Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kunnallispolitiikka

Tanja Joo­nas­ta Yli­tor­nion val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Jouni Ol­lik­ka­la johtaa kun­nan­hal­li­tus­ta kaksi kautta, Regina Sa­vo­lai­nen seu­raa­vat kaksi kautta

30.08.2021 20:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Onni on tais­te­lus­sa, kurjuus alis­tu­mi­ses­sa”

28.08.2021 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tal­le veret sei­saut­ta­va tappio Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2021 05:46 2
Tilaajille

Yh­teis­lis­tat nap­pa­si­vat parhaat päältä Kolarin luot­ta­mus­pai­kois­ta

18.08.2021 15:29
Tilaajille

Tornio valitsi päät­tä­jät en­nak­ko­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

17.08.2021 09:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää elin­voi­maa

13.08.2021 08:00 2
Tilaajille

Pellon val­tuus­to jatkaa Mä­ki­tuo­maan ko­men­nos­sa – va­ra­pu­heen­joh­ta­jia va­lit­tiin neljä

10.08.2021 18:38
Tilaajille

Tavia johtaa val­tuus­toa, Tikka hal­li­tus­ta Simossa

10.08.2021 12:03 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tuk­sel­la entistä suu­rem­pi rooli kunnan pal­ve­lu­na

09.08.2021 07:00
Tilaajille

Vaa­li­liit­to vie ison osan Pellon pai­kois­ta

02.08.2021 12:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirat tar­vit­se­vat koi­ra­puis­ton, josta ei kaadeta puita

02.08.2021 05:00
Tilaajille

Maa­kun­nan joh­dos­sa Me­ri-La­pin vuoro – Maa­kun­nan joh­to­teh­tä­vät kiin­nos­ta­vat Katri Kul­mu­nia

30.07.2021 18:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kym­me­nen pis­tet­tä

30.07.2021 09:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aulikin pelko on vii­sau­den alku

29.07.2021 04:30 1
Tilaajille

Kaksi suu­rin­ta liit­tou­tui Yli­tor­niol­la – Kes­kus­ta ja Yli­tor­nion par­haak­si sol­mi­vat tek­ni­sen vaa­li­lii­ton

27.07.2021 20:12 2
Tilaajille

Kul­mu­nil­le pi­de­tään val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan paikkaa Tor­nios­sa –  Neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta ovat al­ku­vai­hees­sa

23.06.2021 14:30
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti sel­vit­tää teh­das­hank­kee­seen liit­ty­vät kau­pun­gin toimet ja pää­tök­set

14.06.2021 20:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pöy­liö­vaa­ran sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla ajan­koh­tai­nen hanke – Uusi silta rat­kai­si­si monta Ro­va­nie­men on­gel­maa

06.06.2021 16:28 6
Tilaajille

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö joutui lo­pet­ta­maan van­hus­ten tu­ke­mi­sen – Tapa tulkita lakeja muuttui

02.06.2021 06:00 12
Tilaajille

Vihreät in­nok­kaim­pia ve­ron­ko­rot­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – Enem­mis­tö eh­dok­kais­ta on verojen nostoa vastaan

31.05.2021 12:16 27
Tilaajille