Koronatilanne
Kuukausi
Seitsemällä Övertorneån terveyskeskuksen työntekijällä koronavirustartunta – tartunta todettu myös kahdella potilaalla

Seit­se­mäl­lä Över­tor­neån ter­veys­kes­kuk­sen työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – tar­tun­ta todettu myös kah­del­la po­ti­laal­la

07.01.2021 12:52
Tilaajille
Länsi-Pohjassa seitsemän uutta koronatartuntaa – tartunnat perhepiireistä ja kyläilyistä, Haaparannalla tilanne heikkenee nopeasti

Län­si-Poh­jas­sa seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­nat per­he­pii­reis­tä ja ky­läi­lyis­tä, Haa­pa­ran­nal­la tilanne heik­ke­nee no­peas­ti

07.01.2021 10:51 5
Tilaajille
Kahdella Lapin keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta – työntekijöitä karanteeniin teho-osastolta ja päivystyspoliklinikalta

Kah­del­la Lapin kes­kus­sai­raa­lan työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­niin te­ho-osas­tol­ta ja päi­vys­tys­po­li­kli­ni­kal­ta

05.01.2021 13:33
Tilaajille
Neljä uutta koronavirustartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä – kahdessa tartunnassa lähde selvityksen alla

Neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – kah­des­sa tar­tun­nas­sa lähde sel­vi­tyk­sen alla

05.01.2021 13:04 1
Tilaajille
Mitä koronavirusmuunnoksesta tiedetään? Katso kooste kun THL ja STM kertoivat Suomen koronavirustilanteesta

Mitä ko­ro­na­vi­rus­muun­nok­ses­ta tie­de­tään? Katso kooste kun THL ja STM ker­toi­vat Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta

29.12.2020 11:57
Tilaajille
Vanhemmat
Törttöilijöitä ei kaivata – Levi valmistautuu lomakauteen: "Kaikki on tehty, mitä voidaan"

Tört­töi­li­jöi­tä ei kaivata – Levi val­mis­tau­tuu lo­ma­kau­teen: "Kaikki on tehty, mitä voi­daan"

17.12.2020 18:30 5
Tilaajille
Utsjoella ja Rovaniemellä todettu yksi uusi koronatartunta – tartunnoilla yhteys Levin Bar Ihkusta lähteneeseen tartuntaketjuun

Uts­joel­la ja Ro­va­nie­mel­lä todettu yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – tar­tun­noil­la yhteys Levin Bar Ihkusta läh­te­nee­seen tar­tun­ta­ket­juun

04.12.2020 12:18
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronavirustartuntaa – toinen tartunnoista sairaanhoitopiirin ulkopuolella asuvalla henkilöllä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – toinen tar­tun­nois­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­la asu­val­la hen­ki­löl­lä

03.12.2020 10:13
Tilaajille
Pikatesti paljasti yhden koronatartunnan Utsjoella, myös Länsi-Pohjan alueella yksi uusi tartunta

Pi­ka­tes­ti pal­jas­ti yhden ko­ro­na­tar­tun­nan Uts­joel­la, myös Län­si-Poh­jan alueel­la yksi uusi tar­tun­ta

26.11.2020 12:15 1
Tilaajille