Koronatilanne
Kuukausi
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:13 3
Tilaajille
Rovaniemellä ravintola-alalla työskentelevän henkilön koronatartunnan aiheutti Etelä-Afrikan virusmuunnos – Tapauksen ympäriltä aloitetaan laajemmat joukkotestaukset

Ro­va­nie­mel­lä ra­vin­to­la-alal­la työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön ko­ro­na­tar­tun­nan ai­heut­ti Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos – Ta­pauk­sen ym­pä­ril­tä aloi­te­taan laa­jem­mat jouk­ko­tes­tauk­set

09.04.2021 14:10 1
Tilaajille
Näin rajoitusten ja suositusten purkamisessa edettäisiin Suomessa kevään ja kesän aikana

Näin ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa edet­täi­siin Suo­mes­sa kevään ja kesän aikana

09.04.2021 12:27
Marin: Tavoitteena on, että kesäkuussa lapset pääsevät kesäleirille ja terassilla voi istua

Marin: Ta­voit­tee­na on, että ke­sä­kuus­sa lapset pää­se­vät ke­sä­lei­ril­le ja te­ras­sil­la voi istua

09.04.2021 12:16 2
Länsi-Pohjassa kolme uutta koronatartuntaa, lähteet Ruotsista ja mahdollisesti Uudeltamaalta – Kaksi laajaa joukkoaltistumista Torniossa

Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, lähteet Ruot­sis­ta ja mah­dol­li­ses­ti Uu­del­ta­maal­ta – Kaksi laajaa jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta Tor­nios­sa

09.04.2021 07:42
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirssä kaksi uutta koronatartuntaa – Kumpikaan tartunnan saaneista ei oleskele alueella

Lapin sai­raan­hoi­to­piirs­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kum­pi­kaan tar­tun­nan saa­neis­ta ei oles­ke­le alueel­la

08.04.2021 14:39 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronatartuntaa – Karanteenissa noin 50 henkilöä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ka­ran­tee­nis­sa noin 50 hen­ki­löä

08.04.2021 10:16
Tilaajille
Kolarissa koronatartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä – Tartunta Lapin ulkopuolelta

Ko­la­ris­sa ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä – Tar­tun­ta Lapin ul­ko­puo­lel­ta

01.04.2021 14:31
Tilaajille
Brasiliassa oli pandemian ylivoimaisesti karmein kuukausi – koronavirus tappoi maaliskuussa yli 66 000 ihmistä

Bra­si­lias­sa oli pan­de­mian yli­voi­mai­ses­ti karmein kuu­kau­si – ko­ro­na­vi­rus tappoi maa­lis­kuus­sa yli 66 000 ihmistä

01.04.2021 10:18
Torstain koronaseuranta: Kolarissa yksi uusi koronatartunta, Suomessa on annettu yli miljoona rokoteannosta, kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta raportoitu

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Suo­mes­sa on annettu yli mil­joo­na ro­ko­tean­nos­ta, kaksi uutta ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­man­ta­paus­ta ra­por­toi­tu

01.04.2021 14:32 2
Länsi-Pohjassa ei uusia koronatartuntoja keskiviikon jälkeen – Virusmuunnosketjut saatu sammumaan

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kes­ki­vii­kon jälkeen – Vi­rus­muun­nos­ket­jut saatu sam­mu­maan

01.04.2021 09:23
Tilaajille
Pohjois-Suomen koronatilanne saatu rauhoitettua muun muassa rajoituksia noudattamalla – "Se on sellainen luku, johon ei ole etelässä koskaan päästy"

Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­ne saatu rau­hoi­tet­tua muun muassa ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la – "Se on sel­lai­nen luku, johon ei ole ete­läs­sä koskaan päästy"

25.03.2021 18:01 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kirjasto, uimahalli, nuorisotalo ja laskettelukeskus suljetaan Ylitorniolla – Kunnanjohtaja: "Tilanne on vakava, mutta hallinnassa"

Kir­jas­to, ui­ma­hal­li, nuo­ri­so­ta­lo ja las­ket­te­lu­kes­kus sul­je­taan Yli­tor­niol­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Ti­lan­ne on vakava, mutta hal­lin­nas­sa"

16.03.2021 13:04 3
Tilaajille
Ylitornion laajan tartuntaketjun aiheuttajaksi epäillään koronavirusmuunnosta, joka levisi perhejuhlissa – Näytteet tutkitaan THL:n laboratoriossa

Yli­tor­nion laajan tar­tun­ta­ket­jun ai­heut­ta­jak­si epäil­lään ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta, joka levisi per­he­juh­lis­sa – Näyt­teet tut­ki­taan THL:n la­bo­ra­to­rios­sa

16.03.2021 11:41 1
Tilaajille
Kemin kaupungin neuvolassa altistuminen koronavirukselle – Länsi-Pohjassa todettiin viime viikolla yhdeksän uutta tartuntaa

Kemin kau­pun­gin neu­vo­las­sa al­tis­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­dek­sän uutta tar­tun­taa

15.03.2021 11:42 1
Tilaajille
Koronapandemia hyydytti Enontekiön kunnan matkailun ja talouden – Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen on joutunut laatimaan suunnitelmat, miten Hetta nousee viruksen  kurituksesta

Ko­ro­na­pan­de­mia hyy­dyt­ti Enon­te­kiön kunnan mat­kai­lun ja ta­lou­den – Kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen on jou­tu­nut laa­ti­maan suun­ni­tel­mat, miten Hetta nousee vi­ruk­sen ku­ri­tuk­ses­ta

06.03.2021 06:30 8
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kolme uutta koronatartuntaa – Riski muuntoviruksen leviämiselle on kohonnut

Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Riski muun­to­vi­ruk­sen le­viä­mi­sel­le on ko­hon­nut

05.03.2021 11:56
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri kiihtymisvaiheessa: Yläkoulujen etäopetuksesta päätetään ensi viikolla, yli kuuden hengen kokoontumisia kannattaa välttää

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri kiih­ty­mis­vai­hees­sa: Ylä­kou­lu­jen etä­ope­tuk­ses­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la, yli kuuden hengen ko­koon­tu­mi­sia kan­nat­taa välttää

26.02.2021 14:24
Tilaajille
Marin: Lapin sairaanhoitopiiri leviämisvaiheessa, sulkutoimet maassa alkavat 8. maaliskuuta, kestävät kolme viikkoa –hallituksen tiedotustilaisuus päättyi

Marin: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri le­viä­mis­vai­hees­sa, sul­ku­toi­met maassa alkavat 8. maa­lis­kuu­ta, kes­tä­vät kolme viikkoa –hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus päättyi

25.02.2021 10:48 6
Lapin sairaanhoitopiirissä yhdeksän uutta koronatartuntaa – Yksi tartunnoista yhteydessä MM-ralliin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Yksi tar­tun­nois­ta yh­tey­des­sä MM-ral­liin

23.02.2021 12:39
Tilaajille