Turvallisuus
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Seppo Räty

Muutama ohje met­säs­tyk­seen

05:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Metsästys on edelleen turvallinen harrastus, missä vakavat onnettomuudet ovat harvinaisia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Met­säs­tys on edel­leen tur­val­li­nen har­ras­tus, missä vakavat on­net­to­muu­det ovat har­vi­nai­sia

19.10.2020 19:00 3
Tilaajille
Nainen, maailma on vaarallinen – olethan jo hankkinut nämä itsepuolustustaidot?
Kolumni Anna Häkkinen

Nainen, maailma on vaa­ral­li­nen – olethan jo hank­ki­nut nämä it­se­puo­lus­tus­tai­dot?

31.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Lasten ja nuorten hyvinvointiin tarvitaan voimavaroja
Lukijalta Mielipide Esa Iivonen, Kirsi Pollari, Tiina Ristikari

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten hy­vin­voin­tiin tar­vi­taan voi­ma­va­ro­ja

21.08.2020 20:41 0
Tilaajille
Varjo-festivaali toi perjantaina auringon koronan hyydyttämään festarikesään, mutta turvaohjeet alueella muistuttavat arkitodellisuudesta

Var­jo-fes­ti­vaa­li toi per­jan­tai­na au­rin­gon koronan hyy­dyt­tä­mään fes­ta­ri­ke­sään, mutta tur­va­oh­jeet alueel­la muis­tut­ta­vat ar­ki­to­del­li­suu­des­ta

07.08.2020 22:05 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Turha köyhtyä hä­vit­tä­jien takia

30.06.2020 04:15 0
Tilaajille
Lapsi yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Lapsi yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

10.05.2020 15:32 0
Tilaajille
Analyysi: Tutkijat esittävät uutta "nyrkkiä" valmistamaan Suomea poikkeusoloihin – pääministeri johtaisi, presidentin rooli jää epäselväksi

Ana­lyy­si: Tut­ki­jat esit­tä­vät uutta "nyrk­kiä" val­mis­ta­maan Suomea poik­keus­oloi­hin – pää­mi­nis­te­ri joh­tai­si, pre­si­den­tin rooli jää epä­sel­väk­si

08.05.2020 18:52 0
Kolumni: Jokainen on ollut joskus lapsi, ja tämä näkyy meissä yhä – turvallisuuden kaipuu aktivoituu kohdatessamme poikkeustilan

Ko­lum­ni: Jo­kai­nen on ollut joskus lapsi, ja tämä näkyy meissä yhä – tur­val­li­suu­den kaipuu ak­ti­voi­tuu koh­da­tes­sam­me poik­keus­ti­lan

01.05.2020 09:00 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten­hoi­to kriit­ti­nen alue epi­de­mias­sa

28.04.2020 09:43 0
Tilaajille
FSB ampui terroristiksi epäillyn Murmanskissa viikonloppuna – epäillään ISISin kannattajaksi

FSB ampui ter­ro­ris­tik­si epäil­lyn Mur­mans­kis­sa vii­kon­lop­pu­na – epäil­lään ISISin kan­nat­ta­jak­si

06.04.2020 18:59 0
Tilaajille
Puheenjohtaja Jukka Juusti pitää turvallisuuskomitean roolia koronasodassa riittävänä: "Jokaisella jäsenellä on täysipäiväinen työ"

Pu­heen­joh­ta­ja Jukka Juusti pitää tur­val­li­suus­ko­mi­tean roolia ko­ro­na­so­das­sa riit­tä­vä­nä: "Jo­kai­sel­la jä­se­nel­lä on täy­si­päi­väi­nen työ"

30.03.2020 06:00 0
Lasten erityiskohtelu kelkkailussa loppuu: Ovatko pienten lasten niskat vaarassa, kun päähän tulee kilon kypärä?

Lasten eri­tyis­koh­te­lu kelk­kai­lus­sa loppuu: Ovatko pienten lasten niskat vaa­ras­sa, kun päähän tulee kilon kypärä?

11.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Hätätilanteita koulussa, kännipuheluita vanhemmilta – opettajan puhelin soi ja on usein välttämätön, mutta työnantaja ei hanki niitä kaikille

Hä­tä­ti­lan­tei­ta kou­lus­sa, kän­ni­pu­he­lui­ta van­hem­mil­ta – opet­ta­jan puhelin soi ja on usein vält­tä­mä­tön, mutta työn­an­ta­ja ei hanki niitä kai­kil­le

17.02.2020 20:19 0
Tilaajille
Yhdysvallat varoitti maailman johtajia kovin sanoin Kiinan uhasta Münchenissä – Kiinan ulkoministeri Yi: "Yhdysvallat ei kestä, että sosialistinen maa nousee"

Yh­dys­val­lat va­roit­ti maail­man joh­ta­jia kovin sanoin Kiinan uhasta Mün­che­nis­sä – Kiinan ul­ko­mi­nis­te­ri Yi: "Yh­dys­val­lat ei kestä, että so­sia­lis­ti­nen maa nousee"

16.02.2020 15:45 0
Ilmatieteen laitos perustaa Tervolaan säähavaintoaseman turvaamaan merisään kiusaamia kopterilentoja

Il­ma­tie­teen laitos pe­rus­taa Ter­vo­laan sää­ha­vain­to­ase­man tur­vaa­maan me­ri­sään kiu­saa­mia kop­te­ri­len­to­ja

26.01.2020 20:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu Ketoharju

Lu­ki­jal­ta: So­ti­laat tes­taa­vat, me mak­sam­me

20.01.2020 08:59 0
Tilaajille
Ulkopolitiikan johtajat oppivat yksi kerrallaan, että Venäjä on aivan tuossa vieressä
Kolumni Pekka Rytkönen

Ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­jat oppivat yksi ker­ral­laan, että Venäjä on aivan tuossa vie­res­sä

16.01.2020 05:00 0
Tilaajille
Tarua vai totta: automaattinen ohjausjärjestelmä on turvallisempi kuin ihmiskuljettaja – Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö vastasi väitteisiin tekniikasta

Tarua vai totta: au­to­maat­ti­nen oh­jaus­jär­jes­tel­mä on tur­val­li­sem­pi kuin ih­mis­kul­jet­ta­ja – On­net­to­muus­tie­to­ins­ti­tuu­tin yh­teys­pääl­lik­kö vastasi väit­tei­siin tek­nii­kas­ta

11.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomalainen näkee tulevaisuuden yhä synkempänä – kotiseudun menestykseen sentään löytyy hieman uskoa

Suo­ma­lai­nen näkee tu­le­vai­suu­den yhä syn­kem­pä­nä – ko­ti­seu­dun me­nes­tyk­seen sentään löytyy hieman uskoa

04.01.2020 00:01 0