Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Ukraina
Kuukausi
Avi: Rescuekoirien tuontia koskevaa lakia pitäisi tiukentaa – Suomen rabiesriski on kasvanut merkittävästi Ukrainan sodan vuoksi

Avi: Res­cue­koi­rien tuontia kos­ke­vaa lakia pitäisi tiu­ken­taa – Suomen ra­bies­ris­ki on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti Uk­rai­nan sodan vuoksi

20.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Mariupolin taistelu on käytännössä päättynyt – mikä sen merkitys on?

Ma­riu­po­lin tais­te­lu on käy­tän­nös­sä päät­ty­nyt – mikä sen mer­ki­tys on?

18.05.2022 16:24
Ukraina on pyytänyt myös Suomelta neuvotteluapua terästehtaalle piiritettyjen ukrainalaissotilaiden vapauttamiseksi, kertoo Ukrainan uutistoimisto

Ukraina on pyy­tä­nyt myös Suo­mel­ta neu­vot­te­lu­apua te­räs­teh­taal­le pii­ri­tet­ty­jen uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den va­paut­ta­mi­sek­si, kertoo Uk­rai­nan uu­tis­toi­mis­to

16.05.2022 10:09
Ukrainalaisprofessorin mukaan länsi ei havahtunut Krimin valtaukseen – "Nyt tekin ymmärrätte, mitä Venäjä on"

Uk­rai­na­lais­pro­fes­so­rin mukaan länsi ei ha­vah­tu­nut Krimin val­tauk­seen – "Nyt tekin ym­mär­rät­te, mitä Venäjä on"

10.05.2022 17:13 4
Hostomelissa venäläiset sitoivat miesten kädet ja veivät kuulusteltavaksi, perheitä jätettiin lukittuihin kellareihin – "He sanoivat, että Zelenskyia ei ole enää ja että Tymoshenko johtaa nyt Ukrainaa"

Hos­to­me­lis­sa ve­nä­läi­set si­toi­vat miesten kädet ja veivät kuu­lus­tel­ta­vak­si, per­hei­tä jä­tet­tiin lu­kit­tui­hin kel­la­rei­hin – "He sa­noi­vat, että Ze­lens­kyia ei ole enää ja että Ty­mos­hen­ko johtaa nyt Uk­rai­naa"

08.05.2022 10:05 1
Viisikymmentä siviiliä evakuoitiin Azovstalin tehdasalueelta – Venäjää syytetään saattajien tulittamisesta

Vii­si­kym­men­tä si­vii­liä eva­kuoi­tiin Azovs­ta­lin teh­das­alueel­ta – Venäjää syy­te­tään saat­ta­jien tu­lit­ta­mi­ses­ta

06.05.2022 23:04 7
Lappian opiskelijat hemmottelevat Kemin Hiuspysäkillä ukrainalaisia naisia äitienpäivän kynnyksellä perjantaina

Lappian opis­ke­li­jat hem­mot­te­le­vat Kemin Hius­py­sä­kil­lä uk­rai­na­lai­sia naisia äi­tien­päi­vän kyn­nyk­sel­lä per­jan­tai­na

05.05.2022 19:14
Tilaajille
Venäjä kertoi aloittavansa kolmen päivän tulitauon terästehtaan alueella Mariupolissa – Zelenskyi pyysi YK:n pääsihteeriltä apua haavoittuneiden evakuoinnista

Venäjä kertoi aloit­ta­van­sa kolmen päivän tu­li­tauon te­räs­teh­taan alueel­la Ma­riu­po­lis­sa – Ze­lens­kyi pyysi YK:n pää­sih­tee­ril­tä apua haa­voit­tu­nei­den eva­kuoin­nis­ta

04.05.2022 23:08 2
USA:n edustajainhuoneen puhemies Pelosi tapasi Zelenskyin Kiovassa: "Olemme sitoutuneet tukemaan teitä, kunnes taistelu on käyty"

USA:n edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Pelosi tapasi Ze­lens­kyin Kio­vas­sa: "Olemme si­tou­tu­neet tu­ke­maan teitä, kunnes tais­te­lu on käyty"

01.05.2022 18:22 3
Tykistötuli moukaroi Harkovaa jälleen lauantaina – Britannian tiedustelu: Venäjällä vaikeuksia Itä-Ukrainassa

Ty­kis­tö­tu­li mou­ka­roi Har­ko­vaa jälleen lauan­tai­na – Bri­tan­nian tie­dus­te­lu: Ve­nä­jäl­lä vai­keuk­sia Itä-Uk­rai­nas­sa

30.04.2022 18:46 7
Britannia lähettää tutkijoita Ukrainaan keräämään todisteita sotarikoksista – tässä sodan käänteet kootusti perjantailta

Bri­tan­nia lä­het­tää tut­ki­joi­ta Uk­rai­naan ke­rää­mään to­dis­tei­ta so­ta­ri­kok­sis­ta – tässä sodan kään­teet koo­tus­ti per­jan­tail­ta

29.04.2022 21:19
YK:n pääsihteeri Guterres tapaa presidentti Zelenskyin Kiovassa, Venäjä on jatkanut kiivasta tulitusta Itä-Ukrainassa

YK:n pää­sih­tee­ri Gu­ter­res tapaa pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin Kio­vas­sa, Venäjä on jat­ka­nut kii­vas­ta tu­li­tus­ta Itä-Uk­rai­nas­sa

28.04.2022 15:53 1
Ukraina sanoo Venäjän vallanneen useita kyliä maan itäosasssa – Zelenskyin mukaan Venäjä yrittää näyttää Moldovalle mitä tapahtuu, jos se tukee Ukrainaa

Ukraina sanoo Venäjän val­lan­neen useita kyliä maan itäo­sass­sa – Ze­lens­kyin mukaan Venäjä yrittää näyttää Mol­do­val­le mitä ta­pah­tuu, jos se tukee Uk­rai­naa

27.04.2022 16:58
Britannian tiedustelutiedot: Venäjä suunnittelee lavastettua kansanäänestystä Hersoniin

Bri­tan­nian tie­dus­te­lu­tie­dot: Venäjä suun­nit­te­lee la­vas­tet­tua kan­san­ää­nes­tys­tä Her­so­niin

25.04.2022 09:08
Mariupolin läheltä vaikuttaa satelliittikuvien perusteella löytyneen taas uusi joukkohauta – siviilien evakuointiyritys humanitaarista käytävää pitkin epäonnistui

Ma­riu­po­lin läheltä vai­kut­taa sa­tel­liit­ti­ku­vien pe­rus­teel­la löy­ty­neen taas uusi jouk­ko­hau­ta – si­vii­lien eva­kuoin­ti­yri­tys hu­ma­ni­taa­ris­ta käy­tä­vää pitkin epä­on­nis­tui

23.04.2022 22:40
Analyysi: Tappaminen Ukrainassa loppuu, kun Putinin bunkkeri romahtaa – kaksi kuukautta jatkuneen suurhyökkäyksen hidastamisen hinta on järkyttävä

Ana­lyy­si: Tap­pa­mi­nen Uk­rai­nas­sa loppuu, kun Putinin bunk­ke­ri ro­mah­taa – kaksi kuu­kaut­ta jat­ku­neen suur­hyök­käyk­sen hi­das­ta­mi­sen hinta on jär­kyt­tä­vä

23.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Venäjä väitti Mariupolin kaupungin kukistuneen Azovstalin tehdaskompleksin aluetta lukuun ottamatta, kaupungin kukistumisesta ei ole täysin varmoja todisteita

Venäjä väitti Ma­riu­po­lin kau­pun­gin ku­kis­tu­neen Azovs­ta­lin teh­das­komp­lek­sin aluetta lukuun ot­ta­mat­ta, kau­pun­gin ku­kis­tu­mi­ses­ta ei ole täysin varmoja to­dis­tei­ta

21.04.2022 23:27
Vanhemmat
Mariupolia puolustaville joukoille kolmas antautumisvaatimus, siviilejä yritettiin evakuoida kaupungista – Venäjä varoitti Suomea jälleen Natoon liittymisestä

Ma­riu­po­lia puo­lus­ta­vil­le jou­koil­le kolmas an­tau­tu­mis­vaa­ti­mus, si­vii­le­jä yri­tet­tiin eva­kuoi­da kau­pun­gis­ta – ­Ve­nä­jä va­roit­ti Suomea jälleen Natoon liit­ty­mi­ses­tä

20.04.2022 23:53 8
Ukrainan presidentti Zelenskyi: Venäjän suurhyökkäys Itä-Ukrainaan on alkanut – Venäjä ei suostunut siviilien evakuoimiseen Mariupolista

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi: Venäjän suur­hyök­käys Itä-Uk­rai­naan on alkanut – Venäjä ei suos­tu­nut si­vii­lien eva­kuoi­mi­seen Ma­riu­po­lis­ta

19.04.2022 11:15
Venäläiset valtasivat Kreminnan kaupungin Luhanskin alueella – tiedustelutietojen mukaan Mariupolin hidas valtaaminen huolettaa venäläiskomentajia

Ve­nä­läi­set val­ta­si­vat Kre­min­nan kau­pun­gin Lu­hans­kin alueel­la – tie­dus­te­lu­tie­to­jen mukaan Ma­riu­po­lin hidas val­taa­mi­nen huo­let­taa ve­nä­läis­ko­men­ta­jia

18.04.2022 21:42