Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sodat
Näkökulma: Ukraina ylitti suuren virran ja kurittaa Krimin miehittäjiä kaukaa – Seuraa loppuvuodesta: Kestääkö venäläisten sotilaiden linnoitus?

Nä­kö­kul­ma: Ukraina ylitti suuren virran ja ku­rit­taa Krimin mie­hit­tä­jiä kaukaa – Seuraa lop­pu­vuo­des­ta: Kes­tää­kö ve­nä­läis­ten so­ti­lai­den lin­noi­tus?

18.11.2023 18:30 3
Tilaajille
Kirja-arvio: Saksalaismyytit elivät Rovaniemellä pitkään – rovaniemeläinen Kalevi Mikkonen teki kirjan Eduard Dietlistä

Kir­ja-ar­vio: Sak­sa­lais­myy­tit elivät Ro­va­nie­mel­lä pitkään – ­ro­va­nie­me­läi­nen Kalevi Mik­ko­nen teki kirjan Eduard Diet­lis­tä

02.11.2023 16:00
Tilaajille
Lääkintämies Lassie palasi etulinjaan yhdeksän Pohjois-Suomessa vietetyn kuukauden jälkeen, eikä tiedä tuleeko elävänä takaisin

Lää­kin­tä­mies Lassie palasi etu­lin­jaan yh­dek­sän Poh­jois-Suo­mes­sa vie­te­tyn kuu­kau­den jäl­keen, eikä tiedä tuleeko elävänä ta­kai­sin

02.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha on tahdon asia

24.10.2023 05:00 1
YK tuomitsee gazalaissairaalaan kohdistuneen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pääsihteeri: "Olen kauhistunut"

YK tuo­mit­see ga­za­lais­sai­raa­laan koh­dis­tu­neen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pää­sih­tee­ri: "Olen kau­his­tu­nut"

18.10.2023 11:17 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

USA on sotia yh­dis­tä­vä tekijä

17.10.2023 05:00 2
Unelma rauhasta on puhdasta utopiaa, mutta silti unelmointia on syytä jatkaa
Kolumni

Unelma rau­has­ta on puh­das­ta uto­piaa, mutta silti unel­moin­tia on syytä jatkaa

12.10.2023 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma maa ei enää man­sik­ka

12.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­ase­pe­lo­te on vaa­ral­li­nen il­luu­sio

09.08.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota pysyy loi­tol­la dip­lo­ma­tial­la

27.06.2023 05:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodan mo­nen­lai­set kasvot

16.06.2023 05:00
Putineja ei pysäytetä lumipalloilla – varustautuminen, myös sotilaallinen liittoutuminen, on tehokkainta rauhantyötä
Kolumni

Pu­ti­ne­ja ei py­säy­te­tä lu­mi­pal­loil­la – va­rus­tau­tu­mi­nen, myös so­ti­laal­li­nen liit­tou­tu­mi­nen, on te­hok­kain­ta rau­han­työ­tä

15.06.2023 06:00 7
Venäjän hyökkäys on tuhonnut Ukrainaa pahoin, mutta jälkiä korjataan koko ajan – kokosimme vaihtokuvia, joista näet miltä tuhotut rakennukset ja kadut näyttävät nyt

Venäjän hyök­käys on tu­hon­nut Uk­rai­naa pahoin, mutta jälkiä kor­ja­taan koko ajan – ­ko­ko­sim­me vaih­to­ku­via, joista näet miltä tuhotut ra­ken­nuk­set ja kadut näyt­tä­vät nyt

24.02.2023 12:45 1
Tilaajille
83 vuotta sitten raakalaismainen hyökkäyssota oli Rovaniemellä – silloinkin sodan aloitti idän pimeämielinen diktaattori
Kolumni

83 vuotta sitten raa­ka­lais­mai­nen hyök­käys­so­ta oli Ro­va­nie­mel­lä – sil­loin­kin sodan aloitti idän pi­meä­mie­li­nen dik­taat­to­ri

05.01.2023 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­na­lai­set koh­taa­vat tuhoa

03.01.2023 21:34
Tilaajille
Kemiin talvisodan alkuhetkillä komennettu kenraali Uno Fagernäs johti joukkonsa taisteluun, joka saattoi pelastaa Suomi-neidon Neuvostoliiton kynsistä

Kemiin tal­vi­so­dan al­ku­het­kil­lä ko­men­net­tu ken­raa­li Uno Fa­ger­näs johti jouk­kon­sa tais­te­luun, joka saattoi pe­las­taa Suo­mi-nei­don Neu­vos­to­lii­ton kyn­sis­tä

12.10.2022 09:40 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sain­lii­tos­ta ei ollut es­tä­mään maail­man­so­taa, eikä ole ny­kyi­sis­tä­kään rau­han­jär­jes­töis­tä

04.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sota syn­nyt­tää lauluja

27.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ral­li­nen rauha

24.06.2022 01:00
Tilaajille
Uskonnot oikeuttamassa valtaa ja väkivaltaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Us­kon­not oi­keut­ta­mas­sa valtaa ja vä­ki­val­taa

09.05.2022 05:00
Tilaajille