päivittyvä koronaseuranta
Kuukausi
Tiistain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi tartuntaa, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, Suomessa kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa kolme uutta ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin liit­ty­vää kuo­le­maa

13.04.2021 16:01 2
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin viikonloppuna kolme uutta tartuntaa, Suomessa 225 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa neljä tartuntaa viikonloppuna

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin vii­kon­lop­pu­na kolme uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 225 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa vii­kon­lop­pu­na

12.04.2021 17:44 1
Tiistain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä palataan pandemian perustasolle, Länsi-Pohjassa viisi uutta tartuntaa – Näätsaaren koulu Torniossa siirtyy etäopetukseen tartuntojen vuoksi, Lapin sairaanhoitopiirissä kolme tartuntaa ja Suomessa 331

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pa­la­taan pan­de­mian pe­rus­ta­sol­le, Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa – Näät­saa­ren koulu Tor­nios­sa siirtyy etä­ope­tuk­seen tar­tun­to­jen vuoksi, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme tar­tun­taa ja Suo­mes­sa 331

06.04.2021 21:35 4
Pääsiäisen koronaseuranta: Lapissa rauhallista tartuntojen osalta, maanantaina koko maassa  todettu 341 tartuntaa, Koronarokotteen saanut lähes miljoona suomalaista, Norjan sairaaloissa lähes ennätysmäärä koronapotilaita, nuorten tartunnat herättävät huolta Norrbottenissa

Pää­siäi­sen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa rau­hal­lis­ta tar­tun­to­jen osalta, maa­nan­tai­na koko maassa todettu 341 tar­tun­taa, Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta, Norjan sai­raa­lois­sa lähes en­nä­tys­mää­rä ko­ro­na­po­ti­lai­ta, nuorten tar­tun­nat he­rät­tä­vät huolta Norr­bot­te­nis­sa

05.04.2021 19:50 11
Torstain koronaseuranta: Liikkumisrajoitukset ja maskipakko eduskunnalle, STM:n mukaan koronaepidemia on yhä erittäin voimakas,  Länsi-Pohjassa ei yhtään uutta tartuntaa, Suomessa 726 uutta koronatartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja mas­ki­pak­ko edus­kun­nal­le, STM:n mukaan ko­ro­na­epi­de­mia on yhä erit­täin voi­ma­kas, Län­si-Poh­jas­sa ei yhtään uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 726 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

25.03.2021 21:34
Vanhemmat
Viikonlopun koronaseuranta: Kemijärvellä karanteeniin noin 350 henkilöä, Levi Spa -kylpylässä Kittilässä mahdollinen joukkoaltistuminen torstaina, Lapin sairaanhoitopiirissä kolme uutta koronatapausta sunnuntaina

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Ke­mi­jär­vel­lä ka­ran­tee­niin noin 350 hen­ki­löä, Levi Spa -kyl­py­läs­sä Kit­ti­läs­sä mah­dol­li­nen jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tors­tai­na, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme uutta ko­ro­na­ta­paus­ta sun­nun­tai­na

21.03.2021 13:42 8
Viikonlopun koronaseuranta: Kolarissa on voinut altistua kaupassa koronalle, ministeriö käynnistää ennakkotestitodistuksen valmistelun, uusia tartuntoja Lapin molemmissa sairaanhoitopiireissä, Levin tartuntarypäs ei ole kasvanut enää sunnuntaina

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa on voinut al­tis­tua kau­pas­sa ko­ro­nal­le, mi­nis­te­riö käyn­nis­tää en­nak­ko­tes­ti­to­dis­tuk­sen val­mis­te­lun, uusia tar­tun­to­ja Lapin mo­lem­mis­sa sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä, Levin tar­tun­ta­ry­päs ei ole kas­va­nut enää sun­nun­tai­na

14.03.2021 19:01 11
Torstain koronaseuranta: Kuuden hengen kokoontumisrajoitus pian Lappiin, Lapin sairaanhoitopiirissä kuusi uutta tartuntaa, tiukempia suosituksia tulossa Rovaniemelle, Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kuuden hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pian Lap­piin, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta tar­tun­taa, tiu­kem­pia suo­si­tuk­sia tulossa Ro­va­nie­mel­le, Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta

25.02.2021 19:59 1
Viikonlopun koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä yhteensä viisi uutta tapausta lauantai-iltapäivänä ja sunnuntaina, Pellossa kaksi tartuntaa perjantaina

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­teen­sä viisi uutta ta­paus­ta lauan­tai-il­ta­päi­vä­nä ja sun­nun­tai­na, Pel­los­sa kaksi tar­tun­taa per­jan­tai­na

13.02.2021 13:37 1
Viikonlopun koronaseuranta: Rovaniemellä ja Kolarissa useampi tartunta, Pohjois-Ruotsin pelätty koronalinko levittänyt tartuntoja myös Lappiin – yksi tapaus Kemijärvellä

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä ja Ko­la­ris­sa useampi tar­tun­ta, Poh­jois-Ruot­sin pelätty ko­ronalin­ko le­vit­tä­nyt tar­tun­to­ja myös Lappiin – yksi tapaus Ke­mi­jär­vel­lä

07.02.2021 18:38 4
Keskiviikon koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa kuusi,  yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien rokottaminen viivästyy, talouden suhdannenäkymät yhä heikot

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kuusi, yli 70-vuo­tiai­den ja ris­ki­ryh­mien ro­kot­ta­mi­nen vii­väs­tyy, ta­lou­den suh­dan­ne­nä­ky­mät yhä heikot

27.01.2021 17:04 2
Tiistain koronaseuranta: Kolme uutta tapausta Lapin sairaanhoitopiirissä, koronastrategia päivitettiin, rovaniemeläisessä lukiossa 50 altistui koronavirukselle, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kolme uutta ta­paus­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, ko­ro­na­stra­te­gia päi­vi­tet­tiin, ro­va­nie­me­läi­ses­sä lu­kios­sa 50 al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

26.01.2021 17:38
Maanantain koronaseuranta: Altistumisia kuntosalilla, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa ja alue erityistarkkailuun, Rovaniemellä uusia tartuntoja, Sallassa jo lähes 500 rokotettua

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Al­tis­tu­mi­sia kun­to­sa­lil­la, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa ja alue eri­tyis­tark­kai­luun, Ro­va­nie­mel­lä uusia tar­tun­to­ja, Sal­las­sa jo lähes 500 ro­ko­tet­tua

25.01.2021 17:55 4
Viikonlopun koronaseuranta:Länsi-Pohjassa yhdeksän uutta tapausta perjantain jälkeen

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta:Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän uutta ta­paus­ta per­jan­tain jälkeen

10.01.2021 17:01 3
Keskiviikon koronaseuranta: Ylitorniolla on voinut altistua koronavirukselle ravintolassa lauantaina, 331 uutta tartuntaa koko maassa keskiviikkona, THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen jo muu­ta­mien viik­ko­jen si­säl­lä

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Yli­tor­niol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le ra­vin­to­las­sa lauan­tai­na, 331 uutta tar­tun­taa koko maassa kes­ki­viik­ko­na, THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen jo muu­ta­mien viik­ko­jen sisällä

06.01.2021 16:55
Tiistain koronaseuranta: THL muuttaa koronarokotteen jakelukäytäntöä, rovaniemeläisellä huoltoasemalla on voinut altistua koronavirukselle, LKS:n henkilökuntaa karanteeniin altistumisen vuoksi, Suomessa 11 uutta koronakuolemaa, sairaalahoidossa 180 ihmistä

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: THL muuttaa ko­ro­na­ro­kot­teen ja­ke­lu­käy­tän­töä, ro­va­nie­me­läi­sel­lä huol­to­ase­mal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, LKS:n hen­ki­lö­kun­taa ka­ran­tee­niin al­tis­tu­mi­sen vuoksi, Suo­mes­sa 11 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, sai­raa­la­hoi­dos­sa 180 ihmistä

05.01.2021 21:45
Vuodenvaihteen koronaseuranta: Lapissa yhteensä seitsemän uutta tartuntaa, Luostolla on voinut altistua koronavirukselle, Intian rokotepäätös voi viedä rokotteita eurooppalaisilta, Norjaan pitää olla koronatodistus

Vuo­den­vaih­teen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa yh­teen­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Luos­tol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, Intian ro­ko­te­pää­tös voi viedä ro­kot­tei­ta eu­roop­pa­lai­sil­ta, Norjaan pitää olla ko­ro­na­to­dis­tus

03.01.2021 16:41 1
Joulun koronaseuranta: Länsi-Pohjassa joulun aikana kahdeksan uutta tartuntaa, Lapin sairaanhoitopiirissä ei toistaiseksi yhtään, Suomessa 156 uutta koronatartuntaa, rokotukset alkavat tänään

Joulun ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa joulun aikana kah­dek­san uutta tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei tois­tai­sek­si yhtään, Suo­mes­sa 156 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, ro­ko­tuk­set alkavat tänään

27.12.2020 18:26 1
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Lapissa 13 uutta tartuntaa, Posiolla ensimmäinen tartunta, Utsjoella altistuneita 30, matkustajaliikenne Briteistä keskeytetään

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa 13 uutta tar­tun­taa, Po­siol­la en­sim­mäi­nen tar­tun­ta, Uts­joel­la al­tis­tu­nei­ta 30, mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne Bri­teis­tä kes­key­te­tään

21.12.2020 14:56 2
Perjantain koronaseuranta: Infektioiden torjuntayksikkö kiittää lappilaisia: turvallisuusohjeita noudatataan esimerkillisesti, Länsi-Pohjassa noin kolmasosassa tartunnoista lähde jää tuntemattomaksi

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: In­fek­tioi­den tor­jun­ta­yk­sik­kö kiittää lap­pi­lai­sia: tur­val­li­suus­oh­jei­ta nou­da­ta­taan esi­mer­kil­li­ses­ti, Län­si-Poh­jas­sa noin kol­mas­osas­sa tar­tun­nois­ta lähde jää tun­te­mat­to­mak­si

18.12.2020 14:11