Tv-ohjelmat
Viimeisin tunti
Katsottua: Vareksen näköinen ministeri ei oikein vakuuta

Kat­sot­tua: Va­rek­sen nä­köi­nen mi­nis­te­ri ei oikein vakuuta

12:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Katsottua: Tänään on hyvien tv-elokuvien ilta – sädehtivä kirjailija, kieputtava tieteisseikkailu vai aurinkokuivattu Texas?

Kat­sot­tua: Tänään on hyvien tv-elo­ku­vien ilta – sä­deh­ti­vä kir­jai­li­ja, kie­put­ta­va tie­teis­seik­kai­lu vai au­rin­ko­kui­vat­tu Texas?

27.02.2021 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Katsottua-kolumni: Rockin riemu tarvitsee seinät – tänä iltana televisiossa avautuu The Cavern Club

Kat­sot­tua-ko­lum­ni: Rockin riemu tar­vit­see seinät – tänä iltana te­le­vi­sios­sa avautuu The Cavern Club

26.02.2021 15:56
Tilaajille
Televisiossa tänään – Sijoittajaryhmä päättää pistää rahoiksi, kun ilmassa on katastrofin enteitä

Te­le­vi­sios­sa tänään – Si­joit­ta­ja­ryh­mä päättää pistää ra­hoik­si, kun ilmassa on ka­tast­ro­fin enteitä

19.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Lukiolaiset eivät selviä jälki-istunnolla äänettömästä protestistaan – Unkarin kansannousu tosipohjaisten tapahtumien taustalla

Te­le­vi­sios­sa tänään: Lu­kio­lai­set eivät selviä jäl­ki-is­tun­nol­la ää­net­tö­mäs­tä pro­tes­tis­taan – Unkarin kan­san­nou­su to­si­poh­jais­ten ta­pah­tu­mien taus­tal­la

17.02.2021 16:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Kyllä vaipparalli isää kasvattaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kyllä vaip­pa­ral­li isää kas­vat­taa

09.01.2021 07:00
Oikeuskemisti penkoo äitinsä murhaa mysteeritarinassa, joka koukuttaa kankean alun jälkeen

Oi­keus­ke­mis­ti penkoo äitinsä murhaa mys­tee­ri­ta­ri­nas­sa, joka kou­kut­taa kankean alun jälkeen

09.01.2021 07:00
Nimekäs kaarti kaivaa esiin kätyriä Berliinissä tummasävyisessä jännityssarjassa

Nimekäs kaarti kaivaa esiin kätyriä Ber­lii­nis­sä tum­ma­sä­vyi­ses­sä jän­ni­tys­sar­jas­sa

14.12.2020 08:10
Tilaajille
Joulua odotetaan uusinnoilla, mutta se ei välttämättä ole huono juttu

Joulua odo­te­taan uu­sin­noil­la, mutta se ei vält­tä­mät­tä ole huono juttu

01.12.2020 07:00
Rankassa ja avartavassa radiodokumenttisarjassa ääneen pääsevät huostaan otetut nuoret

Ran­kas­sa ja avar­ta­vas­sa ra­dio­do­ku­ment­ti­sar­jas­sa ääneen pää­se­vät huos­taan otetut nuoret

17.11.2020 07:00
Koskettavassa dokumentissa masennuksen kokenut isä kertoo, kuinka lasten kanssa oleminen tuntui pahimmillaan yhdentekevältä

Kos­ket­ta­vas­sa do­ku­men­tis­sa ma­sen­nuk­sen kokenut isä kertoo, kuinka lasten kanssa ole­mi­nen tuntui pa­him­mil­laan yh­den­te­ke­väl­tä

06.11.2020 19:27
Matka jatkuu hyvien kirjojen ja leffojen jäljillä – Blade Runner aloittaa podcast-sarjan uuden tuotantokauden

Matka jatkuu hyvien kir­jo­jen ja lef­fo­jen jäl­jil­lä – Blade Runner aloit­taa pod­cast-sar­jan uuden tuo­tan­to­kau­den

08.10.2020 11:14
Dokumentti: Limamiehet tienaavat rahaa opettamalla pokaamaan naisia

Do­ku­ment­ti: Li­ma­mie­het tie­naa­vat rahaa opet­ta­mal­la po­kaa­maan naisia

22.09.2020 07:00

Musta Mooses ja muut te­ki­jä­nai­set his­to­rias­ta – Maria Pet­ters­so­nin podcast on yl­lät­tä­vää ja kieh­to­vaa kuun­nel­ta­va

16.09.2020 07:00
Postimies ryhtyy salapoliisiksi – sarjassa irvaillaan hyväntahtoisesti modernin tietotekniikan ja vanhanaikaisen postitoiminnan eroille

Pos­ti­mies ryhtyy sa­la­po­lii­sik­si – sar­jas­sa ir­vail­laan hy­vän­tah­toi­ses­ti mo­der­nin tie­to­tek­nii­kan ja van­han­ai­kai­sen pos­ti­toi­min­nan eroille

15.05.2020 07:00
Saamenkielinen Muumilaakso alkaa Ylellä – Áilu Valle antaa äänensä Muumipeikolle

Saa­men­kie­li­nen Muu­mi­laak­so alkaa Ylellä – Áilu Valle antaa äänensä Muu­mi­pei­kol­le

30.03.2020 09:25
Tilaajille
Rokotusvastaisuuden juuret löytyvät kaukaa historiasta – dokumentti kertoo myös siitä, miten netissä leviävät trollit liittyvät asiaan

Ro­ko­tus­vas­tai­suu­den juuret löy­ty­vät kaukaa his­to­rias­ta – do­ku­ment­ti kertoo myös siitä, miten netissä le­viä­vät trollit liit­ty­vät asiaan

06.02.2020 07:30
Tilaajille
Suomen supernanny Pia Penttala: Lasten aggressiivisuus ja levottomuus johtuvat usein vuorovaikutuksen puutteesta – monessa perheessä älylaitteet ovat ongelma

Suomen su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la: Lasten ag­gres­sii­vi­suus ja le­vot­to­muus joh­tu­vat usein vuo­ro­vai­ku­tuk­sen puut­tees­ta – monessa per­hees­sä äly­lait­teet ovat ongelma

04.02.2020 08:27
Päiväkirja: Historiaa vakavasti ja kepeästi

Päi­vä­kir­ja: His­to­riaa va­ka­vas­ti ja ke­peäs­ti

30.01.2020 11:48
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Lempeä mies joutuu julmaan kierteeseen tuoreessa italialaiselokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lempeä mies joutuu julmaan kier­tee­seen tuo­rees­sa ita­lia­lais­elo­ku­vas­sa

17.01.2020 07:00