Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Ukraina
Kuukausi
Näkökulma: Putin voi tavoitella Ukrainaan Tshetshenian Hasavjurtin kaltaista "rauhaa" – neuvottelujen takana Venäjä valmistautui uuteen, vielä raaempaan sotaan

Nä­kö­kul­ma: Putin voi ta­voi­tel­la Uk­rai­naan Tshe­tshe­nian Ha­sav­jur­tin kal­tais­ta "rau­haa" – neu­vot­te­lu­jen takana Venäjä val­mis­tau­tui uuteen, vielä raaem­paan sotaan

04.12.2022 14:30
Tilaajille
Analyysi: Tarkkaile näitä 12 polttopistettä Ukrainan sodassa: Venäjän iskuista siviilikohteisiin aiheutuu katastrofin vaara – Joulukuu tuskin tuo taistelutaukoa

Ana­lyy­si: Tark­kai­le näitä 12 polt­to­pis­tet­tä Uk­rai­nan so­das­sa: Venäjän is­kuis­ta si­vii­li­koh­tei­siin ai­heu­tuu ka­tast­ro­fin vaara – Jou­lu­kuu tuskin tuo tais­te­lu­tau­koa

03.12.2022 18:30 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kestävätkö sote-palvelumme ukrainalaisten tuomat lisäpaineet?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kes­tä­vät­kö so­te-pal­ve­lum­me uk­rai­na­lais­ten tuomat li­sä­pai­neet?

27.11.2022 19:30 3
Tilaajille
Brittitiedustelu: Venäjä poistanee ydinkärkiä ikääntyneistä ydinohjuksista ampuakseen niitä kärjettöminä Ukrainaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä pois­ta­nee ydin­kär­kiä ikään­ty­neis­tä ydin­oh­juk­sis­ta am­puak­seen niitä kär­jet­tö­mi­nä Uk­rai­naan

26.11.2022 12:41 1
Venäjä vaivaa kalusto- ja miehistöpula, kertoo Britannian puolustusministeriö – Ukrainan vapautetuilta alueilta löydetty kidutuskammioita

Venäjä vaivaa ka­lus­to- ja mie­his­tö­pu­la, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö – Uk­rai­nan va­pau­te­tuil­ta alueil­ta löy­det­ty ki­du­tus­kam­mioi­ta

21.11.2022 17:57
Voimakkaat räjähdykset järisyttivät Zaporizhzhjan ydinvoimala-aluetta Etelä-Ukrainassa – Venäjä ja Ukraina syyttelevät toisiaan

Voi­mak­kaat rä­jäh­dyk­set jä­ri­syt­ti­vät Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­la-aluet­ta Ete­lä-Uk­rai­nas­sa – Venäjä ja Ukraina syyt­te­le­vät toi­siaan

20.11.2022 19:07 1
Herson on Ukrainaa – Ensimmäiset kuvat vapautetusta kotikaupungista tuovat mieleen lämpimiä muistoja: "Kun palaan Hersoniin, hymyilen vastaantulijoille"

Herson on Uk­rai­naa – En­sim­mäi­set kuvat va­pau­te­tus­ta ko­ti­kau­pun­gis­ta tuovat mieleen läm­pi­miä muis­to­ja: "Kun palaan Her­so­niin, hy­myi­len vas­taan­tu­li­joil­le"

19.11.2022 06:30
Tilaajille
Venäjä ilmoitti "linnoittavansa" miehittämäänsä Krimin niemimaata

Venäjä il­moit­ti "lin­noit­ta­van­sa" mie­hit­tä­mään­sä Krimin nie­mi­maa­ta

18.11.2022 13:40
Analyysi: Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen ohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Ana­lyy­si: Naton artikla 4:n lau­kai­su on käyt­tö­kel­poi­nen vastaus Puolaan is­key­ty­neen oh­juk­sen ta­pauk­ses­sa – Lat­vias­sa hal­li­tus krii­si­ko­kouk­ses­sa, Nato ko­koon­tuu

16.11.2022 10:07 2
Tilaajille
Eri puolille Ukrainaa tehty ohjusiskuja, useilla alueilla kärsitään sähkökatkoista – "Tilanne pääkaupungissa on erittäin vaikea"

Eri puo­lil­le Uk­rai­naa tehty oh­ju­sis­ku­ja, useilla alueil­la kär­si­tään säh­kö­kat­kois­ta – "Ti­lan­ne pää­kau­pun­gis­sa on erit­täin vaikea"

15.11.2022 20:00 2
Brittitiedustelu: Venäjä rakentaa puolustuslinjoja muun muassa Mariupolin ympärille – Zelenskyi toivoo Yhdysvaltojen pysyvän yhtenäisenä

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä ra­ken­taa puo­lus­tus­lin­jo­ja muun muassa Ma­riu­po­lin ym­pä­ril­le – Ze­lens­kyi toivoo Yh­dys­val­to­jen pysyvän yh­te­näi­se­nä

08.11.2022 18:40
Vanhemmat
Venäjällä on pulaa panssariajoneuvoista Ukrainan sodassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Ve­nä­jäl­lä on pulaa pans­sa­ri­ajo­neu­vois­ta Uk­rai­nan so­das­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

03.11.2022 10:28
Mariupolilainen perhe jäi kuukausiksi jumiin sodan keskelle ja piileskeli kellarissa – nyt he rakentavat uutta elämää Rovaniemellä

Ma­riu­po­li­lai­nen perhe jäi kuu­kau­sik­si jumiin sodan kes­kel­le ja pii­les­ke­li kel­la­ris­sa – nyt he ra­ken­ta­vat uutta elämää Ro­va­nie­mel­lä

02.11.2022 07:00
Tilaajille

Uk­rai­nan jal­ka­pal­lo­liit­to haluaa Iranin pois MM-tur­nauk­ses­ta

01.11.2022 08:11
Käytettyjä maastureita rintamalle korjaava puuhamies Fedir Ruban, 48, on yksi Ukrainan sotaponnistuksen väsymättömistä tukipilareista

Käy­tet­ty­jä maas­tu­rei­ta rin­ta­mal­le kor­jaa­va puu­ha­mies Fedir Ruban, 48, on yksi Uk­rai­nan so­ta­pon­nis­tuk­sen vä­sy­mät­tö­mis­tä tu­ki­pi­la­reis­ta

22.10.2022 11:11
Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto Ukrainan ihmisille

Mie­li­pi­teen­va­pau­den Sa­ha­rov-pal­kin­to Uk­rai­nan ih­mi­sil­le

19.10.2022 18:08
Ukrainan jalkapallolegenda Shevtshenko ylistää maansa sitkeyttä: "Ukrainalaiset ansaitsevat sympatiaa, mutta myös ihailua"

Uk­rai­nan jal­ka­pal­lo­le­gen­da Shev­tshen­ko ylistää maansa sit­keyt­tä: "Uk­rai­na­lai­set an­sait­se­vat sym­pa­tiaa, mutta myös ihai­lua"

19.10.2022 17:44
Venäjä aloittanut ukrainalaisten siviilien siirron Hersonissa – Viron puolustusministeri ennustaa sodan jatkuvan pitkään

Venäjä aloit­ta­nut uk­rai­na­lais­ten si­vii­lien siirron Her­so­nis­sa – Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri en­nus­taa sodan jat­ku­van pitkään

19.10.2022 15:35
Washington Post: Iran alkaa toimittaa Venäjälle myös ballistisia ohjuksia – ajatushautomon mukaan Venäjä tekee etnistä puhdistusta Ukrainassa

Wa­shing­ton Post: Iran alkaa toi­mit­taa Ve­nä­jäl­le myös bal­lis­ti­sia oh­juk­sia – aja­tus­hau­to­mon mukaan Venäjä tekee etnistä puh­dis­tus­ta Uk­rai­nas­sa

16.10.2022 21:59 1
Ainakin seitsemän kuoli, kun Venäjä iski vilkkaalle torille Itä-Ukrainassa – Venäjä hakee Valko-Venäjältä aseita rintamalle

Ainakin seit­se­män kuoli, kun Venäjä iski vilk­kaal­le torille Itä-Uk­rai­nas­sa – Venäjä hakee Val­ko-Ve­nä­jäl­tä aseita rin­ta­mal­le

12.10.2022 15:56