Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lähi-itä
Mielenosoittajat sytyttivät Ruotsin Irakin-suurlähetystössä tulipalon – Suomen Bagdadin-suurlähetystön edustuston väki on evakuoitu väistötiloihin

Mie­len­osoit­ta­jat sy­tyt­ti­vät Ruotsin Ira­kin-suur­lä­he­tys­tös­sä tu­li­pa­lon – Suomen Bag­da­din-suur­lä­he­tys­tön edus­tus­ton väki on eva­kuoi­tu väis­tö­ti­loi­hin

20.07.2023 11:28 1
Israel on tehnyt vastaiskuja Syyriaan sen jälkeen, kun Syyriasta ammuttiin raketteja kohti Israelia – sadat ihmiset ovat linnoittautuneet al-Aqsan moskeijaan

Israel on tehnyt vas­ta­is­ku­ja Syy­riaan sen jäl­keen, kun Syy­rias­ta am­mut­tiin ra­ket­te­ja kohti Is­rae­lia – sadat ihmiset ovat lin­noit­tau­tu­neet al-Aq­san mos­kei­jaan

09.04.2023 10:12
Tunnetko jo sumakin? Kokeile sitä Lähi-idän keittiön salaattiin fattoushiin ja täytä leivät kevään vihreillä kasviksilla

Tun­net­ko jo su­ma­kin? Kokeile sitä Lä­hi-idän keit­tiön sa­laat­tiin fat­tous­hiin ja täytä leivät kevään vih­reil­lä kas­vik­sil­la

20.05.2021 06:30
Tilaajille
Israel teki jälleen rajuja yöllisiä ilmaiskuja Gazaan – mahdollisista kuolonuhreista ei vielä tietoa

Israel teki jälleen rajuja yöl­li­siä il­mais­ku­ja Gazaan – mah­dol­li­sis­ta kuo­lon­uh­reis­ta ei vielä tietoa

17.05.2021 08:00
Iranilaisen ydintutkijan murha löi kapuloita Joe Bidenin ulkopoliittisiin rattaisiin – näitä käänteitä Donald Trumpin viimeisinä presidenttiviikkoina kannattaa nyt seurata Lähi-idässä

Ira­ni­lai­sen ydin­tut­ki­jan murha löi ka­pu­loi­ta Joe Bidenin ul­ko­po­liit­ti­siin rat­tai­siin – näitä kään­tei­tä Donald Trumpin vii­mei­si­nä pre­si­dent­ti­viik­koi­na kan­nat­taa nyt seurata Lä­hi-idäs­sä

30.11.2020 19:51
Tilaajille
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuutta edeltäneitä olosuhteita löytyy tätä nykyä etenkin Lähi-idästä – Onnettomuutta tutkinut professori pitää kaupallista ydinenergiaa “tuhon reseptinä”

Tsher­no­by­lin ydin­voi­ma­la­on­net­to­muut­ta edel­tä­nei­tä olo­suh­tei­ta löytyy tätä nykyä etenkin Lä­hi-idäs­tä – On­net­to­muut­ta tut­ki­nut pro­fes­so­ri pitää kau­pal­lis­ta ydin­ener­giaa “tuhon re­sep­ti­nä”

24.10.2020 18:48
Lukijalta: Monenlaista demokratiaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mo­nen­lais­ta de­mo­kra­tiaa

11.08.2020 06:00
Tilaajille
Näkökulma: Länsirannan alueliitokset voivat olla kuolinisku palestiinalaisvaltiolle – tilaisuus on Israelille parempi kuin koskaan, ja Palestiina näyttää kovin yksinäiseltä

Nä­kö­kul­ma: Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set voivat olla kuo­lin­is­ku pa­les­tii­na­lais­val­tiol­le – ti­lai­suus on Is­rae­lil­le parempi kuin kos­kaan, ja Pa­les­tii­na näyttää kovin yk­si­näi­sel­tä

14.06.2020 13:20
Trumpin on määrä julkistaa Lähi-idän rauhansuunnitelmansa tänään – Israel pitää sitä erinomaisena, palestiinalaisille sitä ei ole vielä edes näytetty

Trumpin on määrä jul­kis­taa Lä­hi-idän rau­han­suun­ni­tel­man­sa tänään – Israel pitää sitä eri­no­mai­se­na, pa­les­tii­na­lai­sil­le sitä ei ole vielä edes näy­tet­ty

28.01.2020 09:25
Rauha näytti Euroopassa mahdottomalta, mutta kansanmurhat ja diktaattori jäivät silti historiaan – Voiko sama tapahtua Lähi-idässä?

Rauha näytti Eu­roo­pas­sa mah­dot­to­mal­ta, mutta kan­san­mur­hat ja dik­taat­to­ri jäivät silti his­to­riaan – Voiko sama ta­pah­tua Lä­hi-idäs­sä?

11.01.2020 08:00
Tilaajille
Joko tunnet muhammaran, hummuksen ja labnehin? Lähi-idän lempeän mausteiset maut ovat ruokavuoden 2020 löytö

Joko tunnet mu­ham­ma­ran, hum­muk­sen ja lab­ne­hin? Lä­hi-idän lempeän maus­tei­set maut ovat ruo­ka­vuo­den 2020 löytö

09.01.2020 14:11
Tilaajille

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53
Nato keskeyttää koulutusoperaatiot Irakissa – Sotilasliitto vaatii Irania pidättäytymään väkivaltaisuuksista jatkossa

Nato kes­keyt­tää kou­lu­tus­ope­raa­tiot Ira­kis­sa – So­ti­las­liit­to vaatii Irania pi­dät­täy­ty­mään vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta jat­kos­sa

06.01.2020 20:03
Turkki aikoo puuttua asein Libyan sisällissotaan – sisällissodan ratkaisu karkaa yhä kauemmas

Turkki aikoo puuttua asein Libyan si­säl­lis­so­taan – si­säl­lis­so­dan rat­kai­su karkaa yhä kauem­mas

27.12.2019 21:06
Tilaajille
Analyysi: Nyky-Libanon on tiensä päässä

Ana­lyy­si: Ny­ky-Li­ba­non on tiensä päässä

16.12.2019 18:26
Näin hulppeita lentoyhteyden avajaisjuhlia ei ole ennen Rovaniemellä nähty – Istanbul solmii yhteyden Rovaniemeltä Dubaihin

Näin hulp­pei­ta len­to­yh­tey­den ava­jais­juh­lia ei ole ennen Ro­va­nie­mel­lä nähty – Is­tan­bul solmii yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Du­bai­hin

05.12.2019 17:09
Tilaajille
Mielenosoitukset vaativat 15 uutta kuolonuhria – Irakin levottomuuksissa kuollut yhteensä jo yli sata ihmistä

Mie­len­osoi­tuk­set vaa­ti­vat 15 uutta kuo­lon­uh­ria – Irakin le­vot­to­muuk­sis­sa kuollut yh­teen­sä jo yli sata ihmistä

07.10.2019 11:06