Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronavirustartunnat

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 17
Tilaajille

Ko­ro­na­tar­tun­ta Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – Yh­teen­sä 22 mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

26.08.2021 08:38 2
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Su­per­vii­kon­lop­pu meni, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen?

25.08.2021 15:21 2

Ro­va­nie­mel­lä mar­jan­poi­mi­joil­la 48 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapin tilanne muuten rau­hal­li­nen

11.08.2021 13:52 13
Tilaajille

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 844 tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kolme, Ro­va­nie­mel­lä mar­jan­poi­mi­joil­la 48 tar­tun­taa

11.08.2021 14:06 1

Tänään ra­por­toi­tiin 844 uutta tar­tun­taa, sai­raa­la­hoi­dos­sa koronan vuoksi olevien määrä las­ke­nut maa­nan­tais­ta

11.08.2021 12:07 1

Satama Open Air -ta­pah­tu­mas­sa on voinut lauan­tai­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Vii­kon­lo­pun jälkeen Län­si-Poh­jas­sa on todettu 12 tar­tun­taa

10.08.2021 14:18 10
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 16 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Sal­las­sa useita al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

09.08.2021 08:45 5
Tilaajille

Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­joil­la nyt 83 tar­tun­taa – per­jan­tai­na tes­tat­tiin myös Ke­mi­jär­ven poi­mi­joi­ta, tes­tauk­sia saa­te­taan laa­jen­taa koko Lappiin

06.08.2021 19:16 18
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä 40 mar­jan­poi­mi­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – 110 on tes­tat­tu, kau­pun­ki lähellä kiih­ty­mis­vai­het­ta: "Kaikki kri­tee­rit täyt­ty­vät"

05.08.2021 18:15 28
Tilaajille

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­koos­te: Lapissa kuusi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, 35 pro­sent­tia väes­tös­tä saanut kaksi ro­ko­tet­ta, koko maassa 519 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

01.08.2021 17:17 4

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 11 uutta tar­tun­taa – ta­pauk­set pai­not­tu­vat Ro­va­nie­mel­le, jäl­ji­tys­työs­sä on löy­ty­nyt lisää al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

27.07.2021 15:33
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa tar­tun­nat ne­lin­ker­tais­tui­vat viime vii­kol­la, myös sai­raa­la­hoi­toa on tar­vit­tu – "Del­ta­muun­nos on syr­jäyt­tä­mäs­sä vi­ruk­sen muut va­rian­tit"

26.07.2021 12:31
Tilaajille

Ro­va­nie­men ket­jus­sa kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa yh­teen­sä kuusi uutta ta­paus­ta, joista yksi Län­si-Poh­jas­sa

14.07.2021 18:07
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa on todettu 290 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – sai­raa­la­hoi­dos­sa 46 ihmistä

13.07.2021 15:24

Ro­va­nie­men ket­jus­sa to­det­tiin per­jan­tai­na vielä kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – lauan­tai­na ei uusia ta­pauk­sia, tes­tis­sä kävi päivän aikana yli 600 ihmistä

11.07.2021 14:29 5
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Ca­ri­tak­sen vam­mais­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä – Tapaus liittyy vii­kon­lo­pun tar­tun­ta­ket­juun

07.07.2021 17:11
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le jo per­jan­tai­na Kansan pubissa ja Half Moo­nis­sa – ket­jus­sa nyt 20 tar­tun­taa, läh­tei­tä mah­dol­li­ses­ti kaksi

07.07.2021 16:46 16
Tilaajille

Yö­ker­hos­ta al­ka­nees­sa ket­jus­sa nyt 12 tar­tun­taa Ro­va­nie­mel­lä – en­sim­mäi­nen tar­tun­ta läh­töi­sin Ve­nä­jäl­tä

07.07.2021 09:40 7
Tilaajille

Yökerho Half Moonin ko­ro­na­ket­jus­sa jo yh­dek­sän tar­tun­taa Ro­va­nie­mel­lä – tes­teis­sä käy­nei­tä pyy­de­tään ha­keu­tu­maan uu­des­taan tes­tat­ta­vak­si

06.07.2021 16:39 13
Tilaajille