Tilaajille

Lapin ra­ja­var­tios­ton Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian va­rus­mies­ten so­ti­las­va­la­ti­lai­suus pi­de­tään Ra­ja-Joo­se­pis­sa tors­tai­na – Ti­lai­suu­teen ei tule alok­kai­den omaisia

Lapin rajavartioston Rajajääkärikomppanian varusmiesten sotilasvalatilaisuus pidetään Raja-Joosepissa torstaina 13.8.

Lapin rajavartiosto järjestää saapumiserän II/2020 sotilasvalatilaisuuden. Valan antaa yhteensä 102 alokasta, ja vala vannotaan Raja-Joosepin kentällä.