pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Armeija
Rovaniemellä asepalveluksensa aloittaneita alokkaita ei huoleta Ukrainan sota – "Lähimmäiset ihmettelivät, että kannattaako sinne nyt lähteä"

Ro­va­nie­mel­lä ase­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­nei­ta alok­kai­ta ei huoleta Uk­rai­nan sota – "Lä­him­mäi­set ih­met­te­li­vät, että kan­nat­taa­ko sinne nyt lähteä"

12.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Muuttuuko varusmiespalvelus Nato-jäsenyyden myötä, entä tarvitseeko suomalaisten lähteä ulkomaille sotimaan?  – Vasa kokosi vastaukset kahdeksaan kiinnostavaan Nato-kysymykseen

Muut­tuu­ko va­rus­mies­pal­ve­lus Na­to-jä­se­nyy­den myötä, entä tar­vit­see­ko suo­ma­lais­ten lähteä ul­ko­mail­le so­ti­maan? – Vasa kokosi vas­tauk­set kah­dek­saan kiin­nos­ta­vaan Na­to-ky­sy­myk­seen

08.07.2022 06:00
Tilaajille
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

03.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 06:00 8
Katso miten valtavasti Venäjällä on sotakalustoa pohjoisessa

Katso miten val­ta­vas­ti Ve­nä­jäl­lä on so­ta­ka­lus­toa poh­joi­ses­sa

12.03.2022 06:00 8
Tilaajille
Ruotsi laajentaa asevelvollisuuttaan ja nostaa puolustusmenojaan – aikoo tehostaa yhteistyötä Suomen kanssa

Ruotsi laa­jen­taa ase­vel­vol­li­suut­taan ja nostaa puo­lus­tus­me­no­jaan – aikoo te­hos­taa yh­teis­työ­tä Suomen kanssa

10.03.2022 11:38 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika liittyä Natoon

14.01.2022 04:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei enää aseita, vaan ih­mi­syyt­tä

13.12.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi miehet eivät jaksa ase­pal­ve­lua?

03.11.2021 05:00 4
Tilaajille
Kutsunnat alkavat Lapissa tiistaina – Kuluvan vuoden kutsunnat koskevat pääosin vuonna 2003 syntynyttä ikäluokkaa

Kut­sun­nat alkavat Lapissa tiis­tai­na – Kuluvan vuoden kut­sun­nat kos­ke­vat pääosin vuonna 2003 syn­ty­nyt­tä ikä­luok­kaa

15.08.2021 10:15 1
Tilaajille
Varusmiespalvelus kutsuu taas nuoria – Pois kannattaa jättää turha roina ja suhtautua palvelukseen avoimin mielin

Va­rus­mies­pal­ve­lus kutsuu taas nuoria – Pois kan­nat­taa jättää turha roina ja suh­tau­tua pal­ve­luk­seen avoimin mielin

01.07.2021 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruotsin armeija ei heikko

08.02.2021 19:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka korvaa ar­mei­jas­ta va­pau­te­tut?

04.02.2021 09:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Löperöä puhetta tur­val­li­suu­des­ta

29.01.2021 19:13
Tilaajille
Tuomio annetaan Ilmavoimien päättöharjoitusta koskevassa rikosjutussa – syyttäjän mukaan varusmiehiä kylmetettiin tahallaan esimerkiksi avannossa

Tuomio an­ne­taan Il­ma­voi­mien päät­tö­har­joi­tus­ta kos­ke­vas­sa ri­kos­ju­tus­sa – syyt­tä­jän mukaan va­rus­mie­hiä kyl­me­tet­tiin ta­hal­laan esi­mer­kik­si avan­nos­sa

30.11.2020 09:00
Tilaajille
Maastoviikoilla puhelimet ladataan aggregaatilla ja peseydytään joka toinen päivä, mutta palvelusarki on jopa sujuvampaa Jääkäriprikaatissa nyt kuin ennen koronaa

Maas­to­vii­koil­la pu­he­li­met la­da­taan ag­gre­gaa­til­la ja pe­sey­dy­tään joka toinen päivä, mutta pal­ve­lus­ar­ki on jopa su­ju­vam­paa Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa nyt kuin ennen koronaa

02.11.2020 06:30
Tilaajille
Lapin varuskunnissa koronan toisen aallon uhkaan varaudutaan, mutta toimiviksi todetut toimintaohjeet eivät ole muuttuneet

Lapin va­rus­kun­nis­sa koronan toisen aallon uhkaan va­rau­du­taan, mutta toi­mi­vik­si todetut toi­min­ta­oh­jeet eivät ole muut­tu­neet

16.08.2020 18:23
Tilaajille
Lapin kutsunnat alkavat tiistaina 18. elokuuta ja kestävät marraskuuhun asti

Lapin kut­sun­nat alkavat tiis­tai­na 18. elo­kuu­ta ja kes­tä­vät mar­ras­kuu­hun asti

13.08.2020 15:53
Tilaajille
Lukijalta: Putin rauhantekijänä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Putin rau­han­te­ki­jä­nä

08.08.2020 06:00 2
Tilaajille
"Poikkeusolot ovat meille normi" – Heinäkuun saapumiserä astui palvelukseen maanantaina

"Poik­keu­so­lot ovat meille normi" – Hei­nä­kuun saa­pu­mis­erä astui pal­ve­luk­seen maa­nan­tai­na

10.07.2020 06:30
Tilaajille