Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tv-ohjelmat
Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he rakentavat Kilpisjärvelle hulppeaa taloa, josta on tullut kyläläisten keskuudessa nähtävyys

Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he ra­ken­ta­vat Kil­pis­jär­vel­le hulp­peaa taloa, josta on tullut ky­lä­läis­ten kes­kuu­des­sa näh­tä­vyys

18.11.2023 05:00 10
Tilaajille
MasterChef-kauden nuorin kilpailija lupaa Lappia lautaselle – "Lappilaiset keittiömestarit ovat äänitorvia lappilaiselle ruualle. Pidetään kovempaa meteliä itsestämme"

Mas­terC­hef-kau­den nuorin kil­pai­li­ja lupaa Lappia lau­ta­sel­le – "Lap­pi­lai­set keit­tiö­mes­ta­rit ovat ää­ni­tor­via lap­pi­lai­sel­le ruual­le. Pi­de­tään ko­vem­paa meteliä it­ses­täm­me"

13.08.2023 16:30 3
Tilaajille
Entisten kasarinuorten nostalgiatrippi

En­tis­ten ka­sa­ri­nuor­ten nos­tal­giat­rip­pi

03.08.2023 18:30
Tilaajille
Perjantain elokuva on puhutteleva animaatio Angolan sodan julmuuksista

Per­jan­tain elokuva on pu­hut­te­le­va ani­maa­tio Angolan sodan jul­muuk­sis­ta

14.07.2023 12:00
Tilaajille
Torstain dokumentti seuraa, kuinka Fatboy Slim kerää isomman kaupungin verran väkeä teknobileisiin

Tors­tain do­ku­ment­ti seuraa, kuinka Fatboy Slim kerää isomman kau­pun­gin verran väkeä tek­no­bi­lei­siin

13.07.2023 12:00
Tilaajille
Taidekauppias tekee viimeistä keikkaa – maanantai-illan elokuva on kauniisti paketoitu

Tai­de­kaup­pias tekee vii­meis­tä keikkaa – maa­nan­tai-il­lan elokuva on kau­niis­ti pa­ke­toi­tu

27.02.2023 12:11
Tilaajille
Diili oli astumista oman mukavuusalueen ulkopuolelle – torniolainen Emma Riihiniemi ja ex-rovaniemeläinen Viljami Harjuniemi kisaavat kevään ohjelmassa

Diili oli as­tu­mis­ta oman mu­ka­vuus­alueen ul­ko­puo­lel­le – tor­nio­lai­nen Emma Rii­hi­nie­mi ja ex-ro­va­nie­me­läi­nen Viljami Har­ju­nie­mi ki­saa­vat kevään oh­jel­mas­sa

16.02.2023 05:00
Tilaajille
Antti Tuisku tekee näkyväksi lappilaisten yhteistä sotahistoriaa Sukuni Salat -ohjelmassa

Antti Tuisku tekee nä­ky­väk­si lap­pi­lais­ten yh­teis­tä so­ta­his­to­riaa Sukuni Salat -oh­jel­mas­sa

01.04.2022 17:16 1
Tilaajille
Lego-palikoiden suunnittelijan työ on millin sadasosan tarkkaa puuhaa – pellolaislähtöinen Esa Nousiainen on suunnitellut yli sata uutta palikkaa, joista hänen suosikkinsa on koirankakka

Le­go-pa­li­koi­den suun­nit­te­li­jan työ on millin sa­das­osan tarkkaa puuhaa – pel­lo­lais­läh­töi­nen Esa Nou­siai­nen on suun­ni­tel­lut yli sata uutta pa­lik­kaa, joista hänen suo­sik­kin­sa on koi­ran­kak­ka

25.12.2022 13:23 1
Tilaajille
Kemijärvi valittiin vuoden talvikaupungiksi – kaupunki voitti videollaan yleisöäänestyksen selvästi

Ke­mi­jär­vi va­lit­tiin vuoden tal­vi­kau­pun­gik­si – kau­pun­ki voitti vi­deol­laan ylei­sö­ää­nes­tyk­sen sel­väs­ti

02.03.2022 08:47 4
Tilaajille
Kemijärvi on yksi Vuoden talvikaupunki 2022 -kilpailun finalisteista – voittaja ratkeaa laskiaistiistaina suorassa lähetyksessä

Ke­mi­jär­vi on yksi Vuoden tal­vi­kau­pun­ki 2022 -kil­pai­lun fi­na­lis­teis­ta – voit­ta­ja ratkeaa las­kiais­tiis­tai­na suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

18.02.2022 10:51 2
Tilaajille
"Joskus ujous ja epävarmuus ilmenivät käsien tärinänä, enkä pystynyt keskittymään mihinkään muuhun" – Nyt ujous on Putous-näyttelijä Aku Sipolalle voimavara

"Joskus ujous ja epä­var­muus il­me­ni­vät käsien tä­ri­nä­nä, enkä pys­ty­nyt kes­kit­ty­mään mi­hin­kään muuhun" – Nyt ujous on Pu­tous-näyt­te­li­jä Aku Si­po­lal­le voi­ma­va­ra

14.02.2022 20:00
Tilaajille
Armeijasta sikisi suomalaisen tv-viihteen historiaa – elämä otti suunnan, jota ei mitenkään voinut ennakoida, myöntää Kivikasvoista tuttu Ilkka Lähteenmäki

Ar­mei­jas­ta sikisi suo­ma­lai­sen tv-viih­teen his­to­riaa – elämä otti suun­nan, jota ei mi­ten­kään voinut en­na­koi­da, myöntää Ki­vi­kas­vois­ta tuttu Ilkka Läh­teen­mä­ki

26.01.2022 19:00
Tilaajille
Tuska sysii surua loitommalle – Krista Kosonen on tuikea domina

Tuska sysii surua loi­tom­mal­le – Krista Kosonen on tuikea domina

01.01.2022 12:00
Tilaajille
Vuoden voi vaihtaa filmaattisesti – Kriitikko Pekka Eronen valitsee  uudenvuodenaaton parhaat tv-ohjelmat

Vuoden voi vaihtaa fil­maat­ti­ses­ti – Krii­tik­ko Pekka Eronen va­lit­see uu­den­vuo­den­aa­ton parhaat tv-oh­jel­mat

31.12.2021 16:00
Tilaajille
Suosittua amerikkalaissarjaa kuvataan parhaillaan Joulupukin Pajakylässä – seikkailut Suomessa tavoittavat yli 10 miljoonaa katselijaa

Suo­sit­tua ame­rik­ka­lais­sar­jaa ku­va­taan par­hail­laan Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­läs­sä – seik­kai­lut Suo­mes­sa ta­voit­ta­vat yli 10 mil­joo­naa kat­se­li­jaa

21.12.2021 17:51 1
Tilaajille
Tänään se huipentuu – sunnuntain televisioillassa on useimmille vain yksi tähtihetki

Tänään se hui­pen­tuu – sun­nun­tain te­le­vi­sio­il­las­sa on useim­mil­le vain yksi täh­ti­het­ki

11.07.2021 17:01 1
Tilaajille
Päiväkirja: Hirvien tositeevee koukuttaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hirvien to­si­tee­vee kou­kut­taa

07.05.2021 11:07
Tilaajille
"Kuin nuori Ressu Redford tai George Michael" –  Rovaniemeläislähtöinen Antti Arvola on edennyt Voice of Finlandissa Knockout-vaiheeseen: katso videot!

"Kuin nuori Ressu Redford tai George Mic­hael" – Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Antti Arvola on edennyt Voice of Fin­lan­dis­sa Knoc­kout-vai­hee­seen: katso videot!

12.03.2021 11:15 1
Katsottua: Vareksen näköinen ministeri ei oikein vakuuta

Kat­sot­tua: Va­rek­sen nä­köi­nen mi­nis­te­ri ei oikein vakuuta

28.02.2021 12:00
Tilaajille