pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Kuukausi
Brysselissä Naton päämajaa vastapäätä toimii Suomen Nato-edustusto, jossa paiskitaan nyt kovaa töitä – Edustuston työntekijä: "Aivoni ovat ihan muusia"

Brys­se­lis­sä Naton pää­ma­jaa vas­ta­pää­tä toimii Suomen Na­to-edus­tus­to, jossa pais­ki­taan nyt kovaa töitä – Edus­tus­ton työn­te­ki­jä: "Aivoni ovat ihan muusia"

16.05.2022 18:33
Tilaajille
Analyysi: Venäjän valetelevisiolla Suomi-aseet vähissä – Kirjeenvaihtaja kansalle: "Miksi Suomen Nato-jäsenyydestä päätetään pikavauhtia, siitä ei ole tietoa"

Ana­lyy­si: Venäjän va­le­te­le­vi­siol­la Suo­mi-aseet vähissä – Kir­jeen­vaih­ta­ja kan­sal­le: "Miksi Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä pää­te­tään pi­ka­vauh­tia, siitä ei ole tietoa"

16.05.2022 12:36 2
Tilaajille
Kanada pystyisi hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset jopa päivissä – Suomi on saanut erittäin paljon tukea Nato-maista

Kanada pys­tyi­si hy­väk­sy­mään Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­set jopa päi­vis­sä – Suomi on saanut erit­täin paljon tukea Na­to-mais­ta

16.05.2022 11:57 1
Eduskunta aloittaa suomalaisen vähäeleisesti maamme ja Euroopan historiaan jäävän Nato-käsittelyn – kansainväliselle medialle varattu oma auditorio

Edus­kun­ta aloit­taa suo­ma­lai­sen vä­hä­elei­ses­ti maamme ja Eu­roo­pan his­to­riaan jäävän Na­to-kä­sit­te­lyn – kan­sain­vä­li­sel­le me­dial­le varattu oma au­di­to­rio

16.05.2022 10:12 1
Tilaajille
Ulkoministeriö on jo lähettänyt Natolle sopimukset, joihin Venäjä voisi vedota protestoidessaan Suomen Nato-hakemusta – Suomi ei pidä sopimuksia jäsenyyden esteinä

Ul­ko­mi­nis­te­riö on jo lä­het­tä­nyt Natolle so­pi­muk­set, joihin Venäjä voisi vedota pro­tes­toi­des­saan Suomen Na­to-ha­ke­mus­ta – Suomi ei pidä so­pi­muk­sia jä­se­nyy­den esteinä

16.05.2022 07:52 2
Näkökulma: "Ei enää koskaan yksin" – tavallinen Suomen kansalainen saa syystä presidentiltä kiitosta historiallisessa Nato-päätöksessä

Nä­kö­kul­ma: "Ei enää koskaan yksin" – ta­val­li­nen Suomen kan­sa­lai­nen saa syystä pre­si­den­til­tä kii­tos­ta his­to­rial­li­ses­sa Na­to-pää­tök­ses­sä

15.05.2022 18:04 3
Tilaajille
Analyysi: Sdp:n Nato-ratkaisu päättää Halosen–Tuomiojan -linjan – Viimeisetkin YYA-rippeet katoavat, kun hyökkäys Ukrainaan pakottaa Suomen uuteen asentoon

Ana­lyy­si: Sdp:n Na­to-rat­kai­su päättää Ha­lo­sen–­Tuo­mio­jan -linjan – Vii­mei­set­kin YYA-rip­peet ka­toa­vat, kun hyök­käys Uk­rai­naan pa­kot­taa Suomen uuteen asen­toon

14.05.2022 18:51 9
Tilaajille
Analyysi: Suomen päätöshetki lähenee – Historiallisia Nato-askeleita otettiin Ruotsissa: Demarit tekevät oman ratkaisunsa Nato-myönteisen selonteon pohjalta

Ana­lyy­si: Suomen pää­tös­het­ki lähenee – His­to­rial­li­sia Na­to-as­ke­lei­ta otet­tiin Ruot­sis­sa: Demarit tekevät oman rat­kai­sun­sa Na­to-myön­tei­sen se­lon­teon poh­jal­ta

13.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Suomen Nato-prosessi nousi otsikoihin kansainvälisessä mediassa – Expressen kiitti isoveli-Suomea Nato-avusta

Suomen Na­to-pro­ses­si nousi ot­si­koi­hin kan­sain­vä­li­ses­sä me­dias­sa – Exp­res­sen kiitti iso­ve­li-Suo­mea Na­to-avus­ta

12.05.2022 21:49 1
Näkökulma: Suomi otti tänään toistaiseksi ratkaisevimmat askeleensa kohti sotilaallista liittoutumista – ministerien Nato-kuoro lähetti suoran viestin maailmalle

Nä­kö­kul­ma: Suomi otti tänään tois­tai­sek­si rat­kai­se­vim­mat as­ke­leen­sa kohti so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta – mi­nis­te­rien Na­to-kuo­ro lähetti suoran viestin maail­mal­le

12.05.2022 16:52
Tilaajille
Näkökulma: Boris Johnson näkee itsessään 2020-luvun Winston Churchillin – ja se on nyt Suomelle suureksi siunaukseksi

Nä­kö­kul­ma: Boris Johnson näkee it­ses­sään 2020-lu­vun Winston Churc­hil­lin – ja se on nyt Suo­mel­le suu­rek­si siu­nauk­sek­si

11.05.2022 22:25 3
Tilaajille
Britannia ja Suomi sitoutuvat auttamaan toisiaan sekä sotilaallisesti että tiedustelun kentällä – Niinistön viesti Venäjälle: Te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin

Bri­tan­nia ja Suomi si­tou­tu­vat aut­ta­maan toi­siaan sekä so­ti­laal­li­ses­ti että tie­dus­te­lun ken­täl­lä – Nii­nis­tön viesti Ve­nä­jäl­le: Te ai­heu­tit­te tämän, kat­so­kaa peiliin

11.05.2022 20:33
Vanhemmat
HS: Naton entisen pääsihteerin mukaan Suomen pitää saada turvatakuut Nato-hakemusprosessin ajaksi

HS: Naton entisen pää­sih­tee­rin mukaan Suomen pitää saada tur­va­ta­kuut Na­to-ha­ke­mus­pro­ses­sin ajaksi

11.04.2022 08:06 1
Tilaajille
Presidentti Niinistö Ylelle: Nato-jäsenyyden suurin hyöty olisi ennaltaehkäisevä vaikutus – "Tahtoo sanoa suomeksi, että Venäjä ei lähde kokeilemaan sitä"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ylelle: Na­to-jä­se­nyy­den suurin hyöty olisi en­nal­ta­eh­käi­se­vä vai­ku­tus – "Tahtoo sanoa suo­mek­si, että Venäjä ei lähde ko­kei­le­maan sitä"

26.03.2022 15:18 1
Suomen ja Ruotsin pääministerit ilmoittivat maiden yhteistyön tiivistämisestä – Marin ei kommentoinut, hakevatko maat Major non-Nato ally -asemaa

Suomen ja Ruotsin pää­mi­nis­te­rit il­moit­ti­vat maiden yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä – Marin ei kom­men­toi­nut, ha­ke­vat­ko maat Major non-Na­to ally -asemaa

05.03.2022 16:57 10
Tilaajille
Tasavallan presidentin lausunto: Kun muutos on rajua, pään on pysyttävä kylmänä – Niinistö tapaa Bidenin perjantaina Washingtonissa

Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin lau­sun­to: Kun muutos on rajua, pään on py­syt­tä­vä kylmänä – Nii­nis­tö tapaa Bidenin per­jan­tai­na Wa­shing­to­nis­sa

03.03.2022 13:56 15
Tilaajille
Venäjän sotatoimet Ukrainassa lisäävät jännitteitä myös arktisella alueella
Pääkirjoitus

Venäjän so­ta­toi­met Uk­rai­nas­sa li­sää­vät jän­nit­tei­tä myös ark­ti­sel­la alueel­la

27.02.2022 20:00
Tilaajille
Lännen on puolustettava arvojaan, vaikka se vaatisi isojakin taloudellisia uhrauksia
Kolumni

Lännen on puo­lus­tet­ta­va ar­vo­jaan, vaikka se vaatisi iso­ja­kin ta­lou­del­li­sia uh­rauk­sia

25.02.2022 20:39 13
Tilaajille