Kunnallispolitiikka
Viimeisin tunti
Mitä Kittillä voisi Rovaniemelle opettaa?
Lukijalta Mielipide Esa Tikkala

Mitä Kit­til­lä voisi Ro­va­nie­mel­le opet­taa?

05:25 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Akseli Erkkilä

Työn­te­ki­jöis­tä ha­lu­taan tehdä pai­men­to­lai­sia

10.04.2021 12:25 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Kurula

Sau­na­il­to­ja­kaan ei ole pidetty

08.04.2021 21:54
Tilaajille
Opisto yhtiön kurimuksessa
Lukijalta Mielipide Leena Jääskeläinen

Opisto yhtiön ku­ri­muk­ses­sa

08.04.2021 18:35 1
Tilaajille
Valionrannan rakentamisesta päätetään loppuvuodesta, jos kaikki menee suunnitellusti

Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­ses­ta pää­te­tään lop­pu­vuo­des­ta, jos kaikki menee suun­ni­tel­lus­ti

01.04.2021 20:54 2
Tilaajille

Ei vie­lä­kään pää­tös­tä – Ro­va­nie­mi arpoo yhä, miten ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi kär­si­nei­tä yri­tyk­siä tuetaan

30.03.2021 08:08
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki myi Nousun koulun – Huu­to­kau­pas­sa kou­lus­ta tehtiin 87 tar­jous­ta

30.03.2021 08:00
Tilaajille

Kuusi elin­voi­ma­joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta haas­ta­tel­laan Ro­va­nie­mel­lä

29.03.2021 20:57 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ostaa kaikki yksityisten maat Ounasvaaralta, jos omistajat haluavat myydä – Puuta ei hakata, mutta kokonaan ei suojellakaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ostaa kaikki yk­si­tyis­ten maat Ou­nas­vaa­ral­ta, jos omis­ta­jat ha­lua­vat myydä – Puuta ei hakata, mutta ko­ko­naan ei suo­jel­la­kaan

26.03.2021 10:53 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus linjaa koronatukien maksua yrityksille maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus linjaa ko­ro­na­tu­kien maksua yri­tyk­sil­le maa­nan­tai­na

25.03.2021 21:20 1
Tilaajille
Ehkä tomu kohta laskeutuu
Kolumni Pekka Rytkönen

Ehkä tomu kohta las­keu­tuu

25.03.2021 07:00
Tilaajille
Kaupunginhallitusta ei eroteta Rovaniemellä – Valtuutetut näkivät poliittista teatteria, mutta myös ilkeää kiusantekoa

Kau­pun­gin­hal­li­tus­ta ei eroteta Ro­va­nie­mel­lä – Val­tuu­te­tut näkivät po­liit­tis­ta teat­te­ria, mutta myös ilkeää kiu­san­te­koa

22.03.2021 19:31 6
Tilaajille
Kiistely Rovaniemen teistä pitkittyy – kaupungin lakimiehet ovat ylityöllistettyjä

Kiis­te­ly Ro­va­nie­men teistä pit­kit­tyy – kau­pun­gin la­ki­mie­het ovat yli­työl­lis­tet­ty­jä

19.03.2021 21:02 4
Tilaajille
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja vaihtuu Rovaniemellä – Sanna Luoma väistyy, tilalle Petteri Pohja

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja vaihtuu Ro­va­nie­mel­lä – Sanna Luoma väis­tyy, tilalle Petteri Pohja

18.03.2021 20:17 3
Tilaajille
Hannu Ovaskainen ei katso olleensa jäävi kaupungin yhteiskilpailutuspäätöksessä – "Mie ostan itsekin kopiokoneita, en mie niitä myy"

Hannu Ovas­kai­nen ei katso ol­leen­sa jäävi kau­pun­gin yh­teis­kil­pai­lu­tus­pää­tök­ses­sä – "Mie ostan itsekin ko­pio­ko­nei­ta, en mie niitä myy"

18.03.2021 19:47
Tilaajille
Varoitusten antamisesta ei syntynyt päätöstä Rovaniemen kaupunginhallituksen kriisikokouksessa – "Jokin reaktio tästä on seurattava"

Va­roi­tus­ten an­ta­mi­ses­ta ei syn­ty­nyt pää­tös­tä Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen krii­si­ko­kouk­ses­sa – "Jokin reaktio tästä on seu­rat­ta­va"

18.03.2021 19:27 13
Tilaajille
Kaupunginhallituksen kriisikokous alkaa Rovaniemellä kello 15, varoituksesta päätetään tänään

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen krii­si­ko­kous alkaa Ro­va­nie­mel­lä kello 15, va­roi­tuk­ses­ta pää­te­tään tänään

18.03.2021 10:53 3
Tilaajille
Portti uhkaa jättää politiikan –  Kokenut valtuutettu ei niele luvassa olevaa varoitusta

Portti uhkaa jättää po­li­tii­kan – Kokenut val­tuu­tet­tu ei niele luvassa olevaa va­roi­tus­ta

17.03.2021 14:47 12
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus uskoo tehdashankkeeseen –"KHO:hon tehdyissä valituksissa ei ole uusia perusteita, jotka vaikuttaisivat aiempiin lausuntoihin"

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus uskoo teh­das­hank­kee­seen –"K­HO:hon teh­dyis­sä va­li­tuk­sis­sa ei ole uusia pe­rus­tei­ta, jotka vai­kut­tai­si­vat aiem­piin lau­sun­toi­hin"

16.03.2021 08:00 1
Tilaajille
Hallitus tyrmäsi yhteiskilpailutuksen – Rovaniemi ei liity Hansel Oy:n yhteiskilpailutukseen

Hal­li­tus tyrmäsi yh­teis­kil­pai­lu­tuk­sen – Ro­va­nie­mi ei liity Hansel Oy:n yh­teis­kil­pai­lu­tuk­seen

15.03.2021 21:00 7
Tilaajille