pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Sodat
Kuukausi
Uskonnot oikeuttamassa valtaa ja väkivaltaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­kon­not oi­keut­ta­mas­sa valtaa ja vä­ki­val­taa

09.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän laki kieltää Venäjän so­ta­ta­vat

07.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko varaa sotiin?

28.04.2022 05:00
Tilaajille
Vaikeneminen arktisista sodista on totta – ja perätön myytti
Kolumni

Vai­ke­ne­mi­nen ark­ti­sis­ta sodista on totta – ja perätön myytti

27.04.2022 20:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Hettalaisen Taina Niemelän ura pianistina päättyi rasitusvammaan – elämän myllerrys ja uteliaisuus veivät hänet vuosiksi siirtolaisten telttaslummeihin ja idän rajamaille, kunnes Turkissa hänet pidätettiin vakoilusta epäiltynä

Het­ta­lai­sen Taina Nie­me­län ura pia­nis­ti­na päättyi ra­si­tus­vam­maan – e­lä­män myl­ler­rys ja ute­liai­suus veivät hänet vuo­sik­si siir­to­lais­ten telt­ta­slum­mei­hin ja idän ra­ja­mail­le, kunnes Tur­kis­sa hänet pi­dä­tet­tiin va­koi­lus­ta epäil­ty­nä

09.04.2022 06:30
Tilaajille
Oikaiseva juttu: Kenneth Gregginä tunnettu mies esiintyi Lännen Median haastatteluissa väärillä tiedoilla – suomalaishuijari on kertonut medialle kouluttavansa sotilaita Ukrainassa

Oi­kai­se­va juttu: Kenneth Greg­gi­nä tun­net­tu mies esiin­tyi Lännen Median haas­tat­te­luis­sa vää­ril­lä tie­doil­la – suo­ma­lais­hui­ja­ri on ker­to­nut me­dial­le kou­lut­ta­van­sa so­ti­lai­ta Uk­rai­nas­sa

02.04.2022 11:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi re­hel­lis­tä miestä

02.04.2022 03:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­vait­se­mat­to­muu­des­ta rauhaan ja rak­kau­teen

31.03.2022 04:00
Tilaajille
Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Augustine pakeni Sri Lankan sisällissotaa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Rovaniemelle

Nyt on minun vuoroni auttaa – Leonard Au­gus­ti­ne pakeni Sri Lankan si­säl­lis­so­taa 30 vuotta sitten ja päätyi lopulta Ro­va­nie­mel­le

30.03.2022 07:00
Tilaajille
Toistakymmentä keksittyä tekosyytä
Kolumni

Tois­ta­kym­men­tä kek­sit­tyä te­ko­syy­tä

29.03.2022 07:47
Tilaajille
Lukijalta: Tuovila – räjäytettyjen bunkkerien kylä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuovila – rä­jäy­tet­ty­jen bunk­ke­rien kylä

19.03.2022 04:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen pet­ty­mys

19.03.2022 03:20
Tilaajille
Talvisodan henki koetaan nyt Ukrainassa – tutkijan mukaan talvisodan ja Ukrainan sodan tapahtumissa on hätkähdyttävän samanlaisia piirteitä

Tal­vi­so­dan henki koetaan nyt Uk­rai­nas­sa – tut­ki­jan mukaan tal­vi­so­dan ja Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­sa on hät­käh­dyt­tä­vän sa­man­lai­sia piir­tei­tä

13.03.2022 12:48
Tilaajille
Päiväkirja: Kertausharjoitukset olivat aiemmin vain leikkiä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ker­taus­har­joi­tuk­set olivat aiemmin vain leikkiä

10.03.2022 07:30
Tilaajille
Paikallistoimittajista sotareporttereiksi
Kolumni

Pai­kal­lis­toi­mit­ta­jis­ta so­ta­re­port­te­reik­si

07.03.2022 07:00
Tilaajille
Ahdistuksen aiheita on aivan riittämiin
Pääkirjoitus

Ah­dis­tuk­sen aiheita on aivan riit­tä­miin

02.03.2022 12:14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Milloin sota on oi­keu­tet­tu?

01.03.2022 05:00
Tilaajille
Täti, Vladi ja Nato
Kolumni

Täti, Vladi ja Nato

27.02.2022 20:00 1
Tilaajille
Analyysi: Russofobia-leimat pönkittivät Suomen ja Venäjän sidettä – Fennovoima on tiivistymä suomalaispäättäjien uussuomettuneista Venäjä-käsityksistä

Ana­lyy­si: Rus­so­fo­bia-lei­mat pön­kit­ti­vät Suomen ja Venäjän sidettä – Fen­no­voi­ma on tii­vis­ty­mä suo­ma­lais­päät­tä­jien uus­suo­met­tu­neis­ta Ve­nä­jä-kä­si­tyk­sis­tä

26.02.2022 18:30 10
Tilaajille
Analyysi: Venäjän sotilaallinen käsikirjoitus on nähty ennenkin, kun sen joukot vyöryvät Putinin kuvittelemaan etupiiriin

Ana­lyy­si: Venäjän so­ti­laal­li­nen kä­si­kir­joi­tus on nähty en­nen­kin, kun sen joukot vyö­ry­vät Putinin ku­vit­te­le­maan etu­pii­riin

22.02.2022 09:44 13
Tilaajille