Viisumit
Henri Mattila järjesteli kuin vimmassa lentoja, hotelleja, viisumeita ja kaveritapaamisia – Nyt hän on nähnyt maailman kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

Henri Mattila jär­jes­te­li kuin vim­mas­sa len­to­ja, ho­tel­le­ja, vii­su­mei­ta ja ka­ve­ri­ta­paa­mi­sia – Nyt hän on nähnyt maail­man kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

29.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Venäjä ottaa ensi vuonna käyttöön koko maan kattavan e-viisumin – itäraja pysyy kuitenkin toistaiseksi kiinni Venäjän huonon koronavirustilanteen vuoksi

Venäjä ottaa ensi vuonna käyt­töön koko maan kat­ta­van e-vii­su­min – itäraja pysyy kui­ten­kin tois­tai­sek­si kiinni Venäjän huonon ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi

25.07.2020 19:37 1
Viisumit Finnmarkista Venäjälle matkustaville norjalaisille yksinkertaistuvat

Vii­su­mit Finn­mar­kis­ta Ve­nä­jäl­le mat­kus­ta­vil­le nor­ja­lai­sil­le yk­sin­ker­tais­tu­vat

10.12.2019 17:57 0
Tilaajille
Kansalaisuus ja oleskelulupa myynnissä? – Euroopassa on maita, joista voi saada viisumin riittävän suurella rahatukulla

Kan­sa­lai­suus ja oles­ke­lu­lu­pa myyn­nis­sä? – Eu­roo­pas­sa on maita, joista voi saada vii­su­min riit­tä­vän suu­rel­la ra­ha­tu­kul­la

24.11.2019 11:31 0
Venäjän odotettu sähköinen viisumi ei kelpaa junissa – Pietariin matkustavien on opeteltava tarkoin uudet säännöt lokakuun alusta

Venäjän odo­tet­tu säh­köi­nen viisumi ei kelpaa junissa – Pie­ta­riin mat­kus­ta­vien on ope­tel­ta­va tarkoin uudet säännöt lo­ka­kuun alusta

30.09.2019 12:58 0