Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta
Viimeisin 24 tuntia

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä 14 uutta tar­tun­taa, Kaar­nik­ka­met­sän päi­vä­ko­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä yksi uusi tar­tun­ta

13:01
Kuukausi

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa, Suo­mes­sa 501 tar­tun­taa

17.09.2021 14:19 2

So­dan­ky­läs­sä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Täh­ti­kun­nan koulun Ki­ti­sen­ran­nan toi­mi­pis­teen kou­lu­lai­sia ja hen­ki­lö­kun­taa ka­ran­tee­niin

12.09.2021 18:52

Sun­nun­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le useassa pai­kas­sa

12.09.2021 15:27 1

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä tar­tun­ta päi­vä­ko­dis­sa – ka­ran­tee­niin 30 lasta

11.09.2021 15:06 2

Viikon 36 ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä mah­dol­lis­ta ai­kais­taa te­hos­te­ro­ko­tuk­sen ajan­koh­taa, Sal­las­sa saa ro­ko­tuk­sen myös ilman ajan­va­raus­ta

09.09.2021 16:01

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ke­min­maan kou­lu­ket­juis­sa yli 250 ka­ran­tee­nis­sa, Ro­va­nie­mel­lä useita mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

06.09.2021 09:45 4

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la kah­dek­san ja Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 679 tar­tun­taa

01.09.2021 12:04

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­me­läi­sel­lä Ou­nas­rin­teen kou­lul­la lisää tar­tun­to­ja, Ke­min­maan kou­luil­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja

31.08.2021 18:31

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ou­nas­rin­teen kou­lus­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tau­ti­ta­paus­ta vii­kon­lop­pu­na ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12

30.08.2021 16:40 2

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Jukolan po­si­tii­vi­nen testi osoit­tau­tu­nut ne­ga­tii­vi­sek­si, So­dan­ky­läs­sä ja Pel­los­sa yksi uusi tar­tun­ta, Jänk­häl­lä Jytisee -ta­pah­tu­mas­sa ja Vaa­la­jär­ven ky­lä­ta­lol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

27.08.2021 09:47 1

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kou­lus­sa ja päi­vä­ko­deis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, etä­työ­suo­si­tus jatkuu kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heen alueil­la, ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä Suo­mes­sa on kään­ty­nyt laskuun

26.08.2021 11:59

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin alueel­la yh­teen­sä viisi uutta tar­tun­taa, Ke­vit­san kai­vok­sen ko­ro­na­ket­jus­sa kuusi jat­ko­tar­tun­taa, Suo­mes­sa 644 uutta tar­tun­taa

24.08.2021 14:56 2

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ke­mi­jär­vel­lä ja Ro­va­nie­mel­lä useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na, Län­si-Poh­jas­sa kuusi, ro­va­nie­me­läi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa toi­nen­kin tapaus ko­ro­na­tar­tun­ta

23.08.2021 17:45 5
Vanhemmat

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 673 tar­tun­taa, 70 pro­sent­tia väes­tös­tä saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen

22.08.2021 15:03 1

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Jät­ti­ta­pah­tu­miin ko­ro­na­tes­ti­pis­teet, Län­si-Poh­ja kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä, San­tas­por­til­la ja Shel­lil­lä ko­ro­na-al­tis­tuk­sia

18.08.2021 15:36 1

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 10 tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän, Ke­mi­jär­ven mar­jan­poi­mi­joil­la todettu kym­me­niä tar­tun­to­ja, So­dan­ky­läs­sä kaksi tar­tun­taa Ke­vit­san työn­te­ki­jöil­lä, Pel­los­sa on voinut al­tis­tua viime vii­kol­la kau­pas­sa

17.08.2021 21:49 8

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ter­vo­las­sa kaksi kou­lu­luok­kaa ka­ran­tee­niin, Län­si-Poh­jas­sa vii­kon­lo­pun aikana kuusi uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa todettu 451 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ko­la­ris­sa aloi­te­taan yli 12-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­teen­sä 54 uutta tar­tun­taa, al­tis­tu­mi­sia Ke­min­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä useam­mis­sa pai­kois­sa

16.08.2021 15:45 1

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sa jär­jes­te­tään kil­pai­lu ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­ta, Suo­mes­sa todettu 926 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Yli­ky­län päi­vä­ko­din ko­ro­na­tar­tun­taan liit­ty­vien al­tis­tu­nei­den kon­tak­toin­ti jatkuu, So­dan­ky­läs­sä al­tis­tu­mi­sia

13.08.2021 19:35 8

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suomen päi­vä­koh­tai­sis­sa ko­ro­na­tar­tun­nois­sa uusi en­nä­tys, Lapissa yh­teen­sä kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, THL suo­sit­te­lee ro­ko­tet­ta myös ras­kaa­na ole­vil­le, Kemissä mah­dol­li­suus hakea en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te ilman ajan­va­raus­ta ensi kes­ki­viik­ko­na, Ro­va­nie­mel­lä Yli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

12.08.2021 17:35 1