Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Näiden Venäjän kan­sa­lais­ten maa­han­tu­loon ei läh­tö­koh­tai­ses­ti koh­dis­tu ra­joi­tuk­sia

Muun muassa logistiikka- ja kuljetusalan henkilöstö työtehtävissään tai työtehtävään liittyvällä siirtymismatkalla saavat jatkossakin ylittää itärajan Suomeen. Arkistokuva Kuusamon rajanylityspaikalta.
Muun muassa logistiikka- ja kuljetusalan henkilöstö työtehtävissään tai työtehtävään liittyvällä siirtymismatkalla saavat jatkossakin ylittää itärajan Suomeen. Arkistokuva Kuusamon rajanylityspaikalta.
Kuva: Aimo Kajava

– Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien kolmansien maiden kansalaisten perheenjäsenet eli puolisot, vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset ja huollettavana olevat henkilöt sekä vakiintuneen parisuhteen perusteella viisumia hakevat

– Jonkin EU- ja Schengen-maan tai Sveitsin valaliiton kansalaisen perheenjäsenet eli puoliso ja alaikäiset lapset

– Suomeen kausityöluonteista työtä tai viisumilla tapahtuvaa työtä tekemään tulevat

– Logistiikka- ja kuljetusalan henkilöstö työtehtävissään tai työtehtävään liittyvällä siirtymismatkalla, esimerkiksi merimies matkalla alukselleen

– Liikematkailijat, joilla on välttämätön syy matkustaa liiketoiminnan vuoksi Suomeen tai EU- ja Schengen-alueelle

– Opiskelijat, jotka tulevat Suomeen lyhytaikaista (alle 90 vrk) opiskelua varten, mukaan lukien pääsykokeeseen osallistuminen

– Henkilöt, joiden maahantulon perusteena on vakiintunut hoitosuhde Suomessa sijaitsevassa hoitolaitoksessa

– Henkilöt, jotka omistavat asunnon tai kiinteistön Suomessa, kun matkan tarkoituksena on välttämätön asunnon tai kiinteistön huolto- tai hoitotyö ja kiinteistö tai asunto on hankittu ennen 30. syyskuuta 2022 (Maahantulo sallitaan yhdelle kiinteistön omistajaksi merkitylle henkilölle)

– Diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta

– Muut erityisestä syystä matkustavat henkilöt yksilöllisen harkinnan perusteella, esimerkiksi humanitaariset syyt, pakottavat henkilökohtaiset syyt, lapsen etuun liittyvät syyt tai muu perusteltu syy