Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Alkoholi
Lintilä Ylelle ympärillään vellovasta alkoholikeskustelusta vaalien alla: "Ei tämä sattumaa ole"

Lintilä Ylelle ym­pä­ril­lään vel­lo­vas­ta al­ko­ho­li­kes­kus­te­lus­ta vaalien alla: "Ei tämä sat­tu­maa ole"

07.03.2023 14:07 8
Analyysi: Politiikan viinakulttuuri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä madaltaa kynnystä ilmiantoihin ja näkyy Mika Lintilän kujanjuoksussa

Ana­lyy­si: Po­li­tii­kan vii­na­kult­tuu­ri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä ma­dal­taa kyn­nys­tä il­mi­an­toi­hin ja näkyy Mika Lin­ti­län ku­jan­juok­sus­sa

06.03.2023 17:05 27
Tilaajille
Maksakirroosi uhkaa suomalaisia ennätyksellisen usein, kun jatkuvasta juomisesta on tullut uusi normaali – yhä useammin alkoholismista kärsivä käy töissä

Mak­sa­kir­roo­si uhkaa suo­ma­lai­sia en­nä­tyk­sel­li­sen usein, kun jat­ku­vas­ta juo­mi­ses­ta on tullut uusi nor­maa­li – yhä useam­min al­ko­ho­lis­mis­ta kärsivä käy töissä

04.03.2023 08:00 4
Tilaajille
Alkoholin hinnan kehitys yllättää – Kympin viinipullo maksaa nyt hiivapaketin verran enemmän kuin viime vuonna

Al­ko­ho­lin hinnan kehitys yl­lät­tää – Kympin vii­ni­pul­lo maksaa nyt hii­va­pa­ke­tin verran enemmän kuin viime vuonna

25.11.2022 12:00
Tilaajille
”Äiti, joitko alkoholia, kun odotit minua?” – rovaniemeläinen Kim Kreus, 42, kysyi arkaluonteisen kysymyksen ja sai vihdoin selityksen moniin vaikeuksiinsa

”Äiti, joitko al­ko­ho­lia, kun odotit minua?” – ro­va­nie­me­läi­nen Kim Kreus, 42, kysyi ar­ka­luon­tei­sen ky­sy­myk­sen ja sai vihdoin se­li­tyk­sen moniin vai­keuk­siin­sa

21.11.2022 18:27 2
Tilaajille
Moni alkoholin riskikäytön eläkeiässä aloittanut on korkeakoulutettu nainen – ikääntyneiden alkoholinkäyttö on pysynyt ennallaan, vaikka muissa ikäluokissa se on laskenut

Moni al­ko­ho­lin ris­ki­käy­tön elä­ke­iäs­sä aloit­ta­nut on kor­kea­kou­lu­tet­tu nainen – i­kään­ty­nei­den al­ko­ho­lin­käyt­tö on pysynyt en­nal­laan, vaikka muissa ikä­luo­kis­sa se on las­ke­nut

13.11.2022 11:06 2
Pitkien hellejaksojen puuttuminen laski alkoholijuomien myyntiä – lonkeroiden myynti kuitenkin nousi

Pitkien hel­le­jak­so­jen puut­tu­mi­nen laski al­ko­ho­li­juo­mien myyntiä – lon­ke­roi­den myynti kui­ten­kin nousi

19.10.2022 08:45
Ulkomaisista verkkokaupoista tilatut alkoholit otetaan viranomaisten syyniin – Suomi on menettänyt rutkasti verotuloja viime vuosina

Ul­ko­mai­sis­ta verk­ko­kau­pois­ta tilatut al­ko­ho­lit otetaan vi­ran­omais­ten syyniin – Suomi on me­net­tä­nyt rut­kas­ti ve­ro­tu­lo­ja viime vuosina

12.10.2022 15:41 4
Tilaajille
Päiväkirja: Laiva on lastattu viinalla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Laiva on las­tat­tu vii­nal­la

07.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Olenko feikkisuomalainen, kun minulle ei maistu viina, kahvi, eikä edes salmiakki?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olenko feik­ki­suo­ma­lai­nen, kun minulle ei maistu viina, kahvi, eikä edes sal­miak­ki?

24.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäikö korkki auki?

17.08.2022 05:05
Tilaajille
Hylkäisin ystäväni ja sain elämäni takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyl­käi­sin ys­tä­vä­ni ja sain elämäni ta­kai­sin

15.08.2022 05:01 1
Tilaajille
Alkon myynti laski heinäkuussa 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna – tämä vuoden tilastoissa näkyy  koronarajoituksista luopuminen

Alkon myynti laski hei­nä­kuus­sa 14 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na – tämä vuoden ti­las­tois­sa näkyy ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen

10.08.2022 11:04
Raitistelua uteliaisuudella – Kummastelu juomattomuudesta pilaa juhlatunnelman
Kolumni

Rai­tis­te­lua ute­liai­suu­del­la – Kum­mas­te­lu juo­mat­to­muu­des­ta pilaa juh­la­tun­nel­man

27.07.2022 09:32 1
Tilaajille
”Enää ei ole pakko humaltua” – Nykypäivän alkoholinkäytössä laatu korvaa määrän

”Enää ei ole pakko hu­mal­tua” – Ny­ky­päi­vän al­ko­ho­lin­käy­tös­sä laatu korvaa määrän

27.07.2022 09:22 2
Tilaajille
Kesä on alkoholitestien sesonkiaikaa – suomalaisten kehittämä älypaperi mittaa alkoholipitoisuuden suoraan syljestä

Kesä on al­ko­ho­li­tes­tien se­son­ki­ai­kaa – suo­ma­lais­ten ke­hit­tä­mä äly­pa­pe­ri mittaa al­ko­ho­li­pi­toi­suu­den suoraan syl­jes­tä

09.07.2022 12:43
Tilaajille
Hellejaksot kuormittavat Lapin terveydenhuollon palveluita – "Jos viinan juonti loppuisi, meiltä voisi vähentää resursseja huomattavasti"

Hel­le­jak­sot kuor­mit­ta­vat Lapin ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta – "Jos viinan juonti lop­pui­si, meiltä voisi vä­hen­tää re­surs­se­ja huo­mat­ta­vas­ti"

08.07.2022 16:03 4
Tilaajille
Vesijetin ja moottoriveneen kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksesta Rovaniemellä

Ve­si­je­tin ja moot­to­ri­ve­neen kul­jet­ta­jia epäil­lään ve­si­lii­ken­ne­juo­pu­muk­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä

26.06.2022 16:49 2
Tilaajille
Vielä 1800-luvulla juhannusta kutsuttiin paikoin Ukon juhlaksi – mitä enemmän kansa humaltui Ukon kunniaksi, sitä parempi sato oli luvassa

Vielä 1800-lu­vul­la ju­han­nus­ta kut­sut­tiin paikoin Ukon juh­lak­si – mitä enemmän kansa hu­mal­tui Ukon kun­niak­si, sitä parempi sato oli luvassa

24.06.2022 06:21
Tilaajille
Päiväkirja: Kielletty hedelmä maistuu parhaalta lapsen suussa – keski-ikäinen järkeilee niin, että syntiä ei edes pääse tekemään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiel­let­ty hedelmä maistuu par­haal­ta lapsen suussa – kes­ki-ikäi­nen jär­kei­lee niin, että syntiä ei edes pääse te­ke­mään

04.06.2022 05:00 1
Tilaajille