Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

päivittyvä koronaseuranta
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta ja Lapin sairaanhoitopiirissä kuusi uutta koronatartuntaa, Rovaniemellä tartunta päiväkodissa – karanteeniin 30 lasta

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä tar­tun­ta päi­vä­ko­dis­sa – ka­ran­tee­niin 30 lasta

11.09.2021 15:06 2
Maanantain koronaseuranta: Ounasrinteen koulussa kaksi koronatartuntaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tautitapausta viikonloppuna ja Lapin sairaanhoitopiirissä 12

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ou­nas­rin­teen kou­lus­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tau­ti­ta­paus­ta vii­kon­lop­pu­na ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12

30.08.2021 16:40 2
Perjantain koronaseuranta: Jukolan positiivinen testi osoittautunut negatiiviseksi, Sodankylässä ja Pellossa yksi uusi tartunta, Jänkhällä Jytisee -tapahtumassa ja Vaalajärven kylätalolla on voinut altistua koronalle, Länsi-Pohjassa ei  uusia tartuntoja

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Jukolan po­si­tii­vi­nen testi osoit­tau­tu­nut ne­ga­tii­vi­sek­si, So­dan­ky­läs­sä ja Pel­los­sa yksi uusi tar­tun­ta, Jänk­häl­lä Jytisee -ta­pah­tu­mas­sa ja Vaa­la­jär­ven ky­lä­ta­lol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

27.08.2021 09:47 1
Torstain koronaseuranta: Rovaniemellä koulussa ja päiväkodeissa koronatartuntoja, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, etätyösuositus jatkuu kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla, koronatartuntojen määrä Suomessa on kääntynyt laskuun

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kou­lus­sa ja päi­vä­ko­deis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, etä­työ­suo­si­tus jatkuu kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heen alueil­la, ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä Suo­mes­sa on kään­ty­nyt laskuun

26.08.2021 11:59
Torstain koronaseuranta: Suomen päiväkohtaisissa koronatartunnoissa uusi ennätys, Lapissa yhteensä kahdeksan uutta koronatartuntaa, THL suosittelee rokotetta myös raskaana oleville, Kemissä mahdollisuus hakea ensimmäinen koronarokote ilman ajanvarausta ensi keskiviikkona, Rovaniemellä Ylikylän päiväkodissa  todettu koronatartunta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suomen päi­vä­koh­tai­sis­sa ko­ro­na­tar­tun­nois­sa uusi en­nä­tys, Lapissa yh­teen­sä kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, THL suo­sit­te­lee ro­ko­tet­ta myös ras­kaa­na ole­vil­le, Kemissä mah­dol­li­suus hakea en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te ilman ajan­va­raus­ta ensi kes­ki­viik­ko­na, Ro­va­nie­mel­lä Yli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

12.08.2021 17:35 1
Perjantain koronakooste: Rovaniemen marjanpoimijoilla 83 tartuntaa, kaupunki siirtyy kiihtymisvaiheeseen, Länsi-Pohjassa kolme uutta tartuntaa ja useita joukkoaltistumisia

Per­jan­tain ko­ro­na­koos­te: Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­joil­la 83 tar­tun­taa, kau­pun­ki siirtyy kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta tar­tun­taa ja useita jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia

06.08.2021 19:01 5
Torstain koronaseuranta: Sallassa 12 vuotta täyttäneiden rokotukset halutaan aloittaa nopeasti, Rovaniemen marjanpoimijoista 40:llä koronatartunta, Lapin sairaanhoitopiirissä 39 uutta tartuntaa ja Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa 12 vuotta täyt­tä­nei­den ro­ko­tuk­set ha­lu­taan aloit­taa no­peas­ti, Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­jois­ta 40:llä ko­ro­na­tar­tun­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 39 uutta tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän

05.08.2021 18:01 2
Keskiviikon koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohja perustasolla, Suomessa raportoitu ennätysmäärä tartuntoja

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja pe­rus­ta­sol­la, Suo­mes­sa ra­por­toi­tu en­nä­tys­mää­rä tar­tun­to­ja

04.08.2021 13:33 1
Tiistain koronaseuranta: Rovaniemellä 11 uutta tartuntaa ja Kolarissa yksi, Qstockissa on voinut altistua koronalle, Kittilän terveyskeskuksessa todettu yksi uusi tartunta, Länsi-Pohjassa kolme uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä 11 uutta tar­tun­taa ja Ko­la­ris­sa yksi, Qstoc­kis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Kit­ti­län ter­veys­kes­kuk­ses­sa todettu yksi uusi tar­tun­ta, Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta tar­tun­taa

03.08.2021 20:31 12
Maanantain koronaseuranta: Suomessa 345 uutta koronatartuntaa: sairaalahoidon tarve kasvanut, Länsi-Pohjassa neljä ja Lapin sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta tartuntaa, Ivalon terveyskeskus ruuhkautunut

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

02.08.2021 10:23 4
Viikonlopun koronakooste: Lapissa kuusi uutta koronavirustartuntaa, 35 prosenttia väestöstä saanut kaksi rokotetta, koko maassa 519 uutta koronatartuntaa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­koos­te: Lapissa kuusi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, 35 pro­sent­tia väes­tös­tä saanut kaksi ro­ko­tet­ta, koko maassa 519 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

01.08.2021 17:17 4
Keskiviikon koronaseuranta: Tokion koronatilanne pahenee, Länsi-Pohjassa yhteensä neljä uutta tartuntaa, Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa Kittilän Koivukodin palvelukodin altistumisen jatkotartuntoina

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Tokion ko­ro­na­ti­lan­ne pa­he­nee, Län­si-Poh­jas­sa yh­teen­sä neljä uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa Kit­ti­län Koi­vu­ko­din pal­ve­lu­ko­din al­tis­tu­mi­sen jat­ko­tar­tun­toi­na

28.07.2021 17:49 5
Tiistain koronakooste: Lapissa kolme uutta altistumispaikkaa, Lapin sairaanhoitopiirissä 11 uutta tartuntaa ja Länsi-Pohjassa nolla, Suomessa 612 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Lapissa kolme uutta al­tis­tu­mis­paik­kaa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 11 uutta tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa nolla, Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa

27.07.2021 15:30 1
Tiistain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa viisi uutta tartuntaa, Suomessa todettu 461 tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa todettu 461 tar­tun­taa

20.07.2021 12:31
Maanantain koronaseuranta: Rovaniemellä kaksi, Länsi-Pohjassa yksi ja Suomessa 133 uutta koronatartuntaa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kaksi, Län­si-Poh­jas­sa yksi ja Suo­mes­sa 133 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

12.07.2021 12:45 9
Perjantain koronakooste: Rovaniemen ketjussa nyt 34 tartuntaa ja lukuisia uusia altistumispaikkoja, koronatilanne pahenee myös muualla maassa, Sodankylä rokottaa 12–15-vuotiaat riskiryhmäläiset

Per­jan­tain ko­ro­na­koos­te: Ro­va­nie­men ket­jus­sa nyt 34 ­tar­tun­taa ja lu­kui­sia uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee myös muualla maassa, So­dan­ky­lä ro­kot­taa 12–15-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set

09.07.2021 18:34 14
Torstain koronaseuranta: Yökerhoketjussa 24 tartuntaa, ketjussa varmistunut delta-muunnosta ja terveydenhuollon palvelut kuormittuneet, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Yö­ker­ho­ket­jus­sa 24 tar­tun­taa, ket­jus­sa var­mis­tu­nut del­ta-muun­nos­ta ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut kuor­mit­tu­neet, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

08.07.2021 12:44 2
Keskiviikon koronaseuranta: Ro­va­nie­mel­lä jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Ca­ri­tak­sen vam­mais­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä, Rovaniemellä uusia yökerhoaltistumisia jo perjantaina – tartuntaketjussa 20 tartuntaa, Länsi-Pohjassa viimeaikaiset tartunnat enimmäkseen nuorilla rajanylittäjillä

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Ca­ri­tak­sen vam­mais­pal­ve­luyk­si­kös­sä, Ro­va­nie­mel­lä uusia yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­sia jo per­jan­tai­na – tar­tun­ta­ket­jus­sa 20 tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa vii­me­ai­kai­set tar­tun­nat enim­mäk­seen nuo­ril­la ra­jan­ylit­tä­jil­lä

08.07.2021 10:23 15
Tiistain koronakooste: Pohjois-Norjasta pääsee kohta Suomeen vapaasti, Rovaniemen yökerhoketjussa jo 9 tartuntaa – altistuneita kehotetaan uudelleen testeihin, Enontekiöllä yksi tartunta

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Poh­jois-Nor­jas­ta pääsee kohta Suomeen va­paas­ti, Ro­va­nie­men yö­ker­ho­ket­jus­sa jo 9 tar­tun­taa – al­tis­tu­nei­ta ke­ho­te­taan uu­del­leen tes­tei­hin, Enon­te­kiöl­lä yksi tar­tun­ta

06.07.2021 20:09 3
Maanantain koronakooste: Rovaniemen yökerho Half Moonissa ja Iin Autokeitaalla on voinut altistua koronavirukselle,  Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta, Länsi-Pohjassa neljä

Maa­nan­tain ko­ro­na­koos­te: Ro­va­nie­men yökerho Half Moo­nis­sa ja Iin Au­to­kei­taal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta, Län­si-Poh­jas­sa neljä

05.07.2021 17:03 5