Pääministeri: Marin pa­hoit­te­lee toi­min­taan­sa

Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Ukraina
Sauli Niinistöltä selkeä viesti itänaapuriin – Suomen Nato-optio pysyy voimassa
Pääkirjoitus

Sauli Nii­nis­töl­tä selkeä viesti itä­naa­pu­riin – Suomen Na­to-op­tio pysyy voi­mas­sa

05.12.2021 10:30 37
Tilaajille
Presidentti Niinistö pitää tilannetta Ukrainan rajalla huolestuttavana: ""Kyllä tässä on aika paljon samoja piirteitä, joita oli viime keväänäkin"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö pitää ti­lan­net­ta Uk­rai­nan rajalla huo­les­tut­ta­va­na: ""Kyllä tässä on aika paljon samoja piir­tei­tä, joita oli viime ke­vää­nä­kin"

23.11.2021 20:27
Presidentti Niinistön mukaan valmisteilla on Putinin ja Bidenin keskustelu

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön mukaan val­mis­teil­la on Putinin ja Bidenin kes­kus­te­lu

22.11.2021 22:11
Wadan raportti: Ukraina dopingtestautuksen uusi mätäpaise

Wadan ra­port­ti: Ukraina do­ping­tes­tau­tuk­sen uusi mä­tä­pai­se

27.10.2021 22:11
Venäjä ei ainoa syyllinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä ei ainoa syyl­li­nen

27.09.2021 08:24 10
Tilaajille
Itävalta lannisti Ukrainan ja otti suoran EM-jatkopaikan

Itä­val­ta lan­nis­ti Uk­rai­nan ja otti suoran EM-jat­ko­pai­kan

21.06.2021 21:35
Tilaajille
Uefa ja Ukraina sopuun kohutusta peliasusta – Ukrainan kartta pysyy EM-pelipaidassa

Uefa ja Ukraina sopuun ko­hu­tus­ta pe­li­asus­ta – Uk­rai­nan kartta pysyy EM-pe­li­pai­das­sa

11.06.2021 23:45
Kirja-arvostelu: Pala sydäntä jäi Ukrainaan

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pala sydäntä jäi Uk­rai­naan

04.05.2021 19:51
Tilaajille
Venäjä uhittelee Ukrainaa kasaamalla hyökkäysjoukkoja rajan pintaan – Näin asiantuntijat arvioivat Putinin tavoitteita

Venäjä uhit­te­lee Uk­rai­naa ka­saa­mal­la hyök­käys­jouk­ko­ja rajan pintaan – Näin asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat Putinin ta­voit­tei­ta

13.04.2021 18:34
Tilaajille
Analyysi: Putin tekee sen taas – epätietoisuuden ja harhautusten keskeltä paljastuu lopulta Ukrainan-sodan uusin tavoite

Ana­lyy­si: Putin tekee sen taas – epä­tie­toi­suu­den ja har­hau­tus­ten kes­kel­tä pal­jas­tuu lopulta Uk­rai­nan-so­dan uusin tavoite

13.04.2021 18:35 2
Tilaajille
Kiirastorstaina televisiossa: Ukrainassa pelattiin karumpi peli toisen maailmansodan päivinä

Kii­ras­tors­tai­na te­le­vi­sios­sa: Uk­rai­nas­sa pe­lat­tiin karumpi peli toisen maail­man­so­dan päivinä

01.04.2021 16:00
Tilaajille

USA huo­les­tui ve­nä­läis­jouk­ko­jen liik­keis­tä Uk­rai­nan lähellä ja Kri­mil­lä

01.04.2021 12:02 1
Analyysi: Kuinka varastaa maata naapurilta onnistuneesti – Putinin tuplaoperaatio toimii Ukrainassa yhä vain: Krim on osa Venäjää ja Donbassissa sota jatkuu

Ana­lyy­si: Kuinka va­ras­taa maata naa­pu­ril­ta on­nis­tu­nees­ti – Putinin tup­la­ope­raa­tio toimii Uk­rai­nas­sa yhä vain: Krim on osa Venäjää ja Don­bas­sis­sa sota jatkuu

19.03.2021 18:30
Tilaajille
Tshernobylin saastuneen maa-aineksen kaivaukset herättävät pelkoa – Vaarassa on myös "Euroopan Amazon"

Tsher­no­by­lin saas­tu­neen maa-ai­nek­sen kai­vauk­set he­rät­tä­vät pelkoa – Vaa­ras­sa on myös "Eu­roo­pan Amazon"

07.01.2021 11:26
Tilaajille
Venäjä pitää Valko-Venäjää ja Ukrainaa venäläisen maailman rakennuspalikkoina – näin maiden tilanne eroaa toisistaan

Venäjä pitää Val­ko-Ve­nä­jää ja Uk­rai­naa ve­nä­läi­sen maail­man ra­ken­nus­pa­lik­koi­na – näin maiden tilanne eroaa toi­sis­taan

18.08.2020 20:17
Tilaajille
Mies kaappasi linja-auton ja 13 ihmistä Ukrainassa – tilanne ratkesi, kun presidentti mainosti dokumenttia somessaan

Mies kaap­pa­si lin­ja-au­ton ja 13 ihmistä Uk­rai­nas­sa – tilanne rat­ke­si, kun pre­si­dent­ti mai­nos­ti do­ku­ment­tia so­mes­saan

22.07.2020 13:31
Thaimaa lykkäsi päätöstä poimijoiden pääsystä Suomeen – aika käy olemattomiin, sillä marjasesonki alkaa jo pohjoisen soilla ja pian etelässä

Thaimaa lykkäsi pää­tös­tä poi­mi­joi­den pää­sys­tä Suomeen – aika käy ole­mat­to­miin, sillä mar­ja­se­son­ki alkaa jo poh­joi­sen soilla ja pian ete­läs­sä

10.07.2020 14:44 2
Tutkija: Suomi myy Ukrainalle vain "tarpeeksi harmittomia" puolustustarvikkeita, ulkoministeriön mukaan Ukrainaa kohdellaan samoin kuin muitakin

Tut­ki­ja: Suomi myy Uk­rai­nal­le vain "tar­peek­si har­mit­to­mia" puo­lus­tus­tar­vik­kei­ta, ul­ko­mi­nis­te­riön mukaan Uk­rai­naa koh­del­laan samoin kuin mui­ta­kin

24.06.2020 18:50
Ukrainalainen poliitikko uskoo sotilaalliseen yhteistyöhön: "Venäjä ei lähde Itä-Ukrainasta ennen kuin valtatasapaino alueella muuttuu"

Uk­rai­na­lai­nen po­lii­tik­ko uskoo so­ti­laal­li­seen yh­teis­työ­hön: "Venäjä ei lähde Itä-Uk­rai­nas­ta ennen kuin val­ta­ta­sa­pai­no alueel­la muut­tuu"

13.06.2020 07:00
LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

LM:n tiedot: Suomi kas­vat­ta­mas­sa ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den määrää useilla tu­han­sil­la – 9 000 on tulossa maa­ti­la­töi­hin pääosin Uk­rai­nas­ta

26.05.2020 20:05 1