Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koirat
Uusi Suomessa kehitetty rauhoitusaine tekee koirien nukuttamisesta entistä turvallisempaa

Uusi Suo­mes­sa ke­hi­tet­ty rau­hoi­tus­ai­ne tekee koirien nu­kut­ta­mi­ses­ta entistä tur­val­li­sem­paa

12.01.2022 14:18
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 16:41
Tilaajille
Aggressiivinen koira raateli oululaisnaisen chihuahuan kotipihassa – "Koiraa ei tulisi koskaan ottaa ympäristöön, johon se ei sovellu"

Ag­gres­sii­vi­nen koira raateli ou­lu­lais­nai­sen chi­hua­huan ko­ti­pi­has­sa – "Koiraa ei tulisi koskaan ottaa ym­pä­ris­töön, johon se ei so­vel­lu"

20.12.2021 09:34
Tilaajille
Päiväkirja: Ihmisen paras ystävä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ihmisen paras ystävä

08.12.2021 19:04
Tilaajille
Rally-toko ei ole tosikkojen harrastus – suosittu laji sopii aloittelijoille, mutta tarjoaa haastetta myös kokeneemmallekin koiralle

Ral­ly-to­ko ei ole to­sik­ko­jen har­ras­tus – suo­sit­tu laji sopii aloit­te­li­joil­le, mutta tarjoaa haas­tet­ta myös ko­ke­neem­mal­le­kin koi­ral­le

07.12.2021 17:00 2
Tilaajille
Paska juttu keräsi kiitosta - tempauksella tavoitteena  hillitä joka kevät ryöpsähtävää koirankakkakeskustelua somessa ja lehtien tekstaripalstoilla

Paska juttu keräsi kii­tos­ta - tem­pauk­sel­la ta­voit­tee­na hillitä joka kevät ryöp­säh­tä­vää koi­ran­kak­ka­kes­kus­te­lua somessa ja lehtien teks­ta­ri­pals­toil­la

17.11.2021 11:10
Päiväkirja: Hitaan aamun reseptiin kuuluu tuijotusta, rapsutusta ja ulkoilua
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hitaan aamun re­sep­tiin kuuluu tui­jo­tus­ta, rap­su­tus­ta ja ul­koi­lua

16.11.2021 05:45
Tilaajille
Loukkaantunut koira kateissa Rovaniemellä - autoilija törmäsi koiraan Ounasjoen itäpuolenteillä, koira pakeni metsään

Louk­kaan­tu­nut koira ka­teis­sa Ro­va­nie­mel­lä - au­toi­li­ja törmäsi koiraan Ou­nas­joen itä­puo­len­teil­lä, koira pakeni metsään

11.11.2021 14:28 1
Koira piiloutui leikkimökin alle Pellossa, palokunta pelasti nostamalla mökkiä

Koira pii­lou­tui leik­ki­mö­kin alle Pel­los­sa, pa­lo­kun­ta pelasti nos­ta­mal­la mökkiä

03.11.2021 12:13
Tilaajille
Lapin sankarikoirat auttoivat hädässä olevia – torniolainen Ressu havaitsi naapurin kaatumisen ja sallalainen Japa löysi eksyneet

Lapin san­ka­ri­koi­rat aut­toi­vat hädässä olevia – tor­nio­lai­nen Ressu ha­vait­si naa­pu­rin kaa­tu­mi­sen ja sal­la­lai­nen Japa löysi ek­sy­neet

02.11.2021 13:47 6
Tilaajille
Suomeen tuodulta koiralta löytyi jopa kahdeksansenttiseksi kasvava kielimato – loinen aiheuttaa tartuntariskin myös ihmiselle.

Suomeen tuo­dul­ta koi­ral­ta löytyi jopa kah­dek­san­sent­ti­sek­si kasvava kie­li­ma­to – loinen ai­heut­taa tar­tun­ta­ris­kin myös ih­mi­sel­le.

27.10.2021 10:16 1
Syöpötteleekö koirasi ulkona maasta kaikkea mahdollista? Eläinlääkäri kertoo, mitkä maastosta löytyvät asiat ovat koirille erityisen vaarallisia

Syö­pöt­te­lee­kö koirasi ulkona maasta kaikkea mah­dol­lis­ta? Eläin­lää­kä­ri kertoo, mitkä maas­tos­ta löy­ty­vät asiat ovat koi­ril­le eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia

12.10.2021 19:15 1
Tilaajille
Kauniit  ja synkät ajat
Kolumni

Kauniit ja synkät ajat

11.10.2021 21:00 1
Tilaajille
SEY: Eläinsuojeluilmoitusten määrä kasvoi, etenkin koirien kohtelusta ilmoitetaan yhä useammin – eläimiin kohdistuvaa arkista kaltoinkohtelua ei usein tunnisteta väkivallaksi

SEY: Eläin­suo­je­lu­il­moi­tus­ten määrä kasvoi, etenkin koirien koh­te­lus­ta il­moi­te­taan yhä useam­min – eläi­miin koh­dis­tu­vaa arkista kal­toin­koh­te­lua ei usein tun­nis­te­ta vä­ki­val­lak­si

04.10.2021 08:13 2
Viikon kuva: Rekikoirien aatelia
Kolumni

Viikon kuva: Re­ki­koi­rien aatelia

24.09.2021 06:00
Tilaajille
Ulkoilija ja koira jäivät fleksistä kiinni auton peräkoukkuun - roikkuivat perässä autoilijan kotipihalle saakka

Ul­koi­li­ja ja koira jäivät flek­sis­tä kiinni auton pe­rä­kouk­kuun - roik­kui­vat perässä au­toi­li­jan ko­ti­pi­hal­le saakka

23.09.2021 15:14
Tilaajille
Uusi koiratarha huolettaa naapureita Inarissa – vetokoiran haukku voidaan todeta häiritseväksi vasta, kun tarha on jo olemassa

Uusi koi­ra­tar­ha huo­let­taa naa­pu­rei­ta Ina­ris­sa – ve­to­koi­ran haukku voidaan todeta häi­rit­se­väk­si vasta, kun tarha on jo ole­mas­sa

13.09.2021 06:31 9
Tilaajille
Listasimme Lapin suosituimmat koirarodut kunnittain: Kärjessä metsästyskoiria, huskyja ja porokoiria – paitsi Kemissä hihnan päässä on usein suloinen coton de tulear

Lis­ta­sim­me Lapin suo­si­tuim­mat koi­ra­ro­dut kun­nit­tain: Kär­jes­sä met­säs­tys­koi­ria, huskyja ja po­ro­koi­ria – paitsi Kemissä hihnan päässä on usein su­loi­nen coton de tulear

11.09.2021 15:24 1
Tilaajille
Päiväkirja: Koiralle ei voi soitella, ja se on raskasta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Koi­ral­le ei voi soi­tel­la, ja se on ras­kas­ta

07.09.2021 07:05 3
Tilaajille
"Se on rikos, jos et rupea kouluttamaan", sanoi ystävä Mari Pajulle – Nyt Posiolla on Pohjois-Suomen ainoa tila, jossa voi harjoitella lampaiden lisäksi nautojen paimennusta

"Se on rikos, jos et rupea kou­lut­ta­maan", sanoi ystävä Mari Pajulle – Nyt Po­siol­la on Poh­jois-Suo­men ainoa tila, jossa voi har­joi­tel­la lam­pai­den lisäksi nau­to­jen pai­men­nus­ta

28.08.2021 15:07 2
Tilaajille