Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kilpailut
Artesaaniruoan SM-kilpailu käydään tänä vuonna Rovaniemellä – osallistujia odotetaan myös Ruotsista ja Norjasta

Ar­te­saa­ni­ruoan SM-kil­pai­lu käydään tänä vuonna Ro­va­nie­mel­lä – osal­lis­tu­jia odo­te­taan myös Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta

14.08.2023 18:06
Tilaajille
Söderström ja Lassheikki Torniosta tanssin EM-kisoihin

Sö­der­ström ja Lass­heik­ki Tor­nios­ta tanssin EM-ki­soi­hin

20.06.2023 15:53
Rovaniemeläinen Oskari Naarajärvi on Suomen uusi legomestari – "Nyt tuntuu helpottavalta, kun kaikki tietävät tästä"

Ro­va­nie­me­läi­nen Oskari Naa­ra­jär­vi on Suomen uusi le­go­mes­ta­ri – "Nyt tuntuu hel­pot­ta­val­ta, kun kaikki tie­tä­vät tästä"

14.06.2023 15:22
Tilaajille
Torniolaisen Ilona Erkkilän, 13, sarjakuva lumiukosta voitti lasten ja nuorten sarjakuvakilpailun

Tor­nio­lai­sen Ilona Erk­ki­län, 13, sar­ja­ku­va lu­mi­ukos­ta voitti lasten ja nuorten sar­ja­ku­va­kil­pai­lun

03.05.2023 13:05
Tilaajille
Kisahaaste löytyi Englannista – CrossFit Meri-Lapin Elli Junes ja Amalia Kujala kisaavat Castle Games -kisojen finaalissa

Ki­sa­haas­te löytyi Eng­lan­nis­ta – Cross­Fit Me­ri-La­pin Elli Junes ja Amalia Kujala ki­saa­vat Castle Games -ki­so­jen fi­naa­lis­sa

13.04.2023 15:00
Uusi Rovaniemi pääsi finaaliin lehtikilpailussa – vuoden kaupunkilehti valitaan ensi viikolla

Uusi Ro­va­nie­mi pääsi fi­naa­liin leh­ti­kil­pai­lus­sa – ­vuo­den kau­pun­ki­leh­ti va­li­taan ensi vii­kol­la

01.11.2022 15:31 2
Tilaajille
Rovaniemeläisen Marjukka Arstion näyttävät saamelaiskynnet voittivat hopeaa kynsitaiteen SM-kisoissa

Ro­va­nie­me­läi­sen Mar­juk­ka Arstion näyt­tä­vät saa­me­lais­kyn­net voit­ti­vat hopeaa kyn­si­tai­teen SM-ki­sois­sa

01.11.2022 08:00 5
Tilaajille
”Vähän oli kylmää mutta hyvin selvittiin" – Lapin partiolaiset valmistautuvat järjestämään talviset SM-kisat, piirin syyskisa oli vasta treeniä

”Vähän oli kylmää mutta hyvin sel­vit­tiin" – Lapin par­tio­lai­set val­mis­tau­tu­vat jär­jes­tä­mään tal­vi­set SM-ki­sat, piirin syys­ki­sa oli vasta treeniä

18.09.2022 17:36
Tilaajille

Le­vi­läi­nen ar­te­saa­ni­kah­vi­la pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa – myös huip­pu­kok­ki Gordon Ramsay on kehunut kah­vi­lan pa­ku­ri-chai-juo­maa

16.09.2022 08:36 1
Tilaajille
Sallan ilmastokampanjalle hopeaa kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa

Sallan il­mas­to­kam­pan­jal­le hopeaa kun­ta­mark­ki­noin­nin SM-ki­sois­sa

14.09.2022 20:36
Tilaajille
Luosto soi! -festivaalin harrastajavalokuvaajien kilpailu käynnistyy – voittaja selviää ensi kesän tapahtumassa

Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin har­ras­ta­ja­va­lo­ku­vaa­jien kil­pai­lu käyn­nis­tyy – voit­ta­ja selviää ensi kesän ta­pah­tu­mas­sa

01.09.2022 21:53
Tilaajille
Kympin hauki tai parin kilon ahven ratkaisi voiton vetouistelun Lappi-cupissa – rovaniemeläinen Jussi Räinä nappasi voiton

Kympin hauki tai parin kilon ahven rat­kai­si voiton ve­to­uis­te­lun Lap­pi-cu­pis­sa – ro­va­nie­me­läi­nen Jussi Räinä nappasi voiton

21.08.2022 15:18
Tilaajille
Levillä kilpailtiin lauantaina puun halaamisen maailmanmestaruudesta – "Äärimmäisen hippiliikkeen sijaan kyse on hyvästä, helposta ja halvasta konstista parantaa omaa elämänlaatua"

Levillä kil­pail­tiin lauan­tai­na puun ha­laa­mi­sen maail­man­mes­ta­ruu­des­ta – "Ää­rim­mäi­sen hip­pi­liik­keen sijaan kyse on hy­väs­tä, hel­pos­ta ja hal­vas­ta kons­tis­ta pa­ran­taa omaa elä­män­laa­tua"

21.08.2022 13:28 11
Tilaajille
Luonto ja ihmiset vetävät Suomeen, sanoo ranskalainen valokuvaaja Philippe Boucher – valokuvakilpailu Photo Race kävi tänä vuonna Inarissa

Luonto ja ihmiset vetävät Suo­meen, sanoo rans­ka­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Phi­lip­pe Boucher – va­lo­ku­va­kil­pai­lu Photo Race kävi tänä vuonna Ina­ris­sa

14.08.2022 12:38
Tilaajille
Inarin kunta mukana järjestämässä kansainvälistä valokuvaustapahtumaa ja -kilpailua viikonloppuna

Inarin kunta mukana jär­jes­tä­mäs­sä kan­sain­vä­lis­tä va­lo­ku­vaus­ta­pah­tu­maa ja -kil­pai­lua vii­kon­lop­pu­na

03.08.2022 20:39
Tilaajille
Kemiläinen Tuomas Paananen voitti koululaisten kovatasoisen taloustaitokisan, eikä taatusti tuurilla

Ke­mi­läi­nen Tuomas Paa­na­nen voitti kou­lu­lais­ten ko­va­ta­soi­sen ta­lous­tai­to­ki­san, eikä taa­tus­ti tuu­ril­la

27.05.2022 15:48
Tilaajille
Kemin valtakunnallinen lasten ja nuorten sarjakuvakilpailu järjestettiin 23. kerran – töiden aiheena oli metsäretki

Kemin val­ta­kun­nal­li­nen lasten ja nuorten sar­ja­ku­va­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin 23. kerran – töiden aiheena oli met­sä­ret­ki

21.05.2022 12:18
Tilaajille
Sodankyläläisen Santeri Lintulan yritys valittiin vuoden innovaatioksi nuorten Uskalla Yrittää -kilpailussa

So­dan­ky­lä­läi­sen Santeri Lin­tu­lan yritys va­lit­tiin vuoden in­no­vaa­tiok­si nuorten Uskalla Yrittää -kil­pai­lus­sa

16.05.2022 19:13
Tilaajille
Lapin yliopiston opiskelijoille menestystä kaluste- ja tekstiilisuunnittelun kilpailussa, jossa haettiin tuotteita kestävistä materiaaleista

Lapin yli­opis­ton opis­ke­li­joil­le me­nes­tys­tä ka­lus­te- ja teks­tii­li­suun­nit­te­lun kil­pai­lus­sa, jossa haet­tiin tuot­tei­ta kes­tä­vis­tä ma­te­riaa­leis­ta

22.04.2022 16:47 1
Tilaajille