Rajavartiolaitos

Pak­ko­tes­taus voi hil­jen­tää lii­ken­net­tä poh­joi­ses­sa – "Toi­vo­taan, ettei tule on­gel­mia enää tämän jäl­keen"

01.06.2021 18:30 3
Tilaajille

Siitä on jo yli vuosi, kun ar­ki­sis­ta asiois­ta tuli ra­ja­ky­sy­myk­siä – Kolme pai­kal­lis­ta kertoo, mil­lais­ta on ollut työs­ken­nel­lä sul­je­tul­la län­si­ra­jal­la

30.05.2021 11:22 13
Tilaajille

Ai­nut­laa­tui­nen vuosi Tor­nios­sa – Toinen ju­han­nus lä­hes­tyy ja Tapio Kul­ma­lan työ län­si­ra­jal­la jatkuu

23.04.2021 10:06

Norjan päätös sallia lii­ken­nöin­ti Lapista kas­vat­ti lii­ken­ne­mää­riä tun­tu­vas­ti poh­jois­ra­jal­la – lii­keh­din­tä vil­kas­tui myös län­si­ra­jal­la

19.04.2021 19:53 1
Tilaajille

Tornion viime kesän au­to­rä­jäh­dyk­ses­tä nos­tet­tu syyt­teet – Mo­lem­mat vas­taa­jat kiis­tä­vät teon

24.03.2021 15:04
Tilaajille

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­set ovat jat­ku­neet nyt vuoden päivät – lii­ken­ne­mää­rät en­nä­tyk­sel­li­sen al­haal­la

22.03.2021 10:40
Tilaajille

Yle: Tor­nios­sa työs­ken­nel­lyt ra­ja­var­ti­ja sai sakkoja nuuskan lu­vat­to­mas­ta maa­han­tuon­nis­ta

26.02.2021 17:37
Tilaajille

Useita lu­vat­to­mia val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jiä Kuu­sa­mon Pu­ka­ris­sa – viisi Kes­ki-Eu­roo­pas­ta läh­töi­sin olevaa ylitti rajan jal­kai­sin

22.02.2021 19:55 1
Tilaajille

Hen­ki­lö­lii­ken­ne rajan yli Ruot­siin ja Norjaan muuttuu puo­lil­ta öin – Vain Tornion ja Yli­tor­nion ra­jan­yli­tys­pai­kat ovat jat­kos­sa auki ympäri vuo­ro­kau­den

14.02.2021 17:12 1
Tilaajille

Rukan va­paa­las­ku­on­net­to­muu­des­sa aut­toi­vat 112-so­vel­lus ja Ro­va­nie­mel­tä tullut Rajan kopteri – Miten maas­tos­sa louk­kaan­tu­nut pe­las­te­taan ja kuinka yleisiä pe­las­tus­teh­tä­vät ovat?

02.02.2021 07:53
Tilaajille

Kym­me­niä ihmisiä opas­tet­tu ta­kai­sin Ruot­siin – Sel­vi­tim­me, pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

29.01.2021 14:18
Tilaajille

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen yli­tar­kas­ta­ja: Suomen ra­joil­la pa­la­taan pit­käl­ti viime kevään ra­joi­tus­toi­miin – "Hen­ki­lö­kun­ta riittää kyllä"

24.01.2021 14:58 2

Ra­ja-Joo­se­pis­ta Kreikan rajalle – Ro­va­nie­me­läi­nen Ossi Saniola on kier­tä­nyt Lappia 20 vuotta ra­ja­var­ti­ja­na, mutta lähtee nyt Eu­roop­paan

20.01.2021 17:00
Tilaajille

Tor­nion­joen jäällä saa nyt liikkua va­paas­ti – ra­ja­kun­tien asuk­kaat voivat ylittää maa­ra­jan Ruot­siin ja Norjaan myös maas­tos­sa

16.12.2020 11:10
Tilaajille

Apu­lais­oi­keus­asia­mies antoi rat­kai­sun­sa: Suo­si­tuk­set ja vel­voit­teet menivät osin se­kai­sin län­si­ra­jal­la

12.11.2020 15:29

Tornion rä­jäh­dyk­sen pää­epäil­ty va­pau­tet­tiin – teon motiivi edel­leen hämärän pei­tos­sa

13.10.2020 19:02
Tilaajille

Ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vien liik­ku­mi­sen tulee edel­leen suun­tau­tua val­tion­ra­jan toi­sel­la puo­lel­la olevaan ra­jayh­tei­söön, muis­tut­taa ra­ja­var­tios­to

07.10.2020 17:46 1
Tilaajille

Val­von­ta palaa Ruotsin ja Norjan ra­joil­le – Sel­vi­tim­me, miten ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen mää­ri­tel­lään ja miten se to­dis­te­taan

25.09.2020 18:47 2
Tilaajille

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ken­nus­työt pää­se­vät täyteen vauh­tiin – si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­nyt ra­ja-ase­ma uu­si­taan täysin EU-va­roin

18.09.2020 15:38
Tilaajille

Itä-Uu­den­maan poliisi käyn­nis­tää ri­kos­tut­kin­nan Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen par­tio­ve­neen up­poa­mi­seen liit­tyen – ke­sä­kui­ses­sa on­net­to­muu­des­sa kuoli yksi me­ri­var­ti­ja, kaksi pe­las­tui

18.08.2020 18:45