­nit­te­lu ensi vuonna – rahaa varattu mil­joo­na euroa

05.11.2021 13:09 7
Tilaajille
Kaupungilla on yhteinen tahto luoda uutta Torniota – Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio pitää näkemysten yhteensovittamisesta

Kau­pun­gil­la on yh­tei­nen tahto luoda uutta Tor­nio­ta – Tornion kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olli Rainio pitää nä­ke­mys­ten yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

29.09.2021 16:00
Tanja Joonasta Ylitornion valtuuston puheenjohtaja – Jouni Ollikkala johtaa kunnanhallitusta kaksi kautta, Regina Savolainen seuraavat kaksi kautta

Tanja Joo­nas­ta Yli­tor­nion val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Jouni Ol­lik­ka­la johtaa kun­nan­hal­li­tus­ta kaksi kautta, Regina Sa­vo­lai­nen seu­raa­vat kaksi kautta

30.08.2021 20:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Onni on tais­te­lus­sa, kurjuus alis­tu­mi­ses­sa”

28.08.2021 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tal­le veret sei­saut­ta­va tappio Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2021 05:46 2
Tilaajille
Yhteislistat nappasivat parhaat päältä Kolarin luottamuspaikoista

Yh­teis­lis­tat nap­pa­si­vat parhaat päältä Kolarin luot­ta­mus­pai­kois­ta

18.08.2021 15:29
Tilaajille
Tornio valitsi päättäjät ennakkosuunnitelman mukaisesti

Tornio valitsi päät­tä­jät en­nak­ko­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

17.08.2021 09:43
Tilaajille
Lisää elinvoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää elin­voi­maa

13.08.2021 08:00 2
Tilaajille
Pellon valtuusto jatkaa Mäkituomaan komennossa – varapuheenjohtajia valittiin neljä

Pellon val­tuus­to jatkaa Mä­ki­tuo­maan ko­men­nos­sa – va­ra­pu­heen­joh­ta­jia va­lit­tiin neljä

10.08.2021 18:38
Tilaajille
Tavia johtaa valtuustoa, Tikka hallitusta Simossa

Tavia johtaa val­tuus­toa, Tikka hal­li­tus­ta Simossa

10.08.2021 12:03 2
Tilaajille
Opetuksella entistä suurempi rooli kunnan palveluna
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tuk­sel­la entistä suu­rem­pi rooli kunnan pal­ve­lu­na

09.08.2021 07:00
Tilaajille
Vaaliliitto vie ison osan Pellon paikoista

Vaa­li­liit­to vie ison osan Pellon pai­kois­ta

02.08.2021 12:40 1
Tilaajille
Koirat tarvitsevat koirapuiston, josta ei kaadeta puita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirat tar­vit­se­vat koi­ra­puis­ton, josta ei kaadeta puita

02.08.2021 05:00
Tilaajille
Maakunnan johdossa Meri-Lapin vuoro – Maakunnan johtotehtävät kiinnostavat Katri Kulmunia

Maa­kun­nan joh­dos­sa Me­ri-La­pin vuoro – Maa­kun­nan joh­to­teh­tä­vät kiin­nos­ta­vat Katri Kul­mu­nia

30.07.2021 18:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kym­me­nen pis­tet­tä

30.07.2021 09:48
Tilaajille
Aulikin pelko on viisauden alku
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aulikin pelko on vii­sau­den alku

29.07.2021 04:30 1
Tilaajille
Kaksi suurinta liittoutui Ylitorniolla – Keskusta ja Ylitornion parhaaksi solmivat teknisen vaaliliiton

Kaksi suu­rin­ta liit­tou­tui Yli­tor­niol­la – Kes­kus­ta ja Yli­tor­nion par­haak­si sol­mi­vat tek­ni­sen vaa­li­lii­ton

27.07.2021 20:12 2
Tilaajille