Koronaseuranta
Viimeisin tunti
Keskiviikon koronaseuranta: Inarissa yläkoulu pysyy lähiopetuksessa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ina­ris­sa ylä­kou­lu pysyy lä­hi­ope­tuk­ses­sa

11:00
Viikko
Tiistain koronaseuranta: Saariselällä on voinut altistua brittimuunnokselle, korona peruu Lapin SM-pilkit, Kittilä sulkee kunnantalonsa, koko Lapissa 13 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Saa­ri­se­läl­lä on voinut al­tis­tua brit­ti­muun­nok­sel­le, korona peruu Lapin SM-pil­kit, Kittilä sulkee kun­nan­ta­lon­sa, koko Lapissa 13 uutta tar­tun­taa

02.03.2021 21:18 7
Maanantain koronaseuranta: Yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet kielletty Lapissa, Länsi-Pohjassa kolme muuntovirusta, hallitus julisti poikkeusolot, WHO: Koronavirusta ei kukisteta tämän vuoden aikana

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Yli kuuden hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­let­ty La­pis­sa, Län­si-Poh­jas­sa kolme muun­to­vi­rus­ta, hal­li­tus julisti poik­keu­so­lot, WHO: Ko­ro­na­vi­rus­ta ei ku­kis­te­ta tämän vuoden aikana

01.03.2021 22:12
Viikonlopun koronaseuranta: Levillä on voinut altistua koronalle useissa paikoissa, sunnuntaina 620 uutta tartuntaa Suomessa, kuluneen viikon tartunnoista kolmannes ulkopaikkakuntalaisilta Lapin sairaanhoitopiirissä

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Levillä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa pai­kois­sa, sun­nun­tai­na 620 uutta tar­tun­taa Suo­mes­sa, ku­lu­neen viikon tar­tun­nois­ta kol­man­nes ul­ko­paik­ka­kun­ta­laisil­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

28.02.2021 15:38 3
Perjantain koronaseuranta: Viisi uutta tartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä, alueella suositellaan etäopetusta hiihtoloman jälkeen, Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, Posio alkaa rokottaa 75–79-vuotiaita

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Viisi uutta tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, alueel­la suo­si­tel­laan etä­ope­tus­ta hiih­to­lo­man jäl­keen, Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, Posio alkaa ro­kot­taa 75–79-vuo­tiai­ta

26.02.2021 19:49
Torstain koronaseuranta: Kuuden hengen kokoontumisrajoitus pian Lappiin, Lapin sairaanhoitopiirissä kuusi uutta tartuntaa, tiukempia suosituksia tulossa Rovaniemelle, Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pian Lap­piin, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta tar­tun­taa, tiu­kem­pia suo­si­tuk­sia tulossa Ro­va­nie­mel­le, Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta

25.02.2021 19:59 1
Kuukausi ja vanhemmat
Keskiviikon koronaseuranta: Suomessa 590 uutta koronatapausta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä neljä

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 590 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä

24.02.2021 14:08 3
Tiistain koronaseuranta: Rovaniemellä aletaan rokottaa yli 78-vuotiaita, mahdollisia joukkoaltistumisia Torniossa, 400 uutta koronavirustartuntaa Suomessa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä aletaan ro­kot­taa yli 78-vuo­tiai­ta, mah­dol­li­sia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia Tor­nios­sa, 400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Suo­mes­sa

23.02.2021 13:13 1
Maanantain koronaseuranta: Pohjois-Ruotsin tartunnat taas nousussa, parikymmentä uutta tartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä, 390 uutta koronavirustartuntaa Suomessa,

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Poh­jois-Ruot­sin tar­tun­nat taas nou­sus­sa, pa­ri­kym­men­tä uutta tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, 390 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Suo­mes­sa,

22.02.2021 14:19 3
Viikonlopun koronaseuranta: Ylläksellä on voinut altistua koronalle tällä viikolla useissa eri paikoissa – Lumilinnassa, safariyrityksessä, ravintoloissa, pubeissa, latukahvilassa ja kaupassa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Yl­läk­sel­lä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le tällä vii­kol­la useissa eri pai­kois­sa – Lu­mi­lin­nas­sa, sa­fa­riy­ri­tyk­ses­sä, ra­vin­to­lois­sa, pu­beis­sa, la­tu­kah­vi­las­sa ja kau­pas­sa

21.02.2021 19:44 3
Torstain koronaseuranta: Tartunnat lisääntyvät: 8 uutta tartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä ja 2 Länsi-Pohjassa,  Voiko Lappiin matkustaa? THL ja elinkeinoministeri eri linjoilla, Kolarissa altistumisia

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Tar­tun­nat li­sään­ty­vät: 8 uutta tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ja 2 Län­si-Poh­jas­sa, Voiko Lappiin mat­kus­taa? THL ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri eri lin­joil­la, Ko­la­ris­sa al­tis­tu­mi­sia

18.02.2021 19:20 6
Keskiviikon koronaseuranta: Suomesta löytyi oma koronavirusmuunnos, Pyhätunturin musiikki-iltaan 9.2. osallistuneita käsketään testiin, Länsi-Pohjassa todennäköisesti muuntovirusta

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­ta löytyi oma ko­ro­na­vi­rus­muun­nos, Py­hä­tun­tu­rin mu­siik­ki-il­taan 9.2. osal­lis­tu­nei­ta käs­ke­tään tes­tiin, Län­si-Poh­jas­sa to­den­nä­köi­ses­ti muun­to­vi­rus­ta

17.02.2021 20:18 2
Tiistain koronaseuranta: Pellossa, Pyhätunturissa ja Luostolla useita altistumisia– Rovaniemen Korkalovaaran koulun testitulos oli väärä positiivinen,  Lapissa kymmenen uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Pel­los­sa, Py­hä­tun­tu­ris­sa ja Luos­tol­la useita al­tis­tu­mi­sia– Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­ran koulun tes­ti­tu­los oli väärä po­si­tii­vi­nen, Lapissa kym­me­nen uutta tar­tun­taa

16.02.2021 17:06
Maanantain koronaseuranta: Lapissa 10 uutta tartuntaa ja 100 ihmisen altistuminen, Länsi-Pohjassa yhdeksän tartuntaa, Suomessa 343

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa 10 uutta tar­tun­taa ja 100 ihmisen al­tis­tu­mi­nen, Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän tar­tun­taa, Suo­mes­sa 343

15.02.2021 16:08
Perjantain koronaseuranta: Pellossa kaksi tartuntaa, RoKin naisjoukkue karanteeniin, Rovaniemellä voinut altistua brittimuunnokselle, Torniossakin muuntovirusta

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Pel­los­sa kaksi tar­tun­taa, RoKin nais­jouk­kue ka­ran­tee­niin, Ro­va­nie­mel­lä voinut al­tis­tua brit­ti­muun­nok­sel­le, Tor­nios­sa­kin muun­to­vi­rus­ta

12.02.2021 18:34 1
Torstain koronaseuranta: Kuntien pitää järjestää matkailijoillekin testit, Posio ja Salla tiedottavat rokotuksista, Lapissa 20 kuollut koronavirukseen

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kuntien pitää jär­jes­tää mat­kai­li­joil­le­kin testit, Posio ja Salla tie­dot­ta­vat ro­ko­tuk­sis­ta, Lapissa 20 kuollut ko­ro­na­vi­ruk­seen

11.02.2021 17:35 1
Keskiviikon koronaseuranta: Pyhätunturilla kuusi koronatartuntaa – eri puolilla tunturikeskusta on voinut altistua koronalle, Rovaniemen rokotusajat loppuivat, Pello julkaisi listan rokotusjärjestyksestä

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Py­hä­tun­tu­ril­la kuusi ko­ro­na­tar­tun­taa – eri puo­lil­la tun­tu­ri­kes­kus­ta on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Ro­va­nie­men ro­ko­tus­ajat lop­pui­vat, Pello jul­kai­si listan ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä

10.02.2021 20:14
Tiistain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, Suomessa on todettu 438 uutta koronatartuntaa ja kaksi virukseen liittyvää kuolemaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, Suo­mes­sa on todettu 438 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja kaksi vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­maa

09.02.2021 14:09
Maanantain koronaseuranta: Rovaniemellä uusi testauspiste ja rokotusaikoja yli 80-vuotiaille, Lapin sairaanhoitopiirissä yhdeksän tartuntaa, Torniossakin rokotuksia tarjolla

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä uusi tes­taus­pis­te ja ro­ko­tus­ai­ko­ja yli 80-vuo­tiail­le, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän tar­tun­taa, Tor­nios­sa­kin ro­ko­tuk­sia tar­jol­la

08.02.2021 16:48 3
Viikonlopun koronaseuranta: Rovaniemellä ja Kolarissa useampi tartunta, Pohjois-Ruotsin pelätty koronalinko levittänyt tartuntoja myös Lappiin – yksi tapaus Kemijärvellä

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä ja Ko­la­ris­sa useampi tar­tun­ta, Poh­jois-Ruot­sin pelätty ko­ronalin­ko le­vit­tä­nyt tar­tun­to­ja myös Lappiin – yksi tapaus Ke­mi­jär­vel­lä

07.02.2021 18:38 4