somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sotilasvala
Jääkäriprikaatin valatilaisuus ruuhkautti Sallan kirkonkylän lauantaina – 922 uutta alokasta vannoi sotilasvalansa, yleisöäkin saapui arviolta useampi tuhat

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin va­la­ti­lai­suus ruuh­kaut­ti Sallan kir­kon­ky­län lauan­tai­na – 922 uutta alo­kas­ta vannoi so­ti­las­va­lan­sa, ylei­söä­kin saapui ar­viol­ta useampi tuhat

13.08.2023 10:37 5
Tilaajille
Raskas, mutta palkitseva koulutus – Rajajääkärikomppanian alokkaat vannoivat sotilasvalansa Sallatunturissa

Raskas, mutta pal­kit­se­va kou­lu­tus – Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat van­noi­vat so­ti­las­va­lan­sa Sal­la­tun­tu­ris­sa

11.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Sallassa valmistaudutaan superviikonloppuun,  kun Rajajääkärikomppanian ja Jääkäriprikaatin alokkaat vannovat sotilasvalansa – "Lauantai on varmasti kiireinen päivä meille kaikille"

Sal­las­sa val­mis­tau­du­taan su­per­vii­kon­lop­puun, kun Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian ja Jää­kä­ri­pri­kaa­tin alok­kaat van­no­vat so­ti­las­va­lan­sa – "Lauan­tai on var­mas­ti kii­rei­nen päivä meille kai­kil­le"

11.08.2023 14:51 1
Tilaajille
Ivalon Rajajääkärikomppanian sotilasvalatilaisuutta voi seurata nettilähetyksenä – Vala vannotaan Ivalon kirkossa

Ivalon Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian so­ti­las­va­la­ti­lai­suut­ta voi seurata net­ti­lä­he­tyk­se­nä – Vala van­no­taan Ivalon kir­kos­sa

06.08.2021 13:15
Tilaajille
Jääkäriprikaatin sotilasvalatilaisuudet järjestetään koronan takia ilman vieraita – Tilaisuuksia pääsee seuraamaan suorana verkosta

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­las­va­la­ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään koronan takia ilman vie­rai­ta – Ti­lai­suuk­sia pääsee seu­raa­maan suorana ver­kos­ta

04.08.2021 10:11
Tilaajille

Lapin ra­ja­var­tios­ton Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian va­rus­mies­ten so­ti­las­va­la­ti­lai­suus pi­de­tään Ra­ja-Joo­se­pis­sa tors­tai­na – Ti­lai­suu­teen ei tule alok­kai­den omaisia

12.08.2020 08:00
Tilaajille
Taltiointi  Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston sotilasvalasta

Tal­tioin­ti Ro­va­nie­men il­ma­tor­jun­ta­pat­te­ris­ton so­ti­las­va­las­ta

14.02.2020 13:08
Tilaajille
Lapin Kansan Livessä tällä viikolla: Perjantaina suoratoistossa ensin sotilasvala ja myöhemmin päivällä vanhojen tanssit

Lapin Kansan Livessä tällä vii­kol­la: Per­jan­tai­na suo­ra­tois­tos­sa ensin so­ti­las­va­la ja myö­hem­min päi­väl­lä van­ho­jen tanssit

14.02.2020 14:19