Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Iso-Britannia
Kuukausi
Kuningatar Elisabet saatetaan haudan lepoon – Lontooseen odotetaan tuhansia kutsuvieraita ja maailman johtajia

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet saa­te­taan haudan lepoon – Lon­too­seen odo­te­taan tu­han­sia kut­su­vie­rai­ta ja maail­man joh­ta­jia

19.09.2022 08:46
Kuningatar Elisabet II:n surujuhla tuo tauon brittien kovaan arkeen – Lontoossa löytyy nyt kysyntää kuningattaren kaltaisille viileille harkitsijoille

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet II:n su­ru­juh­la tuo tauon brit­tien kovaan arkeen – Lon­toos­sa löytyy nyt ky­syn­tää ku­nin­gat­ta­ren kal­tai­sil­le vii­leil­le har­kit­si­joil­le

18.09.2022 18:30
Tilaajille
Yksityiskoneiden käyttö pannassa – maailman johtajien odotetaan saapuvan kuningatar Elisabetin hautajaisiin bussilla ja reittilennoilla

Yk­si­tyis­ko­nei­den käyttö pan­nas­sa – maail­man joh­ta­jien odo­te­taan saa­pu­van ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­siin bus­sil­la ja reit­ti­len­noil­la

18.09.2022 12:54
Charles näytti sittenkin ihan kuninkaalta, mutta toista kuningatarta tuskin on vähään aikaan
Kolumni

Charles näytti sit­ten­kin ihan ku­nin­kaal­ta, mutta toista ku­nin­ga­tar­ta tuskin on vähään aikaan

13.09.2022 06:00
Tilaajille
Kuningatar Elisabetin hautajaisista odotetaan massiivista tapahtumaa – kirkkojen kellot soivat tänään, poliitikot muistelivat edesmennyttä kuningatarta

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin hau­ta­jai­sis­ta odo­te­taan mas­sii­vis­ta ta­pah­tu­maa – kirk­ko­jen kellot soivat tänään, po­lii­ti­kot muis­te­li­vat edes­men­nyt­tä ku­nin­ga­tar­ta

09.09.2022 19:33 2
Miksi kuningas on suomen kielessä Charles III eikä enää Kaarle – Nimistöasiantuntijan mukaan suomalaistamiselle ei ole enää takavuosien tarvetta

Miksi ku­nin­gas on suomen kie­les­sä Charles III eikä enää Kaarle – Ni­mis­tö­asian­tun­ti­jan mukaan suo­ma­lais­ta­mi­sel­le ei ole enää ta­ka­vuo­sien tar­vet­ta

09.09.2022 13:25 1
Tilaajille
Britannia valmistautuu aikaan kuningattaren jälkeen – kuningas palaa Lontooseen ja pitää televisiopuheen

Bri­tan­nia val­mis­tau­tuu aikaan ku­nin­gat­ta­ren jälkeen – ku­nin­gas palaa Lon­too­seen ja pitää te­le­vi­sio­pu­heen

09.09.2022 11:54
Britannia valmistautuu aikaan kuningattaren jälkeen – kuningas palaa Lontooseen, surunvalittelukirja on avautunut

Bri­tan­nia val­mis­tau­tuu aikaan ku­nin­gat­ta­ren jälkeen – ku­nin­gas palaa Lon­too­seen, su­run­va­lit­te­lu­kir­ja on avau­tu­nut

09.09.2022 09:58
Venäjän Putin esitti surunvalittelunsa kuningatar Elisabetin kuoleman johdosta – Elisabet "ansaitsi alamaistensa rakkauden"

Venäjän Putin esitti su­run­va­lit­te­lun­sa ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin kuo­le­man joh­dos­ta – Eli­sa­bet "an­sait­si ala­mais­ten­sa rak­kau­den"

09.09.2022 07:41 2
Lontoossa ihmisiä kerääntyi yötä vasten Buckinghamin palatsille muistamaan kuningatarta – "Olemme kaikki tienneet vain yhden kuningattaren"

Lon­toos­sa ihmisiä ke­rään­tyi yötä vasten Buc­king­ha­min pa­lat­sil­le muis­ta­maan ku­nin­ga­tar­ta – "Olemme kaikki tien­neet vain yhden ku­nin­gat­ta­ren"

09.09.2022 07:28
Britannian pääministeri Truss: Kuningatar Elisabet oli kallio, jolle moderni Britannia rakennettiin – johtajat ympäri maailman esittävät osanottonsa kuningattaren kuolemasta

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Truss: Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet oli kallio, jolle moderni Bri­tan­nia ra­ken­net­tiin – joh­ta­jat ympäri maail­man esit­tä­vät osan­ot­ton­sa ku­nin­gat­ta­ren kuo­le­mas­ta

08.09.2022 22:23
Liz Truss valittiin Britannian uudeksi pääministeriksi – edessä heti kiperiä päätöksiä kallistuvien elinkustannuksien hillitsemiseksi

Liz Truss va­lit­tiin Bri­tan­nian uudeksi pää­mi­nis­te­rik­si – edessä heti kiperiä pää­tök­siä kal­lis­tu­vien elin­kus­tan­nuk­sien hil­lit­se­mi­sek­si

05.09.2022 15:46 2
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Pakistanilaistaustainen mies ja brittinainen rakastuvat toisiinsa teollisuuskaupungissa, joka muistetaan 2000-luvun alun rotumellakoistaan

Elo­ku­va-ar­vio: Pa­kis­ta­ni­lais­taus­tai­nen mies ja brit­ti­nai­nen ra­kas­tu­vat toi­siin­sa teol­li­suus­kau­pun­gis­sa, joka muis­te­taan 2000-lu­vun alun ro­tu­mel­la­kois­taan

26.08.2022 14:30
Tilaajille
Rumia ruhjeita ja henkisiä hiertymiä luvassa – Britannian pääministerikisa etenee kohti Rishi Sunakin ja Liz Trussin tulista yhteenottoa

Rumia ruh­jei­ta ja hen­ki­siä hier­ty­miä luvassa – Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri­ki­sa etenee kohti Rishi Sunakin ja Liz Trussin tulista yh­teen­ot­toa

22.07.2022 12:01
Tilaajille
Penny Mordaunt haastaa konservatiivieliitin ja on vahva ehdokas Britannian uudeksi pääministeriksi –  Tiukka brexit-linja pysyisi myös entisen taikurin apulaisen komennossa

Penny Mor­daunt haastaa kon­ser­va­tii­vi­elii­tin ja on vahva ehdokas Bri­tan­nian uudeksi pää­mi­nis­te­rik­si –  Tiukka bre­xit-lin­ja pysyisi myös entisen tai­ku­rin apu­lai­sen ko­men­nos­sa

15.07.2022 18:05
Tilaajille
Boris Johnson jätti jälkeensä sotkun, mutta Suomessa hänen ulkopoliittista suoraviivaisuuttaan arvostetaan – "Toivottavasti hän menee nyt pitkälle puutarhanhoitolomalle", arvioi brittiläisen kauppakamarin johtaja Garry Parker

Boris Johnson jätti jäl­keen­sä sotkun, mutta Suo­mes­sa hänen ul­ko­po­liit­tis­ta suo­ra­vii­vai­suut­taan ar­vos­te­taan – "Toi­vot­ta­vas­ti hän menee nyt pit­käl­le puu­tar­han­hoi­to­lo­mal­le", arvioi brit­ti­läi­sen kaup­pa­ka­ma­rin johtaja Garry Parker

08.07.2022 11:00
Tilaajille
Boris Johnson erosi konservatiivipuolueen johdosta – haluaa jatkaa pääministerinä syksyyn asti

Boris Johnson erosi kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta – haluaa jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn asti

07.07.2022 15:16 3
Britannia, Viro ja Islanti ratifioivat Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon – Viron puolustusministeri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa merkittävästi"

Bri­tan­nia, Viro ja Islanti ra­ti­fioi­vat Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­sen Natoon – Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa mer­kit­tä­väs­ti"

06.07.2022 22:06
Lapin lennosto isännöi Joint Expeditionary Force -koulutustapahtumaa Rovaniemellä – "Tämä luo turvallisuuden tunnetta ja ajatusta siitä, että olemme oikeilla raiteilla"

Lapin len­nos­to isännöi Joint Ex­pe­di­tio­na­ry Force -kou­lu­tus­ta­pah­tu­maa Ro­va­nie­mel­lä – "Tämä luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta ja aja­tus­ta siitä, että olemme oi­keil­la rai­teil­la"

08.06.2022 17:46 3
Tilaajille
Myös Britannia antaa Ukrainalle kauas kantavia raskaita raketinheittimiä

Myös Bri­tan­nia antaa Uk­rai­nal­le kauas kan­ta­via ras­kai­ta ra­ke­tin­heit­ti­miä

06.06.2022 08:14
Tilaajille