kolumni: Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Ukraina
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän de­mo­kra­tia kuoli keh­toon­sa

05:00
Tilaajille
Kuukausi
Monen suomalaisen pää naksahti Nato-asentoon, kun Putin käynnisti laajan sodan Ukrainaa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puolustusliittoon

Monen suo­ma­lai­sen pää nak­sah­ti Na­to-asen­toon, kun Putin käyn­nis­ti laajan sodan Uk­rai­naa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puo­lus­tus­liit­toon

01.10.2022 08:00
Tilaajille
Zelenskyi: Ukraina aikoo hakea Natolta nopeutettua liittymistä sotilasliittoon

Ze­lens­kyi: Ukraina aikoo hakea Natolta no­peu­tet­tua liit­ty­mis­tä so­ti­las­liit­toon

30.09.2022 21:41
Kommentti: Putin juhlii valheiden voittoa – Venäjä väittää liittäneensä Ukrainan alueita, joita se ei ole edes kyennyt varastamaan kokonaan

Kom­ment­ti: Putin juhlii val­hei­den voittoa – Venäjä väittää liit­tä­neen­sä Uk­rai­nan aluei­ta, joita se ei ole edes kyennyt va­ras­ta­maan ko­ko­naan

01.10.2022 00:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Putinin hyytävä uhkapeli ydinaseella paljastuu, kun sadattuhannet miehet pakenevat Venäjän liikekannallepanoa – epätoivoiset viimeiset keinot voivat yllättää

Nä­kö­kul­ma: Putinin hyytävä uh­ka­pe­li ydin­aseel­la pal­jas­tuu, kun sa­dat­tu­han­net miehet pa­ke­ne­vat Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­noa – epä­toi­voi­set vii­mei­set keinot voivat yl­lät­tää

28.09.2022 15:04
Tilaajille
Analyysi: Venäjän liikekannallepano voi viedä Suomen Viron viisumilinjalle – Virossa ihmetellään Suomen laillisuuspuheita, kun viisumipaine itärajalla todennäköisesti kasvaa

Ana­lyy­si: Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­no voi viedä Suomen Viron vii­su­mi­lin­jal­le – Virossa ih­me­tel­lään Suomen lail­li­suus­pu­hei­ta, kun vii­su­mi­pai­ne itä­ra­jal­la to­den­nä­köi­ses­ti kasvaa

21.09.2022 15:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan kir­jal­li­suu­den te­loi­tet­tu re­nes­sans­si

19.09.2022 05:00
Tilaajille
Venäjä kiihdyttää iskujaan siviilikohteisiin, kertoo Britannian puolustusministeriö – iskuilla Venäjä yrittää horjuttaa ukrainalaisten ja maan hallinnon moraalia

Venäjä kiih­dyt­tää is­ku­jaan si­vii­li­koh­tei­siin, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö – is­kuil­la Venäjä yrittää hor­jut­taa uk­rai­na­lais­ten ja maan hal­lin­non mo­raa­lia

18.09.2022 10:32
Ukraina: Venäläissotilailta vapautetuilta alueilta idässä paljastunut niin joukkohauta kuin kidutushuoneitakin – Ursula von der Leyen haluaa Putinin kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen

Uk­rai­na: Ve­nä­läis­so­ti­lail­ta va­pau­te­tuil­ta alueil­ta idässä pal­jas­tu­nut niin jouk­ko­hau­ta kuin ki­du­tus­huo­nei­ta­kin – Ursula von der Leyen haluaa Putinin kan­sain­vä­li­sen ri­kos­tuo­mio­is­tui­men eteen

16.09.2022 21:29 2
Haluan kuulla hyviä uutisia Ukrainasta
Kolumni

Haluan kuulla hyviä uutisia Uk­rai­nas­ta

14.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Analyysi: Ukrainan sinikeltainen liehuu taas kymmenissä miehityksestä vapautetuissa asutuskeskuksissa – Venäjän media ei Harkovan paniikkipaosta kansalle kerro

Ana­lyy­si: Uk­rai­nan si­ni­kel­tai­nen liehuu taas kym­me­nis­sä mie­hi­tyk­ses­tä va­pau­te­tuis­sa asu­tus­kes­kuk­sis­sa – Venäjän media ei Har­ko­van pa­niik­ki­paos­ta kan­sal­le kerro

12.09.2022 13:37
Tilaajille
Venäläissotilaat uhkailivat miehitetyn koulun opettajia uudelleenkoulutuksella ja ruumiinosien etsinnällä – "Komendantti väitti kylässämme puhutun aina venäjää"

Ve­nä­läis­so­ti­laat uh­kai­li­vat mie­hi­te­tyn koulun opet­ta­jia uu­del­leen­kou­lu­tuk­sel­la ja ruu­miin­osien et­sin­näl­lä – "Ko­men­dant­ti väitti ky­läs­säm­me puhutun aina ve­nä­jää"

10.09.2022 18:30 3
Tilaajille
Venäjä lähettää lisää joukkoja Harkovaan – Ukraina vallannut Balaklijan kaupungin takaisin

Venäjä lä­het­tää lisää jouk­ko­ja Har­ko­vaan – Ukraina val­lan­nut Ba­lak­li­jan kau­pun­gin ta­kai­sin

09.09.2022 19:03
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ukraina on ollut aina ja­kaan­tu­nut

31.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kulakit polt­ti­vat itse talonsa

30.08.2022 07:10 5
Tilaajille
Ukrainan vastahyökkäys on jo käynnissä etelässä – Ukrainalainen asiantuntija: "Iskut Venäjän aseisiin Krimillä ja siltojen tuhoaminen aloitekyvyn merkkejä"

Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys on jo käyn­nis­sä ete­läs­sä – Uk­rai­na­lai­nen asian­tun­ti­ja: "Iskut Venäjän asei­siin Kri­mil­lä ja sil­to­jen tu­hoa­mi­nen aloi­te­ky­vyn merk­ke­jä"

27.08.2022 18:30
Tilaajille
Ainakin 20 ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui ohjusiskussa rautatieasemalle Ukrainassa

Ainakin 20 ihmistä kuoli ja kym­me­niä haa­voit­tui oh­jus­is­kus­sa rau­ta­tie­ase­mal­le Uk­rai­nas­sa

25.08.2022 07:07
Venäjä uhkaa Eurooppaa selvästi Tshernobyliä isommalla ydinvoimalaturmalla – Ukrainalainen energia-asiantuntija näkee kiristykselle kolme tavoitetta

Venäjä uhkaa Eu­roop­paa sel­väs­ti Tsher­no­by­liä isom­mal­la ydin­voi­ma­la­tur­mal­la – Uk­rai­na­lai­nen ener­gia-asian­tun­ti­ja näkee ki­ris­tyk­sel­le kolme ta­voi­tet­ta

24.08.2022 18:30 2
Tilaajille
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan puoli vuotta sitten – Suomen Ukrainan-suurlähettiläs Päivi Laine: Ukrainalaiset haluavat voittaa sodan

Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan puoli vuotta sitten – Suomen Uk­rai­nan-suur­lä­het­ti­läs Päivi Laine: Uk­rai­na­lai­set ha­lua­vat voittaa sodan

24.08.2022 12:37
YK:n pääsihteerin mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähkö on ukrainalaista – Macron ja Putin kannattavat tarkkailijoiden lähettämistä voimalaan

YK:n pää­sih­tee­rin mukaan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan sähkö on uk­rai­na­lais­ta – Macron ja Putin kan­nat­ta­vat tark­kai­li­joi­den lä­het­tä­mis­tä voi­ma­laan

19.08.2022 20:47