Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Puolustusyhteistyö
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:45
Suomi ja Yhdysvallat aloittavat neuvottelut puolustusyhteistyöstä syksyn aikana – tavoitteena sopimus 1–2 vuoden päästä

Suomi ja Yh­dys­val­lat aloit­ta­vat neu­vot­te­lut puo­lus­tus­yh­teis­työs­tä syksyn aikana – ta­voit­tee­na sopimus 1–2 vuoden päästä

29.09.2022 19:12 2
Mitä ovat JEF, FNC ja EI2? – Suomella on merkittävä rooli puolustusdiplomatiassa, selvitimme mitä kirjainlyhenteet tarkoittavat

Mitä ovat JEF, FNC ja EI2? – Suo­mel­la on mer­kit­tä­vä rooli puo­lus­tus­dip­lo­ma­tias­sa, sel­vi­tim­me mitä kir­jain­ly­hen­teet tar­koit­ta­vat

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Lapin lennosto isännöi Joint Expeditionary Force -koulutustapahtumaa Rovaniemellä – "Tämä luo turvallisuuden tunnetta ja ajatusta siitä, että olemme oikeilla raiteilla"

Lapin len­nos­to isännöi Joint Ex­pe­di­tio­na­ry Force -kou­lu­tus­ta­pah­tu­maa Ro­va­nie­mel­lä – "Tämä luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta ja aja­tus­ta siitä, että olemme oi­keil­la rai­teil­la"

08.06.2022 17:46 3
Tilaajille
Expressen: Suomen ja Ruotsin salainen Nato-tapaaminen viestitti ruotsalaisille, että Natosta jääminen voi saada taloudellisia seurauksia – kokouksessa mukana esimerkiksi presidentti Niinistö

Exp­res­sen: Suomen ja Ruotsin sa­lai­nen Na­to-ta­paa­mi­nen vies­tit­ti ruot­sa­lai­sil­le, että Natosta jää­mi­nen voi saada ta­lou­del­li­sia seu­rauk­sia – ko­kouk­ses­sa mukana esi­mer­kik­si pre­si­dent­ti Nii­nis­tö

12.04.2022 00:06
Naapureiden puolustusliitto jättäisi Suomen ja Ruotsin Venäjän armoille – Ruotsalaistutkija epäilee Tuomiojan maanittelevan ruotsalaistovereita irti Natosta

Naa­pu­rei­den puo­lus­tus­liit­to jät­täi­si Suomen ja Ruotsin Venäjän ar­moil­le – Ruot­sa­lais­tut­ki­ja epäilee Tuo­mi­ojan maa­nit­te­le­van ruot­sa­lais­to­ve­rei­ta irti Natosta

11.04.2022 17:20 8
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomella ei ole valmisteilla puolustusliittoa Ruotsin kanssa

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suo­mel­la ei ole val­mis­teil­la puo­lus­tus­liit­toa Ruotsin kanssa

10.04.2022 19:27
Ruotsin puolustusministeri Tuomiojan kommenteista Suomen ja Ruotsin puolustusliitosta: Asia ei ole ollut esillä muiden ruotsalaisten puolueiden kanssa

Ruotsin puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Tuo­mi­ojan kom­men­teis­ta Suomen ja Ruotsin puo­lus­tus­lii­tos­ta: Asia ei ole ollut esillä muiden ruot­sa­lais­ten puo­luei­den kanssa

10.04.2022 13:02 3
Naton sotaharjoitukseen osallistuminen on varusmiehille unohtumaton ja jännittävä kokemus – Jääkäriprikaatin Samuli Hietala kertoo videolla ajatuksiaan harjoituksesta

Naton so­ta­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen on va­rus­mie­hil­le unoh­tu­ma­ton ja jän­nit­tä­vä kokemus – Jää­kä­ri­pri­kaa­tin Samuli Hietala kertoo vi­deol­la aja­tuk­siaan har­joi­tuk­ses­ta

26.03.2022 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko Natosta hyötyä to­si­pai­kas­sa?

23.03.2022 05:00 6
Tilaajille
Pohjois-Norjan ankarissa oloissa menossa oleva harjoitus on monelle pohjoisen varusmiehelle iso juttu – viimeksi harjoitus keskeytyi koronatilanteeseen

Poh­jois-Nor­jan an­ka­ris­sa oloissa menossa oleva har­joi­tus on monelle poh­joi­sen va­rus­mie­hel­le iso juttu – vii­mek­si har­joi­tus kes­key­tyi ko­ro­na­ti­lan­tee­seen

23.03.2022 09:46
Tilaajille
Pohjoisesta lähtee satoja varusmiehiä Norjan harjoituksiin – "Harjoitus suunniteltu jo kauan ennen Ukrainan sotaa"

Poh­joi­ses­ta lähtee satoja va­rus­mie­hiä Norjan har­joi­tuk­siin – "Har­joi­tus suun­ni­tel­tu jo kauan ennen Uk­rai­nan sotaa"

17.03.2022 07:00
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen osallistuu Naton puolustusministerikokoukseen Brysselissä

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen osal­lis­tuu Naton puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ko­kouk­seen Brys­se­lis­sä

16.03.2022 13:11
Britannia valvoo JEF-yhteistyöllä Pohjolaa – Presidentti Niinistö tapaa yhden Suomen tärkeimmistä puolustuskumppaneista

Bri­tan­nia valvoo JEF-yh­teis­työl­lä Poh­jo­laa – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa yhden Suomen tär­keim­mis­tä puo­lus­tus­kump­pa­neis­ta

14.03.2022 18:30 1
Tilaajille
Sauli Niinistö matkustaa Lontooseen ja osallistuu JEF-maiden kokoukseen – aiheena Euroopan turvallisuus ja sota Ukrainassa

Sauli Nii­nis­tö mat­kus­taa Lon­too­seen ja osal­lis­tuu JEF-mai­den ko­kouk­seen – aiheena Eu­roo­pan tur­val­li­suus ja sota Uk­rai­nas­sa

12.03.2022 16:38 1
Naton ykkösketju vierailee Suomessa – kysyimme asiantuntijalta, mitkä aiheet nousevat keskusteluihin

Naton yk­kös­ket­ju vie­rai­lee Suo­mes­sa – ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, mitkä aiheet nou­se­vat kes­kus­te­lui­hin

25.10.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Suomi, Norja ja Ruotsi lisäävät puolustusyhteistyötään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi, Norja ja Ruotsi li­sää­vät puo­lus­tus­yh­teis­työ­tään

23.09.2020 16:44
Tilaajille
Puolustusyhteistyön syveneminen Ruotsin kanssa saa tukea yli puoluerajojen – PS:n Ronkainen "Asiat hierotaan niin, että ne ovat kaikkien hyväksyttävissä"

Puo­lus­tus­yh­teis­työn sy­ve­ne­mi­nen Ruotsin kanssa saa tukea yli puo­lue­ra­jo­jen – PS:n Ron­kai­nen "Asiat hie­ro­taan niin, että ne ovat kaik­kien hy­väk­syt­tä­vis­sä"

14.12.2019 14:46
Tilaajille
Puolustusministerit Kaikkonen ja Hultqvist: Suomi ja Ruotsi tiivistävät entisestään puolustusyhteistyötä – määritämme yhteiset askeleet myös kriisiolojen varalle

Puo­lus­tus­mi­nis­te­rit Kaik­ko­nen ja Hultq­vist: Suomi ja Ruotsi tii­vis­tä­vät en­ti­ses­tään puo­lus­tus­yh­teis­työ­tä – mää­ri­täm­me yh­tei­set as­ke­leet myös krii­si­olo­jen varalle

14.12.2019 07:00