Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ro­va­nie­men hal­lin­to­yli­lää­kä­ri jättää teh­tä­vän­sä: "Tuli vastaan niin hou­kut­te­le­va tar­jous, että päätin tart­tua"

Korona-aika on koetellut muun henkilökunnan ohella kuntien vastaavia lääkäreitä.

Korona-aika on pannut kuntien vastaavat lääkärit lujille. Rovaniemen hallintoylilääkäri Paula Reponen on irtisanoutunut virastaan, mutta korona ei ole lähdön päällimmäinen syy. Arkistokuva.
Korona-aika on pannut kuntien vastaavat lääkärit lujille. Rovaniemen hallintoylilääkäri Paula Reponen on irtisanoutunut virastaan, mutta korona ei ole lähdön päällimmäinen syy. Arkistokuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Rovaniemen kaupungin hallintoylilääkäri vaihtuu. Virkaa hoitanut Paula Reponen on irtisanoutunut tehtävästään, ja kaupunki on julistanut hallintoylilääkärin viran haettavaksi.

Samaan aikaan monessa muussakin Lapin kunnassa vastaava lääkäri on vaihtumassa tai vaihtunut äskettäin.