kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Koronavirusepidemia
Koronatilanne on tasoittumassa koko Lapissa – Länsi-Pohjan korkealle sairaalakuormitukselle ei löydy selkeää syytä

Ko­ro­na­ti­lan­ne on ta­soit­tu­mas­sa koko Lapissa – Län­si-Poh­jan kor­keal­le sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sel­le ei löydy selkeää syytä

07.03.2022 16:28 1
Tilaajille
Koronavirusepidemian huippu on nyt käsillä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä –  viime viikolla todettiin 1100 tartuntaa, sairaalakuormitus korkealla tasolla

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu on nyt käsillä Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – viime vii­kol­la to­det­tiin 1100 tar­tun­taa, sai­raa­la­kuor­mi­tus kor­keal­la tasolla

02.03.2022 13:43 1
Tilaajille
STM: Koronatilanne on vakava – pelkkä korkea rokotuskattavuus ei riitä tartuntojen laskemiseen

STM: Ko­ro­na­ti­lan­ne on vakava – pelkkä korkea ro­ko­tus­kat­ta­vuus ei riitä tar­tun­to­jen las­ke­mi­seen

02.12.2021 11:22 3
Tilaajille
Etelä-Afrikasta tullut Suomeen yksittäisiä oireettomia testattuja tulijoita – ensi viikolle tiedossa kymmeniä tulijoita

Ete­lä-Af­ri­kas­ta tullut Suomeen yk­sit­täi­siä oi­reet­to­mia tes­tat­tu­ja tu­li­joi­ta – ensi vii­kol­le tie­dos­sa kym­me­niä tu­li­joi­ta

28.11.2021 12:05
Ravintolarajoitukset Rovaniemellä jatkuvat – An­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Ro­va­nie­mel­lä jat­ku­vat – An­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

26.08.2021 14:09
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä on kääntynyt laskuun Suomessa – THL:n Salminen: "Vielä ei kannata tuudittautua siihen, että tämä aalto on ohi"

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt laskuun Suo­mes­sa – THL:n Sal­mi­nen: "Vielä ei kannata tuu­dit­tau­tua siihen, että tämä aalto on ohi"

26.08.2021 13:23 1
Rovaniemi siirtyy epidemian kiihtymisvaiheeseen – Yleisötilaisuuksiin ei toistaiseksi rajoituksia

Ro­va­nie­mi siirtyy epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen – Ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ei tois­tai­sek­si ra­joi­tuk­sia

06.08.2021 14:14 14
Tilaajille
Koronatilanne huononee Murmanskissa: tartunnat lähes tuplaantuneet kahdessa viikossa

Ko­ro­na­ti­lan­ne huo­no­nee Mur­mans­kis­sa: tar­tun­nat lähes tup­laan­tu­neet kah­des­sa vii­kos­sa

21.06.2021 15:21
Tilaajille
Ruotsin hoitajille maksetaan kriisitilassa lisää – Norrbottenin koronapotilaiden määrä ei laske, vaan paine kasvaa entisestään: liki 1100 uutta tartuntaa

Ruotsin hoi­ta­jil­le mak­se­taan krii­si­ti­las­sa lisää – Norr­bot­te­nin ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä ei laske, vaan paine kasvaa en­ti­ses­tään: liki 1100 uutta tar­tun­taa

19.04.2021 19:35 1
Tilaajille
Poikkeustila-kirja dokumentoi korona-aikaa – Sodankyläläiskuvaajan otos valittiin kirjan kanteen

Poik­keus­ti­la-kir­ja do­ku­men­toi ko­ro­na-ai­kaa – So­dan­ky­lä­läis­ku­vaa­jan otos va­lit­tiin kirjan kanteen

17.03.2021 18:20
Tilaajille
Rajoitustoimet näyttävät purevan Länsi-Pohjassa – Kaksi koronavapaata päivää putkeen

Ra­joi­tus­toi­met näyt­tä­vät purevan Län­si-Poh­jas­sa – Kaksi ko­ro­na­va­paa­ta päivää putkeen

10.03.2021 12:59
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin kunnat ottavat käyttöön terveysturvallisuustoimintamallin Suomen rajalle

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri ja Lapin kunnat ottavat käyt­töön ter­veys­tur­val­li­suus­toi­min­ta­mal­lin Suomen rajalle

05.03.2021 16:49 1
Tilaajille
Koronaviruksen brittimuunnos saapui Länsi-Pohjaan – Muunnosta todettiin muualla asuvilta otetuissa näytteissä Torniossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos saapui Län­si-Poh­jaan – Muun­nos­ta to­det­tiin muualla asu­vil­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä Tor­nios­sa

12.02.2021 11:27
Tilaajille
Tervahiihto on koronapandemian seuraava uhri, AVI:n kielto yleisötilaisuuksista viimeinen sinetti – "Tervahiihto lasketaan yleisötapahtumaksi"

Ter­va­hiih­to on ko­ro­na­pan­de­mian seu­raa­va uhri, AVI:n kielto ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­ta vii­mei­nen sinetti – "Ter­va­hiih­to las­ke­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mak­si"

02.02.2021 21:39
Tilaajille
Kelkat pölyyntyvät safarien varastoissa – "Kunnat ja valtion kustannustuki ratkaisevat, onko ohjelmapalveluiden verkostoa enää olemassa ensi talvena"

Kelkat pö­lyyn­ty­vät sa­fa­rien va­ras­tois­sa – "Kunnat ja valtion kus­tan­nus­tu­ki rat­kai­se­vat, onko oh­jel­ma­pal­ve­lui­den ver­kos­toa enää ole­mas­sa ensi tal­ve­na"

28.01.2021 06:30 5
Tilaajille
Tautitilanne heikkenee nopeasti Länsi-Pohjassa: alueella todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa – uusi vuosi suositellaan juhlimaan vain oman perheen kesken

Tau­ti­ti­lan­ne heik­ke­nee no­peas­ti Län­si-Poh­jas­sa: alueel­la todettu yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – uusi vuosi suo­si­tel­laan juh­li­maan vain oman perheen kesken

29.12.2020 09:54 4
Tilaajille
Koronarokotukset alkoivat Oulussa – Teho-osaston sairaanhoitaja Päivi Niemi sai koronarokotteen ensimmäisten joukossa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­koi­vat Oulussa – Te­ho-osas­ton sai­raan­hoi­ta­ja Päivi Niemi sai ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

29.12.2020 08:48
Tilaajille
Yksi toipui koronasta Sodankylässä Nutukkaassa – uusia koronatartuntoja ei maanantaina todettu

Yksi toipui ko­ro­nas­ta So­dan­ky­läs­sä Nu­tuk­kaas­sa – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei maa­nan­tai­na todettu

23.11.2020 18:30
Tilaajille