Koronavirustartunnat
Sallassa todettiin kaksi koronavirustartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla – Näissä paikoissa virukselle on voinut altistua

Sal­las­sa to­det­tiin kaksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la – Näissä pai­kois­sa vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua

24.01.2021 20:15
Ruotsin alppihiihtomaajoukkueessa toinenkin koronatartunta – Sodankylässä kaksi uutta tartuntaa

Ruotsin alp­pi­hiih­to­maa­jouk­kuees­sa toi­nen­kin ko­ro­na­tar­tun­ta – So­dan­ky­läs­sä kaksi uutta tar­tun­taa

20.11.2020 16:11
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 244 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

14.11.2020 12:07
Lapin sairaanhoitopiirissä kolme koronavirustartuntaa perjantaina – Keskiviikkona on voinut altistua koronalle Rovaniemen Jyskissä, Maskussa ja Tarvikekeskuksessa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa per­jan­tai­na – Kes­ki­viik­ko­na on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Ro­va­nie­men Jys­kis­sä, Mas­kus­sa ja Tar­vi­ke­kes­kuk­ses­sa

13.11.2020 18:16
Tilaajille
Sodankylän koronatilanne: 16 koronatapausta, yli 400 altistunutta – Tori-Kioskilla ja Sopukan aulassa voinut tapahtua altistumisia

So­dan­ky­län ko­ro­na­ti­lan­ne: 16 ko­ro­na­ta­paus­ta, yli 400 al­tis­tu­nut­ta – To­ri-Kios­kil­la ja Sopukan aulassa voinut ta­pah­tua al­tis­tu­mi­sia

04.11.2020 15:34
Tilaajille
Sodankylän Jääkäriprikaatin kolmella työntekijällä koronatartunta – tartunnat liittyvät jääkiekkotapahtumaan

So­dan­ky­län Jää­kä­ri­pri­kaa­tin kol­mel­la työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – tar­tun­nat liit­ty­vät jää­kiek­ko­ta­pah­tu­maan

02.11.2020 12:40
Tilaajille
Rovaniemellä Pulkamontien terveysaseman työntekijällä on todettu koronavirustartunta – Henkilö on ollut töissä oireettomana

Ro­va­nie­mel­lä Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­man työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Henkilö on ollut töissä oi­reet­to­ma­na

23.10.2020 16:59
Tilaajille
Yksi koronatartunta lisää Rovaniemellä, liittyy RoKin juniorijoukkueen tartuntaketjuun – Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Yksi ko­ro­na­tar­tun­ta lisää Ro­va­nie­mel­lä, liittyy RoKin ju­nio­ri­jouk­kueen tar­tun­ta­ket­juun – Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

16.10.2020 14:18
Tilaajille
Zonen altistusketjussa ei jatkotartuntoja Kuusamossa – Ravintoloitsija Jokke Kämäräinen miettii, voidaanko asiakkaiden nimet kerätä tietosuoja huomioiden

Zonen al­tis­tus­ket­jus­sa ei jat­ko­tar­tun­to­ja Kuu­sa­mos­sa – Ra­vin­to­loit­si­ja Jokke Kä­mä­räi­nen miet­tii, voi­daan­ko asiak­kai­den nimet kerätä tie­to­suo­ja huo­mioi­den

09.10.2020 18:00
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin alueella suositellaan kasvomaskia nyt kaikissa julkisissa sisätiloissa – THL ilmoitti yhteensä kahdeksasta uudesta tartunnasta Lapin alueella

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kia nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa – THL il­moit­ti yh­teen­sä kah­dek­sas­ta uudesta tar­tun­nas­ta Lapin alueel­la

08.10.2020 13:04 2
Tilaajille
Rovaniemen Steinerkoulun päiväkoti Lyyrassa koronavirustartunta – karanteeniin myös viereisen päiväkodin henkilökunta ja lapset

Ro­va­nie­men Stei­ner­kou­lun päi­vä­ko­ti Lyy­ras­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – ka­ran­tee­niin myös vie­rei­sen päi­vä­ko­din hen­ki­lö­kun­ta ja lapset

05.10.2020 15:44
Tilaajille
Lapissa yksi uusi koronavirustartunta – ei liity Kolarin tapauksiin, Rovaniemen altistuneissa ei uusia tartuntoja

Lapissa yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – ei liity Kolarin ta­pauk­siin, Ro­va­nie­men al­tis­tu­neis­sa ei uusia tar­tun­to­ja

02.10.2020 10:18
Tilaajille
Norrbottenin koronatapauksissa lievää nousua – Länsi-Pohjassa tilanne rauhallinen, viimeisin paikallinen tartunta todettiin elokuussa

Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ta­pauk­sis­sa lievää nousua – Län­si-Poh­jas­sa tilanne rau­hal­li­nen, vii­mei­sin pai­kal­li­nen tar­tun­ta to­det­tiin elo­kuus­sa

01.10.2020 14:36
Tilaajille
Rovaniemellä koronaa sairastava vieraili perjantaina Kansan pubissa ja Half Moonissa – altistumisia voinut tapahtua, paikalla olleita pyydetään tarkkailemaan oireita

Ro­va­nie­mel­lä koronaa sai­ras­ta­va vie­rai­li per­jan­tai­na Kansan pubissa ja Half Moo­nis­sa – al­tis­tu­mi­sia voinut ta­pah­tua, pai­kal­la olleita pyy­de­tään tark­kai­le­maan oireita

01.10.2020 14:46 1
Tilaajille
Kolarissa maskisuositus julkisiin tiloihin – Ylläksen tautiryppäästä yhteensä 27 tartuntaa ympäri Suomea, Kolarissa viisi tartuntaa

Ko­la­ris­sa mas­ki­suo­si­tus jul­ki­siin ti­loi­hin – Yl­läk­sen tau­ti­ryp­pääs­tä yh­teen­sä 27 tar­tun­taa ympäri Suomea, Ko­la­ris­sa viisi tar­tun­taa

01.10.2020 11:35
Tilaajille
Kolarin joukkotartuntojen määrä kasvoi 26 tapaukseen, kuusi niistä on Kolarissa – Tartunnat ovat levinneet Pirtukirkossa, Äkäshotellilla, Joiku Pubissa ja Jounin Kaupassa

Kolarin jouk­ko­tar­tun­to­jen määrä kasvoi 26 ta­pauk­seen, kuusi niistä on Ko­la­ris­sa – Tar­tun­nat ovat le­vin­neet Pir­tu­kir­kos­sa, Äkäs­ho­tel­lil­la, Joiku Pubissa ja Jounin Kau­pas­sa

30.09.2020 18:41 2
Tilaajille
Kolarissa todettu kolme uutta korontapausta, tartunnat löytyivät aiemmin altistuneilta ja karanteeniin jo määrätyiltä

Ko­la­ris­sa todettu kolme uutta ko­ron­ta­paus­ta, tar­tun­nat löy­tyi­vät aiemmin al­tis­tu­neil­ta ja ka­ran­tee­niin jo mää­rä­tyil­tä

30.09.2020 14:53
Lapin matkailukuplaa sovelletaan kotimaanmatkailijoihin – Suunnitellussa matkailumallissa annetaan turvallisuusohjeita Lapin matkalle

Lapin mat­kai­lu­kup­laa so­vel­le­taan ko­ti­maan­mat­kai­li­joi­hin – Suun­ni­tel­lus­sa mat­kai­lu­mal­lis­sa an­ne­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta Lapin mat­kal­le

29.09.2020 18:20 2
Tilaajille
Kolarissa todettu yksi uusi koronatartunta, Kittilässä kaksi – Kittilän kunnan julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa tulee vierailijoiden käyttää suojamaskia

Ko­la­ris­sa todettu yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Kit­ti­läs­sä kaksi – Kit­ti­län kunnan jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, kuten kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tulee vie­rai­li­joi­den käyttää suo­ja­mas­kia

28.09.2020 19:03 2
Tilaajille
105 uutta koronavirustartuntaa, yksi tilastoitu Rovaniemelle

105 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, yksi ti­las­toi­tu Ro­va­nie­mel­le

25.09.2020 13:03 1