Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Diplomatia
Anne Lammila suuntaa Afrikasta Linnan juhliin – Syynä on innostava työ Pretoriassa: Silmien edessä uudistuva Etelä-Afrikka kamppailee Mandelan perinnöstä

Anne Lammila suuntaa Af­ri­kas­ta Linnan juhliin – Syynä on in­nos­ta­va työ Pre­to­rias­sa: Silmien edessä uu­dis­tu­va Ete­lä-Af­rik­ka kamp­pai­lee Man­de­lan pe­rin­nös­tä

25.11.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota pysyy loi­tol­la dip­lo­ma­tial­la

27.06.2023 05:00 4
Suomelta nootti Venäjälle – Venäjä jäädytti Suomen edustustojen pankkitilit, ulkoministeri Haavisto kuvailee toimintaa kiusanteoksi

Suo­mel­ta nootti Ve­nä­jäl­le – Venäjä jää­dyt­ti Suomen edus­tus­to­jen pank­ki­ti­lit, ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ku­vai­lee toi­min­taa kiu­san­teok­si

17.05.2023 13:26 3
Tilaajille
Jari Vilénin matka jatkuu seuraavaksi Kanadaan

Jari Vilénin matka jatkuu seu­raa­vak­si Ka­na­daan

12.05.2023 12:44 4
Tilaajille
Pohjoisen isot investoinnit ovat yhä selvemmin kiinni työvoimasta, kertoo Lapin kauppakamarin raportti

Poh­joi­sen isot in­ves­toin­nit ovat yhä sel­vem­min kiinni työ­voi­mas­ta, kertoo Lapin kaup­pa­ka­ma­rin ra­port­ti

15.02.2023 15:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dip­lo­maa­tis­ta var­ti­jak­si

31.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi va­sal­li­na vii­su­mi­käy­tän­nös­sä

03.10.2022 07:02 2
Tilaajille
Mitä ovat JEF, FNC ja EI2? – Suomella on merkittävä rooli puolustusdiplomatiassa, selvitimme mitä kirjainlyhenteet tarkoittavat

Mitä ovat JEF, FNC ja EI2? – Suo­mel­la on mer­kit­tä­vä rooli puo­lus­tus­dip­lo­ma­tias­sa, sel­vi­tim­me mitä kir­jain­ly­hen­teet tar­koit­ta­vat

20.06.2022 18:00
Tilaajille
Suomen suurlähettiläs on palannut Ukrainaan – matkustusta maahan kehotetaan edelleen välttämään

Suomen suur­lä­het­ti­läs on pa­lan­nut Uk­rai­naan – mat­kus­tus­ta maahan ke­ho­te­taan edel­leen vält­tä­mään

19.05.2022 12:08
Venäläisjoukkojen lisäksi korona haittaa sovun hieromista Ukrainassa – Rauhanvälittäjä Mikko Kinnunen kertoo työstään kriisidiplomatian etulinjassa

Ve­nä­läis­jouk­ko­jen lisäksi korona haittaa sovun hie­ro­mis­ta Uk­rai­nas­sa – Rau­han­vä­lit­tä­jä Mikko Kin­nu­nen kertoo työs­tään krii­si­dip­lo­ma­tian etu­lin­jas­sa

07.01.2022 20:00
Tilaajille
"Jos jalka katkeaa, pääsee hyvään sairaalaan ja lääkäri puhuu englantia" – Iso-Britannian suurlähettiläs kehuu Lappia turvalliseksi matkakohteeksi

"Jos jalka kat­keaa, pääsee hyvään sai­raa­laan ja lääkäri puhuu eng­lan­tia" – Iso-Bri­tan­nian suur­lä­het­ti­läs kehuu Lappia tur­val­li­sek­si mat­ka­koh­teek­si

16.12.2021 06:00 6
Tilaajille
Ilmastokokouksen tärkein anti on globaalin yksimielisyyden löytyminen
Pääkirjoitus

Il­mas­to­ko­kouk­sen tärkein anti on glo­baa­lin yk­si­mie­li­syy­den löy­ty­mi­nen

15.11.2021 20:19 3
Tilaajille
Millaista suurlähettilään työ on? – Jari Vilénin kirjassa kurkistetaan myös diplomatian verhojen taakse

Mil­lais­ta suur­lä­het­ti­lään työ on? – Jari Vilénin kir­jas­sa kur­kis­te­taan myös dip­lo­ma­tian ver­ho­jen taakse

10.09.2021 17:37 4
Tilaajille
Israel, Arabiemiraatit ja Bahrain allekirjoittivat historiallisen sopimuksen – tärkeä voitto jatkokaudelle pyrkivälle Trumpille

Israel, Ara­bi­emi­raa­tit ja Bahrain al­le­kir­joit­ti­vat his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen – tärkeä voitto jat­ko­kau­del­le pyr­ki­väl­le Trum­pil­le

16.09.2020 13:56
Israelin ja Arabiemiraattien välille syntyivät historiallisesti diplomaattisuhteet Donald Trumpin välityksellä – Israel pidättäytyy alueliitoksista miehittämästään Länsirannasta

Is­rae­lin ja Ara­bi­emi­raat­tien välille syn­tyi­vät his­to­rial­li­ses­ti dip­lo­maat­ti­suh­teet Donald Trumpin vä­li­tyk­sel­lä – Israel pi­dät­täy­tyy alue­lii­tok­sis­ta mie­hit­tä­mäs­tään Län­si­ran­nas­ta

13.08.2020 22:59
Ylen mukaan euroedustaja Hakkaraisella ei ole väittämäänsä diplomaattipassia

Ylen mukaan eu­ro­edus­ta­ja Hak­ka­rai­sel­la ei ole väit­tä­mään­sä dip­lo­maat­ti­pas­sia

28.07.2020 13:05
Teuvo Hakkaraiselle diplomaattipassi, joka myönnetään vain harvoille valituille – europarlamentaarikko lähdössä vaikealla korona-alueelle Hondurasiin naisystävänsä luo passin turvin

Teuvo Hak­ka­rai­sel­le dip­lo­maat­ti­pas­si, joka myön­ne­tään vain har­voil­le va­li­tuil­le – eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko läh­dös­sä vai­keal­la ko­ro­na-alueel­le Hon­du­ra­siin nais­ys­tä­vän­sä luo passin turvin

27.07.2020 17:38
Tilaajille
Yhdysvaltojen konsulaatti sulkeutui Chengdussa – lähetystöllä huudettiin isänmaallisia iskulauseita

Yh­dys­val­to­jen kon­su­laat­ti sul­keu­tui Cheng­dus­sa – lä­he­tys­töl­lä huu­det­tiin isän­maal­li­sia is­ku­lau­sei­ta

27.07.2020 11:19
Puolan ulkoministeri Jacek Czaputowicz vierailee Suomessa – Suomi ja Puola viettävät diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlaa

Puolan ul­ko­mi­nis­te­ri Jacek Cza­pu­to­wicz vie­rai­lee Suo­mes­sa – Suomi ja Puola viet­tä­vät dip­lo­maat­ti­suh­tei­den 100-vuo­tis­juh­laa

13.02.2020 15:03
Arktisen neuvonantajan tehtävä lakkautetaan: Jari Vilénin pesti Brysselissä päättyy

Ark­ti­sen neu­von­an­ta­jan tehtävä lak­kau­te­taan: Jari Vilénin pesti Brys­se­lis­sä päättyy

12.02.2020 14:01
Tilaajille