Pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alue joutuu ha­ke­maan lai­nan­ot­to­val­tuuk­sia val­tiol­ta – se on pe­rus­tel­tu vaa­ti­mus

Kolumni: Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koirat
Pello sai kunniamaininnan koiraystävällisyydestään – "Näkyy kuntastrategiassa"

Pello sai kun­nia­mai­nin­nan koi­ra­ys­tä­väl­li­syy­des­tään – "Näkyy kun­tast­ra­te­gias­sa"

15.09.2023 10:55 2
Tilaajille
Nuorten kanakoirien ja ohjaajien yhteistyötä testataan Savukoskella – harrastuksen vuoksi jopa muutetaan pohjoiseen

Nuorten ka­na­koi­rien ja oh­jaa­jien yh­teis­työ­tä tes­ta­taan Sa­vu­kos­kel­la – har­ras­tuk­sen vuoksi jopa muu­te­taan poh­joi­seen

02.09.2023 14:05
Tilaajille
Kemiläiskeksintö hurmasi sijoittajat: lukkiutumaton talutin näyttää pääsevän tuotantoon Oulussa

Ke­mi­läis­kek­sin­tö hurmasi si­joit­ta­jat: luk­kiu­tu­ma­ton talutin näyttää pää­se­vän tuo­tan­toon Oulussa

27.08.2023 10:00 10
Tilaajille
"Näky oli lohduton, kun halli oli täynnä savua" – poliisi epäilee paria henkilöä Kemin Koiraharrastajien tilojen polttamisesta

"Näky oli loh­du­ton, kun halli oli täynnä savua" – poliisi epäilee paria hen­ki­löä Kemin Koi­ra­har­ras­ta­jien tilojen polt­ta­mi­ses­ta

18.08.2023 10:06
Tilaajille
Koirien kiinnipitoaika päättyy sunnuntaina – omistajan on huolehdittava, ettei koira pääse syömään itsestään kuolleita lintuja

Koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va, ettei koira pääse syömään it­ses­tään kuol­lei­ta lintuja

17.08.2023 07:59 2
Tilaajille
Outo tauti vei pelkosenniemeläisen valokuvaajan Paula Grekelän työkyvyn – ”Pelkäsin, etten pysty enää koskaan kävelemään enkä kuvaamaan”

Outo tauti vei pel­ko­sen­nie­me­läi­sen va­lo­ku­vaa­jan Paula Gre­ke­län työ­ky­vyn – ”Pel­kä­sin, etten pysty enää koskaan kä­ve­le­mään enkä ku­vaa­maan”

12.08.2023 09:12 7
Tilaajille
Agilityn perustana on yhteistyö

Agi­li­tyn pe­rus­ta­na on yh­teis­työ

11.08.2023 14:00
Kertakäyttöhanskat vireessä metsälle
Kolumni

Ker­ta­käyt­tö­hans­kat vi­rees­sä met­säl­le

10.08.2023 05:30 3
Kiiminkiläiset Lumi ja Nelli nukkuvat aina sisällä ihmisten kanssa – vaikka suomenpystykorvaa on pidetty hurjana pihavahtina, oikeasti se on aina ollut sosiaalinen perhekoira

Kii­min­ki­läi­set Lumi ja Nelli nuk­ku­vat aina sisällä ih­mis­ten kanssa – vaikka suo­men­pys­ty­kor­vaa on pidetty hurjana pi­ha­vah­ti­na, oi­keas­ti se on aina ollut so­siaa­li­nen per­he­koi­ra

04.08.2023 16:45 2
Tilaajille
Aloittelevana koiranomistajana opin uutta itsestäni ja sain jättilaskun
Kolumni

Aloit­te­le­va­na koi­ran­omis­ta­ja­na opin uutta it­ses­tä­ni ja sain jät­ti­las­kun

01.08.2023 05:00 14
Metsästäjät huolissaan lintuinfluenssan vaikutuksista alkavaan jahtikauteen – metsästysrajoitukset käsiteltäisiin ministeriössä

Met­säs­tä­jät huo­lis­saan lin­tu­inf­luens­san vai­ku­tuk­sis­ta al­ka­vaan jah­ti­kau­teen – met­säs­tys­ra­joi­tuk­set kä­si­tel­täi­siin mi­nis­te­riös­sä

28.07.2023 19:00
Tilaajille
Koirani oli sairaaksi jalostettu ja rotu haluttiin kieltää – nyt sekarotuiset pennut tuovat toivoa rakastetun ja lempeän cavalierin tulevaisuuteen

Koirani oli sai­raak­si ja­los­tet­tu ja rotu ha­lut­tiin kieltää – nyt se­ka­ro­tui­set pennut tuovat toivoa ra­kas­te­tun ja lempeän ca­va­lie­rin tu­le­vai­suu­teen

16.07.2023 05:00 1
Tilaajille
Nämä ovat Suomen viisi suosituinta koirarotua – uuteen koirarekisteriin on ilmoitettu jo yli 40 000 karvakuonoa

Nämä ovat Suomen viisi suo­si­tuin­ta koi­ra­ro­tua – uuteen koi­ra­re­kis­te­riin on il­moi­tet­tu jo yli 40 000 kar­va­kuo­noa

14.07.2023 18:30 5
Tilaajille
Teatteriarvio: Konttinen haukkuu huolella katsojansa

Teat­te­riar­vio: Kont­ti­nen haukkuu huo­lel­la kat­so­jan­sa

12.07.2023 15:29
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Kyy puri Rollea, mutta matkassa oli onnea – pää on kyynpuremalle paras paikka

Kyy puri Rollea, mutta mat­kas­sa oli onnea – pää on kyyn­pu­re­mal­le paras paikka

08.07.2023 16:00
Tilaajille
Kansien välissä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tietokirja karvakuonoista

Kansien vä­lis­sä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tie­to­kir­ja kar­va­kuo­nois­ta

05.07.2023 15:20
Tilaajille
Onko koirien rahtaaminen Romaniasta laupeudentyötä vai eläinrääkkäystä?
Kolumni

Onko koirien rah­taa­mi­nen Ro­ma­nias­ta lau­peu­den­työ­tä vai eläin­rääk­käys­tä?

05.07.2023 06:00 34
Konttisen rannassa koiratkin laulavat – Konttisen kesäteatteri valmistautuu torstaina alkavaa esityskauttaan varten

Kont­ti­sen ran­nas­sa koi­rat­kin lau­la­vat – Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri val­mis­tau­tuu tors­tai­na alkavaa esi­tys­kaut­taan varten

27.06.2023 19:30
Tilaajille
Koiran kanssa retkeily ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii suunnittelua – viiden eräoppaan perustama yritys tarjoaa koiraystävällisiä vaelluksia Lapissa ja muualla Suomessa

Koiran kanssa ret­kei­ly ei ole ra­ket­ti­tie­det­tä, mutta vaatii suun­nit­te­lua – viiden erä­op­paan pe­rus­ta­ma yritys tarjoaa koi­ra­ys­tä­väl­li­siä vael­luk­sia Lapissa ja muualla Suo­mes­sa

26.06.2023 19:30
Tilaajille