Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Enontekiö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiöl­lä menee pa­rem­min kuin koskaan

12.07.2021 05:45 4
Tilaajille

Vuo­ma­kas­joen silta Ka­lot­ti­rei­til­lä pois käy­tös­tä – joelle mer­kit­ty kah­laus­paik­ka

07.07.2021 18:09
Tilaajille

Poliisi tutkii porojen am­pu­mis­ta Enon­te­kiön Hetassa – Po­roil­le pyritty ai­heut­ta­maan pit­kä­ai­kais­ta kär­si­mys­tä

02.07.2021 16:35 1
Tilaajille

Enon­te­kiöl­le 400 000 euron avustus len­to­ase­man ke­hit­tä­mi­seen

24.06.2021 12:38 4
Tilaajille

Enon­te­kiö­läis­ten ääni -yh­teis­lis­ta nousi selvään voit­toon Enon­te­kiöl­lä – Kes­kus­ta menetti kuusi val­tuus­to­paik­ka

13.06.2021 21:58 1
Tilaajille

Roskien poltto sytytti niityn tuleen Enon­te­kiöl­lä

05.06.2021 17:41 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkon tu­ris­ti­työ jatkuu

27.05.2021 05:30
Tilaajille

Kes­kus­ta sai Enon­te­kiöl­lä ison haas­ta­jan – Vuo­si­kym­me­niä kes­tä­nyt val­ta-ase­ma uhkaa ro­mah­taa

25.05.2021 07:00 1
Tilaajille

Enon­te­kiön ja Muonion yh­tei­nen kirk­ko­her­ran­vir­ka lakkaa – mo­lem­piin seu­ra­kun­tiin omat virat

28.04.2021 16:23
Tilaajille

Vau ja voi harmi! – Rit­ničoh­kan vyöry oli kenties Suomen suurin: Lu­mi­vyö­ry­tek­nik­ko Jark­ko-Ju­ha­ni Hent­to­nen oli pai­kal­la, mutta tärkein jäi nä­ke­mät­tä

21.04.2021 16:19
Tilaajille

Katso video: Valtava lu­mi­vyö­ry rysähti Rid­ni­jär­veen Kä­si­var­res­sa – Niina Pie­ti­käi­nen tunsi, miten koko jää­kan­si heilui jal­ko­jen alla

21.04.2021 10:58
Tilaajille
Lumivyöry Käsivarressa

Lu­mi­vyö­ry Kä­si­var­res­sa

21.04.2021 10:22
Tilaajille

Vil­la­ele­ment­ti­las­tis­sa ollut rekka roihusi ja kat­kai­si lii­ken­teen tun­neik­si Kä­si­var­ren­tiel­lä Enon­te­kiöl­lä

19.04.2021 06:15 3

Hoi­ta­ja­pu­la ai­heut­taa jonoa Enon­te­kiön ikä­ih­mis­ten pit­kä­ai­kai­seen pal­ve­lu­asu­mi­seen – Kunta ke­hit­tää per­he­hoi­toa

16.04.2021 07:00 3
Tilaajille

Arvio: Sy­tyt­tä­vä ti­laus­teos, Bach-me­di­taa­tio­ta, kan­san­mu­siik­ki­kier­tei­tä ja tu­li­te­rä kan­ta­esi­tys – Hetan Mu­siik­ki­päi­vien etä­ver­sio soi pit­kä­per­jan­tai­na Enon­te­kiön kir­kos­sa

03.04.2021 19:01
Tilaajille

Enon­te­kiön Sähkö Oy:n toi­min­ta siirtyi Ne­vel­le, sama hen­ki­lös­tö jatkaa yhtiön pal­ve­luk­ses­sa

02.04.2021 14:15
Tilaajille

Enon­te­kiön Sähkö siirtyi osaksi Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi Oy:tä – Säh­kö­ver­kon in­ves­toin­nit aloi­te­taan jo tu­le­va­na kesänä

01.04.2021 14:17 2
Tilaajille

Raskaan ajo­neu­von on­net­to­muus sulki ajo­kais­tan tiellä 21 Enon­te­kiöl­lä

30.03.2021 11:16

Raskas ajo­neu­vo nos­tet­tiin ta­kai­sin tielle val­ta­tie 21:llä Enon­te­kiöl­lä

19.03.2021 08:39

Oma­ko­ti­ta­lo­ton­tit lop­pui­vat Kil­pis­jär­vel­tä – Kylän vii­mei­set kolme tonttia myytiin al­ku­vuo­des­ta

16.03.2021 18:00 3
Tilaajille