Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Maanpuolustus
Eduskunnasta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie

07.02.2024 15:35
Tilaajille
Lapin lennoston tuore komentaja Saku Joukas lentää yhä lähes joka viikko – nyt hänen tehtävänään on valmistella Lappi uusien hävittäjien saapumiseen

Lapin len­nos­ton tuore ko­men­ta­ja Saku Joukas lentää yhä lähes joka viikko – nyt hänen teh­tä­vä­nään on val­mis­tel­la Lappi uusien hä­vit­tä­jien saa­pu­mi­seen

05.02.2024 05:00 3
Tilaajille
"Mahoton, kun se jäinen munkki ja kuuma kahvi maistui silloin hyvältä" – Näin lukijat muistelevat sotilaskoteja ja "sotkuautoja"

"Ma­ho­ton, kun se jäinen munkki ja kuuma kahvi maistui silloin hy­väl­tä" – Näin lukijat muis­te­le­vat so­ti­las­ko­te­ja ja "sot­kuau­to­ja"

21.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Munkeille uusi kyyti sotaharjoituksiin – Rovaniemen vapaaehtoiset kiersivät pitkin Suomea kehittääkseen maan parhaan sotkuauton

Mun­keil­le uusi kyyti so­ta­har­joi­tuk­siin – Ro­va­nie­men va­paa­eh­toi­set kier­si­vät pitkin Suomea ke­hit­tääk­seen maan parhaan sot­ku­au­ton

16.01.2024 18:14 7
Tilaajille
Jääkäriprikaatin arktista osaamista tullaan hakemaan ympäri maailmaa – kahden viikon kurssi testaa etenkin oppilaiden henkistä kykyä

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin ark­tis­ta osaa­mis­ta tullaan ha­ke­maan ympäri maail­maa – kahden viikon kurssi testaa etenkin op­pi­lai­den hen­kis­tä kykyä

13.01.2024 07:00 2
Tilaajille
Norjan prinsessa meni vuodeksi armeijaan 50 kilometrin päähän Kilpisjärveltä

Norjan prin­ses­sa meni vuo­dek­si ar­mei­jaan 50 ki­lo­met­rin päähän Kil­pis­jär­vel­tä

09.01.2024 15:31
Tilaajille
Rovaniemen tukikohdan remontin hintalappu nousee yli 200 miljoonaan euroon

Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan re­mon­tin hin­ta­lap­pu nousee yli 200 mil­joo­naan euroon

29.12.2023 20:00 17
Tilaajille
Lapin tuulirakentaminen hyytyy ilman puolustusvoimiakin – "Toteuttamiskelpoisia kohteita on vähän"

Lapin tuu­li­ra­ken­ta­mi­nen hyytyy ilman puo­lus­tus­voi­mia­kin – "To­teut­ta­mis­kel­poi­sia koh­tei­ta on vähän"

28.12.2023 19:30 12
Tilaajille
Eduskunnasta: Sabotaasi alleviivaa Ukrainan voiton välttämättömyyttä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sa­bo­taa­si al­le­vii­vaa Uk­rai­nan voiton vält­tä­mät­tö­myyt­tä

11.10.2023 15:12 1
Lapin jääkäripataljoonan valamarssi alkaa tiistaina Sodankylässä – vaikuttaa liikenteeseen alueella

Lapin jää­kä­ri­pa­tal­joo­nan va­la­mars­si alkaa tiis­tai­na So­dan­ky­läs­sä – vai­kut­taa lii­ken­tee­seen alueel­la

07.08.2023 16:03 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­asei­den si­joit­ta­mi­nen Suomeen on to­del­li­nen uhka, joka pitää torjua

11.07.2023 05:00 3
Lippujuhlan päivän kunniamerkit myönnetään viikonloppuna – nämä kaikki lappilaiset palkitaan

Lip­pu­juh­lan päivän kun­nia­mer­kit myön­ne­tään vii­kon­lop­pu­na – nämä kaikki lap­pi­lai­set pal­ki­taan

31.05.2023 17:14 1
Suomi on poikkeusmaa, siksi nämä kolmikymppiset uhraavat vapaa-aikansa sotataitojen parissa – Mitä Jenni Rossi ja Matti Karjala ajattelevat isänmaallisuudesta, entä tappamisesta?

Suomi on poik­keus­maa, siksi nämä kol­mi­kymp­pi­set uh­raa­vat va­paa-ai­kan­sa so­ta­tai­to­jen parissa – Mitä Jenni Rossi ja Matti Karjala ajat­te­le­vat isän­maal­li­suu­des­ta, entä tap­pa­mi­ses­ta?

07.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si vis pacem pa­ra­bel­lum

14.03.2023 05:00
BO: Venäjä perustaa Lapin rajan tuntumaan uuden motorisoidun divisioonan

BO: Venäjä pe­rus­taa Lapin rajan tun­tu­maan uuden mo­to­ri­soi­dun di­vi­sioo­nan

23.12.2022 15:34 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raja railona aukeaa

10.12.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­rus­mie­het saamaan oppia ra­ja­val­von­nas­ta

22.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Puolustaisikohan putinisti maatamme?
Kolumni

Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

06.10.2022 06:00 21
Tilaajille
Päiväkirja: Reserviläistoiminta tuo sopivasti jännitystä tasaiseen arkeen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

19.08.2022 05:00
Tilaajille