Koirat
Viimeisin tunti
Helsingin eläinsuojeluyhdistys on huolissaan Lapin koirasafarien rekikoirien puolesta ja vetoaa kannanotossaan elinkeinoministeriin

Hel­sin­gin eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys on huo­lis­saan Lapin koi­ra­sa­fa­rien re­ki­koi­rien puo­les­ta ja vetoaa kan­nan­otos­saan elin­kei­no­mi­nis­te­riin

19:11 0
Tilaajille
Kuukausi
Päiväkirja: Koiratuttuni kaupungissa
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Koi­ra­tut­tu­ni kau­pun­gis­sa

17.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lauantaivieras: Koirakävelyllä kotikaupungissa – "Koira ei ihmettele roskapussin kanssa kyykkivää emäntää"
Kolumni Pirjo Rautiainen

Lauan­tai­vie­ras: Koi­ra­kä­ve­lyl­lä ko­ti­kau­pun­gis­sa – "Koira ei ih­met­te­le ros­ka­pus­sin kanssa kyyk­ki­vää emän­tää"

11.09.2020 14:46 0
Valjakkosafariyritykset miettivät, mitä tehdä koirilleen, jos matkailutalvesta tulee katastrofi – Myydä, lopettaa vai sinnitellä?

Val­jak­ko­sa­fa­ri­yri­tyk­set miet­ti­vät, mitä tehdä koi­ril­leen, jos mat­kai­lu­tal­ves­ta tulee ka­tast­ro­fi – Myydä, lo­pet­taa vai sin­ni­tel­lä?

03.09.2020 19:30 1
Tilaajille
Hirvenpyynti työllistää eläinlääkäriä, kun koiria tuodaan etelästä Ylä-Lappiin asti: " Inarin kunnassa on ihan perinteistä koirien keskinäisten tappeluiden jälkien hoitaminen"

Hir­ven­pyyn­ti työl­lis­tää eläin­lää­kä­riä, kun koiria tuodaan ete­läs­tä Ylä-Lap­piin asti: " Inarin kun­nas­sa on ihan pe­rin­teis­tä koirien kes­ki­näis­ten tap­pe­lui­den jälkien hoi­ta­mi­nen"

01.09.2020 20:25 0
Tilaajille
Tinkalla ei lopu hirvijahdissa kunto eikä into – Hirvenmetsästys alkaa tiistaina

Tin­kal­la ei lopu hir­vi­jah­dis­sa kunto eikä into – Hir­ven­met­säs­tys alkaa tiis­tai­na

30.08.2020 19:31 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kittilässä on avattu koirapuisto Leville – Luonnontilaisessa metsämaassa on 3 000 neliötä leikkitilaa

Kit­ti­läs­sä on avattu koi­ra­puis­to Leville – Luon­non­ti­lai­ses­sa met­sä­maas­sa on 3 000 neliötä leik­ki­ti­laa

14.08.2020 16:54 0
Tilaajille
Lapin koirahoitoloilla on ollut hiljainen vuosi –"Kun tuli ensimmäinen korona-aalto, koko putiikki hiljeni"

Lapin koi­ra­hoi­to­loil­la on ollut hil­jai­nen vuosi –"Kun tuli en­sim­mäi­nen ko­ro­na-aal­to, koko pu­tiik­ki hil­je­ni"

13.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti pakolliseksi vuonna 2023 – Asetuksella pyritään lopettamaan pentutehtailu

Koirien tun­nis­tus­mer­kin­tä ja re­kis­te­röin­ti pa­kol­li­sek­si vuonna 2023 – Ase­tuk­sel­la py­ri­tään lo­pet­ta­maan pen­tu­teh­tai­lu

11.08.2020 19:30 3
Tilaajille
Onko koirasi persoonallinen tyyppi vai ahdistunut narunjatke?
Kolumni Milla Sallinen

Onko koirasi per­soo­nal­li­nen tyyppi vai ah­dis­tu­nut na­run­jat­ke?

10.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Haittaako, jos koira haukkuu ovikellon soittoa? Useimmilla koirilla on jonkinlaista häiriökäytöstä, mutta lievänä se ei ole ongelma omistajalle, saati koiralle

Hait­taa­ko, jos koira haukkuu ovi­kel­lon soit­toa? Useim­mil­la koi­ril­la on jon­kin­lais­ta häi­riö­käy­tös­tä, mutta lievänä se ei ole ongelma omis­ta­jal­le, saati koi­ral­le

08.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Meri-Lapin seuraava koirapuisto tulee Keminmaahan – Koirapuistossa käydään monta kertaa viikossa

Me­ri-La­pin seu­raa­va koi­ra­puis­to tulee Ke­min­maa­han – Koi­ra­puis­tos­sa käydään monta kertaa vii­kos­sa

04.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Irti olevat koirat vaaraksi lampaille ja poroille - kaksi koiraa raateli lampaita viime lauantaina Rovaniemen Ylikylässä

Irti olevat koirat vaa­rak­si lam­pail­le ja po­roil­le - kaksi koiraa raateli lam­pai­ta viime lauan­tai­na Ro­va­nie­men Yli­ky­läs­sä

02.08.2020 12:10 3
Tilaajille
Koiran pito maksaa yli tonnin vuodessa – Pentujen hinnat muutamista satasista 2500 euroon

Koiran pito maksaa yli tonnin vuo­des­sa – Pen­tu­jen hinnat muu­ta­mis­ta sa­ta­sis­ta 2500 euroon

29.07.2020 09:55 0
Rovaniemellä viikkojen ajan irti kulkenut koira on aiheuttanut tuhoa lammasaitauksissa – havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen

Ro­va­nie­mel­lä viik­ko­jen ajan irti kul­ke­nut koira on ai­heut­ta­nut tuhoa lam­mas­ai­tauk­sis­sa – ha­vain­not pyy­de­tään il­moit­ta­maan hä­tä­kes­kuk­seen

26.07.2020 16:45 2
Tilaajille
Koira pinteessä Valtavaaran rinteessä – pelastuslaitos auttoi pois köysien ja valjaiden avulla

Koira pin­tees­sä Val­ta­vaa­ran rin­tees­sä – pe­las­tus­lai­tos auttoi pois köysien ja val­jai­den avulla

25.07.2020 14:23 0
Tilaajille
Jessica Aschberg pelasti koiriaan palavasta talosta, kunnes kuisti romahti – Kehossa satoja lasinsiruja ja palovammoja

Jessica Asch­berg pelasti koi­riaan pa­la­vas­ta ta­los­ta, kunnes kuisti romahti – Kehossa satoja la­sin­si­ru­ja ja pa­lo­vam­mo­ja

16.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Suurikokoinen koira raateli lampaan Rovaniemen Koskenkylässä – Koiran omistaja ei tiedossa

Suu­ri­ko­koi­nen koira raateli lampaan Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läs­sä – Koiran omis­ta­ja ei tie­dos­sa

01.07.2020 09:19 0
Tilaajille
Autoon jäi avainten lisäksi koira – pelastuslaitos päästi koiran kuumasta autosta Saariselällä

Autoon jäi avain­ten lisäksi koira – pe­las­tus­lai­tos päästi koiran kuu­mas­ta autosta Saa­ri­se­läl­lä

26.06.2020 14:29 0
Tilaajille
Päiväkirja: Tummat silmät ja terävät hampaat eli kuinka testaan luonteenlujuuttani
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Tummat silmät ja terävät hampaat eli kuinka testaan luon­teen­lu­juut­ta­ni

24.06.2020 07:00 0
Tilaajille