Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Enontekiö
Hirsinen vapaa-ajan asunto tuhoutui palossa Enontekiöllä

Hir­si­nen va­paa-ajan asunto tu­hou­tui palossa Enon­te­kiöl­lä

23.01.2023 00:02
Kaksi moottorikelkkaa varastettiin Kilpisjärvellä

Kaksi moot­to­ri­kelk­kaa va­ras­tet­tiin Kil­pis­jär­vel­lä

19.01.2023 16:42
Tilaajille
Laura Hakulinen muutti Kilpisjärvelle ja tajusi, että Lapissa on pakko opetella retkeilemään talvella – Nyt hän kertoo miten se onnistuu

Laura Ha­ku­li­nen muutti Kil­pis­jär­vel­le ja tajusi, että Lapissa on pakko ope­tel­la ret­kei­le­mään tal­vel­la – ­Nyt hän kertoo miten se on­nis­tuu

18.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Enontekiön tuore kunnanjohtaja Samuli Mikkola lupaa lisää tukea yrittäjille – katso jutun lopusta, millainen on kunnanjohtajan työviikko

Enon­te­kiön tuore kun­nan­joh­ta­ja Samuli Mikkola lupaa lisää tukea yrit­tä­jil­le – katso jutun lo­pus­ta, mil­lai­nen on kun­nan­joh­ta­jan työ­viik­ko

05.12.2022 19:30 6
Tilaajille
Mies ampui Enontekiöllä pilkkijää hirvenä

Mies ampui Enon­te­kiöl­lä pilk­ki­jää hirvenä

29.11.2022 21:16 22
Tilaajille
Enontekiön kunta pelasti lentokenttänsä ostamalla sen – näihin asioihin Lapin ainoaa kunnallista kenttää aiotaan nyt käyttää

Enon­te­kiön kunta pelasti len­to­kent­tän­sä os­ta­mal­la sen – näihin asioi­hin Lapin ainoaa kun­nal­lis­ta kenttää aiotaan nyt käyttää

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Vastajäätynyt Kilpisjärvi on sykähdyttävän upea – Seikkailimme jäisessä satumaassa juuri ennen kaamosta

Vas­ta­jää­ty­nyt Kil­pis­jär­vi on sy­käh­dyt­tä­vän upea – Seik­kai­lim­me jäi­ses­sä sa­tu­maas­sa juuri ennen kaa­mos­ta

25.11.2022 08:29
Tilaajille
Lapissa pakkaset jatkuvat, mutta paksumpaa lumipeitettä ei vielä ole luvassa

Lapissa pak­ka­set jat­ku­vat, mutta pak­sum­paa lu­mi­pei­tet­tä ei vielä ole luvassa

20.11.2022 17:06 1
Tilaajille
Mies murtautui Enontekiön terveysasemalle ja varasti lääkkeitä

Mies mur­tau­tui Enon­te­kiön ter­veys­ase­mal­le ja varasti lääk­kei­tä

15.11.2022 18:07
Tilaajille
”Matkailuala on jatkuvaa turbulenssia, jota on opittava sietämään” – pitkän linjan perheyrityksenä tunnettu Ounasloma palkittiin Enontekiön vuoden yrityksenä

”Mat­kai­lua­la on jat­ku­vaa tur­bu­lens­sia, jota on opit­ta­va sie­tä­mään” – pitkän linjan per­he­yri­tyk­se­nä tun­net­tu Ou­nas­lo­ma pal­kit­tiin Enon­te­kiön vuoden yri­tyk­se­nä

29.10.2022 22:00 3
Tilaajille
Pieni määrä vaarallista ainetta pääsi valumaan tien sivuun Enontekiöllä – pelastuslaitos siivosi paikan

Pieni määrä vaa­ral­lis­ta ainetta pääsi va­lu­maan tien sivuun Enon­te­kiöl­lä – pe­las­tus­lai­tos siivosi paikan

23.10.2022 15:27
Tilaajille
Raskas ajoneuvo jäi jumiin valtatie 21:llä Ropinsalmessa – tie on jälleen auki

Raskas ajo­neu­vo jäi jumiin val­ta­tie 21:llä Ro­pin­sal­mes­sa – tie on jälleen auki

22.10.2022 12:42 3
Tilaajille
Käsivarren historiaa ja arktista taikaa – Sinikka Labban esikoisromaanissa leviää mystinen "saanantauti"

Kä­si­var­ren his­to­riaa ja ark­tis­ta taikaa – Sinikka Labban esi­kois­ro­maa­nis­sa leviää mys­ti­nen "saa­nan­tau­ti"

20.10.2022 17:00
Tilaajille
Jyppyrälle rakennetaan kuntoportaat – työ tehdään Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan yhteistyöllä

Jyp­py­räl­le ra­ken­ne­taan kun­to­por­taat – työ tehdään Met­sä­hal­li­tuk­sen ja Enon­te­kiön kunnan yh­teis­työl­lä

19.10.2022 11:00
Tilaajille
Nokipalo hotellin hormissa aiheutti suuren hälytyksen Kilpisjärvellä

No­ki­pa­lo ho­tel­lin hor­mis­sa ai­heut­ti suuren hä­ly­tyk­sen Kil­pis­jär­vel­lä

01.10.2022 20:35 1
Uusi teräsrakenteinen riippusilta valmistui Kalottireitille Käsivarteen –  tulva vei Vuomakasjoen vanhan sillan, joten uusi silta rakennettiin entistä korkeammalle

Uusi te­räs­ra­ken­tei­nen riip­pu­sil­ta val­mis­tui Ka­lot­ti­rei­til­le Kä­si­var­teen – tulva vei Vuo­ma­kas­joen vanhan sillan, joten uusi silta ra­ken­net­tiin entistä kor­keam­mal­le

28.09.2022 09:27 2
Tilaajille
Ullatievan luonnonsuojelualue Enontekiöllä yli nelinkertaistuu – Luonnonperintösäätiö sai lahjoituksen ikimetsien ostoon

Ul­la­tie­van luon­non­suo­je­lu­alue Enon­te­kiöl­lä yli ne­lin­ker­tais­tuu – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai lah­joi­tuk­sen iki­met­sien ostoon

14.09.2022 11:37
Tilaajille
Muonio ja Enontekiö yhdistävät voimansa matkailun kehittämisessä: Muonion matkailuyhdistys laajentaa toimintaansa naapurikuntaan

Muonio ja Enon­te­kiö yh­dis­tä­vät voi­man­sa mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä: Muonion mat­kai­lu­yh­dis­tys laa­jen­taa toi­min­taan­sa naa­pu­ri­kun­taan

12.08.2022 20:03
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö suojeli reilun 40 hehtaarin alueen Enontekiöltä – alueiden hankinta tehtiin yksityisen lahjoittajan avulla

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö suojeli reilun 40 heh­taa­rin alueen Enon­te­kiöl­tä – aluei­den han­kin­ta tehtiin yk­si­tyi­sen lah­joit­ta­jan avulla

10.08.2022 13:42
Tilaajille
Enontekiön kotiseutumuseo toimii tärkeänä tapahtumapaikkana ja kertoo tarinoita satojen vuosien takaa – paikalle tuodut rakennukset säästyivät Lapin polttamiselta

Enon­te­kiön ko­ti­seu­tu­mu­seo toimii tär­keä­nä ta­pah­tu­ma­paik­ka­na ja kertoo ta­ri­noi­ta satojen vuosien takaa – ­pai­kal­le tuodut ra­ken­nuk­set sääs­tyi­vät Lapin polt­ta­mi­sel­ta

09.08.2022 15:25
Tilaajille