Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Enontekiö
Kuukausi
Jos kaikki menee hyvin, Enontekiön lentoasemalla rikotaan jälleen ennätyksiä – matkustajia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

Jos kaikki menee hyvin, Enon­te­kiön len­to­ase­mal­la ri­ko­taan jälleen en­nä­tyk­siä – mat­kus­ta­jia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

01.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he rakentavat Kilpisjärvelle hulppeaa taloa, josta on tullut kyläläisten keskuudessa nähtävyys

Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he ra­ken­ta­vat Kil­pis­jär­vel­le hulp­peaa taloa, josta on tullut ky­lä­läis­ten kes­kuu­des­sa näh­tä­vyys

18.11.2023 05:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaupan purku tulee Enon­te­kiön Sähkön asiak­kail­le kal­liik­si

14.11.2023 21:57 1
Luke tutkii, onko Pohjois-Ruotsissa liikkuva koirasusi tullut Suomesta

Luke tutkii, onko Poh­jois-Ruot­sis­sa liik­ku­va koi­ra­su­si tullut Suo­mes­ta

14.11.2023 20:19 2
Tilaajille
Kittilässä ja Enontekiöllä mitattiin 25 astetta pakkasta isänpäivän aamuna – paukkupakkasten viikko alkaa Lapissa

Kit­ti­läs­sä ja Enon­te­kiöl­lä mi­tat­tiin 25 astetta pak­kas­ta isän­päi­vän aamuna – pauk­ku­pak­kas­ten viikko alkaa Lapissa

12.11.2023 11:34 3
Tilaajille
Ihastuminen Kilpisjärveen sai palaamaan – Enontekiön vuoden yrityksessä Majatalo Haltinmaassa käy vieraita ympärivuotisesti kotimaasta ja ulkomailta

Ihas­tu­mi­nen Kil­pis­jär­veen sai pa­laa­maan – Enon­te­kiön vuoden yri­tyk­ses­sä Ma­ja­ta­lo Hal­tin­maas­sa käy vie­rai­ta ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta

04.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Toinen vaatettaa perheensä, toinen räväyttää tekokarvasta peskin – Birit ja Reetta Tornensis kantavat yhteistä saamelaista käsityöperintöä, mutta eri tavoin

Toinen vaa­tet­taa per­heen­sä, toinen rä­väyt­tää te­ko­kar­vas­ta peskin – Birit ja Reetta Tor­nen­sis kan­ta­vat yh­teis­tä saa­me­lais­ta kä­si­työ­pe­rin­töä, mutta eri tavoin

31.10.2023 18:15
Tilaajille
Syystalven pakkasennätys rikkoutui Muoniossa, Enontekiöllä päästiin lähelle – ensi yönä ennätys voi mennä Lapissa uusiksi

Syys­tal­ven pak­kas­en­nä­tys rik­kou­tui Muo­nios­sa, Enon­te­kiöl­lä pääs­tiin lähelle – ensi yönä ennätys voi mennä Lapissa uusiksi

24.10.2023 17:09
Tilaajille
Uuden palvelukodin rakentaminen alkaa Enontekiöllä syksyn aikana – valmis vuoden 2025 keväällä

Uuden pal­ve­lu­ko­din ra­ken­ta­mi­nen alkaa Enon­te­kiöl­lä syksyn aikana – valmis vuoden 2025 ke­vääl­lä

23.10.2023 18:29
Tilaajille
Ullatievan suojelualue Enontekiöllä laajeni yli sataan hehtaariin – taustalla nimettömänä pysyttelevä lahjoittaja

Ul­la­tie­van suo­je­lu­alue Enon­te­kiöl­lä laajeni yli sataan heh­taa­riin – taus­tal­la ni­met­tö­mä­nä py­syt­te­le­vä lah­joit­ta­ja

23.10.2023 13:53 1
Tilaajille
Pakkaset jatkuvat ensi viikolle suurimmassa osassa Lappia – lokakuu keskimääräistä hiukan kylmempi

Pak­ka­set jat­ku­vat ensi vii­kol­le suu­rim­mas­sa osassa Lappia – lokakuu kes­ki­mää­räis­tä hiukan kyl­mem­pi

20.10.2023 14:07
Tilaajille
Enontekiöllä tapettiin viikonloppuna susi poikkeusluvalla – asutuksen ja kylien lähellä tehty havaintoja ainakin kahdesta sudesta

Enon­te­kiöl­lä ta­pet­tiin vii­kon­lop­pu­na susi poik­keus­lu­val­la – asu­tuk­sen ja kylien lähellä tehty ha­vain­to­ja ainakin kah­des­ta sudesta

18.10.2023 12:25 4
Tilaajille
Poliisi valvoi raskasta liikennettä Kilpisjärvellä – kuljetuksia jouduttiin keskeyttämään ajoneuvoissa ilmenneiden vikojen ja puutteellisten liikennelupien vuoksi

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä Kil­pis­jär­vel­lä – kul­je­tuk­sia jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään ajo­neu­vois­sa il­men­nei­den vikojen ja puut­teel­lis­ten lii­ken­ne­lu­pien vuoksi

16.10.2023 08:27 5
Tilaajille
Sudet iskivät jälleen Enontekiöllä, kuusi poroa raadeltiin asutuksen lähellä Hetassa – "Mitä tuollaiset sudet tekevät, jotka eivät ihmistä pelkää ollenkaan"

Sudet iskivät jälleen Enon­te­kiöl­lä, kuusi poroa raa­del­tiin asu­tuk­sen lähellä Hetassa – "Mitä tuol­lai­set sudet te­ke­vät, jotka eivät ihmistä pelkää ol­len­kaan"

14.10.2023 13:50 16
Tilaajille
Oulun konsernijohtajasta tuli "Enontekiön Mr. Nobody" ja matkailukeskuksen pomo – "On katastrofi, jos mustat talvet toteutuvat"

Oulun kon­ser­ni­joh­ta­jas­ta tuli "E­non­te­kiön Mr. Nobody" ja mat­kai­lu­kes­kuk­sen pomo – "On ka­tast­ro­fi, jos mustat talvet to­teu­tu­vat"

10.10.2023 08:15 5
Tilaajille
Palvelutalo Luppokodin rakentaminen ongelmissa Enontekiöllä – kunta sanoo hyvinvointialueen viivyttelyn vaarantavan koko hankkeen

Pal­ve­lu­ta­lo Lup­po­ko­din ra­ken­ta­mi­nen on­gel­mis­sa Enon­te­kiöl­lä – kunta sanoo hy­vin­voin­ti­alueen vii­vyt­te­lyn vaa­ran­ta­van koko hank­keen

04.10.2023 19:40 4
Tilaajille
Petoasiantuntija vahvistaa: Enontekiöllä lampaita tappanut peto todennäköisesti susi – "Saattavat palata paikalle noin hyvän aterian saatuaan"

Pe­to­asian­tun­ti­ja vah­vis­taa: Enon­te­kiöl­lä lam­pai­ta tap­pa­nut peto to­den­nä­köi­ses­ti susi – "Saat­ta­vat palata pai­kal­le noin hyvän aterian saa­tuaan"

28.09.2023 12:06 4
Tilaajille
Peto raateli Enontekiön Peltovuomassa sijaitsevan Salosen pienlammastilan kolme lammasta – puremajäljet ja hammasväli viittaavat suteen

Peto raateli Enon­te­kiön Pel­to­vuo­mas­sa si­jait­se­van Salosen pien­lam­mas­ti­lan kolme lam­mas­ta – pu­re­ma­jäl­jet ja ham­mas­vä­li viit­taa­vat suteen

27.09.2023 21:12 9
Tilaajille
2000 kilometrin pyöräily viikossa – "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"

2000 ki­lo­met­rin pyö­räi­ly vii­kos­sa – "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

24.09.2023 15:23 1
Tilaajille
Naalinpentuja löytyi lisää – riistakamera paljasti kaksi onnistunutta pesintää lisää

Naa­lin­pen­tu­ja löytyi lisää – ­riis­ta­ka­me­ra pal­jas­ti kaksi on­nis­tu­nut­ta pe­sin­tää lisää

19.09.2023 13:37 4
Tilaajille