Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Enontekiö
Kuukausi
Karesuvannon koululle ja päiväkodille Enontekiöllä rakennetaan nopealla aikataululla väistötilat – oppilaat aloittaisivat väistötiloissa tammikuussa

Ka­re­su­van­non kou­lul­le ja päi­vä­ko­dil­le Enon­te­kiöl­lä ra­ken­ne­taan no­peal­la ai­ka­tau­lul­la väis­tö­ti­lat – op­pi­laat aloit­tai­si­vat väis­tö­ti­lois­sa tam­mi­kuus­sa

20.10.2021 07:00
Tilaajille
Kuonjarjoen autiotuvalla kiväärin kanssa riehuneen henkilöllisyys on yhä epäselvä – poliisi kaipaa lisää vihjeitä mönkijämiehistä

Kuon­jar­joen au­tio­tu­val­la ki­vää­rin kanssa rie­hu­neen hen­ki­löl­li­syys on yhä epä­sel­vä – poliisi kaipaa lisää vih­jei­tä mön­ki­jä­mie­his­tä

18.10.2021 14:58 7
Tilaajille
Koira meni synnyttämään aitan alle pakkasyössä Lapissa – pelastuslaitos hälytettiin apuun

Koira meni syn­nyt­tä­mään aitan alle pak­kas­yös­sä Lapissa – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin apuun

16.10.2021 08:54 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö vaa­ran­taa op­pi­lai­den tur­val­li­suu­den

16.10.2021 05:30
Tilaajille
Puoliperävaunu ajautui ojaan Enontekiöllä – valtatie 21 suljettiin nostotyön vuoksi

Puo­li­pe­rä­vau­nu ajautui ojaan Enon­te­kiöl­lä – ­val­ta­tie 21 sul­jet­tiin nos­to­työn vuoksi

15.10.2021 18:52 1
Tilaajille
Kuonjarjoen vaaratilanteesta kerrotaan kämpän vieraskirjassa – "Hyvin juopunut mies huojui kiväärin kanssa"

Kuon­jar­joen vaa­ra­ti­lan­tees­ta ker­ro­taan kämpän vie­ras­kir­jas­sa – "Hyvin juo­pu­nut mies huojui ki­vää­rin kanssa"

05.10.2021 11:15 15
Tilaajille
Kunnanjohtajat puuhaavat Lappiin 800 kilometrin vaellusreittiä – ruokailut ravintoloissa ja yöksi sänkyyn

Kun­nan­joh­ta­jat puu­haa­vat Lappiin 800 ki­lo­met­rin vael­lus­reit­tiä – ruo­kai­lut ra­vin­to­lois­sa ja yöksi sänkyyn

04.10.2021 20:31 26
Tilaajille
Kuonjarjoen autiotuvalla Enontekiöllä tapahtui henkeen ja terveyteen kohdistunut vaaratilanne – poliisi pyytää paikalla olleita ilmoittautumaan

Kuon­jar­joen au­tio­tu­val­la Enon­te­kiöl­lä ta­pah­tui henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­nut vaa­ra­ti­lan­ne – poliisi pyytää pai­kal­la olleita il­moit­tau­tu­maan

04.10.2021 10:39 3
Tilaajille
Vanhemmat
Yksin liikkeellä ollut jäi kiinni järven pohjamutaan Enontekiöllä – sai soitettua itse apua

Yksin liik­keel­lä ollut jäi kiinni järven poh­ja­mu­taan Enon­te­kiöl­lä – sai soi­tet­tua itse apua

17.09.2021 20:57 1
Tilaajille
Enontekiön kulttuuripalkinto Sturmbock-linnoitusketjua koskevasta sotahistoriallisesta tallennustyöstä

Enon­te­kiön kult­tuu­ri­pal­kin­to Sturm­bock-lin­noi­tus­ket­jua kos­ke­vas­ta so­ta­his­to­rial­li­ses­ta tal­len­nus­työs­tä

04.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Vettä ei tarvitse enää keittää Kilpisjärvellä – verkostovesi on jälleen juomakelpoista

Vettä ei tar­vit­se enää keittää Kil­pis­jär­vel­lä – ­ver­kos­to­ve­si on jälleen juo­ma­kel­pois­ta

01.09.2021 10:27
Ruoka- ja juomavesi keitettävä edelleen Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella

Ruoka- ja juo­ma­ve­si kei­tet­tä­vä edel­leen Kil­pis­jär­ven ete­lä­osan ve­den­ja­ke­lu­alueel­la

27.08.2021 16:32
Tilaajille
Mustapääsirkku bongattiin Enontekiöllä

Mus­ta­pää­sirk­ku bon­gat­tiin Enon­te­kiöl­lä

29.08.2021 10:54
Tilaajille
Enontekiön kunnanvaltuustoon johtoon valittiin Birgitta Eira, kunnanhallitusta johtaa Leena Palojärvi

Enon­te­kiön kun­nan­val­tuus­toon johtoon va­lit­tiin Bir­git­ta Eira, kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa Leena Pa­lo­jär­vi

25.08.2021 14:36
Tilaajille
Veden keittokehotus jatkuu Kilpisjärvellä ainakin tämän viikon

Veden keit­to­ke­ho­tus jatkuu Kil­pis­jär­vel­lä ainakin tämän viikon

23.08.2021 18:52
Tilaajille
Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä Kilpisjärven eteläosassa – Vesijohtoverkostosta on löytynyt ulosteperäisiä bakteereita

Kaikki ruoka- ja juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Kil­pis­jär­ven ete­lä­osas­sa – Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­ta on löy­ty­nyt ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­rei­ta

21.08.2021 19:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiöl­lä menee pa­rem­min kuin koskaan

12.07.2021 05:45 4
Tilaajille

Vuo­ma­kas­joen silta Ka­lot­ti­rei­til­lä pois käy­tös­tä – joelle mer­kit­ty kah­laus­paik­ka

07.07.2021 18:09
Tilaajille
Poliisi tutkii porojen ampumista Enontekiön Hetassa – Poroille pyritty aiheuttamaan pitkäaikaista kärsimystä

Poliisi tutkii porojen am­pu­mis­ta Enon­te­kiön Hetassa – Po­roil­le pyritty ai­heut­ta­maan pit­kä­ai­kais­ta kär­si­mys­tä

02.07.2021 16:35 1
Tilaajille
Enontekiölle 400 000 euron avustus lentoaseman kehittämiseen

Enon­te­kiöl­le 400 000 euron avustus len­to­ase­man ke­hit­tä­mi­seen

24.06.2021 12:38 4
Tilaajille