Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 7. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Koirat
Jesse-koira katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin ongelman: Pohjoisessa ei ole yhtään lemmikkejä hakevaa etsijäkoiraa

Jes­se-koi­ra katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin on­gel­man: Poh­joi­ses­sa ei ole yhtään lem­mik­ke­jä hakevaa et­si­jä­koi­raa

15:25
Tilaajille
Ensi vuonna kaikki Suomessa asuvat koirat täytyy rekisteröidä ja mikrosiruttaa – nyt mikrosiru puuttuu joka neljänneltä koiralta

Ensi vuonna kaikki Suo­mes­sa asuvat koirat täytyy re­kis­te­röi­dä ja mik­ro­si­rut­taa – nyt mik­ro­si­ru puuttuu joka nel­jän­nel­tä koi­ral­ta

02.12.2022 22:46 2
Pitkäkarvainen koira voi myös tarvita vaatteita talvipakkasilla – torniolainen ompelimo suunnittelee ja valmistaa mittatilausvaatteita koirille

Pit­kä­kar­vai­nen koira voi myös tarvita vaat­tei­ta tal­vi­pak­ka­sil­la – tor­nio­lai­nen om­pe­li­mo suun­nit­te­lee ja val­mis­taa mit­ta­ti­laus­vaat­tei­ta koi­ril­le

13.11.2022 18:36 1
Tilaajille
Tornioon avattiin uusi koirapuisto – uudesta puistosta ovat päässeet nauttimaan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

Tor­nioon avat­tiin uusi koi­ra­puis­to – uudesta puis­tos­ta ovat pääs­seet naut­ti­maan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

25.10.2022 06:35 1
Tilaajille
Päiväkirja: Olen kateellinen koiralleni, koska se osaa elää täysillä hetkessä ja itse vasta opettelen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olen ka­teel­li­nen koi­ral­le­ni, koska se osaa elää täy­sil­lä het­kes­sä ja itse vasta opet­te­len

22.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Tukes: Jyrsijämyrkyt ovat aiheuttaneet lemmikkien myrkytyksiä – tyypillinen uhri vapaasti ulkoileva kissa, Lapista ei havaintoja

Tukes: Jyr­si­jä­myr­kyt ovat ai­heut­ta­neet lem­mik­kien myr­ky­tyk­siä – tyy­pil­li­nen uhri va­paas­ti ul­koi­le­va kissa, Lapista ei ha­vain­to­ja

22.09.2022 12:36 2
Tilaajille
Petolintu tarrasi Vappu-koiraan kiinni Pelkosenniemellä – omistaja epäilee hyökkääjäksi kotkaa

Pe­to­lin­tu tarrasi Vap­pu-koi­raan kiinni Pel­ko­sen­nie­mel­lä – omis­ta­ja epäilee hyök­kää­jäk­si kotkaa

18.09.2022 17:36 3
Tilaajille
“Koira tarvitsee virikkeitä läpi elämänsä ja harrastaminen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa selvitti mitä koiran kanssa voi harrastaa ja miten

“Koira tar­vit­see vi­rik­kei­tä läpi elä­män­sä ja har­ras­ta­mi­nen on hyvä tapa tarjota niitä” – Vasa sel­vit­ti mitä koiran kanssa voi har­ras­taa ja miten

16.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Aikaisin alkava hirvenpyynti herättää pellolaisessa metsästäjässä huolta niin hirvien, ihmisten kuin koirienkin puolesta – "Kun kuuntelee hirvimiesten puhetta, niin koko ajan voimistuu se ääni, että syyskuun pyynti pitäisi lopettaa"

Ai­kai­sin alkava hir­ven­pyyn­ti he­rät­tää pel­lo­lai­ses­sa met­säs­tä­jäs­sä huolta niin hir­vien, ih­mis­ten kuin koi­rien­kin puo­les­ta – "Kun kuun­te­lee hir­vi­mies­ten pu­het­ta, niin koko ajan voi­mis­tuu se ääni, että syys­kuun pyynti pitäisi lo­pet­taa"

01.09.2022 12:56 32
Tilaajille
Päiväkirja: Koira teki ystävästäni myöhästelijän – keppi voi olla yllättävä hidaste koiraperheen arjessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Koira teki ys­tä­väs­tä­ni myö­häs­te­li­jän – keppi voi olla yl­lät­tä­vä hidaste koi­ra­per­heen arjessa

26.08.2022 05:00
Tilaajille
Agilityn SM-kisat saapuvat tänä viikonloppuna Rovaniemelle – paikalliset harrastajat näyttävät, miten ihmisen ja koiran saumaton yhteistyö esteradalla sujuu

Agi­li­tyn SM-ki­sat saa­pu­vat tänä vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­le – pai­kal­li­set har­ras­ta­jat näyt­tä­vät, miten ihmisen ja koiran sau­ma­ton yh­teis­työ es­te­ra­dal­la sujuu

25.08.2022 18:00
Tilaajille
SM-kisat tuo Suomen agilityhuiput Rovaniemelle – Susivoudin kentällä kilpailee ensi viikolla liki 500 koirakkoa

SM-ki­sat tuo Suomen agi­li­ty­hui­put Ro­va­nie­mel­le – Su­si­vou­din ken­täl­lä kil­pai­lee ensi vii­kol­la liki 500 koi­rak­koa

17.08.2022 15:51
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Koira kanervan seassa

Viikon ke­sä­fo­to: Koira ka­ner­van seassa

17.08.2022 11:56 1
Tilaajille
Eroahdistunutta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pelkonsa kanssa – yksinoloharjoittelu vaatii omistajalta kärsivällisyyttä ja aikaa, apua voi saada myös  käytösterapiaan yhdistetystä mielialalääkityksestä

Ero­ah­dis­tu­nut­ta koiraa ei pidä koskaan jättää yksin pel­kon­sa kanssa – yk­sin­olo­har­joit­te­lu vaatii omis­ta­jal­ta kär­si­väl­li­syyt­tä ja aikaa, apua voi saada myös käy­tös­te­ra­piaan yh­dis­te­tys­tä mie­li­ala­lää­ki­tyk­ses­tä

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Ystävykset

Viikon ke­sä­fo­to: Ys­tä­vyk­set

10.08.2022 10:11 1
Tilaajille
Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haaveilla
Kolumni

Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

10.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­laisil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

01.08.2022 18:48
Tilaajille
Poronhoitoalueille karanneet koirat tappavat vuosittain noin sata poroa – "Koiran katoaminen on valitettava tilanne kaikille osapuolille"

Po­ron­hoi­to­alueil­le ka­ran­neet koirat tap­pa­vat vuo­sit­tain noin sata poroa – "Koiran ka­toa­mi­nen on va­li­tet­ta­va tilanne kai­kil­le osa­puo­lil­le"

22.07.2022 06:30 13
Tilaajille
Ahvenen talutuksessa koiraa ja ohjaajaa opetetaan oppimaan – Mukana parhaimmillaan 50 nelitassuista

Ahvenen ta­lu­tuk­ses­sa koiraa ja oh­jaa­jaa ope­te­taan op­pi­maan – Mukana par­haim­mil­laan 50 ne­li­tas­suis­ta

20.07.2022 10:00
Tilaajille