Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Päivittyvä seuranta
Maanantain koronaseuranta: Ounasrinteen koulussa kaksi koronatartuntaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tautitapausta viikonloppuna ja Lapin sairaanhoitopiirissä 12

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ou­nas­rin­teen kou­lus­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tau­ti­ta­paus­ta vii­kon­lop­pu­na ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12

30.08.2021 16:40 2
Perjantain koronaseuranta: Jukolan positiivinen testi osoittautunut negatiiviseksi, Sodankylässä ja Pellossa yksi uusi tartunta, Jänkhällä Jytisee -tapahtumassa ja Vaalajärven kylätalolla on voinut altistua koronalle, Länsi-Pohjassa ei  uusia tartuntoja

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Jukolan po­si­tii­vi­nen testi osoit­tau­tu­nut ne­ga­tii­vi­sek­si, So­dan­ky­läs­sä ja Pel­los­sa yksi uusi tar­tun­ta, Jänk­häl­lä Jytisee -ta­pah­tu­mas­sa ja Vaa­la­jär­ven ky­lä­ta­lol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

27.08.2021 09:47 1
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa,  Lapin sairaanhoitopiirissa järjestetään kilpailu rokotuskattavuudesta, Suomessa todettu 926 uutta koronatartuntaa, Ylikylän päiväkodin koronatartuntaan liittyvien altistuneiden kontaktointi jatkuu, Sodankylässä altistumisia

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sa jär­jes­te­tään kil­pai­lu ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­ta, Suo­mes­sa todettu 926 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Yli­ky­län päi­vä­ko­din ko­ro­na­tar­tun­taan liit­ty­vien al­tis­tu­nei­den kon­tak­toin­ti jatkuu, So­dan­ky­läs­sä al­tis­tu­mi­sia

13.08.2021 19:35 8
Viikonlopun koronaseuranta: Sallassa yksi tartunta lisää, Suomessa 1322 uutta koronavirustartuntaa, Lapissa 15 uutta koronavirustartuntaa, Sallassa useita altistumispaikkoja

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa yksi tar­tun­ta lisää, Suo­mes­sa 1322 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Lapissa 15 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Sal­las­sa useita al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

08.08.2021 18:19 1
Torstain koronaseuranta: Sallassa 12 vuotta täyttäneiden rokotukset halutaan aloittaa nopeasti, Rovaniemen marjanpoimijoista 40:llä koronatartunta, Lapin sairaanhoitopiirissä 39 uutta tartuntaa ja Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa 12 vuotta täyt­tä­nei­den ro­ko­tuk­set ha­lu­taan aloit­taa no­peas­ti, Ro­va­nie­men mar­jan­poi­mi­jois­ta 40:llä ko­ro­na­tar­tun­ta, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 39 uutta tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän

05.08.2021 18:01 2
Viikonlopun koronakooste: Lapissa kuusi uutta koronavirustartuntaa, 35 prosenttia väestöstä saanut kaksi rokotetta, koko maassa 519 uutta koronatartuntaa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­koos­te: Lapissa kuusi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, 35 pro­sent­tia väes­tös­tä saanut kaksi ro­ko­tet­ta, koko maassa 519 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

01.08.2021 17:17 4
Keskiviikon koronaseuranta: Tokion koronatilanne pahenee, Länsi-Pohjassa yhteensä neljä uutta tartuntaa, Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa Kittilän Koivukodin palvelukodin altistumisen jatkotartuntoina

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Tokion ko­ro­na­ti­lan­ne pa­he­nee, Län­si-Poh­jas­sa yh­teen­sä neljä uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa Kit­ti­län Koi­vu­ko­din pal­ve­lu­ko­din al­tis­tu­mi­sen jat­ko­tar­tun­toi­na

28.07.2021 17:49 5
Tiistain koronakooste: Lapissa kolme uutta altistumispaikkaa, Lapin sairaanhoitopiirissä 11 uutta tartuntaa ja Länsi-Pohjassa nolla, Suomessa 612 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Lapissa kolme uutta al­tis­tu­mis­paik­kaa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 11 uutta tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa nolla, Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa

27.07.2021 15:30 1
Tiistain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa viisi uutta tartuntaa, Suomessa todettu 461 tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa todettu 461 tar­tun­taa

20.07.2021 12:31
Maanantain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä viime viikolla yhteensä 31 tartuntaa, Länsi-Pohjassa maanantaina kaksi uutta tartuntaa, Yle: Rovaniemellä Sampokeskuksen Hesburgerissa on voinut altistua tartunnalle, Kolarissa rokotusvuorossa 16-vuotta täyttäneet ja 12–15-vuotiaat riskiryhmäläiset

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viime vii­kol­la yh­teen­sä 31 tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa maa­nan­tai­na kaksi uutta tar­tun­taa, Yle: Ro­va­nie­mel­lä Sam­po­kes­kuk­sen Hes­bur­ge­ris­sa on voinut al­tis­tua tar­tun­nal­le, Ko­la­ris­sa ro­ko­tus­vuo­ros­sa 16-vuot­ta täyt­tä­neet ja 12–15-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set

19.07.2021 18:08
Maanantain koronaseuranta: Rovaniemellä kaksi, Länsi-Pohjassa yksi ja Suomessa 133 uutta koronatartuntaa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kaksi, Län­si-Poh­jas­sa yksi ja Suo­mes­sa 133 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

12.07.2021 12:45 9
Tiistain koronakooste: Pohjois-Norjasta pääsee kohta Suomeen vapaasti, Rovaniemen yökerhoketjussa jo 9 tartuntaa – altistuneita kehotetaan uudelleen testeihin, Enontekiöllä yksi tartunta

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Poh­jois-Nor­jas­ta pääsee kohta Suomeen va­paas­ti, Ro­va­nie­men yö­ker­ho­ket­jus­sa jo 9 tar­tun­taa – al­tis­tu­nei­ta ke­ho­te­taan uu­del­leen tes­tei­hin, Enon­te­kiöl­lä yksi tar­tun­ta

06.07.2021 20:09 3
Perjantaina koronaseuranta: EM-kisafanien alustavat koronavirusnäytteet deltamuunnosta, Näin koronarokotustodistus toimii, Suomessa 216 uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa ei uusia koronatapauksia

Per­jan­tai­na ko­ro­na­seu­ran­ta: EM-ki­sa­fa­nien alus­ta­vat ko­ro­na­vi­rus­näyt­teet del­ta­muun­nos­ta, Näin ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus toimii, Suo­mes­sa 216 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­ta­pauk­sia

02.07.2021 14:28
Tiistain koronaseuranta: Venäjä-matkaajilla todettiin tiistaina hieman yli 300 tartuntaa, Pietarissa ennätysmäärä koronaan liittyviä kuolemia, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ve­nä­jä-mat­kaa­jil­la to­det­tiin tiis­tai­na hieman yli 300 tar­tun­taa, Pie­ta­ris­sa en­nä­tys­mää­rä ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

29.06.2021 21:04 5
Keskiviikon koronaseuranta: EU:n koronatodistuksissa ongelmia Rovaniemellä, Rovaniemi rokottaa yli 12-vuotiaat riskiryhmäläiset, Länsi-Pohja: Koronaturvatoimia jatkettava läpi kesän

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: EU:n ko­ro­na­to­dis­tuk­sis­sa on­gel­mia Ro­va­nie­mel­lä, Ro­va­nie­mi ro­kot­taa yli 12-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set, Län­si-Poh­ja: Ko­ro­na­tur­va­toi­mia jat­ket­ta­va läpi kesän

23.06.2021 15:09
Tiistain koronakooste: Ruotsi laskee rokotusikärajaa, Suomessa 110 uutta tartuntaa, Länsi-Pohjan tartunnat nollassa, Sodankylässä yksi uusi tartunta, Sallassa rokotusvuorossa12-vuotiaat riskiryhmäläiset

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Ruotsi laskee ro­ko­tu­si­kä­ra­jaa, Suo­mes­sa 110 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan tar­tun­nat nol­las­sa, So­dan­ky­läs­sä yksi uusi tar­tun­ta, Sal­las­sa rokotusvuorossa12-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set

22.06.2021 17:18 2
Maanantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa todettiin viime viikolla seitsemän tartuntaa, Suomessa 45 uutta tartuntaa, Kittilässä kaikki yli 16-vuotiaat voivat varata rokotusajan

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin viime vii­kol­la seit­se­män tar­tun­taa, Suo­mes­sa 45 uutta tar­tun­taa, Kit­ti­läs­sä kaikki yli 16-vuo­tiaat voivat varata ro­ko­tus­ajan

21.06.2021 13:28
Päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Rovaniemellä ei tilapäisesti saa koronatodistuksia, Sodankylä päivitti koronasuosituksia

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä ei ti­la­päi­ses­ti saa ko­ro­na­to­dis­tuk­sia, So­dan­ky­lä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia

15.06.2021 11:54 2
Maanantain koronaseuranta: Suomessa 143 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohja erottuu muita korkeammalla ilmaantuvuusluvulla,  Posiolla alkaa 40–49-vuotiaiden koronarokotukset

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 143 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja erottuu muita kor­keam­mal­la il­maan­tu­vuus­lu­vul­la, Po­siol­la alkaa 40–49-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

10.05.2021 12:55 1
Viikonlopun koronaseuranta: Suomessa on todettu lauantaina 229 ja sunnuntaina 162 uutta tartuntaa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa on todettu lauan­tai­na 229 ja sun­nun­tai­na 162 uutta tar­tun­taa

09.05.2021 14:39 1