Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Nato
Kuukausi
Kaupoissa raivataan tilaa ruuille, energiajuomille ja matkamuistoille – Naton suurharjoitus voi tuoda Enontekiölle ensi viikolla jopa tuhansia sotilaita

Kau­pois­sa rai­va­taan tilaa ruuil­le, ener­gia­juo­mil­le ja mat­ka­muis­toil­le – Naton suur­har­joi­tus voi tuoda Enon­te­kiöl­le ensi vii­kol­la jopa tu­han­sia so­ti­lai­ta

24.02.2024 15:38 8
Tilaajille
Hollannin pääministeri Mark Rutte vahvoilla Naton uudeksi pääsihteeriksi

Hol­lan­nin pää­mi­nis­te­ri Mark Rutte vah­voil­la Naton uudeksi pää­sih­tee­rik­si

22.02.2024 22:10
Lopettakaa Trump-kitinä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­pet­ta­kaa Trump-ki­ti­nä

20.02.2024 17:00 1
Toimittajalta: Tuleva tasavallan presidentti, tervetuloa pohjoiseen – puolustusvoimien lisäksi täällä on elämää
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuleva ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti, ter­ve­tu­loa poh­joi­seen – puo­lus­tus­voi­mien lisäksi täällä on elämää

14.02.2024 14:52 1
Tilaajille
Voivatko Nato ja Venäjä ajautua yhteenottoon? – Länsimaissa esitellään nyt uhkaavia skenaarioita

Voi­vat­ko Nato ja Venäjä ajautua yh­tee­not­toon? – Län­si­mais­sa esi­tel­lään nyt uh­kaa­via ske­naa­rioi­ta

11.02.2024 09:00 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie

07.02.2024 15:35
Tilaajille
Vanhemmat
Nato aloitti suurimmat sotaharjoituksensa sitten kylmän sodan

Nato aloitti suu­rim­mat so­ta­har­joi­tuk­sen­sa sitten kylmän sodan

25.01.2024 08:11 2
Vihapuhe nakertaa yhtenäisyyttä –Pekka Haaviston mielestä pelko ja uho ovat vääriä lääkkeitä Venäjän uhkaan

Vi­ha­pu­he na­ker­taa yh­te­näi­syyt­tä –Pekka Haa­vis­ton mie­les­tä pelko ja uho ovat vääriä lääk­kei­tä Venäjän uhkaan

10.01.2024 10:48 1
Tilaajille
Geopoliittista hälinää, mäkihyppymenestystä ja tinkausta voimaloiden rakentamisesta – tältä näyttää Lapin vuosi 2024 neljän huippuasiantuntijan silmin

Geo­po­liit­tis­ta hä­li­nää, mä­ki­hyp­py­me­nes­tys­tä ja tin­kaus­ta voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­ses­ta – tältä näyttää Lapin vuosi 2024 neljän huip­pu­asian­tun­ti­jan silmin

06.01.2024 08:00 1
Tilaajille
Suomalaisfirma avaa portteja Nato-markkinoille – Tällainen on GIM Robotics, jonka paikkatieto erottui 1 300 yrityksen joukosta Naton ideakilpailussa

Suo­ma­lais­fir­ma avaa port­te­ja Na­to-mark­ki­noil­le – Täl­lai­nen on GIM Ro­bo­tics, jonka paik­ka­tie­to erottui 1 300 yri­tyk­sen jou­kos­ta Naton idea­kil­pai­lus­sa

31.12.2023 06:30
Tilaajille
Nato-tutkija: Suomen pidettävä kiinni arvoistaan myös Naton jäsenmaana – "Emme voi antaa suurvaltojen ohjata meidän kansallisia päätöksiämme"

Na­to-tut­ki­ja: Suomen pi­det­tä­vä kiinni ar­vois­taan myös Naton jä­sen­maa­na – "Emme voi antaa suur­val­to­jen ohjata meidän kan­sal­li­sia pää­tök­siäm­me"

23.12.2023 06:30
Tilaajille
Alexander Stubb: Venäjä saattaa aseistaa turvapaikanhakijoita – hän toivoo, ettei naapurimaasta tule tikittävää aikapommia

Ale­xan­der Stubb: Venäjä saattaa aseis­taa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta – hän toivoo, ettei naa­pu­ri­maas­ta tule ti­kit­tä­vää ai­ka­pom­mia

22.12.2023 16:00 17
Tilaajille
Erikoishaastattelussa hybridipakolaisia vuodesta 2021 torjuneen Latvian ulkoministeri: "Raja-asemien sulkeminen ja avaaminen ei ole kestävä ratkaisu"

Eri­kois­haas­tat­te­lus­sa hyb­ri­di­pa­ko­lai­sia vuo­des­ta 2021 tor­ju­neen Latvian ul­ko­mi­nis­te­ri: "Ra­ja-ase­mien sul­ke­mi­nen ja avaa­mi­nen ei ole kestävä rat­kai­su"

21.12.2023 19:00
Tilaajille
USA:n joukot saavat avata kauppoja, perustaa postin ja nauttia verottomuudesta – Suomen DCA-puolustussopimus tarjoaa mahdollisuudet pysyvällekin läsnäololle

USA:n joukot saavat avata kaup­po­ja, pe­rus­taa postin ja nauttia ve­rot­to­muu­des­ta – Suomen DCA-puo­lus­tus­so­pi­mus tarjoaa mah­dol­li­suu­det py­sy­väl­le­kin läs­nä­olol­le

18.12.2023 17:13 27
Tilaajille
Niinistö avaa Trumpin yllättävää Suomi-kiinnostusta, joka näkyi myös Nato-haussa – Suomi lakkasi 12 vuodessa olemasta USA:lle "Ruotsi-linnan esipiha"

Nii­nis­tö avaa Trumpin yl­lät­tä­vää Suo­mi-kiin­nos­tus­ta, joka näkyi myös Na­to-haus­sa – Suomi lakkasi 12 vuo­des­sa ole­mas­ta USA:lle "Ruot­si-lin­nan esi­pi­ha"

16.12.2023 06:30 11
Tilaajille
Suomessa avataan 15 aluetta Yhdysvaltojen joukkojen käyttöön, mukana myös Veitsiluoto, Rovaniemen lentotukikohta ja kasarmialue, Rovajärvi sekä Lapin rajavartioston alue Ivalossa

Suo­mes­sa avataan 15 aluetta Yh­dys­val­to­jen jouk­ko­jen käyt­töön, mukana myös Veit­si­luo­to, Ro­va­nie­men len­to­tu­ki­koh­ta ja ka­sar­mia­lue, Ro­va­jär­vi sekä Lapin ra­ja­var­tios­ton alue Iva­los­sa

14.12.2023 16:47 35
Naton Stoltenberg: Suomen itärajan tilanne on esimerkki siitä, kuinka Venäjä käyttää muuttoliikettä paineistaakseen Eurooppaa

Naton Stol­ten­berg: Suomen itä­ra­jan tilanne on esi­merk­ki siitä, kuinka Venäjä käyttää muut­to­lii­ket­tä pai­neis­taak­seen Eu­roop­paa

27.11.2023 16:16 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sata vuotta ajassa taakse päin?

13.11.2023 05:02 6
Valmistautuuko Upseeriliitto työtaisteluun? – Everstiluutnantti Viita: "Voimme tehdä koviakin päätöksiä"

Val­mis­tau­tuu­ko Up­see­ri­liit­to työ­tais­te­luun? – Evers­ti­luut­nant­ti Viita: "Voimme tehdä ko­via­kin pää­tök­siä"

11.11.2023 08:00
Tilaajille
Kaksi erittäin tärkeää Nato-sopimusta on käsittelyssä Suomessa – merkittäviä muutoksia tulossa oikeudenkäyttöön

Kaksi erit­täin tärkeää Na­to-so­pi­mus­ta on kä­sit­te­lys­sä Suo­mes­sa – mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tulossa oi­keu­den­käyt­töön

02.11.2023 16:44
Tilaajille