Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Grönlanti
Perämeri olisi hylkeitä väärällään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kintaita ja lakkeja vain Grönlannissa pyydystetyistä hylkeistä

Pe­rä­me­ri olisi hyl­kei­tä vää­räl­lään, silti Ilkka Niskala saa tehdä kin­tai­ta ja lakkeja vain Grön­lan­nis­sa pyy­dys­te­tyis­tä hyl­keis­tä

15.01.2023 17:00 7
Tilaajille
Tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän Grönlannin jääpeitteen säilymiselle – alueen kalastajien pitkäaikainen ja syvällinen tuntemus halutaan tutkijoiden avuksi

Tut­ki­jat ovat ke­hit­tä­neet uuden me­ne­tel­män Grön­lan­nin jää­peit­teen säi­ly­mi­sel­le – alueen ka­las­ta­jien pit­kä­ai­kai­nen ja sy­väl­li­nen tun­te­mus ha­lu­taan tut­ki­joi­den avuksi

26.10.2022 19:03
Tilaajille
Tutkimus: Grönlannin sulaminen nostaa merenpintaa, vaikka ilmaston lämpeneminen loppuisi nyt

Tut­ki­mus: Grön­lan­nin su­la­mi­nen nostaa me­ren­pin­taa, vaikka il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen lop­pui­si nyt

29.08.2022 22:23 13
Keijo Haka-Risku lähtee hiihtämään 600 kilometriä Grönlannin halki – "Sää voi vaihdella vesi- tai räntäsateesta miinus kolmeenkymmeneen asteeseen"

Keijo Ha­ka-Ris­ku lähtee hiih­tä­mään 600 ki­lo­met­riä Grön­lan­nin halki – "Sää voi vaih­del­la vesi- tai rän­tä­sa­tees­ta miinus kol­meen­kym­me­neen as­tee­seen"

20.04.2022 17:00
Tilaajille
Ilmastonmuutos uhkaa inuiittien perinteistä metsästyskulttuuria

Il­mas­ton­muu­tos uhkaa inuiit­tien pe­rin­teis­tä met­säs­tys­kult­tuu­ria

21.04.2021 10:59
Britanniassa kansaa neuvotaan varautumaan pitkään eristykseen – ehkä kesäkuuhun asti

Bri­tan­nias­sa kansaa neu­vo­taan va­rau­tu­maan pitkään eris­tyk­seen – ehkä ke­sä­kuu­hun asti

29.03.2020 17:38
Luento kaupunginkirjastolla: Melkein itsenäinen Grönlanti

Luento kau­pun­gin­kir­jas­tol­la: Melkein it­se­näi­nen Grön­lan­ti

15.11.2019 12:27
Siperian kautta Grönlantiin: luentosarja juhlistaa Rovaniemen kirjaston Grönlanti-kokoelmaa

Si­pe­rian kautta Grön­lan­tiin: luen­to­sar­ja juh­lis­taa Ro­va­nie­men kir­jas­ton Grön­lan­ti-ko­koel­maa

02.10.2019 13:52