Enontekiö
Kuukausi
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Poromies nousi teurastamosta kansainvälisiin vastuutehtäviin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saamelaiskäräjien sovitteleva puheenjohtaja toivoo käräjillekin lisää konsensusta

Po­ro­mies nousi teu­ras­ta­mos­ta kan­sain­vä­li­siin vas­tuu­teh­tä­viin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saa­me­lais­kä­rä­jien so­vit­te­le­va pu­heen­joh­ta­ja toivoo kä­rä­jil­le­kin lisää kon­sen­sus­ta

18.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Poliisia saa odottaa Enontekiöllä sata minuuttia – Alle tunnin tavoiteaika ei onnistu syrjäseuduilla ilman poliisien määrän lisäämistä, sanoo poliisipäällikkö

Po­lii­sia saa odottaa Enon­te­kiöl­lä sata mi­nuut­tia – Alle tunnin ta­voi­te­ai­ka ei onnistu syr­jä­seu­duil­la ilman po­lii­sien määrän li­sää­mis­tä, sanoo po­lii­si­pääl­lik­kö

11.07.2020 06:30 2
Tilaajille
LSHP:n kaksi koronatartuntaa samassa taloudessa Enontekiöllä – "Puolet kesän tapauksista yhteydessä Ruotsiin, puolet Etelä-Suomeen"

LSHP:n kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa samassa ta­lou­des­sa Enon­te­kiöl­lä – "Puolet kesän ta­pauk­sis­ta yh­tey­des­sä Ruot­siin, puolet Ete­lä-Suo­meen"

03.07.2020 17:29 1
Tilaajille
Neuvottelut Enontekiön lentoasemasta jatkuvat ensi viikolla

Neu­vot­te­lut Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta jat­ku­vat ensi vii­kol­la

03.07.2020 09:59 0
Tilaajille
Enontekiön yrittäjät: "Lentokentän sulkemisen vaikutukset ovat jäätävät"

Enon­te­kiön yrit­tä­jät: "Len­to­ken­tän sul­ke­mi­sen vai­ku­tuk­set ovat jää­tä­vät"

02.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Enontekiön kunta esittää, että kiitotierahat annettaisiin kunnalle – Aika alkaa loppua, jos lentokenttä halutaan saada auki ensi talveksi

Enon­te­kiön kunta esit­tää, että kii­to­tie­ra­hat an­net­tai­siin kun­nal­le – Aika alkaa loppua, jos len­to­kent­tä ha­lu­taan saada auki ensi tal­vek­si

30.06.2020 17:01 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vanha tyhjillään oleva navettarakennus syttyi tuleen Enontekiöllä – ei henkilövahinkoja

Vanha tyh­jil­lään oleva na­vet­ta­ra­ken­nus syttyi tuleen Enon­te­kiöl­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 08:35 0
Tulva katkaisi liikenteen Karesuvannosta Ruotsiin – Nyt tie on suljettu kaikelta liikenteeltä

Tulva kat­kai­si lii­ken­teen Ka­re­su­van­nos­ta Ruot­siin – Nyt tie on sul­jet­tu kai­kel­ta lii­ken­teel­tä

09.06.2020 12:41 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret: Kaivoksille ei tilaa saamelaisten kotiseutualueella

Saa­me­lais­kä­rä­jien nuo­ri­so­neu­vos­to ja hal­li­tus­puo­luei­den nuoret: Kai­vok­sil­le ei tilaa saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

08.06.2020 12:44 0
Tilaajille
Enontekiö taistelee taas kerran lentokentästään:  jos kiitotietä ei saada pian peruskorjattua valtion rahalla, formulatähti saattoi olla viimeisiä tulijoita

Enon­te­kiö tais­te­lee taas kerran len­to­ken­täs­tään: jos kii­to­tie­tä ei saada pian pe­rus­kor­jat­tua valtion ra­hal­la, for­mu­la­täh­ti saattoi olla vii­mei­siä tu­li­joi­ta

06.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Enontekiön kenttä sai viisi miljoonaa

Enon­te­kiön kenttä sai viisi mil­joo­naa

05.06.2020 14:31 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät valitti Enontekiön Hietakeron varauspäätöksestä – "Tässä on tapahtunut selkeä menettelyvirhe"

Saa­me­lais­kä­rä­jät valitti Enon­te­kiön Hie­ta­ke­ron va­raus­pää­tök­ses­tä – "Tässä on ta­pah­tu­nut selkeä me­net­te­ly­vir­he"

04.06.2020 10:56 0
Tilaajille
Valtio voi tukea Enontekiön lentoaseman ja kiitoradan korjausta jopa viidellä miljoonalla eurolla

Valtio voi tukea Enon­te­kiön len­to­ase­man ja kii­to­ra­dan kor­jaus­ta jopa vii­del­lä mil­joo­nal­la eurolla

03.06.2020 09:18 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi Lapin radio ei muista meitä?

01.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Ylä-Lapissa on paikoin vielä reilusti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon lämpöaalto ja vesisateet saattavat antaa Lapin tulville lisävauhtia

Ylä-La­pis­sa on paikoin vielä rei­lus­ti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon läm­pö­aal­to ja ve­si­sa­teet saat­ta­vat antaa Lapin tul­vil­le li­sä­vauh­tia

31.05.2020 12:54 0
Tilaajille
50 kokelaan lukioista kärkisijalle nousi Enontekiön Erälukio -Poikkeuksellinen koronakevät ei juuri hetkauttanut opinahjoja STT:n lukiovertailussa

50 ko­ke­laan lu­kiois­ta kär­ki­si­jal­le nousi Enon­te­kiön Erä­lu­kio -Poik­keuk­sel­li­nen ko­ro­na­ke­vät ei juuri het­kaut­ta­nut opin­ah­jo­ja STT:n lu­kio­ver­tai­lus­sa

30.05.2020 02:00 0
Etäkoulun konkari asuu kolmen talon kylässä – Enontekiöläinen Lasse Hoffmann kirjoitti Nettilukiossa kahdeksan ainetta komein arvosanoin

Etä­kou­lun konkari asuu kolmen talon kylässä – Enon­te­kiö­läi­nen Lasse Hoff­mann kir­joit­ti Net­ti­lu­kios­sa kah­dek­san ainetta komein ar­vo­sa­noin

19.05.2020 18:37 1
Tilaajille
Korona kurittaa Kilpisjärveä pahasti – "On turha stressata asioista, joihin et voi vaikuttaa"

Korona ku­rit­taa Kil­pis­jär­veä pahasti – "On turha stres­sa­ta asiois­ta, joihin et voi vai­kut­taa"

19.05.2020 06:30 2
Tilaajille
Katri Kulmuni: "Enontekiön lentokentän säilyminen on turvattava"

Katri Kul­mu­ni: "E­non­te­kiön len­to­ken­tän säi­ly­mi­nen on tur­vat­ta­va"

05.05.2020 21:18 0
Tilaajille