Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Perussuomalaiset
Riikka Purra, mitä sinulle tulee mieleen sanasta Aalistunturi? – perussuomalaisten puheenjohtaja vastaa viiteen nopeaan kysymykseen

Riikka Purra, mitä sinulle tulee mieleen sanasta Aa­lis­tun­tu­ri? – pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja vastaa viiteen nopeaan ky­sy­myk­seen

17.02.2023 20:30
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 20
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kevään vaaleissa riittää Lapissa jännitettävää useamman puolueen osalta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kevään vaa­leis­sa riittää Lapissa jän­ni­tet­tä­vää useam­man puo­lueen osalta

08.12.2022 16:30 11
Tilaajille
Riikka Purra luopuu hallintovaliokunnan puheenjohtajuudesta

Riikka Purra luopuu hal­lin­to­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta

08.11.2022 10:39 2
"Venäjän rajan sulkeminen olisi persujen suurin voitto ikinä" – Perussuomalaisten Riikka Purra näkee suomettumista ihmisoikeusprofessori Martin Scheininin kovissa väitteissä

"Ve­nä­jän rajan sul­ke­mi­nen olisi per­su­jen suurin voitto ikinä" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra näkee suo­met­tu­mis­ta ih­mis­oi­keus­pro­fes­so­ri Martin Schei­ni­nin kovissa väit­teis­sä

26.07.2022 21:02 9
Tilaajille
Kansanedustajan mukaan raja-aita olisi itärajalla enemmän kuin tarpeellinen – hallituksen pitäisi päättää asia nopeasti

Kan­san­edus­ta­jan mukaan ra­ja-ai­ta olisi itä­ra­jal­la enemmän kuin tar­peel­li­nen – hal­li­tuk­sen pitäisi päättää asia no­peas­ti

10.05.2022 19:44 1
Tilaajille
Kalervo Björkbacka hakee eroa tilajaostosta ja hallintosääntötyöryhmästä

Kalervo Björk­bac­ka hakee eroa ti­la­jaos­tos­ta ja hal­lin­to­sään­tö­työ­ryh­mäs­tä

05.05.2022 15:14
Tilaajille
Vesa Ylinampa Rovaniemen perussuomalaisten johtoon

Vesa Yli­nam­pa Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lais­ten johtoon

25.04.2022 12:04 4
Tilaajille
Valtuutettu Kalervo Björkbacka jätti perussuomalaiset, mutta ei aio loikata mihinkään

Val­tuu­tet­tu Kalervo Björk­bac­ka jätti pe­rus­suo­ma­lai­set, mutta ei aio loikata mi­hin­kään

01.04.2022 12:53 7
Tilaajille
Kahden euron bensalitra käy lappilaisten lompakolle, mutta hinnan halventaminen veroa laskemalla ei välttämättä ole järkevää politiikkaa
Pääkirjoitus

Kahden euron ben­sa­lit­ra käy lap­pi­lais­ten lom­pa­kol­le, mutta hinnan hal­ven­ta­mi­nen veroa las­ke­mal­la ei vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vää po­li­tiik­kaa

07.02.2022 19:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin riis­ta­kan­nat lap­pi­lai­sil­le!

29.09.2021 12:27 1
Perussuomalaiset hiillostivat hallitusta koronapassista, ministerit tuskastuivat

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei jatkoon

26.08.2021 05:30 1
Tilaajille
Talous maahanmuuttokritiikin rinnalle – perussuomalaisten kenttäväki ei kaipaa suuria linjamuutoksia

Talous maa­han­muut­to­kri­tii­kin rin­nal­le – pe­rus­suo­ma­lais­ten kent­tä­vä­ki ei kaipaa suuria lin­ja­muu­tok­sia

15.08.2021 09:55 1
Tilaajille
Yliopistonlehtori Arto Luukkanen syrjäytti Simo Grönroosin perussuomalaisten puoluesihteerin paikalta selvällä erolla

Yli­opis­ton­leh­to­ri Arto Luuk­ka­nen syr­jäyt­ti Simo Grön­roo­sin pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­sih­tee­rin pai­kal­ta sel­väl­lä erolla

14.08.2021 16:00
Analyysi: Purra vie perussuomalaisia yleispuolueen suuntaan – uusi puheenjohtaja ei silti tingi tiukasta maahanmuuttopolitiikasta

Ana­lyy­si: Purra vie pe­rus­suo­ma­lai­sia yleis­puo­lueen suun­taan – uusi pu­heen­joh­ta­ja ei silti tingi tiu­kas­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta

14.08.2021 13:51 9
Tilaajille
Väistyvä Halla-aho: Perussuomalaisia äänestetään niin kauan kuin pysymme uskollisina ihanteillemme ja periaatteillemme, riippumatta puheenjohtajasta

Väis­ty­vä Hal­la-aho: Pe­rus­suo­ma­lai­sia ää­nes­te­tään niin kauan kuin pysymme us­kol­li­si­na ihan­teil­lem­me ja pe­riaat­teil­lem­me, riip­pu­mat­ta pu­heen­joh­ta­jas­ta

14.08.2021 12:58 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei yh­teis­työ­ky­kyä

11.08.2021 14:00 2
Tilaajille
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokous järjestetään Torniossa – Tornion ainutlaatuinen sijainti Ruotsin rajalla on herättänyt mielenkiintoa valtakunnallisesti

Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män ke­sä­ko­kous jär­jes­te­tään Tor­nios­sa – Tornion ai­nut­laa­tui­nen si­jain­ti Ruotsin rajalla on he­rät­tä­nyt mie­len­kiin­toa val­ta­kun­nal­li­ses­ti

10.06.2021 13:51 1
Tilaajille
Perussuomalaisten puoluejohto siirsi Kemin vaalivalmistelut jo joulukuussa puolueen Lapin piirille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­joh­to siirsi Kemin vaa­li­val­mis­te­lut jo jou­lu­kuus­sa puo­lueen Lapin pii­ril­le

20.05.2021 18:30 2
Tilaajille