Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Itäraja
Viimeisin 24 tuntia
Yle: Orpo kertoo hallituksen päättävän itärajan mahdollisesta avaamisesta ensi viikolla

Yle: Orpo kertoo hal­li­tuk­sen päät­tä­vän itä­ra­jan mah­dol­li­ses­ta avaa­mi­ses­ta ensi vii­kol­la

08.12.2023 20:28 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Itärajan läheisyydessä Venäjällä on yhä mahdollisia tulijoita – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

Itä­ra­jan lä­hei­syy­des­sä Ve­nä­jäl­lä on yhä mah­dol­li­sia tu­li­joi­ta – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

07.12.2023 17:54 4
Tulli epäilee suomalaisyhtiöiden järjestelleen Venäjälle pakotetuotteita – joukossa lähes 3 500 dronea

Tulli epäilee suo­ma­lais­yh­tiöi­den jär­jes­tel­leen Ve­nä­jäl­le pa­ko­te­tuot­tei­ta – jou­kos­sa lähes 3 500 dronea

05.12.2023 10:33 5
Raja-Joosepin raja-asema sulkeutui – itäraja on nyt kiinni seuraavat kaksi viikkoa

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ja-ase­ma sul­keu­tui – itäraja on nyt kiinni seu­raa­vat kaksi viikkoa

29.11.2023 14:21 1
Tilaajille
Koko itäraja menee kiinni Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

Koko itäraja menee kiinni Vai­nik­ka­lan rau­ta­tie­lii­ken­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

28.11.2023 18:51 16
Voiko Raja-Joosepin aukioloaikaa lyhentää ja mitä sitten, jos itäraja on kiinni ja ihmisiä kerääntyy yhä rajalle? – kokosimme vastauksia peruskysymyksiin

Voiko Ra­ja-Joo­se­pin au­ki­olo­ai­kaa ly­hen­tää ja mitä sitten, jos itäraja on kiinni ja ihmisiä ke­rään­tyy yhä ra­jal­le? – ­ko­ko­sim­me vas­tauk­sia pe­rus­ky­sy­myk­siin

28.11.2023 14:26 3
Tilaajille
Raja-Joosepissa rauhallinen yö, ei rajanylittäjiä

Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

28.11.2023 08:18 2
Tilaajille
Henriksson HS:lle: "RKP ei ole ollut mukana itärajaa koskevien päätösten valmistelussa"

Hen­riks­son HS:lle: "RKP ei ole ollut mukana itä­ra­jaa kos­ke­vien pää­tös­ten val­mis­te­lus­sa"

27.11.2023 17:15 11
Yksittäiset itärajan ylittäneet turvapaikanhakijat saaneet kielteisiä päätöksiä, jotkut myös peruneet hakemuksiaan

Yk­sit­täi­set itä­ra­jan ylit­tä­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saaneet kiel­tei­siä pää­tök­siä, jotkut myös pe­ru­neet ha­ke­muk­siaan

27.11.2023 16:48 2
Oulun vastaanottokeskuksesta siirretyt ukrainalaiset odottavat paluuta parikin viikkoa – järjestelykeskusten perustamisesta ei ole vielä ratkaisua

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­ta siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set odot­ta­vat paluuta parikin viikkoa – jär­jes­te­ly­kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­ses­ta ei ole vielä rat­kai­sua

27.11.2023 16:27
Tilaajille
Naton Stoltenberg: Suomen itärajan tilanne on esimerkki siitä, kuinka Venäjä käyttää muuttoliikettä paineistaakseen Eurooppaa

Naton Stol­ten­berg: Suomen itä­ra­jan tilanne on esi­merk­ki siitä, kuinka Venäjä käyttää muut­to­lii­ket­tä pai­neis­taak­seen Eu­roop­paa

27.11.2023 16:16 4
Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui maanantaina kaksi turvapaikanhakijaa

Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui maa­nan­tai­na kaksi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

27.11.2023 15:14 3
Tilaajille
Lapin itärajalle ei tullut yön aikana uusia turvapaikanhakijoita – Raja-Joosepissa aamu on ollut rauhallinen

Lapin itä­ra­jal­le ei tullut yön aikana uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta – Ra­ja-Joo­se­pis­sa aamu on ollut rau­hal­li­nen

27.11.2023 12:14
HS: Hallitus valmistelee koko itärajan sulkemista mahdollisimman pian

HS: Hal­li­tus val­mis­te­lee koko itä­ra­jan sul­ke­mis­ta mah­dol­li­sim­man pian

27.11.2023 10:24 12
Tilaajille
Pääministeri Orpo Ylellä itärajan tilanteesta: Suunta on huolestuttava, ilmiö on jatkumassa

Pää­mi­nis­te­ri Orpo Ylellä itä­ra­jan ti­lan­tees­ta: Suunta on huo­les­tut­ta­va, ilmiö on jat­ku­mas­sa

26.11.2023 17:48 3
Raja-Joosepin kautta saapui Suomeen sunnuntaina kolme ihmistä rajanylityspaikan aukiolon aikana

Ra­ja-Joo­se­pin kautta saapui Suomeen sun­nun­tai­na kolme ihmistä ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­olon aikana

26.11.2023 15:00 3
Raja-Joosepissa toistaiseksi rauhallinen pakkaspäivä, itärajalle ei saapunut yöllä uusia turvapaikanhakijoita

Ra­ja-Joo­se­pis­sa tois­tai­sek­si rau­hal­li­nen pak­kas­päi­vä, itä­ra­jal­le ei saa­pu­nut yöllä uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

26.11.2023 13:13
Suomeen Venäjältä saapunut Ylelle: Venäjällä toimivat salakuljettajat markkinoivat Suomea voimakkaasti Telegramissa, Valko-Venäjällä paljon Eurooppaan pyrkiviä siirtolaisia

Suomeen Ve­nä­jäl­tä saa­pu­nut Ylelle: Ve­nä­jäl­lä toi­mi­vat sa­la­kul­jet­ta­jat mark­ki­noi­vat Suomea voi­mak­kaas­ti Te­leg­ra­mis­sa, Val­ko-Ve­nä­jäl­lä paljon Eu­roop­paan pyr­ki­viä siir­to­lai­sia

26.11.2023 12:01 5
Tilaajille
Raja-Joosepin raja-asemalle saapui Venäjältä kerralla 55 ihmisen ryhmä – muita ryhmiä ei lauantaina enää rajalle tullut

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ja-ase­mal­le saapui Ve­nä­jäl­tä ker­ral­la 55 ihmisen ryhmä – muita ryhmiä ei lauan­tai­na enää rajalle tullut

25.11.2023 14:53 17
Tilaajille
Rauhallinen yö itärajalla, ei uusia turvapaikanhakijoita

Rau­hal­li­nen yö itä­ra­jal­la, ei uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

25.11.2023 09:35 1