Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ja säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va ovat sul­jet­tu­na Ro­va­nie­mel­lä tam­mi­kuun loppuun

Terveysasemien takaisinsoittopalvelu ja sähköinen yhteydenottokanava ovat suljettuna Rovaniemellä tammikuun loppuun asti.

Syynä on kaupungin mukaan koronatilanne, joka vie kaupungin perusterveydenhuollon henkilökunnan aikaa. Rovaniemen kaupunki pyytää, että 17. –31. tammikuuta välisenä aikana kaupunkilaiset ottavat yhteyttä terveyskeskuksen ajanvaraukseen vain kiireellisissä asioissa. Näin kaupunki pyrkii turvaamaan potilaiden kiireellisen ja puolikiireellisen hoidon.