Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen Nato-jäsenyys
Kuukausi
Suomi juhlii 106. itsenäisyyspäiväänsä ensimmäisen kerran puolustusliitto Naton jäsenenä – suljetun itärajan takaa on turha odotella korkean tason onnitteluja
Pääkirjoitus

Suomi juhlii 106. it­se­näi­syys­päi­vään­sä en­sim­mäi­sen kerran puo­lus­tus­liit­to Naton jä­se­ne­nä – sul­je­tun itä­ra­jan takaa on turha odo­tel­la korkean tason on­nit­te­lu­ja

06.12.2023 06:01 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä ti­lan­tees­sa Natosta ero­taan?

18.11.2023 04:30 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Natosta voidaan joutua eroa­maan

16.11.2023 05:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jyrkkä ei vie­rail­le so­ta­voi­mil­le

11.11.2023 05:00 4
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väy­ry­ses­tä Na­to-Suo­men pre­si­dent­ti

06.11.2023 22:00 2
Kaksi erittäin tärkeää Nato-sopimusta on käsittelyssä Suomessa – merkittäviä muutoksia tulossa oikeudenkäyttöön

Kaksi erit­täin tärkeää Na­to-so­pi­mus­ta on kä­sit­te­lys­sä Suo­mes­sa – mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tulossa oi­keu­den­käyt­töön

02.11.2023 16:44
Tilaajille
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 6
Tilaajille
Suomen ja Venäjän suhde on saavuttanut uuden pohjanoteerauksen – ilman Nato-jäsenyyttä turvallisuustilanteemme olisi vieläkin huonompi
Pääkirjoitus

Suomen ja Venäjän suhde on saa­vut­ta­nut uuden poh­ja­no­tee­rauk­sen – ilman Na­to-jä­se­nyyt­tä tur­val­li­suus­ti­lan­teem­me olisi vie­lä­kin huo­nom­pi

13.10.2023 05:00 1
Suomi hakee maaperälleen Naton testikeskuksia ja kiihdyttämöä – Tällaisia uusia vientireittejä liittoutuminen avaa suomalaisyrityksille

Suomi hakee maa­pe­räl­leen Naton tes­ti­kes­kuk­sia ja kiih­dyt­tä­möä – Täl­lai­sia uusia vien­ti­reit­te­jä liit­tou­tu­mi­nen avaa suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­le

05.10.2023 18:35 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lyhyt his­to­rian ker­taus­kurs­si

02.10.2023 05:00
Presidenttiehdokas Stubb katuu osaa Venäjä-päätöksistään, vaikka haukuttu arvio itänaapurista osui oikeaan – nyt hän lyttää Moskovan puheet: "Ydinaseuhkailu on bluffia"

Pre­si­dent­tieh­do­kas Stubb katuu osaa Ve­nä­jä-pää­tök­sis­tään, vaikka hau­kut­tu arvio itä­naa­pu­ris­ta osui oikeaan – nyt hän lyttää Mos­ko­van puheet: "Y­di­na­seuh­kai­lu on bluf­fia"

23.09.2023 18:30 9
Tilaajille
Jäämeren rataa tarvitaan entistä enemmän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­me­ren rataa tar­vi­taan entistä enemmän

29.08.2023 06:04 1
Näkökulma: Ulkoministeri Elina Valtosen puheeseen piiloutui isompi uutinen – Onko Suomi valmistautumassa Nato-johtoiseen merioperaatioon Mustallamerellä?

Nä­kö­kul­ma: Ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­sen pu­hee­seen pii­lou­tui isompi uutinen – Onko Suomi val­mis­tau­tu­mas­sa Na­to-joh­toi­seen me­rio­pe­raa­tioon Mus­tal­la­me­rel­lä?

26.08.2023 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­so­ta ja Nato kiin­nos­ta­vat

24.07.2023 18:00 1
Turkin itsevaltainen presidentti suostui lopulta edistämään Ruotsin Nato-jäsenyyttä, ja se on erittäin hyvä uutinen Suomelle
Pääkirjoitus

Turkin it­se­val­tai­nen pre­si­dent­ti suostui lopulta edis­tä­mään Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä, ja se on erit­täin hyvä uutinen Suo­mel­le

12.07.2023 05:00 2
Venäjän juhannuskapina on tuorein näyttö itänaapurin arvaamattomuudesta – Suomessa on jo varauduttu Putinin valtakauden loppumiseen
Pääkirjoitus

Venäjän ju­han­nus­ka­pi­na on tuorein näyttö itä­naa­pu­rin ar­vaa­mat­to­muu­des­ta – Suo­mes­sa on jo va­rau­dut­tu Putinin val­ta­kau­den lop­pu­mi­seen

26.06.2023 18:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­tus­la­kia ei nou­da­tet­tu

13.06.2023 04:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärin sam­mu­tet­tu!

10.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonto kärsii Natosta

06.06.2023 05:00
Tilaajille
Suomettuneisuuden aika loppui lopullisesti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lähihistorian virheistä on puhuttava avoimesti, jotta niistä voidaan oppia
Pääkirjoitus

Suo­met­tu­nei­suu­den aika loppui lo­pul­li­ses­ti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lä­hi­his­to­rian vir­heis­tä on pu­hut­ta­va avoi­mes­ti, jotta niistä voidaan oppia

05.06.2023 19:00 21