Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Rovaniemen terveysasemat
Hoitajien joukkopako ja sairastelut ruuhkauttivat Rovaniemen terveysasemat: Vastaanotolle ei pääse, puhelinpalvelussa on viivettä, verkkoasiointi pysyy suljettuna

Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti pysyy sul­jet­tu­na

20.09.2021 19:28 34
Tilaajille
Hoitajapula johtaa potilaan pompotteluun kodin ja sairaalan välillä – "Meillä ei ole tarpeeksi palvelutalopaikkoja eikä hoitajia", sanoo Rovaniemen palvelualuepäällikkö

Hoi­ta­ja­pu­la johtaa po­ti­laan pom­pot­te­luun kodin ja sai­raa­lan välillä – "Meillä ei ole tar­peek­si pal­ve­lu­ta­lo­paik­ko­ja eikä hoi­ta­jia", sanoo Ro­va­nie­men pal­ve­lu­alue­pääl­lik­kö

14.09.2021 14:02 4
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien henkilökunnasta poikkeuksellisen moni sairastunut – Kaupunki pyytää asioimaan terveyskeskuksilla vain välttämättömissä asioissa

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien hen­ki­lö­kun­nas­ta poik­keuk­sel­li­sen moni sai­ras­tu­nut – Kau­pun­ki pyytää asioi­maan ter­veys­kes­kuk­sil­la vain vält­tä­mät­tö­mis­sä asiois­sa

09.09.2021 13:44 8
Rokotusaikojen vaihtajat ovat ruuhkauttaneet Rovaniemen terveysasemien puhelinpalvelun

Ro­ko­tus­ai­ko­jen vaih­ta­jat ovat ruuh­kaut­ta­neet Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien pu­he­lin­pal­ve­lun

14.07.2021 14:43 13
Tilaajille
Terveysasemien puhelinpalvelu ja verkkoasiointi ovat ruuhkautuneet Rovaniemellä – Kaupunki muistuttaa, että koronatestitulosten perään ei pitäisi kysellä

Ter­veys­ase­mien pu­he­lin­pal­ve­lu ja verk­ko­asioin­ti ovat ruuh­kau­tu­neet Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­ki muis­tut­taa, että ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ten perään ei pitäisi kysellä

05.10.2020 14:54 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto kehottaa työnantajia hyväksymään työntekijöiden omat ilmoitukset muutaman päivän poissaoloista infektiosairauksien takia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­vey­den­huol­to ke­hot­taa työn­an­ta­jia hy­väk­sy­mään työn­te­ki­jöi­den omat il­moi­tuk­set muu­ta­man päivän pois­sa­olois­ta in­fek­tio­sai­rauk­sien takia

09.09.2020 14:54 1
Tilaajille
Potilaita siirretään ehkä Saarenkylästä Sairaalakadulle – Rovaniemi varautuu evakuoimaan terveyskeskuksen tulvavaaralta

Po­ti­lai­ta siir­re­tään ehkä Saa­ren­ky­läs­tä Sai­raa­la­ka­dul­le – Ro­va­nie­mi va­rau­tuu eva­kuoi­maan ter­veys­kes­kuk­sen tul­va­vaa­ral­ta

13.05.2020 11:01 1
Tilaajille
Rovaniemen terveyskeskus jälleen viiden tähden koulutuspaikka – Näin Rovaniemen terveyskeskus sai nuoret lääkärit viihtymään työpaikallaan

Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus jälleen viiden tähden kou­lu­tus­paik­ka – Näin Ro­va­nie­men ter­veys­kes­kus sai nuoret lää­kä­rit viih­ty­mään työ­pai­kal­laan

24.01.2020 10:36
Häiriö potilastietojärjestelmässä ruuhkautti Rovaniemen terveysasemat – kaupunki pyytää varaamaan kiireettömiä aikoja vasta ensi viikolla

Häiriö po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä ruuh­kaut­ti Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mat – kau­pun­ki pyytää va­raa­maan kii­reet­tö­miä aikoja vasta ensi vii­kol­la

12.12.2019 10:52
Tilaajille
Palvelinvika aiheutti Rovaniemen terveysasemien tietojärjestelmiin laajavaikutteisen häiriön

Pal­ve­lin­vi­ka ai­heut­ti Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien tie­to­jär­jes­tel­miin laa­ja­vai­kut­tei­sen häiriön

10.12.2019 14:44
Tilaajille