Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Ravintolarajoitukset

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Ro­va­nie­mel­lä jat­ku­vat – An­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

26.08.2021 14:09
Tilaajille

Ra­vin­to­loi­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin esi­te­täään ke­ven­nyk­siä – Lapissa ke­ven­nyk­set as­tui­si­vat voimaan tors­tai­na

22.06.2021 16:51
Tilaajille

MaRa aikoo kan­nel­la oi­keus­kans­le­ril­le lie­ven­nyk­sis­tä: "Ra­joi­tuk­set edel­leen tar­tun­ta­tau­ti­lain vas­tai­sia "

08.06.2021 18:14
Tilaajille

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät – Kes­ki­viik­ko­na voi Lapissa jälleen tanssia ja laulaa

08.06.2021 18:24 2
Tilaajille

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­le luvassa ke­ven­nyk­siä koko maahan – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä ensi vii­kol­la

04.06.2021 19:21 1

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

11.05.2021 08:03

Yö­ju­nien ra­vin­to­la­vau­nut avau­tui­vat maa­nan­tai­na, päi­vä­ju­nien ra­vin­to­la­vau­nut avataan huh­ti­kuun lopussa

20.04.2021 19:43
Tilaajille

Seu­raa­va ra­vin­to­la­pää­tös astuu voimaan maa­nan­tai­na: Lapissa jat­ke­taan lie­vim­mil­lä ra­joi­tuk­sil­la

16.04.2021 11:05
Tilaajille

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

16.04.2021 08:32

Ra­vin­to­la­pää­tök­sen taus­ta­muis­tio: liki koko Lappi pe­rus­ta­son olo­suh­teis­sa – Katso oman kuntasi tuoreet tar­tun­ta­lu­vut

31.03.2021 06:31 6
Tilaajille

Haa­pa­ran­nal­la is­tu­taan lou­nas­pöy­däs­sä aiempaa väl­jem­min – Täl­lai­set ovat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Ruot­sis­sa

27.03.2021 08:00 3
Tilaajille

Yl­läk­sel­lä si­jait­se­van pubin ul­ko­pöy­dis­tä tehtiin kantelu – Ra­vin­to­lat ovat ke­hit­tä­neet sulun ajaksi eri­lai­sia rat­kai­su­ja, mutta säännöt ovat osin epä­sel­vät

24.03.2021 19:07 9
Tilaajille

Yl­läk­sel­lä lo­ma­lai­sia on ta­val­li­sen hiih­to­lo­ma­vii­kon verran – Ra­vin­to­lan antimia ja omia eväitä nauttii kym­me­nit­täin ihmisiä ulkona laa­vul­la, mutta sisällä pöydät on pinottu kasaan

10.03.2021 07:44 7
Tilaajille

Ra­vin­to­lat menevät kiinni paljon huo­nom­mas­sa jamassa kuin viime keväänä – etu­jär­jes­tön mukaan moni kon­kurs­sin par­taal­la

07.03.2021 17:32 1

Lapin ra­vin­to­lat sul­ke­vat ovensa näillä näkymin vii­meis­tään tiis­tai­na – Ko­ko­sim­me esi­merk­ki­lis­tan ra­vin­to­lois­ta, jotka tar­joa­vat sulun aikana nou­to­ruo­kaa tai ko­tiin­kul­je­tus­ta

07.03.2021 19:16 4
Tilaajille

Ko­tiin­kul­je­tus maksaa ra­vin­to­lal­le jopa 30 pro­sent­tia ruuan myyn­ti­hin­nas­ta – "On päiviä, joina ra­vin­to­la ei tuota mitään"

06.03.2021 19:02 3
Tilaajille

Vessoja saa käyt­tää, mutta te­ras­se­ja ei – Rin­ne­ra­vin­to­lat suun­nit­te­le­vat ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le pik­nik­pöy­tiä ja lou­nas­bok­se­ja

02.03.2021 21:21 2
Tilaajille

Hal­li­tus va­rau­tuu uusiin ki­ris­tyk­siin – Tulossa esitys pak­ko­tes­tauk­ses­ta ra­joil­la

03.02.2021 20:49 1

Yö­ker­hoon ei ehdi asiak­kai­ta ennen kuin an­nis­ke­lu on jo lo­pe­tet­ta­va – "Fii­lik­sen voi var­mas­ti jo arvata, eikä se kovin hyvä ole"

11.12.2020 16:04 5
Tilaajille

An­nis­ke­luun stoppi kym­me­nel­tä il­lal­la: Lapissa käyt­töön kiih­ty­mis­vai­heen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set – yöllä ei saa myydä edes yk­kös­kal­jaa, sanoo vir­ka­mies

10.12.2020 19:39 2
Tilaajille