Enontekiö
Viimeisin 4 tuntia
Enontekiön kunta myy sähköyhtiönsä Napapiirin Energialle ja Vedelle sekä OP-Henkivakuutukselle 8,7 miljoonalla – kauppa toteutuu ensi vuonna

Enon­te­kiön kunta myy säh­kö­yh­tiön­sä Na­pa­pii­rin Ener­gial­le ja Vedelle sekä OP-Hen­ki­va­kuu­tuk­sel­le 8,7 mil­joo­nal­la – kauppa to­teu­tuu ensi vuonna

08:04 2
Tilaajille
Kuukausi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Enontekiön sähköyhtiön myymistä

Kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le Enon­te­kiön säh­kö­yh­tiön myy­mis­tä

25.11.2020 20:39
Tilaajille
Katso kuinka kaamos alkaa – Enontekiön kunnan kaamoskamerasta voi seurata elämää ilman aurinkoa

Katso kuinka kaamos alkaa – Enon­te­kiön kunnan kaa­mos­ka­me­ras­ta voi seurata elämää ilman au­rin­koa

23.11.2020 18:33 1
Tilaajille
Enontekiön Sähköä esitetään myytäväksi: "Oleellista tässä ei ole kunnan päätösvalta yhtiössä, vaan oleellista on taata kuntalaisten palveluiden toimivuus"

Enon­te­kiön Sähköä esi­te­tään myy­tä­väk­si: "O­leel­lis­ta tässä ei ole kunnan pää­tös­val­ta yh­tiös­sä, vaan oleel­lis­ta on taata kun­ta­lais­ten pal­ve­lui­den toi­mi­vuus"

20.11.2020 17:30 1
Tilaajille
Kohtuuton riski vai matkailun pelastus? Kun Enontekiö osti oman lentokentän, kuntapäättäjät eivät taputtaneet seisaaltaan
Kolumni Risto Pyykkö

Koh­tuu­ton riski vai mat­kai­lun pe­las­tus? Kun Enon­te­kiö osti oman len­to­ken­tän, kun­ta­päät­tä­jät eivät ta­put­ta­neet sei­saal­taan

17.11.2020 06:15 5
Tilaajille
Enontekiön vuoden yrittäjä Erika Ikonen ruokkii ahkerasti nälkäisiä asiakkaitaan Niestapaikassa

Enon­te­kiön vuoden yrit­tä­jä Erika Ikonen ruokkii ah­ke­ras­ti näl­käi­siä asiak­kai­taan Nies­ta­pai­kas­sa

14.11.2020 22:00
Tilaajille
Kunta ostaa Enontekiön lentoaseman liiketoimintoineen Finavialta

Kunta ostaa Enon­te­kiön len­to­ase­man lii­ke­toi­min­toi­neen Fi­na­vial­ta

11.11.2020 20:33 1
Tilaajille

On­net­to­muus VT21:l­lä Kä­si­var­res­sa, tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Mark­ki­nan ja Luspan välillä

10.11.2020 20:33 1
Tilaajille
Norjan ja Suomen välinen asiointiliikenne taas loppumassa – Sahausliike tympäsee kauppiasta: "Mitä sitten tehdään jos tilanne jatkuu aina vain?"

Norjan ja Suomen välinen asioin­ti­lii­ken­ne taas lop­pu­mas­sa – Sa­haus­lii­ke tym­pä­see kaup­pias­ta: "Mitä sitten tehdään jos tilanne jatkuu aina vain?"

07.11.2020 06:30
Tilaajille
Jesse Pirttinen kohtasi verta vuotavat, sekavat ja apaattiset melojat Käsivarressa – sen jälkeen hän teki crocsit jalassa uroteon, josta hänet palkittiin sotilasansiomitalilla

Jesse Pirt­ti­nen kohtasi verta vuo­ta­vat, sekavat ja apaat­ti­set melojat Kä­si­var­res­sa – sen jälkeen hän teki crocsit jalassa uro­teon, josta hänet pal­kit­tiin so­ti­las­an­sio­mi­ta­lil­la

04.11.2020 17:15
Tilaajille
Vanhemmat
Uhanalainen naali yritti pesiä Enontekiön tunturialueella – Lajin paluuta tuetaan ruokinta-automaateilla ja kilpailijaa metsästämällä

Uhan­alai­nen naali yritti pesiä Enon­te­kiön tun­tu­ri­alueel­la – Lajin paluuta tuetaan ruo­kin­ta-au­to­maa­teil­la ja kil­pai­li­jaa met­säs­tä­mäl­lä

22.10.2020 10:35 1
Tilaajille
Enontekiön lentoaseman toiminta jatkuu – Kunnanvaltuusto äänesti päätöksestä

Enon­te­kiön len­to­ase­man toi­min­ta jatkuu – Kun­nan­val­tuus­to äänesti pää­tök­ses­tä

02.09.2020 12:35
Tilaajille
Pitkien perinteiden poikkeus – yli puolivuosisatainen Hetan Musiikkipäivät muutti koronavuonna muotoaan kevättalven tapahtumasta alkusyksyn minifestivaaliksi

Pitkien pe­rin­tei­den poik­keus – yli puo­li­vuo­si­sa­tai­nen Hetan Mu­siik­ki­päi­vät muutti ko­ro­na­vuon­na muo­toaan ke­vät­tal­ven ta­pah­tu­mas­ta al­ku­syk­syn mi­ni­fes­ti­vaa­lik­si

30.08.2020 19:19 1
Tilaajille
Enontekiön lentoaseman kiitotielle uusi päällyste –  kunnanjohtaja uskoo, että turvallinen matkailu onnistuu myös koronan aikana, mutta päätöksiä pitää tehdä pian

Enon­te­kiön len­to­ase­man kii­to­tiel­le uusi pääl­lys­te –  kun­nan­joh­ta­ja uskoo, että tur­val­li­nen mat­kai­lu on­nis­tuu myös koronan aikana, mutta pää­tök­siä pitää tehdä pian

28.08.2020 06:30
Tilaajille
Sonkamuotkassa munkkikahvit maksaa vain 50 senttiä ja pullakahvit euron – Putiikit eivät silti kilpaile keskenään vaan päinvastoin: "Minä rakastan naapureitani!"

Son­ka­muot­kas­sa munk­ki­kah­vit maksaa vain 50 senttiä ja pul­la­kah­vit euron – Pu­tii­kit eivät silti kil­pai­le kes­ke­nään vaan päin­vas­toin: "Minä ra­kas­tan naa­pu­rei­ta­ni!"

24.08.2020 17:00 18
Tilaajille
Mönkijä ajoi pakettiauton eteen Käsivarrentiellä Enontekiöllä – Mönkijäkuski loukkaantui lievästi

Mönkijä ajoi pa­ket­ti­au­ton eteen Kä­si­var­ren­tiel­lä Enon­te­kiöl­lä – Mön­ki­jä­kus­ki louk­kaan­tui lie­väs­ti

12.08.2020 16:33
Tilaajille
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Poromies nousi teurastamosta kansainvälisiin vastuutehtäviin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saamelaiskäräjien sovitteleva puheenjohtaja toivoo käräjillekin lisää konsensusta

Po­ro­mies nousi teu­ras­ta­mos­ta kan­sain­vä­li­siin vas­tuu­teh­tä­viin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saa­me­lais­kä­rä­jien so­vit­te­le­va pu­heen­joh­ta­ja toivoo kä­rä­jil­le­kin lisää kon­sen­sus­ta

18.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Poliisia saa odottaa Enontekiöllä sata minuuttia – Alle tunnin tavoiteaika ei onnistu syrjäseuduilla ilman poliisien määrän lisäämistä, sanoo poliisipäällikkö

Po­lii­sia saa odottaa Enon­te­kiöl­lä sata mi­nuut­tia – Alle tunnin ta­voi­te­ai­ka ei onnistu syr­jä­seu­duil­la ilman po­lii­sien määrän li­sää­mis­tä, sanoo po­lii­si­pääl­lik­kö

11.07.2020 06:30 2
Tilaajille
LSHP:n kaksi koronatartuntaa samassa taloudessa Enontekiöllä – "Puolet kesän tapauksista yhteydessä Ruotsiin, puolet Etelä-Suomeen"

LSHP:n kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa samassa ta­lou­des­sa Enon­te­kiöl­lä – "Puolet kesän ta­pauk­sis­ta yh­tey­des­sä Ruot­siin, puolet Ete­lä-Suo­meen"

03.07.2020 17:29 1
Tilaajille