Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Turvallisuus
Kuukausi
Suomi juhlii 106. itsenäisyyspäiväänsä ensimmäisen kerran puolustusliitto Naton jäsenenä – suljetun itärajan takaa on turha odotella korkean tason onnitteluja
Pääkirjoitus

Suomi juhlii 106. it­se­näi­syys­päi­vään­sä en­sim­mäi­sen kerran puo­lus­tus­liit­to Naton jä­se­ne­nä – sul­je­tun itä­ra­jan takaa on turha odo­tel­la korkean tason on­nit­te­lu­ja

06.12.2023 06:01 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi täysin eri­lais­ta maata

27.11.2023 05:00 8
Eduskunnasta: Ensin on rajat turvattava – pystymme ratkaisemaan tilanteen jämäkästi ja samalla humaanisti.
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ensin on rajat tur­vat­ta­va – pys­tym­me rat­kai­se­maan ti­lan­teen jä­mä­käs­ti ja samalla hu­maa­nis­ti.

23.11.2023 15:02 2
Suurlähettiläs varoittaa brittejä liukastelusta Lapissa – turvallisuusohje laitetaan paraatipaikalle lentokentän vessoihin, paikalliset voivat hakea omansa matkailuinfosta

Suur­lä­het­ti­läs va­roit­taa brit­te­jä liu­kas­te­lus­ta Lapissa – tur­val­li­suus­oh­je lai­te­taan pa­raa­ti­pai­kal­le len­to­ken­tän ves­soi­hin, pai­kal­li­set voivat hakea omansa mat­kai­lu­in­fos­ta

18.11.2023 09:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vah­val­le joh­ta­jal­le tilaus

17.11.2023 23:00 1
Matkailijat menevät arvaamattomalle jäälle usein tietämättömyyttään – Rovaniemi lisää tänä vuonna turvatoimia vaaratilanteiden estämiseksi

Mat­kai­li­jat menevät ar­vaa­mat­to­mal­le jäälle usein tie­tä­mät­tö­myyt­tään – Ro­va­nie­mi lisää tänä vuonna tur­va­toi­mia vaa­ra­ti­lan­tei­den es­tä­mi­sek­si

17.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­teol­li­suut­ta vah­vis­tet­ta­va

17.11.2023 05:15 1
Vanhemmat
IKH Rovaniemi täyttää vuoden – juhlaa vietetään vetävien tarjousten, tuote-esittelyjen, työnäytösten ja kakkukahvien merkeissä
Mainos IKH Rovaniemi

IKH Ro­va­nie­mi täyttää vuoden – juhlaa vie­te­tään ve­tä­vien tar­jous­ten, tuo­te-esit­te­ly­jen, työ­näy­tös­ten ja kak­ku­kah­vien mer­keis­sä

01.11.2023 06:00
Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä kaikki Pohjoismaat kuuluvat puolustusliittoon  – suurin hyötyjä tästä on Suomi
Pääkirjoitus

Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den myötä kaikki Poh­jois­maat kuu­lu­vat puo­lus­tus­liit­toon – suurin hyötyjä tästä on Suomi

26.10.2023 05:00 11
Nato-jäsenyys ja DCA-sopimus tarjoavat elintärkeää lisäpelotetta arvaamattoman Venäjän suuntaan – Lapille ne tietävät myös lisää sotaharjoituksia
Pääkirjoitus

Na­to-jä­se­nyys ja DCA-so­pi­mus tar­joa­vat elin­tär­keää li­sä­pe­lo­tet­ta ar­vaa­mat­to­man Venäjän suun­taan – Lapille ne tie­tä­vät myös lisää so­ta­har­joi­tuk­sia

22.10.2023 12:26 10
Huoltovarmuuskeskus kehottaa kriittisen infrastruktuurin yrityksiä nostamaan varautumistasoa

Huol­to­var­muus­kes­kus ke­hot­taa kriit­ti­sen inf­ra­struk­tuu­rin yri­tyk­siä nos­ta­maan va­rau­tu­mis­ta­soa

11.10.2023 17:35
Tilaajille
Suomenlahden ali kulkeva kaasuputki katkaistu tahallaan – Keskusrikospoliisi: "Ei tämä aivan tavallisen tekijän teko ole"

Suo­men­lah­den ali kulkeva kaa­su­put­ki kat­kais­tu ta­hal­laan – Kes­kus­ri­kos­po­lii­si: "Ei tämä aivan ta­val­li­sen tekijän teko ole"

10.10.2023 20:59 1
Tilaajille
Orpo: Kaasuputken vuotokohta löytyi tänään aamulla – uusiinkin häiriöihin on viisasta varautua

Orpo: Kaa­su­put­ken vuo­to­koh­ta löytyi tänään aamulla – uu­siin­kin häi­riöi­hin on vii­sas­ta va­rau­tua

10.10.2023 18:51 2
Pääministeri Orpo piti tiedotustilaisuuden kaasuputkivauriosta noin kello 17.30 – katso tallenne tästä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den kaa­su­put­ki­vau­rios­ta noin kello 17.30 – katso tal­len­ne tästä

10.10.2023 17:15
Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioista epäillään ulkopuolista tahoa – Presidentti Niinistö: "Nato on valmis avustamaan tutkimuksissa"

Suomen ja Viron välisen kaa­su­put­ken vau­riois­ta epäil­lään ul­ko­puo­lis­ta tahoa – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Nato on valmis avus­ta­maan tut­ki­muk­sis­sa"

10.10.2023 16:46 1
”Ruotsi ei olekaan niin turvallinen maa” – Etelä-Ruotsin jengirikollisuus ja väkivalta huolestuttavat myös Haaparannalla

”Ruotsi ei olekaan niin tur­val­li­nen maa” – Ete­lä-Ruot­sin jen­gi­ri­kol­li­suus ja vä­ki­val­ta huo­les­tut­ta­vat myös Haa­pa­ran­nal­la

05.10.2023 17:28 1
Tilaajille
Kemin Pajusaaren vanha tehdasraide on pian purettu pois – uusi raideyhteys Metsä Groupin tehdasalueelle on paljon vanhaa turvallisempi, koska siinä ei ole risteävää liikennettä

Kemin Pa­ju­saa­ren vanha teh­das­rai­de on pian purettu pois – uusi rai­de­yh­teys Metsä Groupin teh­das­alueel­le on paljon vanhaa tur­val­li­sem­pi, koska siinä ei ole ris­teä­vää lii­ken­net­tä

22.09.2023 19:30 2
Tilaajille
Kilpajuoksu Nato-tukikohdista alkoi

Kil­pa­juok­su Na­to-tu­ki­koh­dis­ta alkoi

18.09.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten tur­val­li­nen tu­le­vai­suus ei ole ra­ha­ky­sy­mys

15.09.2023 05:00
Käytetty huumeruisku lasten koulutiellä herätti huolen Rovaniemellä – toimi näin, jos huomaat maassa käytetyn pistovälineen

Käy­tet­ty huu­me­ruis­ku lasten kou­lu­tiel­lä herätti huolen Ro­va­nie­mel­lä – toimi näin, jos huomaat maassa käy­te­tyn pis­to­vä­li­neen

14.09.2023 10:02 1
Tilaajille