Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Raja-Jooseppi
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 6
Tilaajille
Koko itäraja menee kiinni Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

Koko itäraja menee kiinni Vai­nik­ka­lan rau­ta­tie­lii­ken­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

28.11.2023 18:51 16
Voiko Raja-Joosepin aukioloaikaa lyhentää ja mitä sitten, jos itäraja on kiinni ja ihmisiä kerääntyy yhä rajalle? – kokosimme vastauksia peruskysymyksiin

Voiko Ra­ja-Joo­se­pin au­ki­olo­ai­kaa ly­hen­tää ja mitä sitten, jos itäraja on kiinni ja ihmisiä ke­rään­tyy yhä ra­jal­le? – ­ko­ko­sim­me vas­tauk­sia pe­rus­ky­sy­myk­siin

28.11.2023 14:26 3
Tilaajille
Raja-Joosepissa rauhallinen yö, ei rajanylittäjiä

Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

28.11.2023 08:18 2
Tilaajille
Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui maanantaina kaksi turvapaikanhakijaa

Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui maa­nan­tai­na kaksi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

27.11.2023 15:14 3
Tilaajille
Lapin itärajalle ei tullut yön aikana uusia turvapaikanhakijoita – Raja-Joosepissa aamu on ollut rauhallinen

Lapin itä­ra­jal­le ei tullut yön aikana uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta – Ra­ja-Joo­se­pis­sa aamu on ollut rau­hal­li­nen

27.11.2023 12:14
Pääministeri Orpo Ylellä itärajan tilanteesta: Suunta on huolestuttava, ilmiö on jatkumassa

Pää­mi­nis­te­ri Orpo Ylellä itä­ra­jan ti­lan­tees­ta: Suunta on huo­les­tut­ta­va, ilmiö on jat­ku­mas­sa

26.11.2023 17:48 3
Raja-Joosepin kautta saapui Suomeen sunnuntaina kolme ihmistä rajanylityspaikan aukiolon aikana

Ra­ja-Joo­se­pin kautta saapui Suomeen sun­nun­tai­na kolme ihmistä ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­olon aikana

26.11.2023 15:00 3
Raja-Joosepissa toistaiseksi rauhallinen pakkaspäivä, itärajalle ei saapunut yöllä uusia turvapaikanhakijoita

Ra­ja-Joo­se­pis­sa tois­tai­sek­si rau­hal­li­nen pak­kas­päi­vä, itä­ra­jal­le ei saa­pu­nut yöllä uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

26.11.2023 13:13
Raja-Joosepin raja-asemalle saapui Venäjältä kerralla 55 ihmisen ryhmä – muita ryhmiä ei lauantaina enää rajalle tullut

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ja-ase­mal­le saapui Ve­nä­jäl­tä ker­ral­la 55 ihmisen ryhmä – muita ryhmiä ei lauan­tai­na enää rajalle tullut

25.11.2023 14:53 17
Tilaajille
Rauhallinen yö itärajalla, ei uusia turvapaikanhakijoita

Rau­hal­li­nen yö itä­ra­jal­la, ei uusia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

25.11.2023 09:35 1
Raja-Joosepin rajanylityspaikka aukesi rauhallisessa merkeissä – juuri ennen sulkemisaikaa rajalle tuli Venäjältä kolme ihmistä

Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­paik­ka aukesi rau­hal­li­ses­sa mer­keis­sä – juuri ennen sul­ke­mis­ai­kaa rajalle tuli Ve­nä­jäl­tä kolme ihmistä

24.11.2023 16:20 1
Yö sujui itärajalla rauhallisesti, kertovat rajavartiostot

Yö sujui itä­ra­jal­la rau­hal­li­ses­ti, ker­to­vat ra­ja­var­tios­tot

24.11.2023 08:59 1
Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat ovat sulkeutuneet, niiden kautta saapui torstaina 92 oletettua turvapaikanhakijaa – perjantaista eteen päin avoinna vain Raja-Jooseppi

Sallan ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­kat ovat sul­keu­tu­neet, niiden kautta saapui tors­tai­na 92 ole­tet­tua tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa – per­jan­tais­ta eteen päin avoinna vain Ra­ja-Joo­sep­pi

23.11.2023 18:39 2
Selvitimme, millainen on Raja-Joosepin ylityspaikka, ja miksi maarajan ylittäminen raja-asemien ulkopuolella on talvella vaikeaa tai jopa mahdotonta

Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen on Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­paik­ka, ja miksi maa­ra­jan ylit­tä­mi­nen ra­ja-ase­mien ul­ko­puo­lel­la on tal­vel­la vaikeaa tai jopa mah­do­ton­ta

23.11.2023 14:54 3
Tilaajille
SPR valmiudessa siirtymään Raja-Jooseppiin – "Toimimme pyyntöjen ja resurssien mukaan"

SPR val­miu­des­sa siir­ty­mään Ra­ja-Joo­sep­piin – "Toi­mim­me pyyn­tö­jen ja re­surs­sien mukaan"

23.11.2023 18:45
Tilaajille
Raja-Jooseppia valmistellaan turvapaikanhakijoiden tuloa varten – jos henkilöitä ei pystytä rekisteröimään heti rajalla, heidät on määrä kuljettaa ensisijaisesti Ouluun

Ra­ja-Joo­sep­pia val­mis­tel­laan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tuloa varten – jos hen­ki­löi­tä ei pystytä re­kis­te­röi­mään heti ra­jal­la, heidät on määrä kul­jet­taa en­si­si­jai­ses­ti Ouluun

23.11.2023 10:22 3
Tilaajille
Orpo antaa tänään pääministerin ilmoituksen rajaturvallisuudesta

Orpo antaa tänään pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­sen ra­ja­tur­val­li­suu­des­ta

23.11.2023 08:03 2
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea lisää raja-asemia – vain Raja-Joosepin raja-asema jää auki

Val­tio­neu­vos­to on päät­tä­nyt sulkea lisää ra­ja-ase­mia – vain Ra­ja-Joo­se­pin ra­ja-ase­ma jää auki

22.11.2023 19:17 25
Tilaajille
IS: Raja-Jooseppi saattaa jäädä itärajan ainoaksi auki olevaksi raja-asemaksi

IS: Ra­ja-Joo­sep­pi saattaa jäädä itä­ra­jan ai­noak­si auki ole­vak­si ra­ja-ase­mak­si

22.11.2023 11:31 5
Tilaajille