Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Eläimet
Viimeisin 12 tuntia
Tornion Pirkkiössä liikkunut ilves ei ole harvinaisuus – Ilveksestä ei yleensä ole vaaraa ihmiselle, mutta villieläintä ei kannata lähestyä missään tilanteessa

Tornion Pirk­kiös­sä liik­ku­nut ilves ei ole har­vi­nai­suus – Il­vek­ses­tä ei yleensä ole vaaraa ih­mi­sel­le, mutta vil­li­eläin­tä ei kannata lä­hes­tyä missään ti­lan­tees­sa

07.12.2022 20:00
Tilaajille
Vanhemmat
Eläinten vinkkejä talvesta selviämiseen
Kolumni

Eläin­ten vink­ke­jä tal­ves­ta sel­viä­mi­seen

23.11.2022 10:19
Porot pitävät pohjoisen lehtoja avoimina – aluskasvillisuutta tutkinut Lauralotta Muurinen havaitsi, että metsätalouden vaikutukset voivat ilmetä vuosikymmenien viiveellä

Porot pitävät poh­joi­sen lehtoja avoi­mi­na – a­lus­kas­vil­li­suut­ta tut­ki­nut Lau­ra­lot­ta Muu­ri­nen ha­vait­si, että met­sä­ta­lou­den vai­ku­tuk­set voivat ilmetä vuo­si­kym­me­nien vii­veel­lä

08.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Siili-Sinikka auttaa piikikkäitä tuhisijoita – Menneenä kesänä Jylhän hoiviin päätyi ennätyksellisen pieniä siilejä

Sii­li-Si­nik­ka auttaa pii­kik­käi­tä tu­hi­si­joi­ta – Men­nee­nä kesänä Jylhän hoiviin päätyi en­nä­tyk­sel­li­sen pieniä siilejä

21.10.2022 12:43
Vakavasti kaltoinkohdeltu Vappu-koira murisi ja pelkäsi saapuessaan sijaiskotiin Sodankylään – Viivi Saveliuksen hoivassa koira oppi luottamaan taas ihmisiin

Va­ka­vas­ti kal­toin­koh­del­tu Vap­pu-koi­ra murisi ja pelkäsi saa­pues­saan si­jais­ko­tiin So­dan­ky­lään – Viivi Sa­ve­liuk­sen hoi­vas­sa koira oppi luot­ta­maan taas ih­mi­siin

17.10.2022 09:42 2
Tilaajille
Pirteitä porsaita ja 300-kiloinen karju – Keminmaan karvakärsät lähtevät pian kohti joulupöytää

Pir­tei­tä por­sai­ta ja 300-ki­loi­nen karju – Ke­min­maan kar­va­kär­sät läh­te­vät pian kohti jou­lu­pöy­tää

09.10.2022 18:00
Tilaajille
Tunturipöllö on ihmeotus jopa kaiken kokeneelle luontokuvaajalle – Jorma Luhta seurasi kiikareilla, kun retkeilijäkaksikko porhalsi pöllöpesueen läpi huomaamatta mitään

Tun­tu­ri­pöl­lö on ih­me­otus jopa kaiken ko­ke­neel­le luon­to­ku­vaa­jal­le – Jorma Luhta seurasi kii­ka­reil­la, kun ret­kei­li­jä­kak­sik­ko por­hal­si pöl­lö­pe­sueen läpi huo­maa­mat­ta mitään

18.09.2022 17:27
Tilaajille
“Koira tarvitsee virikkeitä läpi elämänsä ja harrastaminen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa selvitti mitä koiran kanssa voi harrastaa ja miten

“Koira tar­vit­see vi­rik­kei­tä läpi elä­män­sä ja har­ras­ta­mi­nen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa sel­vit­ti mitä koiran kanssa voi har­ras­taa ja miten

16.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Poropaimen tappoi poron kimppuun käyneen hirvikoiran ampumalla, sai syytteen eläinsuojelurikoksesta – Lapin käräjäoikeus totesi syyttömäksi

Po­ro­pai­men tappoi poron kimp­puun käyneen hir­vi­koi­ran am­pu­mal­la, sai syyt­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Lapin kä­rä­jä­oi­keus totesi syyt­tö­mäk­si

13.09.2022 08:00 18
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskukselta karkasi perjantaina toinenkin karhu, joka saatiin houkuteltua takaisin häkkiin – keskuksen mukaan Nätin käytös oli viime aikoina muuttunut

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­sel­ta karkasi per­jan­tai­na toi­nen­kin karhu, joka saatiin hou­ku­tel­tua ta­kai­sin häkkiin – kes­kuk­sen mukaan Nätin käytös oli viime aikoina muut­tu­nut

12.09.2022 19:50 2
Tilaajille
Röntgenlaitteiden puute pakottaa matkustamaan – Lapin eläinlääkärivastaanottoja vaivaa alhainen varustelutaso

Rönt­gen­lait­tei­den puute pa­kot­taa mat­kus­ta­maan – Lapin eläin­lää­kä­ri­vas­taan­ot­to­ja vaivaa al­hai­nen va­rus­te­lu­ta­so

09.09.2022 07:00 3
Tilaajille
Liian vaarallinen retkeilyreitiksi: ely-keskus torppasi hakemuksen Kuntivaaran polusta, koska reitin lähistöllä ruokitaan karhuja

Liian vaa­ral­li­nen ret­kei­ly­rei­tik­si: ely-kes­kus torp­pa­si ha­ke­muk­sen Kun­ti­vaa­ran po­lus­ta, koska reitin lä­his­töl­lä ruo­ki­taan karhuja

08.09.2022 12:11 4
Tilaajille
Ylä-Lapin riekkokanta kasvussa – "Edellisen talven olosuhteet ovat olleet riekoille hyvät, ja alkukesän lisääntyminen on onnistunut"

Ylä-La­pin riek­ko­kan­ta kas­vus­sa – "E­del­li­sen talven olo­suh­teet ovat olleet rie­koil­le hyvät, ja al­ku­ke­sän li­sään­ty­mi­nen on on­nis­tu­nut"

30.08.2022 13:07 1
Tilaajille
Odottaa liikkumatta vai kävellä soittamaan apua? Myrkytysohjeissa on ristiriita, joten kysyimme lääkäriltä mitä tehdä, jos kyy puree erämaassa

Odottaa liik­ku­mat­ta vai kävellä soit­ta­maan apua? Myr­ky­tys­oh­jeis­sa on ris­ti­rii­ta, joten ky­syim­me lää­kä­ril­tä mitä tehdä, jos kyy puree erä­maas­sa

03.08.2022 19:30 8
Tilaajille
Hirvikärpästen leviäminen pohjoiseen on käytännössä pysähtynyt 10 vuoden aikana – Hiusrajaan mönkivien hyönteisten huippukausi on elo–syyskuussa

Hir­vi­kär­päs­ten le­viä­mi­nen poh­joi­seen on käy­tän­nös­sä py­säh­ty­nyt 10 vuoden aikana – Hius­ra­jaan mön­ki­vien hyön­teis­ten huip­pu­kau­si on elo–­syys­kuus­sa

02.08.2022 13:24 1
Tilaajille
Miten Ranuan eläinpuiston asukkaat voivat? Eläintarhat houkuttelevat ihmisiä söpöillä eläimillä, mutta oikeasti niiden tärkeimmät tehtävät ovat jotain muuta

Miten Ranuan eläin­puis­ton asuk­kaat voivat? Eläin­tar­hat hou­kut­te­le­vat ihmisiä sö­pöil­lä eläi­mil­lä, mutta oi­keas­ti niiden tär­keim­mät teh­tä­vät ovat jotain muuta

30.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Lehmä tippui lietelantakouruun Rovaniemellä – saatiin pelastettua hyväkuntoisena

Lehmä tippui lie­te­lan­ta­kou­ruun Ro­va­nie­mel­lä – ­saa­tiin pe­las­tet­tua hy­vä­kun­toi­se­na

23.07.2022 08:45
Haminan mursu voi viihtyä alueella vielä lähipäivinä, arvioi asiantuntija – Eläinlääkäri: Näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyljellään

Haminan mursu voi viihtyä alueel­la vielä lä­hi­päi­vi­nä, arvioi asian­tun­ti­ja – Eläin­lää­kä­ri: Näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyl­jel­lään

17.07.2022 11:05
Haminan mursu lepäsi yön poliisin eristämällä rannalla – "Toivotaan, että jatkaisi matkaa kerättyään voimia"

Haminan mursu lepäsi yön po­lii­sin eris­tä­mäl­lä ran­nal­la – "Toi­vo­taan, että jat­kai­si matkaa ke­rät­tyään voimia"

16.07.2022 11:20
Mursu rantautui Haminassa, pyörähti ulapalla ja palasi takaisin rannan läheisyyteen

Mursu ran­tau­tui Ha­mi­nas­sa, pyö­räh­ti ula­pal­la ja palasi ta­kai­sin rannan lä­hei­syy­teen

15.07.2022 18:54
Tilaajille