Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Koronavirustartunnat
Länsi-Pohjan koronatilanne on vähitellen helpottamassa – sairaanhoitopiiri muistuttaa yhä voimassa olevasta maskisuosituksesta

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on vä­hi­tel­len hel­pot­ta­mas­sa – sai­raan­hoi­to­pii­ri muis­tut­taa yhä voi­mas­sa ole­vas­ta mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta

06.04.2022 10:30
Tilaajille
Koronatilanne on tasoittumassa koko Lapissa – Länsi-Pohjan korkealle sairaalakuormitukselle ei löydy selkeää syytä

Ko­ro­na­ti­lan­ne on ta­soit­tu­mas­sa koko Lapissa – Län­si-Poh­jan kor­keal­le sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sel­le ei löydy selkeää syytä

07.03.2022 16:28 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin viime viikolla 650 koronavirustartuntaa

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la to­det­tiin viime vii­kol­la 650 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

31.01.2022 11:36
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla 430 uutta koronavirustapausta – sairaalahoidon tarve vähentynyt

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la 430 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – sai­raa­la­hoi­don tarve vä­hen­ty­nyt

28.01.2022 11:35
Tilaajille
Sairastetun koronan jälkeen liikuntaan on palattava varovasti – vakavampi sairaus lisää sydäntulehduksen riskiä

Sai­ras­te­tun koronan jälkeen lii­kun­taan on pa­lat­ta­va va­ro­vas­ti – va­ka­vam­pi sairaus lisää sy­dän­tu­leh­duk­sen riskiä

26.01.2022 14:27
Suomessa on raportoitu yli 8  000 uutta koronavirustartuntaa

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu yli 8  000 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

26.01.2022 13:56
Kolarin koronavirustilanne on rauhoittunut – tartuntamääristä ja koulualtistumisista ei enää tiedoteta

Kolarin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut – tar­tun­ta­mää­ris­tä ja kou­lu­al­tis­tu­mi­sis­ta ei enää tie­do­te­ta

26.01.2022 12:09 1
Tilaajille
Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelällä koronavirustartunta – jäänee sivuun perustuslakivaliokunnan koronalakien käsittelystä ensi viikolla

Kan­san­edus­ta­ja Johanna Oja­la-Nie­me­läl­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – jäänee sivuun pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ko­ro­na­la­kien kä­sit­te­lys­tä ensi vii­kol­la

19.01.2022 16:04 6
Tilaajille
Koronavirus siirtää RoKin naisten liigaotteluja

Ko­ro­na­vi­rus siirtää RoKin naisten lii­ga­ot­te­lu­ja

18.01.2022 10:19
Tilaajille
THL muuttaa karanteeniohjetta: jatkossa viisi päivää voi riittää – STM suosittelee kotitestejä lieväoireisille

THL muuttaa ka­ran­tee­nioh­jet­ta: jat­kos­sa viisi päivää voi riittää – STM suo­sit­te­lee ko­ti­tes­te­jä lie­vä­oi­rei­sil­le

13.01.2022 11:17 3
Kolarissa todettiin viime viikolla 140 koronatartuntaa – koulussa ja päiväkodissa määrättiin väkeä karanteeniin

Ko­la­ris­sa to­det­tiin viime vii­kol­la 140 ko­ro­na­tar­tun­taa – kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa mää­rät­tiin väkeä ka­ran­tee­niin

12.01.2022 14:32
Tilaajille
Sallan sosiaali- ja terveyskeskus palaa normaalitoimintaan – henkilökunnalla tai osaston potilailla ei ole todettu koronatartuntoja

Sallan so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus palaa nor­maa­li­toi­min­taan – hen­ki­lö­kun­nal­la tai osaston po­ti­lail­la ei ole todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja

11.01.2022 18:06
Tilaajille
Jääkäriprikaatin yksiköissä on todettu yli 50 koronatartuntaa alkuvuoden aikana – koronatilanne heikkeni, kun uudet alokkaat astuivat palvelukseen

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin yk­si­köis­sä on todettu yli 50 ko­ro­na­tar­tun­taa al­ku­vuo­den aikana – ko­ro­na­ti­lan­ne heik­ke­ni, kun uudet alok­kaat as­tui­vat pal­ve­luk­seen

11.01.2022 06:01 4
Tilaajille
Levin yökerhoaltistumista jo 31 koronatartuntaa – infektiolääkäri muistuttaa pysymään sairaana kotona

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 17
Tilaajille
Koronatartunta Korkalovaaran koulussa Rovaniemellä – Yhteensä 22 määrätty karanteeniin

Ko­ro­na­tar­tun­ta Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – Yh­teen­sä 22 mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

26.08.2021 08:38 2
Tilaajille
Toimittajalta: Superviikonloppu meni, mitä tapahtuu sen jälkeen?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Su­per­vii­kon­lop­pu meni, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen?

25.08.2021 15:21 2
Rovaniemellä marjanpoimijoilla 48 uutta koronavirustartuntaa – Lapin tilanne muuten rauhallinen

Ro­va­nie­mel­lä mar­jan­poi­mi­joil­la 48 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapin tilanne muuten rau­hal­li­nen

11.08.2021 13:52 13
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Suomessa 844 tartuntaa, Länsi-Pohjassa kolme, Rovaniemellä marjanpoimijoilla 48 tartuntaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 844 tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kolme, Ro­va­nie­mel­lä mar­jan­poi­mi­joil­la 48 tar­tun­taa

11.08.2021 14:06 1
Tänään raportoitiin 844 uutta tartuntaa, sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien määrä laskenut maanantaista

Tänään ra­por­toi­tiin 844 uutta tar­tun­taa, sai­raa­la­hoi­dos­sa koronan vuoksi olevien määrä las­ke­nut maa­nan­tais­ta

11.08.2021 12:07 1
Satama Open Air -tapahtumassa on voinut lauantaina altistua koronavirukselle – Viikonlopun jälkeen Länsi-Pohjassa on todettu 12 tartuntaa

Satama Open Air -ta­pah­tu­mas­sa on voinut lauan­tai­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Vii­kon­lo­pun jälkeen Län­si-Poh­jas­sa on todettu 12 tar­tun­taa

10.08.2021 14:18 10
Tilaajille