pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Maanpuolustus
Kuukausi
Eduskunnasta: Suomen Nato-kanta lukkoon selvin luvuin – Jäsenenä olemme osa yhteistä puolustusta ja turvatakuiden piirissä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen Na­to-kan­ta lukkoon selvin luvuin – Jä­se­ne­nä olemme osa yh­teis­tä puo­lus­tus­ta ja tur­va­ta­kui­den pii­ris­sä

24.05.2022 15:12
Tilaajille
Kysely: Suomalaisten maanpuolustustahto on mittaushistorian korkein – myös Nato-jäsenyyden kannatus noussut reilusti viime syksystä

Kysely: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to on mit­taus­his­to­rian korkein – myös Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus noussut rei­lus­ti viime syk­sys­tä

18.05.2022 10:30
Yhä useampi nainen haluaa osata ampua – "Jotkut luulevat, että nämä ovat jotain sotajuttuja"

Yhä useampi nainen haluaa osata ampua – "Jotkut luu­le­vat, että nämä ovat jotain so­ta­jut­tu­ja"

11.05.2022 08:39 2
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 06:00 8
Vanhemmat
Lapin asema vahvistuu sotilaskartalla, kun hallituksen päättämä lisäraha tulee käyttöön

Lapin asema vah­vis­tuu so­ti­las­kar­tal­la, kun hal­li­tuk­sen päät­tä­mä li­sä­ra­ha tulee käyt­töön

19.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Reserviläisliitto tukee yhdistystensä asehankintoja korotetusti

Re­ser­vi­läis­liit­to tukee yh­dis­tys­ten­sä ase­han­kin­to­ja ko­ro­te­tus­ti

11.04.2022 09:33
Tilaajille
Armeijan vahvistaminen on tarpeen, mutta suomalaisten puolustustahto on kaiken a ja o
Pääkirjoitus

Ar­mei­jan vah­vis­ta­mi­nen on tar­peen, mutta suo­ma­lais­ten puo­lus­tus­tah­to on kaiken a ja o

08.04.2022 20:00 4
Tilaajille
Ukrainan sota on herättänyt rauhan aikaan tottuneet suomalaiset – "Sitä ei pystytä mitenkään varmistamaan, että ihminen kykenee toimimaan tosipaikassa"

Uk­rai­nan sota on he­rät­tä­nyt rauhan aikaan tot­tu­neet suo­ma­lai­set – "Sitä ei pystytä mi­ten­kään var­mis­ta­maan, että ihminen kykenee toi­mi­maan to­si­pai­kas­sa"

04.04.2022 18:00 2
Tilaajille
Uutissuomalainen: Vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakevat naiset samoihin kutsuntoihin miesten kanssa

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Va­paa­eh­toi­seen ase­pal­ve­luk­seen hakevat naiset sa­moi­hin kut­sun­toi­hin miesten kanssa

17.03.2022 09:03
Katukuvassa on näkynyt etukäteen suunniteltuja harjoituksia – paikallispuolustusta harjoitelleista puolet reserviläisiä

Ka­tu­ku­vas­sa on näkynyt etu­kä­teen suun­ni­tel­tu­ja har­joi­tuk­sia – pai­kal­lis­puo­lus­tus­ta har­joi­tel­leis­ta puolet re­ser­vi­läi­siä

10.03.2022 20:20
Tilaajille
Toimittajamme sotaharjoituksista: Yhteinen idea maanpuolustuksesta kantaa riitojen yli – "Vinoilu vaihtui suomalaiseksi päättäväisyydeksi"

Toi­mit­ta­jam­me so­ta­har­joi­tuk­sis­ta: Yh­tei­nen idea maan­puo­lus­tuk­ses­ta kantaa rii­to­jen yli – "Vi­noi­lu vaihtui suo­ma­lai­sek­si päät­tä­väi­syy­dek­si"

10.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Ukrainalaisilla ei ole ehkä kykyä käydä helpolta maalilta vaikuttavan sotilaskolonnan kimppuun, arvioi sotilasasiantuntija

Uk­rai­na­lai­sil­la ei ole ehkä kykyä käydä hel­pol­ta maa­lil­ta vai­kut­ta­van so­ti­las­ko­lon­nan kimp­puun, arvioi so­ti­las­asian­tun­ti­ja

01.03.2022 17:43 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika liittyä Natoon

14.01.2022 04:30 11
Tilaajille
Minun sotani ja sodanjälkeiset rauhantoimet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minun sotani ja so­dan­jäl­kei­set rau­han­toi­met

14.01.2022 04:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Halvat ja kalliit hä­vit­tä­jät

31.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Veli velka otettaessa, veljenpoika maksettaessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Veli velka otet­taes­sa, vel­jen­poi­ka mak­set­taes­sa

23.08.2021 05:00 8
Tilaajille
Aluehallintovirastojen syksyn valmiusharjoitus keskittyy väestönsiirtoon ja informaatiovaikuttamiseen – Lapissakin varauduttava turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen syksyn val­mius­har­joi­tus kes­kit­tyy väes­tön­siir­toon ja in­for­maa­tio­vai­kut­ta­mi­seen – La­pis­sa­kin va­rau­dut­ta­va tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän kasvuun

20.08.2021 16:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilmasto vaatii: Hä­vit­tä­jä­kaup­pa pe­rut­ta­va

17.08.2021 07:52 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­ti­laal­li­sen yh­teis­työn um­pi­ku­ja

16.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Simo Rousun sydän sykkii maanpuolustustyölle – ylitorniolaiselle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun mitali

Simo Rousun sydän sykkii maan­puo­lus­tus­työl­le – yli­tor­nio­lai­sel­le myön­net­tiin Suomen Val­koi­sen Ruusun mitali

27.06.2021 17:00 4
Tilaajille