Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Armeija
Kutsunnat alkavat Lapissa tiistaina – Kuluvan vuoden kutsunnat koskevat pääosin vuonna 2003 syntynyttä ikäluokkaa

Kut­sun­nat alkavat Lapissa tiis­tai­na – Kuluvan vuoden kut­sun­nat kos­ke­vat pääosin vuonna 2003 syn­ty­nyt­tä ikä­luok­kaa

15.08.2021 10:15 1
Tilaajille
Varusmiespalvelus kutsuu taas nuoria – Pois kannattaa jättää turha roina ja suhtautua palvelukseen avoimin mielin

Va­rus­mies­pal­ve­lus kutsuu taas nuoria – Pois kan­nat­taa jättää turha roina ja suh­tau­tua pal­ve­luk­seen avoimin mielin

01.07.2021 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruotsin armeija ei heikko

08.02.2021 19:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka korvaa ar­mei­jas­ta va­pau­te­tut?

04.02.2021 09:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Löperöä puhetta tur­val­li­suu­des­ta

29.01.2021 19:13
Tilaajille
Tuomio annetaan Ilmavoimien päättöharjoitusta koskevassa rikosjutussa – syyttäjän mukaan varusmiehiä kylmetettiin tahallaan esimerkiksi avannossa

Tuomio an­ne­taan Il­ma­voi­mien päät­tö­har­joi­tus­ta kos­ke­vas­sa ri­kos­ju­tus­sa – syyt­tä­jän mukaan va­rus­mie­hiä kyl­me­tet­tiin ta­hal­laan esi­mer­kik­si avan­nos­sa

30.11.2020 09:00
Tilaajille
Maastoviikoilla puhelimet ladataan aggregaatilla ja peseydytään joka toinen päivä, mutta palvelusarki on jopa sujuvampaa Jääkäriprikaatissa nyt kuin ennen koronaa

Maas­to­vii­koil­la pu­he­li­met la­da­taan ag­gre­gaa­til­la ja pe­sey­dy­tään joka toinen päivä, mutta pal­ve­lus­ar­ki on jopa su­ju­vam­paa Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa nyt kuin ennen koronaa

02.11.2020 06:30
Tilaajille
Lapin varuskunnissa koronan toisen aallon uhkaan varaudutaan, mutta toimiviksi todetut toimintaohjeet eivät ole muuttuneet

Lapin va­rus­kun­nis­sa koronan toisen aallon uhkaan va­rau­du­taan, mutta toi­mi­vik­si todetut toi­min­ta­oh­jeet eivät ole muut­tu­neet

16.08.2020 18:23
Tilaajille
Lapin kutsunnat alkavat tiistaina 18. elokuuta ja kestävät marraskuuhun asti

Lapin kut­sun­nat alkavat tiis­tai­na 18. elo­kuu­ta ja kes­tä­vät mar­ras­kuu­hun asti

13.08.2020 15:53
Tilaajille
Lukijalta: Putin rauhantekijänä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Putin rau­han­te­ki­jä­nä

08.08.2020 06:00 2
Tilaajille
"Poikkeusolot ovat meille normi" – Heinäkuun saapumiserä astui palvelukseen maanantaina

"Poik­keu­so­lot ovat meille normi" – Hei­nä­kuun saa­pu­mis­erä astui pal­ve­luk­seen maa­nan­tai­na

10.07.2020 06:30
Tilaajille
Armeija tekee pojista miehiä ja tytöistä naisia, mutta onko tasa-arvo tavoiteltava asia maanpuolustuksesta puhuttaessa?

Armeija tekee pojista miehiä ja ty­töis­tä naisia, mutta onko ta­sa-ar­vo ta­voi­tel­ta­va asia maan­puo­lus­tuk­ses­ta pu­hut­taes­sa?

08.05.2020 07:00
Gallup: Mitä stereotypioita naissotilaisiin kohdistetaan? – "Monilla on käsitys, että vain tietynlaiset naiset pärjäävät"

Gallup: Mitä ste­reo­ty­pioi­ta nais­so­ti­lai­siin koh­dis­te­taan? – "Mo­nil­la on kä­si­tys, että vain tie­tyn­lai­set naiset pär­jää­vät"

07.05.2020 11:27
Kapteeni Puolakka juoksee mieluummin kuin marssii – Puolustusvoimissa nainen ei enää ole outo lintu korkeissakaan sotilasviroissa

Kap­tee­ni Puo­lak­ka juoksee mie­luum­min kuin marssii – Puo­lus­tus­voi­mis­sa nainen ei enää ole outo lintu kor­keis­sa­kaan so­ti­las­vi­rois­sa

07.03.2020 09:24
Tilaajille
Jääkäriprikaatin sotilaat pitävät miesten ja naisten yhteistupakokeilua hyvänä asiana – "Leireillä ollaan jo samassa teltassa"

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­laat pitävät miesten ja naisten yh­teis­tu­pa­ko­kei­lua hyvänä asiana – "Lei­reil­lä ollaan jo samassa tel­tas­sa"

27.02.2020 06:30
Tilaajille
Oikulliset talvet vaikuttavat jo sodankäyntitaitoon – sotilaat eivät välttämättä pääse suksille koko palvelusaikanaan

Oi­kul­li­set talvet vai­kut­ta­vat jo so­dan­käyn­ti­tai­toon – so­ti­laat eivät vält­tä­mät­tä pääse suk­sil­le koko pal­ve­lus­ai­ka­naan

18.02.2020 17:58
Tilaajille
Diabeetikot eivät sittenkään pääse varusmiespalvelukseen – Selvitys: Riskit edelleen liian suuria

Dia­bee­ti­kot eivät sit­ten­kään pääse va­rus­mies­pal­ve­luk­seen – Sel­vi­tys: Riskit edel­leen liian suuria

07.02.2020 13:20
Kysely: Enemmistö kansanedustajista kannattaa yhä pakollista asevelvollisuutta, mutta vain miehille

Kysely: Enem­mis­tö kan­san­edus­ta­jis­ta kan­nat­taa yhä pa­kol­lis­ta ase­vel­vol­li­suut­ta, mutta vain mie­hil­le

04.02.2020 08:08
12 000 uutta alokasta aloittaa palveluksen loppiaisena – Maavoimissa palveluksen aloittaa noin 9 800 alokasta

12 000 uutta alo­kas­ta aloit­taa pal­ve­luk­sen lop­piai­se­na – Maa­voi­mis­sa pal­ve­luk­sen aloit­taa noin 9 800 alo­kas­ta

06.01.2020 10:47
Tapasimme Venäjän vuonna 2016 perustaman nuorisoarmeijan johtajan – vain kahdeksanvuotiaat marssivat asepuvuissa pyssyt kädessä, isommille annetaan oikeat Kalashnikovit: "Erittäin hyvää harjoitusta"

Ta­pa­sim­me Venäjän vuonna 2016 pe­rus­ta­man nuo­ri­so­ar­mei­jan joh­ta­jan – vain kah­dek­san­vuo­tiaat mars­si­vat ase­pu­vuis­sa pyssyt kä­des­sä, isom­mil­le an­ne­taan oikeat Ka­lash­ni­ko­vit: "E­rit­täin hyvää har­joi­tus­ta"

31.12.2019 06:30
Tilaajille