Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Armeija
Kerro meille muistosi sotilaskodista tai "sotkuautosta" – keräämme lukijoiden muistoja juttua varten

Kerro meille muis­to­si so­ti­las­ko­dis­ta tai "sot­kuau­tos­ta" – ke­rääm­me lu­ki­joi­den muis­to­ja juttua varten

17.01.2024 13:01 2
Munkeille uusi kyyti sotaharjoituksiin – Rovaniemen vapaaehtoiset kiersivät pitkin Suomea kehittääkseen maan parhaan sotkuauton

Mun­keil­le uusi kyyti so­ta­har­joi­tuk­siin – Ro­va­nie­men va­paa­eh­toi­set kier­si­vät pitkin Suomea ke­hit­tääk­seen maan parhaan sot­ku­au­ton

16.01.2024 18:14 7
Tilaajille
Suuri partakeskustelu sai sinettinsä Puolustusvoimissa

Suuri par­ta­kes­kus­te­lu sai si­net­tin­sä Puo­lus­tus­voi­mis­sa

11.11.2023 08:00
Tilaajille
Porin prikaatin varusmies kuoli Puolustusvoimien maastoauton suistuttua ojaan – kolme varusmiestä loukkaantui

Porin pri­kaa­tin va­rus­mies kuoli Puo­lus­tus­voi­mien maas­to­au­ton suis­tut­tua ojaan – kolme va­rus­mies­tä louk­kaan­tui

25.10.2023 16:24 1
Miltä tuntuu lentää Hornetia? Lapin lennoston juhla ja kalustoesittely sai väen liikkeelle Rovaniemellä

Miltä tuntuu lentää Hor­ne­tia? Lapin len­nos­ton juhla ja ka­lus­to­esit­te­ly sai väen liik­keel­le Ro­va­nie­mel­lä

18.08.2023 15:09 3
Tilaajille
Kutsunnat alkavat tänään – palvelukseen hakevien naisten määrä vakiintunut tuhanteen

Kut­sun­nat alkavat tänään – pal­ve­luk­seen ha­ke­vien naisten määrä va­kiin­tu­nut tu­han­teen

15.08.2023 08:07 2
Amerikkalaissotilas koki upottavan yllätyksen Lapin luonnossa – Nato-liittolaiset vaikuttuivat Rovajärven poikkeuksellisista mahdollisuuksista

Ame­rik­ka­lais­so­ti­las koki upot­ta­van yl­lä­tyk­sen Lapin luon­nos­sa – Na­to-liit­to­lai­set vai­kut­tui­vat Ro­va­jär­ven poik­keuk­sel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta

03.06.2023 06:30 6
Tilaajille
Lauri Markkanen aloitti varusmiespalveluksensa "avoimin mielin" – "Olen luonnonläheinen kaveri"

Lauri Mark­ka­nen aloitti va­rus­mies­pal­ve­luk­sen­sa "a­voi­min mielin" – "Olen luon­non­lä­hei­nen kaveri"

17.04.2023 16:39
Lauri Markkanen aloittaa pian armeijan: "Se on meille ylpeyden asia"

Lauri Mark­ka­nen aloit­taa pian ar­mei­jan: "Se on meille yl­pey­den asia"

07.04.2023 07:00
Bahmutin lihamyllyssä taistellut suomalainen toivoo Suomelta sotilaskoulutusta Ukrainaan – "Pahinta on, kun kohtaat taaperon, jonka silmistä näet täyden järkytyksen pommituksen jälkeen"

Bah­mu­tin li­ha­myl­lys­sä tais­tel­lut suo­ma­lai­nen toivoo Suo­mel­ta so­ti­las­kou­lu­tus­ta Uk­rai­naan – "Pa­hin­ta on, kun kohtaat taa­pe­ron, jonka sil­mis­tä näet täyden jär­ky­tyk­sen pom­mi­tuk­sen jäl­keen"

25.03.2023 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­net­tä­läis­tä re­ser­vi­läis­toi­min­taa

06.03.2023 05:30
Suomi on hyvänä puskurina itään
Kolumni

Suomi on hyvänä pus­ku­ri­na itään

06.03.2023 05:00 5
Uutissuomalainen: Eläkkeellä olleita sotilaita palkattu poikkeuksellisen paljon takaisin Puolustusvoimien palvelukseen

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Eläk­keel­lä olleita so­ti­lai­ta pal­kat­tu poik­keuk­sel­li­sen paljon ta­kai­sin Puo­lus­tus­voi­mien pal­ve­luk­seen

04.11.2022 08:41 3
"Tämä on minun paikkani", sanoi alokas vuosia sitten – nyt sain herkistellä Presidentinlinnassa
Kolumni

"Tämä on minun paik­ka­ni", sanoi alokas vuosia sitten – nyt sain her­kis­tel­lä Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

06.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Näin syntyvät monen seuraamat suorasanaiset arviot Ukrainan sodasta – Pekka Toveri tiesi jo koulupoikana lähtevänsä sotilasuralle, ja syykin oli selvä

Näin syn­ty­vät monen seu­raa­mat suo­ra­sa­nai­set arviot Uk­rai­nan sodasta – Pekka Toveri tiesi jo kou­lu­poi­ka­na läh­te­vän­sä so­ti­la­su­ral­le, ja syykin oli selvä

20.08.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Reserviläistoiminta tuo sopivasti jännitystä tasaiseen arkeen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

19.08.2022 05:00
Tilaajille
Mies, rinkka ja tahdonvoima – valamarssi on rajajääkärille koitos, jonka aikana liitytään ylisukupolviseen rajan puolustajien ketjuun

Mies, rinkka ja tah­don­voi­ma – va­la­mars­si on ra­ja­jää­kä­ril­le koitos, jonka aikana lii­ty­tään yli­su­ku­pol­vi­seen rajan puo­lus­ta­jien ketjuun

11.08.2022 19:30 12
Tilaajille
Rovaniemellä asepalveluksensa aloittaneita alokkaita ei huoleta Ukrainan sota – "Lähimmäiset ihmettelivät, että kannattaako sinne nyt lähteä"

Ro­va­nie­mel­lä ase­pal­ve­luk­sen­sa aloit­ta­nei­ta alok­kai­ta ei huoleta Uk­rai­nan sota – "Lä­him­mäi­set ih­met­te­li­vät, että kan­nat­taa­ko sinne nyt lähteä"

12.07.2022 06:30 2
Tilaajille
Muuttuuko varusmiespalvelus Nato-jäsenyyden myötä, entä tarvitseeko suomalaisten lähteä ulkomaille sotimaan?  – Vasa kokosi vastaukset kahdeksaan kiinnostavaan Nato-kysymykseen

Muut­tuu­ko va­rus­mies­pal­ve­lus Na­to-jä­se­nyy­den myötä, entä tar­vit­see­ko suo­ma­lais­ten lähteä ul­ko­mail­le so­ti­maan? – Vasa kokosi vas­tauk­set kah­dek­saan kiin­nos­ta­vaan Na­to-ky­sy­myk­seen

08.07.2022 06:00
Tilaajille
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

03.07.2022 06:30 2
Tilaajille