Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Alkoholi
Yle: Ex-ministeri Lintilän alkoholiostot todettiin kohtuullisiksi ja tavanomaisiksi

Yle: Ex-mi­nis­te­ri Lin­ti­län al­ko­ho­li­os­tot to­det­tiin koh­tuul­li­sik­si ja ta­van­omai­sik­si

15.09.2023 08:15 5
Mies löi puolisoaan kirveellä lasten nähden Oulussa – määrättiin vangittavaksi ja passitettiin vankilaan

Mies löi puo­li­soaan kir­veel­lä lasten nähden Oulussa – mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si ja pas­si­tet­tiin van­ki­laan

29.08.2023 13:23
Tilaajille
Tiina-Liina Lybeckin mielestä ilman viinaakin voi olla hauskaa – alkoholittomuus jatkaa yleistymistään, mikä on huomattu paikallisissa baareissa

Tii­na-Lii­na Ly­bec­kin mie­les­tä ilman vii­naa­kin voi olla hauskaa – al­ko­ho­lit­to­muus jatkaa yleis­ty­mis­tään, mikä on huo­mat­tu pai­kal­li­sis­sa baa­reis­sa

31.07.2023 19:30 2
Tilaajille
Vielä 1800-luvulla juhannusta kutsuttiin paikoin Ukon juhlaksi – mitä enemmän kansa humaltui Ukon kunniaksi, sitä parempi sato oli luvassa

Vielä 1800-lu­vul­la ju­han­nus­ta kut­sut­tiin paikoin Ukon juh­lak­si – mitä enemmän kansa hu­mal­tui Ukon kun­niak­si, sitä parempi sato oli luvassa

24.06.2023 14:54
Tilaajille
Seuraavatko viinit vahvoja oluita ja siidereitä ruokakauppoihin? Asiantuntijan mielestä hallitusohjelmassa on paha ristiriita

Seu­raa­vat­ko viinit vahvoja oluita ja sii­de­rei­tä ruo­ka­kaup­poi­hin? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on paha ris­ti­rii­ta

16.06.2023 16:28 5
Tilaajille
Perusoikeudet ja -palvelut kuuluvat kaikille – CP-vammainen Osku Timonen käy baarissa siinä missä muutkin

Pe­rusoi­keu­det ja -pal­ve­lut kuu­lu­vat kai­kil­le – CP-vam­mai­nen Osku Timonen käy baa­ris­sa siinä missä muutkin

24.04.2023 06:30
Tilaajille
Alkon monopoli säilytettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alkon mo­no­po­li säi­ly­tet­tä­vä

24.04.2023 04:05
Lintilä Ylelle ympärillään vellovasta alkoholikeskustelusta vaalien alla: "Ei tämä sattumaa ole"

Lintilä Ylelle ym­pä­ril­lään vel­lo­vas­ta al­ko­ho­li­kes­kus­te­lus­ta vaalien alla: "Ei tämä sat­tu­maa ole"

07.03.2023 14:07 8
Analyysi: Politiikan viinakulttuuri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä madaltaa kynnystä ilmiantoihin ja näkyy Mika Lintilän kujanjuoksussa

Ana­lyy­si: Po­li­tii­kan vii­na­kult­tuu­ri elää ja voi hyvin – Kireä kisa äänistä ma­dal­taa kyn­nys­tä il­mi­an­toi­hin ja näkyy Mika Lin­ti­län ku­jan­juok­sus­sa

06.03.2023 17:05 27
Tilaajille
Maksakirroosi uhkaa suomalaisia ennätyksellisen usein, kun jatkuvasta juomisesta on tullut uusi normaali – yhä useammin alkoholismista kärsivä käy töissä

Mak­sa­kir­roo­si uhkaa suo­ma­lai­sia en­nä­tyk­sel­li­sen usein, kun jat­ku­vas­ta juo­mi­ses­ta on tullut uusi nor­maa­li – yhä useam­min al­ko­ho­lis­mis­ta kärsivä käy töissä

04.03.2023 08:00 4
Tilaajille
Alkoholin hinnan kehitys yllättää – Kympin viinipullo maksaa nyt hiivapaketin verran enemmän kuin viime vuonna

Al­ko­ho­lin hinnan kehitys yl­lät­tää – Kympin vii­ni­pul­lo maksaa nyt hii­va­pa­ke­tin verran enemmän kuin viime vuonna

25.11.2022 12:00
Tilaajille
”Äiti, joitko alkoholia, kun odotit minua?” – rovaniemeläinen Kim Kreus, 42, kysyi arkaluonteisen kysymyksen ja sai vihdoin selityksen moniin vaikeuksiinsa

”Äiti, joitko al­ko­ho­lia, kun odotit minua?” – ro­va­nie­me­läi­nen Kim Kreus, 42, kysyi ar­ka­luon­tei­sen ky­sy­myk­sen ja sai vihdoin se­li­tyk­sen moniin vai­keuk­siin­sa

21.11.2022 18:27 2
Tilaajille
Moni alkoholin riskikäytön eläkeiässä aloittanut on korkeakoulutettu nainen – ikääntyneiden alkoholinkäyttö on pysynyt ennallaan, vaikka muissa ikäluokissa se on laskenut

Moni al­ko­ho­lin ris­ki­käy­tön elä­ke­iäs­sä aloit­ta­nut on kor­kea­kou­lu­tet­tu nainen – i­kään­ty­nei­den al­ko­ho­lin­käyt­tö on pysynyt en­nal­laan, vaikka muissa ikä­luo­kis­sa se on las­ke­nut

13.11.2022 11:06 2
Pitkien hellejaksojen puuttuminen laski alkoholijuomien myyntiä – lonkeroiden myynti kuitenkin nousi

Pitkien hel­le­jak­so­jen puut­tu­mi­nen laski al­ko­ho­li­juo­mien myyntiä – lon­ke­roi­den myynti kui­ten­kin nousi

19.10.2022 08:45
Ulkomaisista verkkokaupoista tilatut alkoholit otetaan viranomaisten syyniin – Suomi on menettänyt rutkasti verotuloja viime vuosina

Ul­ko­mai­sis­ta verk­ko­kau­pois­ta tilatut al­ko­ho­lit otetaan vi­ran­omais­ten syyniin – Suomi on me­net­tä­nyt rut­kas­ti ve­ro­tu­lo­ja viime vuosina

12.10.2022 15:41 4
Tilaajille
Päiväkirja: Laiva on lastattu viinalla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Laiva on las­tat­tu vii­nal­la

07.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Olenko feikkisuomalainen, kun minulle ei maistu viina, kahvi, eikä edes salmiakki?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olenko feik­ki­suo­ma­lai­nen, kun minulle ei maistu viina, kahvi, eikä edes sal­miak­ki?

24.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäikö korkki auki?

17.08.2022 05:05
Tilaajille
Hylkäisin ystäväni ja sain elämäni takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyl­käi­sin ys­tä­vä­ni ja sain elämäni ta­kai­sin

15.08.2022 05:01 1
Tilaajille
Alkon myynti laski heinäkuussa 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna – tämä vuoden tilastoissa näkyy  koronarajoituksista luopuminen

Alkon myynti laski hei­nä­kuus­sa 14 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na – tämä vuoden ti­las­tois­sa näkyy ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen

10.08.2022 11:04