Eläimet
Viimeisin tunti

Katso video: Pe­las­te­tut pennut ovat tyy­ty­väi­siä uuteen ko­tiin­sa Kuu­sa­mos­sa – Pih­la-ket­tu hurmaa lem­pey­del­lään, kun taas Ai­na-kar­hu saa ma­tot­kin rul­lal­le

15:24 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Ahkerat ke­sä­työ­läi­set siir­tyi­vät Kemin saariin – Lam­mas­pai­men­lo­mis­ta toi­vo­taan uutta hit­ti­tuo­tet­ta luon­to­mat­kai­lul­le

11:00
Tilaajille
Vanhemmat

Il­mei­ses­ti kissan raa­te­le­mak­si jäänyt pieni Pih­la-ket­tu tuotiin tänään Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­seen – ”Kun sitä pitää sy­lis­sä, siihen se nu­kah­taa”

08.06.2021 20:51
Tilaajille

Suuri osa pie­nis­tä lem­mik­ki­eläi­mis­tä ei sovi lap­si­per­hee­seen –Eläin kan­nat­taa hankkia kas­vat­ta­jal­ta, joka on opet­ta­nut sen poi­ka­ses­ta saakka ihmisen kä­sit­te­lyyn

15.05.2021 11:45
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kuulen kurkien äänet

01.05.2021 06:00
Tilaajille

Jal­kan­sa kat­ko­nut Sis­si-po­ro sai maail­man en­sim­mäi­sen ko­pa­rap­ro­tee­sin – omis­ta­ja: "Ha­lu­sin tehdä kaik­ke­ni, jotta voisin hel­pot­taa Sissin elämää"

22.04.2021 20:00 11
Tilaajille

Kalojen siirrot ha­lu­taan jäihin Ke­mi­joel­la – Syy on en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­ta löy­ty­nyt es­pan­ja­lai­nen ra­pu­rut­to

31.03.2021 18:30 3
Tilaajille

Miksi met­sä­jä­nis jättää jälkiä pi­hal­le? Mil­lai­nen yö­kul­ki­ja on naa­pu­ri­na? Eija Ku­jan­suu on elänyt jä­nis­ten kanssa vuosia – näin hän vastaa 12 ky­sy­myk­seen roh­keis­ta mal­leis­taan

20.03.2021 18:30 1
Tilaajille

"Lem­mik­kien Airbnb" toimii myös Poh­jois-Suo­mes­sa – ainakin näistä pai­kois­ta voi löytää luo­tet­ta­van hoi­ta­jan loman ajalle

17.03.2021 17:01
Tilaajille

"Näin tumman eläimen ve­des­sä" – Sirpa Ul­ku­nie­mi meni Vi­ka­jär­vel­le ku­vaa­maan lin­tu­ja, mutta koh­ta­si­kin kaksi sym­paat­tis­ta su­kel­te­li­jaa

01.03.2021 10:55

Utelias saukko jätti jäl­ken­sä hau­taus­maal­le Ro­va­nie­mel­lä, seik­kai­li myös oma­ko­ti­ta­lo­jen pi­hoil­la – tut­ki­ja: "Ei tar­koi­ta, että olisi eri­tyi­sen tot­tu­nut ih­mi­siin"

23.02.2021 09:32 5

Rak­kau­de­ton lapsuus her­kis­ti Manne Mou­ru­jär­ven hel­lyy­teen: "Huo­ma­sin met­säs­sä nuk­ku­van karhun. En ha­lun­nut häiritä sitä, kävelin vain hiljaa ohitse"

08.02.2021 17:18 15
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Pe­su­kar­hu­ja odo­tel­les­sa – tu­lok­kai­ta ei voi va­li­koi­da, kun ilmasto läm­pe­nee

12.01.2021 14:43

Tren­di­käs lem­mik­ki voi purra, kiljua ja kasvaa sa­ta­ki­loi­sek­si – Tuo­tan­to­si­ko­ja kos­ke­vat lait ja ase­tuk­set pätevät myös mi­ni­pos­su­jen kanssa

25.10.2020 16:00

Haa­mu­pyy­dyk­set eivät ole Suo­mes­sa on­gel­ma, mutta val­ta­me­ris­sä ne tap­pa­vat eläimiä yhä enemmän

20.10.2020 03:00

Kar­hun­pen­nun Kuu­sa­mos­sa am­pu­neen miehen tuomio koveni hovissa – eh­dol­li­sen van­keu­den ja met­säs­tys­kiel­lon kesto pi­te­ni­vät

22.09.2020 14:01
Tilaajille

Tal­li­ton­tun pihalla Ro­va­nie­mel­lä koet­tiin jät­tiyl­lä­tys: Hi­li­ma-po­ro syn­nyt­ti myö­häis­ke­sän vasan – "Se on on­ne­kas, sillä luon­nos­sa myöhään syn­ty­neen vasan sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat aika huonot"

15.08.2020 14:51
Tilaajille

Lapin koi­ra­hoi­to­loil­la on ollut hil­jai­nen vuosi –"Kun tuli en­sim­mäi­nen ko­ro­na-aal­to, koko pu­tiik­ki hil­je­ni"

13.08.2020 17:00 1
Tilaajille

Lapissa ei ole nähty viit­tei­tä jä­nis­ru­tos­ta, toisin kuin län­si­naa­pu­ris­sa Norr­bot­te­nis­sa: "Ha­vain­to­ja voi alkaa tulla, kun met­säs­tä­jät läh­te­vät kauden alettua met­siin"

04.08.2020 19:30
Tilaajille

NSD: So­siaa­li­nen media on Norr­bot­te­nis­sa täyt­ty­nyt kuvista kuol­leis­ta jä­nik­sis­tä – Kuol­leet jä­nik­set ovat en­sim­mäi­nen merkki jä­nis­ru­ton puh­kea­mi­ses­ta

03.08.2020 18:08 1
Tilaajille