Korona-aika
Viimeisin 4 tuntia
Korona luo painetta parisuhteisiin – Asiantuntijat kehottavat ihmisiä keskustelemaan ja kuuntelemaan toista

Korona luo pai­net­ta pa­ri­suh­tei­siin – Asian­tun­ti­jat ke­hot­ta­vat ihmisiä kes­kus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan toista

10:42 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Ministerin koronaviestintä vaikeuttaa Lapin matkailua – Yrittäjät odottavat hallituksen koronapäätöksiä sydän syrjällään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Mi­nis­te­rin ko­ro­na­vies­tin­tä vai­keut­taa Lapin mat­kai­lua – Yrit­tä­jät odot­ta­vat hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­siä sydän syr­jäl­lään

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta: Koronasyksy vaatii työelämältä perheystävällisyyttä
Lukijalta Mielipide Hanna Heinonen, Elina Pekkarinen, Ulla Siimes

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­syk­sy vaatii työ­elä­mäl­tä per­he­ys­tä­väl­li­syyt­tä

12.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Puheet kahden viikon pakkokaranteenista ja kovista tuomioista kaipaavat tulkintaa – Maan eri osissa pitää voida soveltaa erilaisia ohjeita
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Puheet kahden viikon pak­ko­ka­ran­tee­nis­ta ja kovista tuo­miois­ta kai­paa­vat tul­kin­taa – Maan eri osissa pitää voida so­vel­taa eri­lai­sia ohjeita

11.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Aika avata Suomen ja Ruotsin välinen raja
Lukijalta Mielipide Kjell Skoglund

Lu­ki­jal­ta: Aika avata Suomen ja Ruotsin välinen raja

04.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Amerikansuomalaiset pohtivat, uskaltaako lapsia lähettää syksyllä kouluun – "Yhdenkin oppilaan kuolema olisi katastrofi"

Ame­ri­kan­suo­ma­lai­set poh­ti­vat, us­kal­taa­ko lapsia lä­het­tää syk­syl­lä kouluun – "Yh­den­kin op­pi­laan kuolema olisi ka­tast­ro­fi"

01.08.2020 20:33 0
Jukka Jyrkinen on kuljettanut korona-aikana jo yli 900 ihmistä itärajan yli – muistissa ovat rajalla rautoihin pantu matkustaja, tuhkattu vainaja ja käännytykset

Jukka Jyr­ki­nen on kul­jet­ta­nut ko­ro­na-ai­ka­na jo yli 900 ihmistä itä­ra­jan yli – muis­tis­sa ovat rajalla rau­toi­hin pantu mat­kus­ta­ja, tuh­kat­tu vainaja ja kään­ny­tyk­set

01.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomen ensimmäisessä HBO-tuotannossa koronavirus on lyhytelokuvien lähtökohta, ei pääaihe – ja hyvä niin

Suomen en­sim­mäi­ses­sä HBO-tuo­tan­nos­sa ko­ro­na­vi­rus on ly­hyt­elo­ku­vien läh­tö­koh­ta, ei pääaihe – ja hyvä niin

19.07.2020 07:00 0
Vanhemmat
Matkailuala toivoo nopeaa elpymistä koronakevään jälkeen, vaikka ensi talven yllä on isoja kysymyksiä – "Uskon, että tulemme tästä toipumaan"

Mat­kai­lu­ala toivoo nopeaa el­py­mis­tä ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, vaikka ensi talven yllä on isoja ky­sy­myk­siä – "Uskon, että tulemme tästä toi­pu­maan"

13.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Kesä on valjakkokoiran vapaa-aikaa – Syyskuussa aloitetaan mönkijätreenit

Kesä on val­jak­ko­koi­ran va­paa-ai­kaa – Syys­kuus­sa aloi­te­taan mön­ki­jä­tree­nit

10.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Etätyön toimivuus yllätti – parhaita puolia kannattaa hyödyntää myös poikkeusajan jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Etätyön toi­mi­vuus yllätti – par­hai­ta puolia kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös poik­keus­ajan jälkeen

06.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Tavataan toisiamme kesällä!
Kolumni Katri Kulmuni (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Ta­va­taan toi­siam­me ke­säl­lä!

01.07.2020 08:00 0
Keväällä Tervolan kunta soitti 340 ikäihmiselle – Puhelut saivat koronarajoitusten aikana iloisen vastaanoton

Ke­vääl­lä Ter­vo­lan kunta soitti 340 ikä­ih­mi­sel­le – Puhelut saivat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana iloisen vas­taan­oton

30.06.2020 11:15 0
Tilaajille
Valvontakamerat ja rajavartijat seuraavat golfin pelaamista Torniossa – Ruotsin raja ylittyy neljä kertaa kierroksella

Val­von­ta­ka­me­rat ja ra­ja­var­ti­jat seu­raa­vat golfin pe­laa­mis­ta Tor­nios­sa – Ruotsin raja ylittyy neljä kertaa kier­rok­sel­la

26.06.2020 20:40 0
Tilaajille
Pisto toiminut 60 vuotta samalla konseptilla – ovet avautuvat koronatauon jälkeen, mutta juhla siirtyy loppuvuoteen

Pisto toi­mi­nut 60 vuotta samalla kon­sep­til­la – ovet avau­tu­vat ko­ro­na­tauon jäl­keen, mutta juhla siirtyy lop­pu­vuo­teen

26.06.2020 15:57 0
Kommunikointi on vaikeaa etäriparilla - suurin osa rippikoulusta käydään etänä Meri-Lapissa

Kom­mu­ni­koin­ti on vaikeaa etä­ri­pa­ril­la - suurin osa rip­pi­kou­lus­ta käydään etänä Me­ri-La­pis­sa

24.06.2020 14:34 0
Kaipaan kättelyä, mutta moikkaaminenkin auttaa
Kolumni Juhani Henriksson

Kaipaan kät­te­lyä, mutta moik­kaa­mi­nen­kin auttaa

23.06.2020 15:05 0
Ensi sesonkiin: Korona ja kesä vapauttivat Anne Airolan toimistotöistä hoitamaan koiria tarhalle

Ensi se­son­kiin: Korona ja kesä va­paut­ti­vat Anne Airolan toi­mis­to­töis­tä hoi­ta­maan koiria tar­hal­le

22.06.2020 16:18 0
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Tarja Taavo, 57, Rovaniemi: Työ sujuu paremmin, kun mieli ei ole kuohuksissa

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Tarja Taavo, 57, Ro­va­nie­mi: Työ sujuu pa­rem­min, kun mieli ei ole kuo­huk­sis­sa

17.06.2020 10:43 0
Kasvatan taimia, siis olen – puutarhanhoito vie olennaisen äärelle
Kolumni Anna Ruohonen

Kas­va­tan taimia, siis olen – puu­tar­han­hoi­to vie olen­nai­sen äärelle

30.05.2020 07:00 0
Tilaajille