kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Maahantulo
Suomen ja Venäjän maarajan ylityspaikat pysyvät suljettuina 14. huhtikuuta asti

Suomen ja Venäjän maa­ra­jan yli­tys­pai­kat pysyvät sul­jet­tui­na 14. huh­ti­kuu­ta asti

08.02.2024 13:46 8
Venäläisten maahantulo Lappiin loppui lähes tyystin maahantulorajoitusten jälkeen

Ve­nä­läis­ten maa­han­tu­lo Lappiin loppui lähes tyystin maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jälkeen

11.10.2022 20:30 2
Tilaajille
Näiden Venäjän kansalaisten maahantuloon ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia

Näiden Venäjän kan­sa­lais­ten maa­han­tu­loon ei läh­tö­koh­tai­ses­ti koh­dis­tu ra­joi­tuk­sia

29.09.2022 19:10 1
Sisärajavalvonta jatkuu 25. heinäkuuta asti – katso Lapin sairaanhoitopiirin ja Rajavartiolaitoksen ohjeet maahantuloon ja koronatestaukseen liittyen

Si­sä­ra­ja­val­von­ta jatkuu 25. hei­nä­kuu­ta asti – katso Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen ohjeet maa­han­tu­loon ja ko­ro­na­tes­tauk­seen liit­tyen

14.07.2021 20:37
Tilaajille
Näillä edellytyksillä rajan yli Lappiin – Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin rajavartiosto muistuttavat rajakäytännöistä ja pakollisista terveystarkastuksista

Näillä edel­ly­tyk­sil­lä rajan yli Lappiin – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri ja Lapin ra­ja­var­tios­to muis­tut­ta­vat ra­ja­käy­tän­nöis­tä ja pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta

18.06.2021 16:25 4
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön sähköisen tiedonkeruujärjestelmän – Maahantulija voi täyttää tietonsa ennakkoon

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri otti käyt­töön säh­köi­sen tie­don­ke­ruu­jär­jes­tel­män – Maa­han­tu­li­ja voi täyttää tie­ton­sa en­nak­koon

12.05.2021 13:45
Tilaajille
Tuplakansalaisuus on nyt kovaa valuuttaa rajalla – Ruotsin kansalaisuuden saa nopeasti ja halvalla, Suomessa tilanne on päinvastainen

Tup­la­kan­sa­lai­suus on nyt kovaa va­luut­taa rajalla – Ruotsin kan­sa­lai­suu­den saa no­peas­ti ja hal­val­la, Suo­mes­sa tilanne on päin­vas­tai­nen

24.04.2021 11:00 7
Tilaajille
Sisäministeriö: Maahantulon rajoituksia jatketaan 25.5. asti – valvonta länsirajalla jatkuu entisellään

Si­sä­mi­nis­te­riö: Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 25.5. asti – val­von­ta län­si­ra­jal­la jatkuu en­ti­sel­lään

22.04.2021 15:32
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin kunnat ottavat käyttöön terveysturvallisuustoimintamallin Suomen rajalle

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri ja Lapin kunnat ottavat käyt­töön ter­veys­tur­val­li­suus­toi­min­ta­mal­lin Suomen rajalle

05.03.2021 16:49 1
Tilaajille
Aluehallintoviraston määräys: Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Lapin kaikilla rajanylityspaikoilla – kunnat ja sairaanhoitopiiri vastuussa tarkastuksista ja testeistä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys: Jo­kai­nen maa­han­tu­li­ja oh­jat­ta­va ter­veys­tar­kas­tuk­seen Lapin kai­kil­la ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la – kunnat ja sai­raan­hoi­to­pii­ri vas­tuus­sa tar­kas­tuk­sis­ta ja tes­teis­tä

26.02.2021 18:19 7
Tilaajille