Päivittyvä seuranta
Viimeisin 12 tuntia
Keskiviikon koronaseuranta: Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtyä kotitestiä – Suomessa 400 uutta koronavirustartuntaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­ti­tes­ti ei korvaa ter­vey­den­huol­los­sa tehtyä ko­ti­tes­tiä – Suo­mes­sa 400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

12:31
Kuukausi
Tiistain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi tartuntaa, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, Suomessa kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa kolme uutta ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin liit­ty­vää kuo­le­maa

13.04.2021 16:01 2
Torstain koronaseuranta: Kaksi päiväkotia kiinni Torniossa, Suomessa neljä uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa, Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa kaksi, miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kaksi päi­vä­ko­tia kiinni Tor­nios­sa, Suo­mes­sa neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin liit­ty­vää kuo­le­maa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi, mil­joo­na suo­ma­lais­ta on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen

08.04.2021 22:34 2
Keskiviikon koronaseuranta: Sodankylässä käyttöön jonot ajanvaraukseen, paluu normaaliin heinäkuussa? Lapissa ei uusia tartuntoja, Lapin kunnat avaavat toimintojaan

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä käyt­töön jonot ajan­va­rauk­seen, paluu nor­maa­liin hei­nä­kuus­sa? Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, Lapin kunnat avaavat toi­min­to­jaan

07.04.2021 16:23 3
Pääsiäisen koronaseuranta: Lapissa rauhallista tartuntojen osalta, maanantaina koko maassa  todettu 341 tartuntaa, Koronarokotteen saanut lähes miljoona suomalaista, Norjan sairaaloissa lähes ennätysmäärä koronapotilaita, nuorten tartunnat herättävät huolta Norrbottenissa

Pää­siäi­sen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa rau­hal­lis­ta tar­tun­to­jen osalta, maa­nan­tai­na koko maassa todettu 341 tar­tun­taa, Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta, Norjan sai­raa­lois­sa lähes en­nä­tys­mää­rä ko­ro­na­po­ti­lai­ta, nuorten tar­tun­nat he­rät­tä­vät huolta Norr­bot­te­nis­sa

05.04.2021 19:50 11
Torstain koronaseuranta: Kolarissa yksi uusi koronatartunta, Suomessa on annettu yli miljoona rokoteannosta, kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta raportoitu

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Suo­mes­sa on annettu yli mil­joo­na ro­ko­tean­nos­ta, kaksi uutta ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­man­ta­paus­ta ra­por­toi­tu

01.04.2021 14:32 2
Perjantain koronaseuranta: Kemijärveltä löytyi uusi virusmuunnos, Länsi-Pohjassa ei uusia koronavirustartuntoja, Suomessa on todettu 512 uutta tartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ke­mi­jär­vel­tä löytyi uusi vi­rus­muun­nos, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa on todettu 512 uutta tar­tun­taa

26.03.2021 21:28
Torstain koronaseuranta: Liikkumisrajoitukset ja maskipakko eduskunnalle, STM:n mukaan koronaepidemia on yhä erittäin voimakas,  Länsi-Pohjassa ei yhtään uutta tartuntaa, Suomessa 726 uutta koronatartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja mas­ki­pak­ko edus­kun­nal­le, STM:n mukaan ko­ro­na­epi­de­mia on yhä erit­täin voi­ma­kas, Län­si-Poh­jas­sa ei yhtään uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 726 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

25.03.2021 21:34
Torstain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä kuusi uutta tartuntaa, Länsi-Pohja tasoittaa rokotettujen kuntakohtaiset erot, Inarissa ja Kolarissa on on voinut altistua virukselle, Länsi-Pohjassa yksi uusi koronatartunta Ylitorniolla, Suomessa 804 tartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja ta­soit­taa ro­ko­tet­tu­jen kun­ta­koh­tai­set erot, Ina­ris­sa ja Ko­la­ris­sa on on voinut al­tis­tua vi­ruk­sel­le, Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Yli­tor­niol­la, Suo­mes­sa 804 tar­tun­taa

18.03.2021 19:25 1
Tiistain koronaseuranta: Koko Lapissa yhteensä 27 tartuntaa, Ylitornion koronatartuntojen epäillään olevan virusmuunnosta, Suomessa todettu 517 tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Koko Lapissa yh­teen­sä 27 tar­tun­taa, Yli­tor­nion ko­ro­na­tar­tun­to­jen epäil­lään olevan vi­rus­muun­nos­ta, Suo­mes­sa todettu 517 tar­tun­taa

16.03.2021 15:05 1
Vanhemmat
Päivittyvä seuranta: Kävitkö Levin Villa Gurussa? Hakeudu koronatestiin, vaikka sinulla ei olisi oireita

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta: Kävitkö Levin Villa Gu­rus­sa? Hakeudu ko­ro­na­tes­tiin, vaikka sinulla ei olisi oireita

15.03.2021 13:14
Viikonlopun koronaseuranta: Kolarissa on voinut altistua kaupassa koronalle, ministeriö käynnistää ennakkotestitodistuksen valmistelun, uusia tartuntoja Lapin molemmissa sairaanhoitopiireissä, Levin tartuntarypäs ei ole kasvanut enää sunnuntaina

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa on voinut al­tis­tua kau­pas­sa ko­ro­nal­le, mi­nis­te­riö käyn­nis­tää en­nak­ko­tes­ti­to­dis­tuk­sen val­mis­te­lun, uusia tar­tun­to­ja Lapin mo­lem­mis­sa sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä, Levin tar­tun­ta­ry­päs ei ole kas­va­nut enää sun­nun­tai­na

14.03.2021 19:01 11
Perjantain koronaseuranta: Levillä epäily koronaeristyksen rikkomisesta, Lapissa yhdeksän uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa kaksi, mahdollisia altistumisia Inarin kirkonkylällä, Suomessa todettu 706 uutta tartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Levillä epäily ko­ro­na­eris­tyk­sen rik­ko­mi­ses­ta, Lapissa yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi, mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Inarin kir­kon­ky­läl­lä, Suo­mes­sa todettu 706 uutta tar­tun­taa

12.03.2021 17:57
Torstain koronaseuranta: Kuopiosta Saariselällä vierailleessa opiskelijaryhmässä koronatartuntoja, Lapissa neljä uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa yksi, Kolarin Äkäslompolossa on voinut altistua tartunnalle, Rovaniemellä kaksi väärää positiivista testitulosta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kuo­pios­ta Saa­ri­se­läl­lä vie­rail­lees­sa opis­ke­li­ja­ryh­mäs­sä ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Lapissa neljä uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa yksi, Kolarin Äkäs­lom­po­los­sa on voinut al­tis­tua tar­tun­nal­le, Ro­va­nie­mel­lä kaksi väärää po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta

11.03.2021 17:09 2
Viikonlopun koronaseuranta: Levillä on voinut altistua koronalle useissa paikoissa, sunnuntaina 620 uutta tartuntaa Suomessa, kuluneen viikon tartunnoista kolmannes ulkopaikkakuntalaisilta Lapin sairaanhoitopiirissä

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Levillä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa pai­kois­sa, sun­nun­tai­na 620 uutta tar­tun­taa Suo­mes­sa, ku­lu­neen viikon tar­tun­nois­ta kol­man­nes ul­ko­paik­ka­kun­ta­laisil­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

28.02.2021 15:38 3
Tiistain koronaseuranta: Pellossa, Pyhätunturissa ja Luostolla useita altistumisia– Rovaniemen Korkalovaaran koulun testitulos oli väärä positiivinen,  Lapissa kymmenen uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Pel­los­sa, Py­hä­tun­tu­ris­sa ja Luos­tol­la useita al­tis­tu­mi­sia– Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­ran koulun tes­ti­tu­los oli väärä po­si­tii­vi­nen, Lapissa kym­me­nen uutta tar­tun­taa

16.02.2021 17:06
Perjantain koronaseuranta: Koronarokotteen saanut runsaat 137  500 ihmistä,  kaksi uutta tartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä, Länsi-Pohjassa viisi, Suomessa seitsemän uutta koronakuolemaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut runsaat 137  500 ih­mis­tä, kaksi uutta tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, Län­si-Poh­jas­sa viisi, Suo­mes­sa seit­se­män uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

29.01.2021 14:57 2
Torstain koronaseuranta: THL: Koronarokotteen saanut Suomessa lähes 128   000 ihmistä, muuntoviruksen vauhtia selvitetään rajoilla, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: THL: Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut Suo­mes­sa lähes 128  000 ih­mis­tä, muun­to­vi­ruk­sen vauhtia sel­vi­te­tään ra­joil­la, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

28.01.2021 17:43
Keskiviikon koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa kuusi,  yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien rokottaminen viivästyy, talouden suhdannenäkymät yhä heikot

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kuusi, yli 70-vuo­tiai­den ja ris­ki­ryh­mien ro­kot­ta­mi­nen vii­väs­tyy, ta­lou­den suh­dan­ne­nä­ky­mät yhä heikot

27.01.2021 17:04 2
Maanantain koronaseuranta: Altistumisia kuntosalilla, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa ja alue erityistarkkailuun, Rovaniemellä uusia tartuntoja, Sallassa jo lähes 500 rokotettua

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Al­tis­tu­mi­sia kun­to­sa­lil­la, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa ja alue eri­tyis­tark­kai­luun, Ro­va­nie­mel­lä uusia tar­tun­to­ja, Sal­las­sa jo lähes 500 ro­ko­tet­tua

25.01.2021 17:55 4