Korona-aika
Kuukausi
Päiväkirja: Hymyn rinnalle tarvitaan nyt rikkaita eleitä
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Hymyn rin­nal­le tar­vi­taan nyt rik­kai­ta eleitä

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Panimoyrittäjä kirjoittaa lomautuksia tietäen, että ylimääräistä tappiota on tulossa

Pa­ni­mo­yrit­tä­jä kir­joit­taa lo­mau­tuk­sia tie­täen, että yli­mää­räis­tä tap­pio­ta on tulossa

25.02.2021 17:46
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Arjen ymmärryksellä lähelle ihmistä
Kolumni Terhi Heikkilä

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Arjen ym­mär­ryk­sel­lä lähelle ihmistä

23.02.2021 14:11
Omaishoitajien Taukopirtti toimii Rovaniemellä korona-aikanakin

Omais­hoi­ta­jien Tau­ko­pirt­ti toimii Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na-ai­ka­na­kin

19.02.2021 09:57
Kahdeksas Alma Harmaa turvautuu Pimeyden Piikaan – Sodankylän Tanssi esittää näytökset erittäin rajatulle yleisölle

Kah­dek­sas Alma Harmaa tur­vau­tuu Pi­mey­den Piikaan – So­dan­ky­län Tanssi esittää näy­tök­set erit­täin ra­ja­tul­le ylei­söl­le

04.02.2021 17:34
Tilaajille
Vanhemmat
Korona-ajassa parasta ovat pitkät kalsarit
Kolumni Armi Auvinen

Ko­ro­na-ajas­sa parasta ovat pitkät kal­sa­rit

30.01.2021 08:00
Hallituksen pitää nostaa katse jo koronan jälkeiseen aikaan
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen pitää nostaa katse jo koronan jäl­kei­seen aikaan

27.01.2021 19:14
Tilaajille
Koronavuosi vei yli 100 miljoonaa Rovaniemen matkailulta – Markus Lohi haluaa matkailulle pelisäännöt ja lisää lentokoneita ilmaan jo kevään aikana

Ko­ro­na­vuo­si vei yli 100 mil­joo­naa Ro­va­nie­men mat­kai­lul­ta – Markus Lohi haluaa mat­kai­lul­le pe­li­sään­nöt ja lisää len­to­ko­nei­ta ilmaan jo kevään aikana

22.01.2021 14:26 16
Tilaajille
Kotimaan matkailijat löysivät Rovaniemen taidemuseon – kävijämäärä pysyi hyvänä koronasta huolimatta

Ko­ti­maan mat­kai­li­jat löy­si­vät Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon – kä­vi­jä­mää­rä pysyi hyvänä ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

20.01.2021 16:03

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus tyrmäsi kau­pun­gin­joh­ta­jan eh­do­tuk­sen ko­ro­nas­ta kär­si­nei­den yri­tys­ten aut­ta­mi­sek­si – Esitys uu­del­leen val­mis­te­luun

19.01.2021 09:23
Tilaajille

Lapin liiton koor­di­noi­mas­sa Korona Exit -hank­kees­sa päi­vi­tet­tiin Lapin tu­le­vai­suu­den­ku­vat

14.01.2021 21:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Alku näyttää pahalta

07.01.2021 18:39
Tilaajille
Rokotukset koronaa vastaan käynnistyivät hitaasti, mutta virus leviää nyt nopeasti – Byrokratia ei saa turhaan hidastaa taudin torjuntaa
Pääkirjoitus

Ro­ko­tuk­set koronaa vastaan käyn­nis­tyi­vät hi­taas­ti, mutta virus leviää nyt no­peas­ti – By­ro­kra­tia ei saa turhaan hi­das­taa taudin tor­jun­taa

06.01.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Esperin ovet ovat auki

06.01.2021 05:25
Tilaajille
Kaikista suurin ihme on kuulla jälleen lentokenttien kutsu
Kolumni Liisa Holmberg

Kai­kis­ta suurin ihme on kuulla jälleen len­to­kent­tien kutsu

05.01.2021 06:00
Tilaajille
Korona ja ilmastonmuutos saatava kontrolliin
Lukijalta Mielipide

Korona ja il­mas­ton­muu­tos saatava kont­rol­liin

05.01.2021 05:54
Tilaajille
Korona-aika ei näytä kääntäneen muuttoliikkeen suuntaa Lapissa – Matkailuun liittyvät riskit nousivat koronan takia vahvasti esille
Pääkirjoitus

Ko­ro­na-ai­ka ei näytä kään­tä­neen muut­to­liik­keen suuntaa Lapissa – Mat­kai­luun liit­ty­vät riskit nou­si­vat koronan takia vah­vas­ti esille

04.01.2021 15:54
Tilaajille
Päiväkirja: Isovanhempien erilainen joulu
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Iso­van­hem­pien eri­lai­nen joulu

03.01.2021 18:30
Tilaajille
Lapinlisää ei ehkä olekaan
Kolumni Terttu Pohtila

La­pin­li­sää ei ehkä olekaan

31.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Pohjoisen valjakkokoirille kerättiin rekkalastillinen koiranruokaa yhteisvoimin – "Jos vuoden päähän selvitään, on tilanne hyvinkin positiivinen"

Poh­joi­sen val­jak­ko­koi­ril­le ke­rät­tiin rek­ka­las­til­li­nen koi­ran­ruo­kaa yh­teis­voi­min – "Jos vuoden päähän sel­vi­tään, on tilanne hy­vin­kin po­si­tii­vi­nen"

30.12.2020 10:50 3
Tilaajille