kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lapin rajavartiosto
Yli puolet Lapin viime vuoden yöpymisistä oli ulkomaalaisten tekemiä – matkailun talvikausi on aikaistunut

Yli puolet Lapin viime vuoden yö­py­mi­sis­tä oli ul­ko­maa­lais­ten tekemiä – mat­kai­lun tal­vi­kau­si on ai­kais­tu­nut

03.02.2024 14:08 3
Tilaajille
Suomen pohjoisimmassa varuskunnassa vallitsee rajan henki – "Ajattelin, että tämä paikka on rankin, mihin voin hakea"

Suomen poh­joi­sim­mas­sa va­rus­kun­nas­sa val­lit­see rajan henki – "A­jat­te­lin, että tämä paikka on rankin, mihin voin hakea"

03.02.2024 05:00 9
Tilaajille
Yle: Kaksi suomalaista ylitti luvatta itärajan Virtaniemestä Inarissa

Yle: Kaksi suo­ma­lais­ta ylitti luvatta itä­ra­jan Vir­ta­nie­mes­tä Ina­ris­sa

19.12.2023 17:36
Tilaajille
Selvitimme, millainen on Raja-Joosepin ylityspaikka, ja miksi maarajan ylittäminen raja-asemien ulkopuolella on talvella vaikeaa tai jopa mahdotonta

Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen on Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­paik­ka, ja miksi maa­ra­jan ylit­tä­mi­nen ra­ja-ase­mien ul­ko­puo­lel­la on tal­vel­la vaikeaa tai jopa mah­do­ton­ta

23.11.2023 14:54 3
Tilaajille
Raja-Jooseppia valmistellaan turvapaikanhakijoiden tuloa varten – jos henkilöitä ei pystytä rekisteröimään heti rajalla, heidät on määrä kuljettaa ensisijaisesti Ouluun

Ra­ja-Joo­sep­pia val­mis­tel­laan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tuloa varten – jos hen­ki­löi­tä ei pystytä re­kis­te­röi­mään heti ra­jal­la, heidät on määrä kul­jet­taa en­si­si­jai­ses­ti Ouluun

23.11.2023 10:22 3
Tilaajille
IS: Raja-Jooseppi saattaa jäädä itärajan ainoaksi auki olevaksi raja-asemaksi

IS: Ra­ja-Joo­sep­pi saattaa jäädä itä­ra­jan ai­noak­si auki ole­vak­si ra­ja-ase­mak­si

22.11.2023 11:31 5
Tilaajille
Sallan raja-asema meni normaalisti kiinni tältä päivältä – liikennettä säännösteltiin aiemmin tiistaina

Sallan ra­ja-ase­ma meni nor­maa­lis­ti kiinni tältä päi­väl­tä – lii­ken­net­tä sään­nös­tel­tiin aiemmin tiis­tai­na

21.11.2023 13:34 3
Tilaajille
Sallaan saapui yhteensä 41 turvapaikanhakijaa kahdessa erässä – tulijoiden vaatetus ei olisi pitkään suojannut pakkassäässä

Sallaan saapui yh­teen­sä 41 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa kah­des­sa erässä – tu­li­joi­den vaa­te­tus ei olisi pitkään suo­jan­nut pak­kas­sääs­sä

21.11.2023 13:54 22
Tilaajille
Sallaan ei tullut pakolaisia perjantaina – rajanylityksen estäminen etelässä pidentää Kemijärvellä asuvan inkerinsuomalaisen Susanna Parkkisen pakollisia matkoja Pietarin seudulle

Sallaan ei tullut pa­ko­lai­sia per­jan­tai­na – ra­jan­yli­tyk­sen es­tä­mi­nen ete­läs­sä pi­den­tää Ke­mi­jär­vel­lä asuvan in­ke­rin­suo­ma­lai­sen Susanna Park­ki­sen pa­kol­li­sia matkoja Pie­ta­rin seu­dul­le

17.11.2023 16:30 9
Tilaajille
Sallan raja-asemalle ei ole toistaiseksi tullut turvapaikanhakijoita

Sallan ra­ja-ase­mal­le ei ole tois­tai­sek­si tullut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

17.11.2023 12:57
Tilaajille
Ivalon kasarmialueelle nousee majoitusrakennus sekä pesu- ja huoltohalli – rakennus on valmis helmikuun lopussa

Ivalon ka­sar­mi­alueel­le nousee ma­joi­tus­ra­ken­nus sekä pesu- ja huol­to­hal­li – ra­ken­nus on valmis hel­mi­kuun lopussa

28.08.2023 10:03
Tilaajille
Raskas, mutta palkitseva koulutus – Rajajääkärikomppanian alokkaat vannoivat sotilasvalansa Sallatunturissa

Raskas, mutta pal­kit­se­va kou­lu­tus – Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat van­noi­vat so­ti­las­va­lan­sa Sal­la­tun­tu­ris­sa

11.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Rajavartiosto muistuttaa metsästäjiä: Koirat kiinni itärajalla

Ra­ja­var­tios­to muis­tut­taa met­säs­tä­jiä: Koirat kiinni itä­ra­jal­la

11.08.2023 14:26
Tilaajille
Sallassa valmistaudutaan superviikonloppuun,  kun Rajajääkärikomppanian ja Jääkäriprikaatin alokkaat vannovat sotilasvalansa – "Lauantai on varmasti kiireinen päivä meille kaikille"

Sal­las­sa val­mis­tau­du­taan su­per­vii­kon­lop­puun, kun Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian ja Jää­kä­ri­pri­kaa­tin alok­kaat van­no­vat so­ti­las­va­lan­sa – "Lauan­tai on var­mas­ti kii­rei­nen päivä meille kai­kil­le"

11.08.2023 14:51 1
Tilaajille
Utsjoella kadonnut mies on löytynyt

Uts­joel­la ka­don­nut mies on löy­ty­nyt

28.07.2023 09:45 2
Tilaajille
Lapin rajavartiosto voitti sarjansa Porin Karhuviestissä

Lapin ra­ja­var­tios­to voitti sar­jan­sa Porin Kar­hu­vies­tis­sä

25.04.2023 11:38
Tilaajille
Lentoliikenne Lappiin oli tammikuussa vilkkaampaa kuin aiempana ennätystalvena – itärajalla liikenne oli vähäistä

Len­to­lii­ken­ne Lappiin oli tam­mi­kuus­sa vilk­kaam­paa kuin aiem­pa­na en­nä­tys­tal­ve­na – itä­ra­jal­la lii­ken­ne oli vä­häis­tä

10.02.2023 13:14
Tilaajille
"Rauhallisenkin rajan tilanne voi muuttua nopeasti" – Lapissa itärajan aita voisi tulla Sallan ja Raja-Joosepin kohdalle

"Rau­hal­li­sen­kin rajan tilanne voi muuttua no­peas­ti" – Lapissa itä­ra­jan aita voisi tulla Sallan ja Ra­ja-Joo­se­pin koh­dal­le

20.10.2022 06:30
Tilaajille
Venäläisten maahantulo Lappiin loppui lähes tyystin maahantulorajoitusten jälkeen

Ve­nä­läis­ten maa­han­tu­lo Lappiin loppui lähes tyystin maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jälkeen

11.10.2022 20:30 2
Tilaajille
Liikenne Lapin itärajalla vilkastui syyskuussa ennen rajoitusten alkua - rajavartiosto muistuttaa edelleen, ettei metsästyskoiria saisi päästää rajan läheisyydessä irti

Lii­ken­ne Lapin itä­ra­jal­la vil­kas­tui syys­kuus­sa ennen ra­joi­tus­ten alkua - ra­ja­var­tios­to muis­tut­taa edel­leen, ettei met­säs­tys­koi­ria saisi päästää rajan lä­hei­syy­des­sä irti

08.10.2022 13:25
Tilaajille