Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kunnallispolitiikka
Rovaniemi nostaa tuloveroa – kiinteistöverot pysyvät nykyisellä tasolla

Ro­va­nie­mi nostaa tu­lo­ve­roa – kiin­teis­tö­ve­rot pysyvät ny­kyi­sel­lä tasolla

13.11.2023 21:24 8
Tilaajille
Sodankylän vanha paloasema puretaan

So­dan­ky­län vanha pa­lo­ase­ma pu­re­taan

13.11.2023 19:50 4
Tilaajille
Sodankylän kokoomuksen valtuustoryhmä syyttää Pekka Heikkistä epäasiallisesta käytöksestä ja erotti ryhmästä – Heikkinen ei allekirjoita väitteitä

So­dan­ky­län ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä syyttää Pekka Heik­kis­tä epä­asial­li­ses­ta käy­tök­ses­tä ja erotti ryh­mäs­tä – Heik­ki­nen ei al­le­kir­joi­ta väit­tei­tä

23.10.2023 19:24 4
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajan paikalta irtisanoutunut Kristiina Tikkala: Minulla on itsesuojeluvaisto tallella

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pai­kal­ta ir­ti­sa­nou­tu­nut Kris­tii­na Tik­ka­la: Minulla on it­se­suo­je­lu­vais­to tal­lel­la

08.09.2023 09:47 10
Tilaajille
Simon kunnanhallitusta johtaa politiikan konkari – keskusta halusi tehtävään Tapani Kuuselan valtuuston ulkopuolelta

Simon kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa po­li­tii­kan konkari – kes­kus­ta halusi teh­tä­vään Tapani Kuu­se­lan val­tuus­ton ul­ko­puo­lel­ta

21.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Ranua hakee hallintojohtajaa, kunnanhallitus laittoi kiinteistökaupat jäihin

Ranua hakee hal­lin­to­joh­ta­jaa, kun­nan­hal­li­tus laittoi kiin­teis­tö­kau­pat jäihin

19.04.2023 13:56
Tilaajille
Vasemmisto otti ohjat Haaparannalla – Keskusta ja kokoomus antoivat rukkaset demareiden kosiskelulle

Va­sem­mis­to otti ohjat Haa­pa­ran­nal­la – Kes­kus­ta ja ko­koo­mus an­toi­vat ruk­ka­set de­ma­rei­den ko­sis­ke­lul­le

17.10.2022 18:00 1
Tilaajille
Kemijärvellä lapset ja nuoret pääsevät liikuntahallille ja uimaan ilmaiseksi –  "Hieno ele kaupungilta", toteaa perheenäiti

Ke­mi­jär­vel­lä lapset ja nuoret pää­se­vät lii­kun­ta­hal­lil­le ja uimaan il­mai­sek­si – "Hieno ele kau­pun­gil­ta", toteaa per­heen­äi­ti

07.10.2022 07:00 5
Tilaajille
Kemijärvi siirtyy kahden lautakunnan malliin – Paula Alatalon vaalikelpoisuus jäi pöydälle

Ke­mi­jär­vi siirtyy kahden lau­ta­kun­nan malliin – Paula Ala­ta­lon vaa­li­kel­poi­suus jäi pöy­däl­le

20.09.2022 07:57 4
Tilaajille
Savukoskelta erinomainen tulos – kustannusrakenne silti liian raskas, säästöjä haetaan järjestelemällä ruokapalveluja

Sa­vu­kos­kel­ta erin­omai­nen tulos – kus­tan­nus­ra­ken­ne silti liian raskas, sääs­tö­jä haetaan jär­jes­te­le­mäl­lä ruo­ka­pal­ve­lu­ja

14.06.2022 15:56 1
Tilaajille
Pelkosenniemi myi Kuusirannan 295 000 eurolla ja päätti tonttihinnastosta

Pel­ko­sen­nie­mi myi Kuu­si­ran­nan 295 000 eurolla ja päätti tont­ti­hin­nas­tos­ta

12.05.2022 20:40
Tilaajille
Vesa Ylinampa Rovaniemen perussuomalaisten johtoon

Vesa Yli­nam­pa Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lais­ten johtoon

25.04.2022 12:04 4
Tilaajille
Valtuutettu Kalervo Björkbacka jätti perussuomalaiset, mutta ei aio loikata mihinkään

Val­tuu­tet­tu Kalervo Björk­bac­ka jätti pe­rus­suo­ma­lai­set, mutta ei aio loikata mi­hin­kään

01.04.2022 12:53 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa palkita henkilöstöä koronan takia tehdystä työstä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa palkita hen­ki­lös­töä koronan takia teh­dys­tä työstä

29.03.2022 19:19 1
Tilaajille
Tiukka äänestys Tunturitiestä – Kittilän valtuutetut erimielisiä Levin huipulle vievän tien kunnossapidosta

Tiukka ää­nes­tys Tun­tu­ri­ties­tä – Kit­ti­län val­tuu­te­tut eri­mie­li­siä Levin hui­pul­le vievän tien kun­nos­sa­pi­dos­ta

01.03.2022 16:03
Tilaajille
Valtuutetut hautasivat pormestarimallin Enontekiöllä - Birgitta Eirasta tulossa kunnanjohtajan sijainen

Val­tuu­te­tut hau­ta­si­vat por­mes­ta­ri­mal­lin Enon­te­kiöl­lä - Bir­git­ta Eirasta tulossa kun­nan­joh­ta­jan si­jai­nen

29.01.2022 10:58 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven de­mo­kra­tiaa vah­vis­tet­ta­va

27.01.2022 08:51 1
Tilaajille
Armeijasta sikisi suomalaisen tv-viihteen historiaa – elämä otti suunnan, jota ei mitenkään voinut ennakoida, myöntää Kivikasvoista tuttu Ilkka Lähteenmäki

Ar­mei­jas­ta sikisi suo­ma­lai­sen tv-viih­teen his­to­riaa – elämä otti suun­nan, jota ei mi­ten­kään voinut en­na­koi­da, myöntää Ki­vi­kas­vois­ta tuttu Ilkka Läh­teen­mä­ki

26.01.2022 19:00
Tilaajille
Sairaalanniemen suunnitelmat nähtäville Rovaniemellä

Sai­raa­lan­nie­men suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2021 20:07
Tilaajille
Keminmaan kuntapäättäjät esittivät kunnanjohtaja Mauri Posiolle irtisanoutumista

Ke­min­maan kun­ta­päät­tä­jät esit­ti­vät kun­nan­joh­ta­ja Mauri Po­siol­le ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta

20.12.2021 16:39 10
Tilaajille