Koronavirustartunnat
Viimeisin 4 tuntia
105 uutta koronavirustartuntaa, yksi tilastoitu Rovaniemelle

105 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, yksi ti­las­toi­tu Ro­va­nie­mel­le

12:03 1
Kuukausi
Suomessa 149 uutta koronatartuntaa – viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 502 enemmän kuin edeltävällä jaksolla

Suo­mes­sa 149 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – vii­meis­ten kahden viikon aikana tar­tun­to­ja to­det­tiin 502 enemmän kuin edel­tä­väl­lä jak­sol­la

22.09.2020 12:36 0
Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran naisten edus­tus­jouk­kueen tar­tun­ta­ket­jus­sa toinen tar­tun­ta – Lapissa useat ovat al­tis­tu­neet ko­ro­nal­le ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen ta­pauk­sen myötä

19.09.2020 13:02 0
Tilaajille
Rovaniemellä yksi uusi koronatartunta, altistuneita useita – Länsi-Pohjassa ei ole todettu yli kuukauteen yhtään uutta tapausta

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta useita – Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu yli kuu­kau­teen yhtään uutta ta­paus­ta

18.09.2020 10:43 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi koronatartunta viikonloppuna – Kyse on Lapin keskussairaalan koronatapauksen perheenjäsenestä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta vii­kon­lop­pu­na – Kyse on Lapin kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­ta­pauk­sen per­heen­jä­se­nes­tä

14.09.2020 12:44 0
Lapin keskussairaalassa tehdään joukkotestaukset 60 henkilölle tänään – Jos seulonnan tulokset ovat negatiiviset, sairaalan vierailukielto päättyy

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 13:09 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan alueella ei ole kahteen viikkoon todettu uusi koronatapauksia – Joukkokokoontumisia kannattaa edelleen välttää

Län­si-Poh­jan alueel­la ei ole kahteen viik­koon todettu uusi ko­ro­na­ta­pauk­sia – Jouk­ko­ko­koon­tu­mi­sia kan­nat­taa edel­leen välttää

09.09.2020 12:56 0
Tilaajille
NRK: Norjassa ylitettiin punaisen maan raja – Kahden viikon aikana uusia koronatartuntoja on todettu 1 126

NRK: Nor­jas­sa yli­tet­tiin pu­nai­sen maan raja – Kahden viikon aikana uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on todettu 1 126

08.09.2020 14:53 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalan henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta – Sairastunut saapui töihin oireettomana, mikä aiheutti sairaalassa joukkoaltistumisen

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nel­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Sai­ras­tu­nut saapui töihin oi­reet­to­ma­na, mikä ai­heut­ti sai­raa­las­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen

08.09.2020 08:59 0
Tilaajille
Vanhemmat
Utsjoen kunnan ensimmäisen koronavirustartunnan saanut henkilö on kuollut – virustilanne on vastaavan lääkärin mukaan hallinnassa, uusia altistumisia ei ole tapahtunut

Utsjoen kunnan en­sim­mäi­sen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanut henkilö on kuollut – vi­rus­ti­lan­ne on vas­taa­van lää­kä­rin mukaan hal­lin­nas­sa, uusia al­tis­tu­mi­sia ei ole ta­pah­tu­nut

24.08.2020 10:36 0
Tilaajille
Koronavirukseen sairastuneen marjanpoimijan altistamat henkilöt on tavoitettu ja määrätty karanteeniin – Markku Broaksen mukaan koronatilanne on rauhallinen

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen mar­jan­poi­mi­jan al­tis­ta­mat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – Markku Broak­sen mukaan ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen

23.08.2020 12:26 2
Tilaajille
Lauantaina todettiin Rovaniemellä yksi ja Kolarissa yksi koronavirustartunta – Kolarin tapaus on ulkomailta tullut matkailija

Lauan­tai­na to­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä yksi ja Ko­la­ris­sa yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kolarin tapaus on ul­ko­mail­ta tullut mat­kai­li­ja

22.08.2020 15:24 1
Tilaajille
NRK: Lofooteilla Vestvågøyn kunnassa on suljettu neljä koulua ja päiväkoti useiden koronavirustartuntoja takia – Lähes 4 000 ihmistä on määrätty karanteeniin

NRK: Lo­foo­teil­la Vestvågøyn kun­nas­sa on sul­jet­tu neljä koulua ja päi­vä­ko­ti useiden ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja takia – Lähes 4 000 ihmistä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

22.08.2020 12:23 0
Tilaajille
Kemissä Kivikon koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta – Yksi luokka ja sen opettajat määrätään karanteeniin

Kemissä Kivikon koulun op­pi­laal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Yksi luokka ja sen opet­ta­jat mää­rä­tään ka­ran­tee­niin

22.08.2020 10:44 0
Tilaajille
Vt. terveysministeri: Libanon on suljettava kahdeksi viikoksi koronavirustartuntojen rajun lisääntymisen vuoksi

Vt. ter­veys­mi­nis­te­ri: Libanon on sul­jet­ta­va kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen rajun li­sään­ty­mi­sen vuoksi

17.08.2020 11:53 0
THL: Suomessa havaittu 11 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa ei uusia tautitapauksia

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tau­ti­ta­pauk­sia

16.08.2020 12:46 0
Suomessa 20 uutta koronavirustartuntaa – yksi uusista tartunnoista Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

Suo­mes­sa 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi uusista tar­tun­nois­ta La­pis­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

15.08.2020 13:09 0
Länsi-Pohjan alueella yksi uusi koronavirustartunta – Kemissä Corner Inn ja Sataman Valakia ravintoloissa on tapahtunut altistumisia  perjantaina ja lauantaina

Län­si-Poh­jan alueel­la yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kemissä Corner Inn ja Sataman Valakia ra­vin­to­lois­sa on ta­pah­tu­nut al­tis­tu­mi­sia per­jan­tai­na ja lauan­tai­na

13.08.2020 16:33 1
Tilaajille
Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa todettu 41 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa yksi uusi ko­ro­na­ta­paus, muualla Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.08.2020 12:41 0
Koronavirustartuntojen määrä on noussut Suomessa selvästi heinäkuuhun verrattuna

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä on noussut Suo­mes­sa sel­väs­ti hei­nä­kuu­hun ver­rat­tu­na

13.08.2020 11:40 0