Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perussuomalaiset
Lukijalta: Sara Seppäsen väitteissä vääriä käsityksiä ja virheitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sara Sep­pä­sen väit­teis­sä vääriä kä­si­tyk­siä ja vir­hei­tä

23.11.2023 12:50 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei mikään duu­na­ri­puo­lue

30.09.2023 05:00 13
Koulutettu nainen tupruaa vihapuhetta – Riikka Purra muutti mielikuvan vihersmoothienaisista
Kolumni

Kou­lu­tet­tu nainen tupruaa vi­ha­pu­het­ta – Riikka Purra muutti mie­li­ku­van vi­her­smoot­hie­nai­sis­ta

10.09.2023 14:00 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riip­puu­ko an­teek­si­an­to puo­lue­taus­tas­ta?

07.09.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mia joko on tai ei ole

03.09.2023 14:16

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­sih­tee­ri vaihtuu – Harri Vuo­ren­pää syr­jäyt­tää Arto Luuk­ka­sen

12.08.2023 14:21 1

Hel­sin­gin Sa­no­mien kysely: Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta val­ta­osan mie­les­tä Suo­mes­sa ei esiinny ra­sis­mia juuri lain­kaan

11.08.2023 14:38 4
Helsingin Sanomat on julkaissut Rydmanin yksityisiä viestejä vuodelta 2016: "Leviää ja lisääntyy kuin somali"

Hel­sin­gin Sanomat on jul­kais­sut Ryd­ma­nin yk­si­tyi­siä vies­te­jä vuo­del­ta 2016: "Leviää ja li­sään­tyy kuin somali"

27.07.2023 20:00 23
Syytökset satelevat ja politiikka on jumissa – Professori Vesa Vares näkee kaksi vaihtoehtoa koko Euroopassa toistuvaan hallituskriisiin

Syy­tök­set sa­te­le­vat ja po­li­tiik­ka on jumissa – Pro­fes­so­ri Vesa Vares näkee kaksi vaih­to­eh­toa koko Eu­roo­pas­sa tois­tu­vaan hal­li­tus­krii­siin

24.07.2023 16:31 7
Tilaajille
MTV:n uutisten kysely: Lähes puolet haluaa Purran eroavan, harva uskoo hallituksen pysyvän koossa vaalikauden loppuun

MTV:n uu­tis­ten kysely: Lähes puolet haluaa Purran eroa­van, harva uskoo hal­li­tuk­sen pysyvän koossa vaa­li­kau­den loppuun

19.07.2023 18:07 37
Valtiovarainministeri Purra Brysselissä: En ole harkinnut eroa ministerin tehtävästä

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra Brys­se­lis­sä: En ole har­kin­nut eroa mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä

14.07.2023 16:24 31
RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu illalla keskustelemaan hallituksen nykytilanteesta

RKP:n edus­kun­ta­ryh­mä ko­koon­tuu illalla kes­kus­te­le­maan hal­li­tuk­sen ny­ky­ti­lan­tees­ta

14.07.2023 13:02 14
Keskustan ryhmä esittää eduskunnan koolle kutsumista Purran rasismikohun vuoksi – "Tilanne on vakava"

Kes­kus­tan ryhmä esittää edus­kun­nan koolle kut­su­mis­ta Purran ra­sis­mi­ko­hun vuoksi – "Ti­lan­ne on vakava"

13.07.2023 21:11 29
Orpo tiedotustilaisuudessa: En mitenkään voi hyväksyä Purran 15 vuotta sitten kirjoittamia tekstejä – Purran mukaan kyse "sisäpiirihuumorista"

Orpo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: En mi­ten­kään voi hy­väk­syä Purran 15 vuotta sitten kir­joit­ta­mia teks­te­jä – Purran mukaan kyse "si­sä­pii­ri­huu­mo­ris­ta"

12.07.2023 16:17 35
Riikka-kohu pyyhkäisi Suomen yli – Pääministeri Petteri Orpo: "Minä en hyväksy rasismia missään muodossa"

Riik­ka-ko­hu pyyh­käi­si Suomen yli – Pää­mi­nis­te­ri Petteri Orpo: "Minä en hyväksy ra­sis­mia missään muo­dos­sa"

11.07.2023 18:17 14
Tilaajille
Purra pyytää "typeriä" somekommenttejaan anteeksi – Orpo, Purra, Henriksson ja Essayah vannovat nollatoleranssia rasismille

Purra pyytää "ty­pe­riä" so­me­kom­ment­te­jaan an­teek­si – Orpo, Purra, Hen­riks­son ja Essayah van­no­vat nol­la­to­le­rans­sia ra­sis­mil­le

11.07.2023 19:37 22
Pääministeri Orpo: En hyväksy rasismia missään muodossa – Riikka Purra kommentoi vanhoja kirjoituksia

Pää­mi­nis­te­ri Orpo: En hyväksy ra­sis­mia missään muo­dos­sa – Riikka Purra kom­men­toi vanhoja kir­joi­tuk­sia

11.07.2023 13:21 28
Tilastot eivät tue perussuomalaisten esillä pitämää väestönvaihtoteoriaa – "Väite väestönvaihdosta vaikuttaa aika absurdilta"

Ti­las­tot eivät tue pe­rus­suo­ma­lais­ten esillä pitämää väes­tön­vaih­to­teo­riaa – "Väite väes­tön­vaih­dos­ta vai­kut­taa aika ab­sur­dil­ta"

03.07.2023 17:26 13
Riikka Purra: "Hallitus toimii yhdessä tai ei ollenkaan" – kuvailee Junnilan eroa raskaaksi

Riikka Purra: "Hal­li­tus toimii yhdessä tai ei ol­len­kaan" – ­ku­vai­lee Jun­ni­lan eroa ras­kaak­si

30.06.2023 19:16 33
Ylen MOT-toimitus ei löytänyt todisteita Vilhelm Junnilan yrittäjyydestä – myös väite valtio-opin opinnoista kyseenalainen

Ylen MOT-toi­mi­tus ei löy­tä­nyt to­dis­tei­ta Vilhelm Jun­ni­lan yrit­tä­jyy­des­tä – myös väite val­tio-opin opin­nois­ta ky­seen­alai­nen

30.06.2023 18:20 14