Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronatilanne
Viimeisin 24 tuntia
Rajoitusten asteittainen purku ja koronapassin käyttöönotto mahdollista helmikuun puolen välin jälkeen

Ra­joi­tus­ten as­teit­tai­nen purku ja ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to mah­dol­lis­ta hel­mi­kuun puolen välin jälkeen

20.01.2022 11:06 8
Tilaajille
Viikko
Joko tautihuippu lähenee, miten rokotukset ovat edenneet?  –Katso STM:n ja THL:n suora tilannekatsaus koronavirustilanteesta tästä

Joko tau­ti­huip­pu lä­he­nee, miten ro­ko­tuk­set ovat eden­neet? –Katso STM:n ja THL:n suora ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta tästä

20.01.2022 10:01
THL hallitukselle: Testaus ja jäljitys ei suuressa osassa maata enää toimi – pääpaino rokotuksiin, kotieristyksiin ja korkean tartuntariskin tilanteiden rajoituksiin

THL hal­li­tuk­sel­le: Testaus ja jäl­ji­tys ei suu­res­sa osassa maata enää toimi – pää­pai­no ro­ko­tuk­siin, ko­ti­eris­tyk­siin ja korkean tar­tun­ta­ris­kin ti­lan­tei­den ra­joi­tuk­siin

18.01.2022 16:43
Tartunnanjäljityksessä voi olla Rovaniemellä jopa yli viikon viive, yleisemmin 1–2 päivää – tartunnan saaneen kannattaa itse kertoa lähikontakteilleen sairastumisestaan

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä voi olla Ro­va­nie­mel­lä jopa yli viikon viive, ylei­sem­min 1–2 päivää – tar­tun­nan saaneen kan­nat­taa itse kertoa lä­hi­kon­tak­teil­leen sai­ras­tu­mi­ses­taan

18.01.2022 18:40
Tilaajille
Koronatartuntojen jäljittäminen katsotaan Lapissa yhä kannattavaksi – työllä hillitään tartuntahuippua ja säästetään kustannuksissa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen kat­so­taan Lapissa yhä kan­nat­ta­vak­si – työllä hil­li­tään tar­tun­ta­huip­pua ja sääs­te­tään kus­tan­nuk­sis­sa

17.01.2022 19:41 4
Tilaajille

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu per­jan­tain jälkeen runsaat 22  000 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

17.01.2022 18:35
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu viikonlopun ja maanantain aikana lähes 740 tartuntaa, matkailijoiden osuus tartunnoista laskussa, Sodankylä kertoo keskittävänsä jäljityksen todellisiin lähikontakteihin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu vii­kon­lo­pun ja maa­nan­tain aikana lähes 740 tar­tun­taa, mat­kai­li­joi­den osuus tar­tun­nois­ta las­kus­sa, So­dan­ky­lä kertoo kes­kit­tä­vän­sä jäl­ji­tyk­sen to­del­li­siin lä­hi­kon­tak­tei­hin

17.01.2022 18:00 6
Pekingin olympialaisten lipunmyynti pantiin jäihin

Pe­kin­gin olym­pia­lais­ten li­pun­myyn­ti pantiin jäihin

17.01.2022 15:22
Sairaanhoitopiirit ja Lapin aluehallintovirasto käsittelevät koronarajoituksia alkuviikolla – Länsi-Pohjassa sairaalahoidon tarve kasvoi yhä

Sai­raan­hoi­to­pii­rit ja Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to kä­sit­te­le­vät ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia al­ku­vii­kol­la – Län­si-Poh­jas­sa sai­raa­la­hoi­don tarve kasvoi yhä

17.01.2022 11:22 3
Tilaajille
Sallassa todettiin viikonlopun aikana neljä uutta koronatartuntaa

Sal­las­sa to­det­tiin vii­kon­lo­pun aikana neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

17.01.2022 09:23 2
Tilaajille
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu ja sähköinen yhteydenottokanava ovat suljettuna Rovaniemellä tammikuun loppuun

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ja säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va ovat sul­jet­tu­na Ro­va­nie­mel­lä tam­mi­kuun loppuun

17.01.2022 09:05 2
Tilaajille
"Iso kysymys on, voivatko ihmiset lipsahtaa tukemaan äärioikeistoa esimerkiksi koronasalaliittojen myötä" – äärioikeisto pyrkii rekrytoimaan yhä nuorempia henkilöitä riveihinsä ja käyttää hyväkseen koronan tuomaa epävarmuutta

"Iso kysymys on, voi­vat­ko ihmiset lip­sah­taa tu­ke­maan ää­ri­oi­keis­toa esi­mer­kik­si ko­ro­na­sa­la­liit­to­jen myötä" – ää­ri­oi­keis­to pyrkii rek­ry­toi­maan yhä nuo­rem­pia hen­ki­löi­tä ri­vei­hin­sä ja käyttää hy­väk­seen koronan tuomaa epä­var­muut­ta

15.01.2022 11:00 2
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla yli 770  koronatartuntaa, osassa kuntia on vaikeuksia tartuntojen jäljitystyössä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la yli 770 ko­ro­na­tar­tun­taa, osassa kuntia on vai­keuk­sia tar­tun­to­jen jäl­ji­tys­työs­sä

14.01.2022 14:02
Tilaajille
Kuhan koulu Ranualla siirtyy etäopetukseen – koululla tapahtui joukkoaltistuminen, maskisuositus laajenee koskemaan kaikkia koululaisia

Kuhan koulu Ra­nual­la siirtyy etä­ope­tuk­seen – kou­lul­la ta­pah­tui jouk­koal­tis­tu­mi­nen, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kos­ke­maan kaikkia kou­lu­lai­sia

14.01.2022 13:13 2
Tilaajille
Sallassa todettiin torstaina kaksi uutta koronatartuntaa – sairastuneet olivat jo karanteenissa

Sal­las­sa to­det­tiin tors­tai­na kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – sai­ras­tu­neet olivat jo ka­ran­tee­nis­sa

14.01.2022 10:38
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sairaalahoidon tarve kasvoi Länsi-Pohjassa – kuluvalla viikolla on todettu 203 koronatartuntaa

Sai­raa­la­hoi­don tarve kasvoi Län­si-Poh­jas­sa – ku­lu­val­la vii­kol­la on todettu 203 ko­ro­na­tar­tun­taa

14.01.2022 10:00
Tilaajille
Rajoituksia jatketaan Lapissa ja Itä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalle ja Vaasaan valmistellaan uusia rajoituspäätöksiä

Ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Lapissa ja Itä-Suo­mes­sa, Ete­lä-Poh­jan­maal­le ja Vaasaan val­mis­tel­laan uusia ra­joi­tus­pää­tök­siä

12.01.2022 19:28
Sairaalahoidossa on Lapissa yhteensä kymmenen koronapotilasta – tautihuippua odotetaan tammikuun loppuun ja helmikuun alkuun

Sai­raa­la­hoi­dos­sa on Lapissa yh­teen­sä kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta – tau­ti­huip­pua odo­te­taan tam­mi­kuun loppuun ja hel­mi­kuun alkuun

12.01.2022 13:40 4
Tilaajille
Länsi-Pohjassa on tällä viikolla todettu 99 uutta koronavirustapausta – sairaalahoidossa viisi potilasta

Län­si-Poh­jas­sa on tällä vii­kol­la todettu 99 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – sai­raa­la­hoi­dos­sa viisi po­ti­las­ta

12.01.2022 11:51
Tilaajille
Tartunnat jatkavat jyrkkää nousua myös Norrbottenissa – tartuntatautilääkäri: "Pato on murtunut"

Tar­tun­nat jat­ka­vat jyrkkää nousua myös Norr­bot­te­nis­sa – ­tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: "Pato on mur­tu­nut"

11.01.2022 11:09
Tilaajille