Nato
LM-kysely paljastaa Ruotsin selkeät Nato-jakolinjat – "Venäjä jo pitkään olettanut, että Ruotsi tekee yhteistyötä Naton kanssa sodassa"

LM-ky­se­ly pal­jas­taa Ruotsin selkeät Na­to-ja­ko­lin­jat – "Venäjä jo pitkään olet­ta­nut, että Ruotsi tekee yh­teis­työ­tä Naton kanssa so­das­sa"

21.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Kiistassa katastrofin ainekset – Tutkija: "Turkki haluaa päästä isommalle leikkikentälle"

Kiis­tas­sa ka­tast­ro­fin ai­nek­set – Tut­ki­ja: "Turkki haluaa päästä isom­mal­le leik­ki­ken­täl­le"

27.08.2020 17:55
Jopa 200 000 protestoijaa vaatii presidentin eroa Minskissä – Lukashenko kieltäytyy uusista vaaleista, Putin lupaa Venäjältä sotilaallista apua

Jopa 200 000 pro­tes­toi­jaa vaatii pre­si­den­tin eroa Mins­kis­sä – Lu­kas­hen­ko kiel­täy­tyy uusista vaa­leis­ta, Putin lupaa Ve­nä­jäl­tä so­ti­laal­lis­ta apua

16.08.2020 22:24
Nato-harjoituksiin osallistunut kanadalainen sotilashelikopteri on kateissa Välimerellä

Na­to-har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­nut ka­na­da­lai­nen so­ti­las­he­li­kop­te­ri on ka­teis­sa Vä­li­me­rel­lä

30.04.2020 10:14
Suomalaisten osallistuminen Cold Response -harjoitukseen on peruttu – 850 ihmistä on joutunut karanteeniin harjoitusleirillä Pohjois-Norjassa koronavirustartunnan takia

Suo­ma­lais­ten osal­lis­tu­mi­nen Cold Res­pon­se -har­joi­tuk­seen on peruttu – 850 ihmistä on jou­tu­nut ka­ran­tee­niin har­joi­tus­lei­ril­lä Poh­jois-Nor­jas­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan takia

08.03.2020 12:13
Tilaajille
Kysely: Enemmistö kansanedustajista kannattaa yhä pakollista asevelvollisuutta, mutta vain miehille

Kysely: Enem­mis­tö kan­san­edus­ta­jis­ta kan­nat­taa yhä pa­kol­lis­ta ase­vel­vol­li­suut­ta, mutta vain mie­hil­le

04.02.2020 08:08
Lukijalta Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: Venäjä on uhka

13.01.2020 08:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Harri Sjöman

Lu­ki­jal­ta: Suomen his­to­rian vää­ris­te­lyä

11.01.2020 11:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko-Juhani Tennilä

Lu­ki­jal­ta: Väärää Na­to-mai­non­taa

08.01.2020 08:04
Tilaajille
Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Nato kes­keyt­tää kou­lu­tus­ope­raa­tiot Ira­kis­sa – So­ti­las­liit­to vaatii Irania pi­dät­täy­ty­mään vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta jat­kos­sa

06.01.2020 20:03
Lukijalta Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: Jä­sen­ano­mus on jä­tet­tä­vä

30.12.2019 07:50
Tilaajille
Sanasodalla alkaneen Nato-huippukokouksen pääpäivä käynnistyi – johtajat korostivat sotilasliiton yhtenäisyyttä

Sa­na­so­dal­la al­ka­neen Na­to-huip­pu­ko­kouk­sen pää­päi­vä käyn­nis­tyi – joh­ta­jat ko­ros­ti­vat so­ti­las­lii­ton yh­te­näi­syyt­tä

04.12.2019 12:48
Tilaajille
Erimielisyydet koettelevat Naton yhtenäisyyttä – Trump ja Macron sanailivat toisilleen yhteisessä lehdistötilaisuudessa

Eri­mie­li­syy­det koet­te­le­vat Naton yh­te­näi­syyt­tä – Trump ja Macron sa­nai­li­vat toi­sil­leen yh­tei­ses­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa

03.12.2019 22:04
Tutkija: Macronin kommentit ovat oire Naton hajanaisuudesta – Trump pääsee kehumaan eurooppalaisten maksukorotuksilla, vaikka muutos on lähinnä symbolinen

Tut­ki­ja: Mac­ro­nin kom­men­tit ovat oire Naton ha­ja­nai­suu­des­ta – Trump pääsee ke­hu­maan eu­roop­pa­lais­ten mak­su­ko­ro­tuk­sil­la, vaikka muutos on lähinnä sym­bo­li­nen

29.11.2019 19:52
Tilaajille
Macronin kummastellun Nato-puheen tarkoitus paljastui – Ranska haluaa Putinin neuvottelemaan Euroopan turvallisuudesta

Mac­ro­nin kum­mas­tel­lun Na­to-pu­heen tar­koi­tus pal­jas­tui – Ranska haluaa Putinin neu­vot­te­le­maan Eu­roo­pan tur­val­li­suu­des­ta

28.11.2019 14:57
Lukijalta Mielipide Juhani Harjunharja

Lu­ki­jal­ta: Odotan päät­tä­jil­tä rauhan töitä

25.11.2019 13:24
Tilaajille
Kristi Raik Viron Nato-kiistasta: En näe mitään vaihtoehtoja sille, että lähtisimme luomaan korvaavaa järjestelmää Natolle tai Yhdysvaltojen roolille

Kristi Raik Viron Na­to-kiis­tas­ta: En näe mitään vaih­to­eh­to­ja sille, että läh­ti­sim­me luomaan kor­vaa­vaa jär­jes­tel­mää Natolle tai Yh­dys­val­to­jen roo­lil­le

20.11.2019 16:12
Tilaajille
Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa oleva Ilkka Kanerva: "Ei täältä Turkin toimille ylenpalttista suosiota taida löytyä"

Naton par­la­men­taa­ri­ses­sa yleis­ko­kouk­ses­sa oleva Ilkka Ka­ner­va: "Ei täältä Turkin toi­mil­le ylen­palt­tis­ta suo­sio­ta taida löytyä"

13.10.2019 18:42