Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Koronatilanne
Kuukausi
Rovaniemen maskisuositus koskee jatkossa vain yli 16-vuotiaita – koululuokat voivat taas osallistua tapahtumiin

Ro­va­nie­men mas­ki­suo­si­tus koskee jat­kos­sa vain yli 16-vuo­tiai­ta – kou­lu­luo­kat voivat taas osal­lis­tua ta­pah­tu­miin

13.10.2021 10:55
Tilaajille
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 1
Kymmenen uutta koronatartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä – tartunnoista kuusi liittyy yksityiseen tapahtumaan Rovaniemellä

Kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – tar­tun­nois­ta kuusi liittyy yk­si­tyi­seen ta­pah­tu­maan Ro­va­nie­mel­lä

01.10.2021 13:25
Tilaajille
Koronatestien määrä romahti Länsi-Pohjassa, vaikka tartunnat näyttäisivät olevan nousussa – maskisuositusta tarkastellaan uudelleen myöhemmin

Ko­ro­na­tes­tien määrä romahti Län­si-Poh­jas­sa, vaikka tar­tun­nat näyt­täi­si­vät olevan nou­sus­sa – mas­ki­suo­si­tus­ta tar­kas­tel­laan uu­del­leen myö­hem­min

29.09.2021 13:07 4
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin viime viikolla 41 koronatartuntaa – maskisuositus on yhä voimassa ja koskee myös rokotettuja

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin viime vii­kol­la 41 ko­ro­na­tar­tun­taa – mas­ki­suo­si­tus on yhä voi­mas­sa ja koskee myös ro­ko­tet­tu­ja

28.09.2021 12:44 6
Tilaajille
Joko kasvomaskisuositus päättyy Lapissa? – THL päivittää maskisuositustaan tällä viikolla

Joko kas­vo­mas­ki­suo­si­tus päättyy La­pis­sa? – THL päi­vit­tää mas­ki­suo­si­tus­taan tällä vii­kol­la

28.09.2021 07:52 4
Tilaajille
Alkuviikon koronaseuranta: Sodankylän kertausharjoituksesta on ilmennyt koronatartuntoja, Tornion Kaupunkilinjalla on voinut altistua koronavirukselle maanantaina ja tiistaina

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­län ker­taus­har­joi­tuk­ses­ta on il­men­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Tornion Kau­pun­ki­lin­jal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2021 15:14 9
Vanhemmat
Mikä on Suomen rokotustilanne? STM ja THL tiedottivat koronavirustilanteesta – katso tallenne lähetyksestä

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30
Koronarokottamattomia on päätynyt sairaalaan Länsi-Pohjassa viimeisten viikkojen aikana – alueen väestöstä vähintään yhden rokotteen on saanut lähes 72 prosenttia

Ko­ro­na­ro­kot­ta­mat­to­mia on pää­ty­nyt sai­raa­laan Län­si-Poh­jas­sa vii­meis­ten viik­ko­jen aikana – alueen väes­tös­tä vä­hin­tään yhden ro­kot­teen on saanut lähes 72 pro­sent­tia

15.09.2021 13:59
Tilaajille

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sai­raa­la­hoi­dos­sa 97 ihmistä

15.09.2021 12:33
Levin yökerhoaltistumista jo 31 koronatartuntaa – infektiolääkäri muistuttaa pysymään sairaana kotona

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 17
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Sekä Länsi-Pohjassa että Lapissa molemmissa neljä uutta tartuntaa, täyden rokotussarjan teho on erinomainen vakavaa tautia vastaan, Suomessa 561 uutta tartuntaa, Rovaniemi siirtyy epidemian perustasolle

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Sekä Län­si-Poh­jas­sa että Lapissa mo­lem­mis­sa neljä uutta tar­tun­taa, täyden ro­ko­tus­sar­jan teho on erin­omai­nen vakavaa tautia vas­taan, Suo­mes­sa 561 uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mi siirtyy epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le

03.09.2021 12:03
Lapin sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta koronatartuntaa – Tartunnoista neljä liittyy rovaniemeläisen Ounasrinteen koulun tartuntaketjuun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tar­tun­nois­ta neljä liittyy ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­rin­teen koulun tar­tun­ta­ket­juun

31.08.2021 18:33
Tilaajille
Keminmaan koulujen oppilailla yhteensä kolme koronatartuntaa, 147 ihmistä määrätty karanteeniin – "Tilanne elää jatkuvasti", toteaa johtava lääkäri

Ke­min­maan kou­lu­jen op­pi­lail­la yh­teen­sä kolme ko­ro­na­tar­tun­taa, 147 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – "Ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti", toteaa johtava lääkäri

31.08.2021 18:26 1
Tilaajille
Neljässä ravintolassa Kemissä on voinut altistua koronavirukselle lauantaina

Nel­jäs­sä ra­vin­to­las­sa Kemissä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le lauan­tai­na

29.08.2021 12:18
THL: Suomessa 619 uutta koronatartuntaa

THL: Suo­mes­sa 619 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

29.08.2021 12:01
THL: Suomessa 619 uutta koronatartuntaa

THL: Suo­mes­sa 619 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

28.08.2021 12:26
Länsi-Pohjan alue pysyy koronaepidemian perustasolla – Syysflunssakausi on ruuhkauttanut osan koronatestauspisteistä

Län­si-Poh­jan alue pysyy ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la – Syys­fluns­sa­kau­si on ruuh­kaut­ta­nut osan ko­ro­na­tes­taus­pis­teis­tä

25.08.2021 12:40
Tilaajille
Simerockin koronatestitulos osoittautui vääräksi positiivikseksi – Varmistus tehtiin PCR-testillä kahteen kertaan

Si­me­roc­kin ko­ro­na­tes­ti­tu­los osoit­tau­tui vää­räk­si po­si­tii­vik­sek­si – Var­mis­tus tehtiin PCR-tes­til­lä kahteen kertaan

25.08.2021 15:01 2
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Lapin alueella yhteensä viisi uutta tartuntaa, Kevitsan kaivoksen koronaketjussa kuusi jatkotartuntaa, Suomessa 644 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin alueel­la yh­teen­sä viisi uutta tar­tun­taa, Ke­vit­san kai­vok­sen ko­ro­na­ket­jus­sa kuusi jat­ko­tar­tun­taa, Suo­mes­sa 644 uutta tar­tun­taa

24.08.2021 14:56 2