PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Näillä edel­ly­tyk­sil­lä rajan yli Lappiin – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri ja Lapin ra­ja­var­tios­to muis­tut­ta­vat ra­ja­käy­tän­nöis­tä ja pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta

Lapin rajavartiosto ja Lapin sairaanhoitopiiri muistuttavat, että Suomeen saavuttaessa on tärkeää erottaa toisistaan valtioneuvoston päätösten mukaiset maahantulon edellytykset eli Rajavartiolaitoksen tekemät rajatarkastukset ja ohjeistus sekä Lapin aluehallintoviraston ja Lapin sairaanhoitopiirin terveysturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet.

Rajanylityspaikoilla rajaviranomaiset tekevät rajatarkastuksia ja terveysviranomaiset terveystarkastuksia.