suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Koirat
Kuukausi
Päiväkirja: Koirakuri on enää muisto vain
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Koi­ra­ku­ri on enää muisto vain

27.06.2022 05:00 9
Tilaajille
"Matalan kynnyksen tekemiselle on nyt selvästi tarvetta" – lasten koiraleirillä opetellaan yhdessä koira-arjen taitoja

"Ma­ta­lan kyn­nyk­sen te­ke­mi­sel­le on nyt sel­väs­ti tar­vet­ta" – lasten koi­ra­lei­ril­lä ope­tel­laan yhdessä koi­ra-ar­jen taitoja

23.06.2022 16:27
Tilaajille
Lappilaisilla kotipihoilla ei olla turvassa punkeilta – nymfi on punkin vaarallisin muoto

Lap­pi­lai­sil­la ko­ti­pi­hoil­la ei olla tur­vas­sa pun­keil­ta – nymfi on punkin vaa­ral­li­sin muoto

17.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Päiväkirja: Siellä onni, missä on kippurahäntä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Siellä onni, missä on kip­pu­ra­hän­tä

14.06.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Avi: Rescuekoirien tuontia koskevaa lakia pitäisi tiukentaa – Suomen rabiesriski on kasvanut merkittävästi Ukrainan sodan vuoksi

Avi: Res­cue­koi­rien tuontia kos­ke­vaa lakia pitäisi tiu­ken­taa – Suomen ra­bies­ris­ki on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti Uk­rai­nan sodan vuoksi

20.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Päiväkirja: Valkoinen vallesmanni työntää nokkansa epäilyttäviin asioihin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Val­koi­nen val­les­man­ni työntää nok­kan­sa epäi­lyt­tä­viin asioi­hin

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Irtokoirat häiritsevät ja tappavat poroja myös kiinnipitoaikana – Ylelle haastattelun antanut poromies kertoo ampuneensa kaksi huskya Inarissa

Ir­to­koi­rat häi­rit­se­vät ja tap­pa­vat poroja myös kiin­ni­pi­to­ai­ka­na – Ylelle haas­tat­te­lun antanut po­ro­mies kertoo am­pu­neen­sa kaksi huskya Ina­ris­sa

27.04.2022 14:53 3
"Turhan usein rodun aivan yleiset piirteet tulevat yllätyksenä" – koiralle kannattaa esitellä kaikki elämään kuuluva, kun se on alle neljän kuukauden ikäinen

"Turhan usein rodun aivan yleiset piir­teet tulevat yl­lä­tyk­se­nä" – koi­ral­le kan­nat­taa esi­tel­lä kaikki elämään kuu­lu­va, kun se on alle neljän kuu­kau­den ikäinen

21.04.2022 16:56
Tilaajille
Kun Minna Lymi sai työtarjouksen malminetsintäyhtiö Latitude 66 Cobaltilta, hän muutti miehensä kanssa Italian maaseudulta Posion lakeuksille – Italiassa pariskunta tottui kutsumatta kylään tulleisiin naapureihin, Posiolla esittäytyessä kerrotaan kanta kaivoksiin

Kun Minna Lymi sai työ­tar­jouk­sen mal­min­et­sin­tä­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta, hän muutti mie­hen­sä kanssa Italian maa­seu­dul­ta Posion la­keuk­sil­le – Ita­lias­sa pa­ris­kun­ta tottui kut­su­mat­ta kylään tul­lei­siin naa­pu­rei­hin, Po­siol­la esit­täy­tyes­sä ker­ro­taan kanta kai­vok­siin

17.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Hemmo-koira vainuaa lumeen hukkuneet jääkiekot jopa metrin syvyydestä – yhtenä iltana se löysi 18 kiekkoa

Ro­va­nie­me­läi­nen Hem­mo-koi­ra vainuaa lumeen huk­ku­neet jää­kie­kot jopa metrin sy­vyy­des­tä – yhtenä iltana se löysi 18 kiekkoa

01.04.2022 20:56 7
Tilaajille
Haukku on porokoiran tärkein työkalu – paimennus houkuttelee yhä useampia koiraharrastajia

Haukku on po­ro­koi­ran tärkein työkalu – pai­men­nus hou­kut­te­lee yhä useam­pia koi­ra­har­ras­ta­jia

01.04.2022 13:01
Tilaajille
Rovaniemeläinen Wiola-koira tekee kutsumustyötä – toimintaterapeutti Sari Marttila sai Wiolasta korvaamattoman työparin

Ro­va­nie­me­läi­nen Wio­la-koi­ra tekee kut­su­mus­työ­tä – toi­min­ta­te­ra­peut­ti Sari Mart­ti­la sai Wio­las­ta kor­vaa­mat­to­man työ­pa­rin

16.03.2022 15:15
Tilaajille
Hiihtoladuille mielivien koirakkojen luvattu maa – koiran kanssa voi sivakoida jopa Riisitunturin talvireitillä

Hiih­to­la­duil­le mie­li­vien koi­rak­ko­jen luvattu maa – koiran kanssa voi si­va­koi­da jopa Rii­si­tun­tu­rin tal­vi­rei­til­lä

13.03.2022 12:24
Tilaajille
Karva-Kavereiden vapaaehtoiset ilahduttavat eläimellisillä vierailuillaan kehitysvammaisia, vanhuksia, lapsia ja nuoria – Suomen ensimmäisellä eläinavusteisella yhdistyksellä on Lapissa noin sata jäsentä

Kar­va-Ka­ve­rei­den va­paa­eh­toi­set ilah­dut­ta­vat eläi­mel­li­sil­lä vie­rai­luil­laan ke­hi­tys­vam­mai­sia, van­huk­sia, lapsia ja nuoria – Suomen en­sim­mäi­sel­lä eläin­avus­tei­sel­la yh­dis­tyk­sel­lä on Lapissa noin sata jäsentä

27.02.2022 17:16
Tilaajille
Lapissa on vain kaksi hälytysvalmiudessa olevaa lumivyörykoiraa, joista Kittilässä omistajansa kanssa asuva  Camo on toinen – Näin saksanpaimenkoira syöksyy hankeen etsimään lumen alla makaavaa ihmistä

Lapissa on vain kaksi hä­ly­tys­val­miu­des­sa olevaa lu­mi­vyö­ry­koi­raa, joista Kit­ti­läs­sä omis­ta­jan­sa kanssa asuva Camo on toinen – Näin sak­san­pai­men­koi­ra syöksyy hankeen et­si­mään lumen alla ma­kaa­vaa ihmistä

22.02.2022 18:14 1
Tilaajille
Riita koiran astutuksen peruuntumisesta tuli kalliiksi – korvauksia vaatineen narttukoiran omistajan maksettavaksi yli 30 000 euron oikeuskulut

Riita koiran as­tu­tuk­sen pe­ruun­tu­mi­ses­ta tuli kal­liik­si – kor­vauk­sia vaa­ti­neen nart­tu­koi­ran omis­ta­jan mak­set­ta­vak­si yli 30 000 euron oi­keus­ku­lut

02.02.2022 15:36 2
Tilaajille
Kissan- ja koiranmuonat pantiin jakoon  Ivalossa – lahjoituksia kertyi yli 3 000 kiloa

Kissan- ja koi­ran­muo­nat pantiin jakoon Iva­los­sa – lah­joi­tuk­sia kertyi yli 3 000 kiloa

01.02.2022 10:49
Tilaajille
Uusi Suomessa kehitetty rauhoitusaine tekee koirien nukuttamisesta entistä turvallisempaa

Uusi Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty rau­hoi­tus­ai­ne tekee koirien nu­kut­ta­mi­ses­ta entistä tur­val­li­sem­paa

12.01.2022 14:18
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 16:41
Tilaajille
Aggressiivinen koira raateli oululaisnaisen chihuahuan kotipihassa – "Koiraa ei tulisi koskaan ottaa ympäristöön, johon se ei sovellu"

Ag­gres­sii­vi­nen koira raateli ou­lu­lais­nai­sen chi­hua­huan ko­ti­pi­has­sa – "Koiraa ei tulisi koskaan ottaa ym­pä­ris­töön, johon se ei so­vel­lu"

20.12.2021 09:34
Tilaajille