Lapin rajavartiosto
Viimeisin tunti

Lapin ra­ja­var­tios­ton Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian va­rus­mies­ten so­ti­las­va­la­ti­lai­suus pi­de­tään Ra­ja-Joo­se­pis­sa tors­tai­na – Ti­lai­suu­teen ei tule alok­kai­den omaisia

08:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin rajavartiostolle Rajavartiolaitoksen jalkapallomestaruus

Lapin ra­ja­var­tios­tol­le Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen jal­ka­pal­lo­mes­ta­ruus

10.08.2020 12:55 0
Tilaajille
Lapin rajavartiosto lopetti kansanedustaja Wille Rydmanin rajanylityksen tutkimisen

Lapin ra­ja­var­tios­to lopetti kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nin ra­jan­yli­tyk­sen tut­ki­mi­sen

22.07.2020 15:58 1
Tilaajille
Wille Rydman piipahti maarajan yli Ruotsissa – Lapin rajavartiosto tutkii nyt, rikkoiko kansanedustaja lakia

Wille Rydman pii­pah­ti maa­ra­jan yli Ruot­sis­sa – Lapin ra­ja­var­tios­to tutkii nyt, rik­koi­ko kan­san­edus­ta­ja lakia

21.07.2020 16:27 2
Tilaajille
Rajaliikenne Ruotsin rajalla huomattavasti vähäisempää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylittäjät eivät näy Lapin rajavartioston luvuissa

Ra­ja­lii­ken­ne Ruotsin rajalla huo­mat­ta­vas­ti vä­häi­sem­pää kuin viime vuonna – Tornion kautta ylit­tä­jät eivät näy Lapin ra­ja­var­tios­ton lu­vuis­sa

29.06.2020 16:39 0
Tilaajille

Kul­jet­ta­ja ei to­tel­lut ra­ja­var­ti­jan py­säh­ty­mis­käs­kyä Yli­tor­niol­la – poliisi ta­voit­ti auton Muu­ro­las­ta

14.06.2020 16:30 0
Yksi uusi reservin majuri - katso täältä lippujuhlapäivän ylennykset Lapissa

Yksi uusi re­ser­vin majuri - katso täältä lip­pu­juh­la­päi­vän ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Rajaliikenne kasvoi Lapissa toukokuun viimeisellä viikolla edeltävään viikkoon verrattuna

Ra­ja­lii­ken­ne kasvoi Lapissa tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la edel­tä­vään viik­koon ver­rat­tu­na

01.06.2020 21:33 1
Tilaajille
Länsirajan rajavartijat osallistuivat takaa-ajoon ja narauttivat rötösjengin – ylittäjien määrä kasvoi 70 prosenttia

Län­si­ra­jan ra­ja­var­ti­jat osal­lis­tui­vat ta­kaa-ajoon ja na­raut­ti­vat rö­tös­jen­gin – ylit­tä­jien määrä kasvoi 70 pro­sent­tia

18.05.2020 17:42 1
Tilaajille
Itä-Lapissa tutkitaan suurpetojahtia – kahden pedon taposta aloitettu tutkinta, mutta tapauksia voi paljastua vielä lisääkin

Itä-La­pis­sa tut­ki­taan suur­pe­to­jah­tia – kahden pedon taposta aloi­tet­tu tut­kin­ta, mutta ta­pauk­sia voi pal­jas­tua vielä li­sää­kin

18.05.2020 17:14 3
Tilaajille

Ra­ja­var­ti­ja louk­kaan­tui Sal­las­sa, kul­je­tet­tiin pe­las­tus­he­li­kop­te­ril­la Lapin kes­kus­sai­raa­laan – ra­ja­var­tios­to ke­hot­taa nyt vält­tä­mään erä­maas­sa kul­ke­mis­ta

29.04.2020 17:09 0
Tilaajille
Rajaliikenne palautui normaaliksi pääsiäisen jälkeen

Ra­ja­lii­ken­ne pa­lau­tui nor­maa­lik­si pää­siäi­sen jälkeen

17.04.2020 15:07 0
Tilaajille
Länsi-Suomen merivartiosto: Uudet kiristykset vähentävät liikennettä Tornion rajalla entisestään

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to: Uudet ki­ris­tyk­set vä­hen­tä­vät lii­ken­net­tä Tornion rajalla en­ti­ses­tään

07.04.2020 19:54 0
Hallitus kertoo aamulla rajaliikenteen uusista linjauksista, noin 2000 henkeä ylitti länsirajan Tornion pohjoispuolella viikonlopun aikana

Hal­li­tus kertoo aamulla ra­ja­lii­ken­teen uusista lin­jauk­sis­ta, noin 2000 henkeä ylitti län­si­ra­jan Tornion poh­jois­puo­lel­la vii­kon­lo­pun aikana

06.04.2020 22:20 0
Tilaajille
Liikenne pysynyt vähäisenä Lapin rajavartioston valvomalla alueella

Lii­ken­ne pysynyt vä­häi­se­nä Lapin ra­ja­var­tios­ton val­vo­mal­la alueel­la

30.03.2020 14:57 0
Tilaajille
Lapin itärajan ylityspaikat siirtyvät sunnuntaina kesän aukioloaikoihin, poikkeustilanteen takia suomalaiset eivät kuitenkaan pääse nyt Venäjälle

Lapin itä­ra­jan yli­tys­pai­kat siir­ty­vät sun­nun­tai­na kesän au­kio­loai­koi­hin, poik­keus­ti­lan­teen takia suo­ma­lai­set eivät kui­ten­kaan pääse nyt Ve­nä­jäl­le

28.03.2020 13:55 0
Tilaajille
Koronatapaus tietäisi karanteenia koko kasarmiin – näillä näkymin varussotilaat pääsevät lomille

Ko­ro­na­ta­paus tie­täi­si ka­ran­tee­nia koko ka­sar­miin – näillä näkymin va­rus­so­ti­laat pää­se­vät lomille

12.03.2020 16:14 0
Tilaajille
Hiljaista on nyt Joosepissa

Hil­jais­ta on nyt Joo­se­pis­sa

11.03.2020 20:29 0
Ostosmatkailu hiipuu pohjoisessa: Murmanskin maaherra pyytää kansalaisiaan pysymään kotona rajan takana

Os­tos­mat­kai­lu hiipuu poh­joi­ses­sa: Mur­mans­kin maa­her­ra pyytää kan­sa­lai­siaan py­sy­mään kotona rajan takana

11.03.2020 13:43 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajavartijoita tarvitaan entistä enemmän, kiitos turistien ja Erdoganin uhittelun
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­ja­var­ti­joi­ta tar­vi­taan entistä enem­män, kiitos tu­ris­tien ja Er­do­ga­nin uhit­te­lun

03.03.2020 06:00 0
Tilaajille