Koronaseuranta
Viimeisin 12 tuntia
Keskiviikon koronaseuranta: Suomessa neljä koronavirukseen liittyvää kuolemaa, Lapissa kolme uutta tartuntaa, koko Suomessa 222, Länsi-Pohjassa pyritään lisäämään näytteenottoa viikonlopuille

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa neljä ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­maa, Lapissa kolme uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa 222, Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa vii­kon­lo­puil­le

13:59 0
Viikko
Tiistain koronaseuranta: Tervolassa yksi ja Rovaniemellä kaksi tartuntaa, Tänään 294 uutta tapausta, käyrät pohjoisessa hieman laskussa, positiivisten näytteiden osuus kaikkiaan laskusuunnassa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ter­vo­las­sa yksi ja Ro­va­nie­mel­lä kaksi tar­tun­taa, Tänään 294 uutta ta­paus­ta, käyrät poh­joi­ses­sa hieman las­kus­sa, po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus kaik­kiaan las­ku­suun­nas­sa

20.10.2020 10:43 0
Maanantain koronaseuranta: Koronatartunnat on pystytty jäljittää Rovaniemellä, Kärppien joukkueessa toinen tartunta, Korona leviää urheiluharrastuksissa Rovaniemellä, 131 uutta tartuntaa Suomessa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­ro­na­tar­tun­nat on pys­tyt­ty jäl­jit­tää Ro­va­nie­mel­lä, Kärp­pien jouk­kuees­sa toinen tar­tun­ta, Korona leviää ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­sa Ro­va­nie­mel­lä, 131 uutta tar­tun­taa Suo­mes­sa

19.10.2020 15:23 0
Perjantain päivittyvä koronaseuranta: Suomessa yksi uusi koronakuolema, sairaalassa 56 henkilöä, Rovaniemellä uusi tartunta, virus leviää Tanskan turkistarhoilla, Suomessa 189 tartuntaa

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma, sai­raa­las­sa 56 hen­ki­löä, Ro­va­nie­mel­lä uusi tar­tun­ta, virus leviää Tanskan tur­kis­tar­hoil­la, Suo­mes­sa 189 tar­tun­taa

16.10.2020 09:30 0
Torstain koronaseuranta: RoPSin ja TP-47:n B-tytöt karanteeniin, Vaasan sairaanhoitopiiri leviämisvaiheessa, Rovaniemen lentopalloketjusta yksi uusi tartunta, hallitus kertoo koronalinjauksista, Suomessa 241 uutta tartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: RoPSin ja TP-47:n B-tytöt ka­ran­tee­niin, Vaasan sai­raan­hoi­to­pii­ri le­viä­mis­vai­hees­sa, Ro­va­nie­men len­to­pal­lo­ket­jus­ta yksi uusi tar­tun­ta, hal­li­tus kertoo ko­ro­na­lin­jauk­sis­ta, Suo­mes­sa 241 uutta tar­tun­taa

15.10.2020 08:26 0
Kuukausi
Keskiviikon koronaseuranta: RoKin U15-ju­nio­ri­jouk­kue karanteeniin, Vaasassa 10 hengen kokoontumissuositus, Länsi-Pohjan alueella vahva maskisuositus, Suomessa 204 uutta tartuntaa, Jyväskylän tartuntarypäs kasvaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: RoKin U15-ju­nio­ri­jouk­kue ka­ran­tee­niin, Vaa­sas­sa 10 hengen ko­koon­tu­mis­suo­si­tus, Län­si-Poh­jan alueel­la vahva mas­ki­suo­si­tus, Suo­mes­sa 204 uutta tar­tun­taa, Jy­väs­ky­län tar­tun­ta­ry­päs kasvaa

14.10.2020 10:06 0
Tiistain koronaseuranta: Lapissa kaksi uutta tartuntaa, Norrbottenissa sairaalan työntekijöillä 17 tartuntaa, Porissa joukkoaltistuminen, Suomessa 287 uutta ­tar­tun­taa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa kaksi uutta tar­tun­taa, Norr­bot­te­nis­sa sai­raa­lan työn­te­ki­jöil­lä 17 tar­tun­taa, Porissa jouk­koal­tis­tu­mi­nen, Suo­mes­sa 287 uutta tar­tun­taa

13.10.2020 08:37 0
Maanantain koronaseuranta: Luulajan tartuntamäärä nousi korkeimmilleen, Koronavirus sinnitteli pinnoilla kolme viikkoa, Suomessa 214 uutta tartuntaa, Kolariin viikonloppuna yksi uusi tartunta, Rovaniemellä 271 karanteenissa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Luu­la­jan tar­tun­ta­mää­rä nousi kor­keim­mil­leen, Ko­ro­na­vi­rus sin­nit­te­li pin­noil­la kolme viik­koa, Suo­mes­sa 214 uutta tar­tun­taa, Ko­la­riin vii­kon­lop­pu­na yksi uusi tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä 271 ka­ran­tee­nis­sa

12.10.2020 08:15 0
Viikonlopun koronaseuranta: Kaksi uutta tartuntaa Lapissa, Jyväskylässä lähes 500 karanteeniin,  Marin kiistää valehtelun, maskiselvityksen tehnyt professori kiistää poliittisen ohjauksen

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Kaksi uutta tar­tun­taa La­pis­sa, Jy­väs­ky­läs­sä lähes 500 ka­ran­tee­niin, Marin kiistää va­leh­te­lun, mas­ki­sel­vi­tyk­sen tehnyt pro­fes­so­ri kiistää po­liit­ti­sen oh­jauk­sen

10.10.2020 09:53 0
Perjantain koronaseuranta: Lentopallojoukkue altistui, ilmaantuvuusluku nousi, tänään 235 tartuntaa Suomessa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Len­to­pal­lo­jouk­kue al­tis­tui, il­maan­tu­vuus­lu­ku nousi, tänään 235 tar­tun­taa Suo­mes­sa

09.10.2020 15:03 0
Torstain koronaseuranta: Talkoolaisella tartunta ja altistuneita kahdessa lentopallopelissä, Rukalla mahdollisia ravintola-altistumisia Zonessa, koronakaranteeni lyhenee, maskisuositus Lappiin

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Tal­koo­lai­sel­la tar­tun­ta ja al­tis­tu­nei­ta kah­des­sa len­to­pal­lo­pe­lis­sä, Rukalla mah­dol­li­sia ra­vin­to­la-al­tis­tu­mi­sia Zo­nes­sa, ko­ro­na­ka­ran­tee­ni ly­he­nee, mas­ki­suo­si­tus Lappiin

08.10.2020 10:43 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Rovaniemen REDUssa joukkoaltistuminen, Ammattiopisto Lappia etätyöhön, Maskisuositus voi päivittyä torstaina Lapissa

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­men REDUssa jouk­koal­tis­tu­mi­nen, Am­mat­ti­opis­to Lappia etä­työ­hön, Mas­ki­suo­si­tus voi päi­vit­tyä tors­tai­na Lapissa

07.10.2020 09:50 0
Vanhemmat
Perjantain päivittyvä koronaseuranta:Länsi-Pohjassa rauhallinen viikko, hallitus haluaa, että koronavirus ei leviä lainkaan, Baltian maat avaavat rajojaan toisilleen,

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta:Län­si-Poh­jas­sa rau­hal­li­nen viikko, hal­li­tus haluaa, että ko­ro­na­vi­rus ei leviä lain­kaan, Baltian maat avaavat ra­jo­jaan toi­sil­leen,

15.05.2020 13:59 0
Torstain päivittyvä koronaseuranta: Rajalla käy jo kuhina, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, VTT: "kansanmaskeista" on apua

Tors­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Rajalla käy jo kuhina, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, VTT: "kan­san­mas­keis­ta" on apua

14.05.2020 13:53 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Suomessa kuollut 284 ihmistä, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa kuollut 284 ih­mis­tä, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.05.2020 14:58 0
Tiistain päivittyvä koronaseuranta: Suomessa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä ylitti 6  000 rajan, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Finnair vaatii matkustajilta kasvomaskin 18.5. lähtien

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa vah­vis­tet­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä ylitti 6  000 rajan, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Finnair vaatii mat­kus­ta­jil­ta kas­vo­mas­kin 18.5. lähtien

12.05.2020 13:21 0
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Sisäministeri Ohisalo yllätysvierailulla Torniossa, Koronatartuntojen määrä nousi 22:lla, kaksi uutta tartuntaa Länsi-Pohjassa

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo yl­lä­tys­vie­rai­lul­la Tor­nios­sa, Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousi 22:lla, kaksi uutta tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa

11.05.2020 13:08 0
Perjantain päivittyvä koronaseuranta: Lapissa auki vain muutama hotelli, huoltovarmuuskeskuksesta kaksi sai potkut, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, koko Suomessa uusia tartuntoja 65

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa auki vain muutama ho­tel­li, huol­to­var­muus­kes­kuk­ses­ta kaksi sai potkut, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa uusia tar­tun­to­ja 65

08.05.2020 12:09 0
Tiistain päivittyvä koronaseuranta:  Urheiluseurat käynnistelevät toimintaansa, Lapissa vain kolme ihmistä sairastaa koronaa, Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä 114, ei uusia tapauksia Lapissa tai Länsi-Pohjassa, rajoituksien jatkosta länsirajalla päätetään torstaina

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Ur­hei­lu­seu­rat käyn­nis­te­le­vät toi­min­taan­sa, Lapissa vain kolme ihmistä sai­ras­taa ko­ro­naa, Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä 114, ei uusia ta­pauk­sia Lapissa tai Län­si-Poh­jas­sa, ra­joi­tuk­sien jat­kos­ta län­si­ra­jal­la pää­te­tään tors­tai­na

05.05.2020 11:15 0
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä vain yksi uusi tartunta, Suomessa kymmenen uutta koronakuolemaa, hallitus tiedottaa tänään rajoitusten purkamisesta, Länsi-Pohjassa 125 tartuntaa

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä vain yksi uusi tar­tun­ta, Suo­mes­sa kym­me­nen uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, hal­li­tus tie­dot­taa tänään ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta, Län­si-Poh­jas­sa 125 tar­tun­taa

04.05.2020 11:42 0