Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri ja Lapin kunnat ottavat käyt­töön ter­veys­tur­val­li­suus­toi­min­ta­mal­lin Suomen rajalle

Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin kuntien (Salla, Inari, Utsjoki, Enontekiö, Muonio, Kittilä, Pello ja Rovaniemi) terveysviranomaiset ovat päättäneet ottaa käyttöön terveysturvallisuustoimintamallin matkustajien ohjaamiseksi terveystarkastukseen.

Lapin aluehallintovirasto antoi 26. helmikuuta määräyksen alueen kunnille ja sairaanhoitopiirille, että koronatartuntojen leviämisen estämiseksi on jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Lapin rajanylityspaikoilla.