Alkoholi
Kemiin avattiin elokuvasali, jossa saa nautiskella alkoholijuomia – osa näytöksistä on ainoastaan täysi-ikäisille

Kemiin avat­tiin elo­ku­va­sa­li, jossa saa nau­tis­kel­la al­ko­ho­li­juo­mia – osa näy­tök­sis­tä on ai­noas­taan täy­si-ikäi­sil­le

24.07.2020 17:52 0
Tilaajille
Lapin kaupunkien liikenteessä juopoteltiin ja huumaannuttiin törkeisiin kasvulukuihin alkuvuonna – Katso, kuinka paljon rattijuoppoja jäi kiinni omassa kunnassasi

Lapin kau­pun­kien lii­ken­tees­sä juo­po­tel­tiin ja huu­maan­nut­tiin tör­kei­siin kas­vu­lu­kui­hin al­ku­vuon­na – Katso, kuinka paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni omassa kun­nas­sa­si

16.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Pelastan itseni enkä baareja
Kolumni Outi Torvinen

Pe­las­tan itseni enkä baareja

07.07.2020 06:05 0
Tilaajille
Nuoret pelastettiin keskeltä Tornionjokea – Poliisin valvonnassa kävi myös ilmi, että moni veneilee alkoholin vaikutuksen alaisena

Nuoret pe­las­tet­tiin kes­kel­tä Tor­nion­jo­kea – Po­lii­sin val­von­nas­sa kävi myös ilmi, että moni ve­nei­lee al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

30.06.2020 18:07 0
Tilaajille
Pienpanimoille lupailtu etämyyntioikeus uhkaa jäädä toteutumatta – hallitukselta puuttuu yhteinen linjaus

Pien­pa­ni­moil­le lu­pail­tu etä­myyn­ti­oi­keus uhkaa jäädä to­teu­tu­mat­ta – hal­li­tuk­sel­ta puuttuu yh­tei­nen linjaus

26.06.2020 17:44 0
Joka viides suomalainen on siinä uskossa, että humalassa saa ajaa pyörällä – ”Laki on ollut tankojuopumuksen osalta sama jo pitkään"

Joka viides suo­ma­lai­nen on siinä us­kos­sa, että hu­ma­las­sa saa ajaa pyö­räl­lä – ”Laki on ollut tan­ko­juo­pu­muk­sen osalta sama jo pit­kään"

25.06.2020 10:36 1

Moni ajanut koh­me­los­sa

24.06.2020 16:49 0
Vertailu: Alkoholijuomien hinta Suomessa EU:n korkein, myös ruoka ja tupakka keskiarvoa kalliimpaa

Ver­tai­lu: Al­ko­ho­li­juo­mien hinta Suo­mes­sa EU:n kor­kein, myös ruoka ja tupakka kes­ki­ar­voa kal­liim­paa

22.06.2020 08:52 0
Alkoholin ostamisen alaikäisille uskotaan olevan yleistä, käy ilmi Panimoliiton teettämästä tutkimuksesta

Al­ko­ho­lin os­ta­mi­sen ala­ikäi­sil­le us­ko­taan olevan yleis­tä, käy ilmi Pa­ni­mo­lii­ton teet­tä­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta

22.06.2020 07:54 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tuetaan yhdessä nuorten rait­tiut­ta

21.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Korona kiritti Alkon myyntiä – kasvua viime vuoden huhtikuuhun verrattuna yli viidennes

Korona kiritti Alkon myyntiä – kasvua viime vuoden huh­ti­kuu­hun ver­rat­tu­na yli vii­den­nes

12.05.2020 12:05 0
Tilaajille
Korona käänsi hurjassa suosiossa olleen juoman myynnin laskuun – alkoholin kokonaiskulutuksen määrästä poikkeusaikana ei voida tehdä vielä johtopäätöksiä

Korona käänsi hur­jas­sa suo­sios­sa olleen juoman myynnin laskuun – al­ko­ho­lin ko­ko­nais­ku­lu­tuk­sen mää­räs­tä poik­keus­ai­ka­na ei voida tehdä vielä joh­to­pää­tök­siä

06.04.2020 21:39 0
Tilaajille
Lukijalta: Alkoholin myyntiä syytä rajoittaa
Lukijalta Mielipide Martti Vastamäki

Lu­ki­jal­ta: Al­ko­ho­lin myyntiä syytä ra­joit­taa

01.04.2020 11:14 0
Tilaajille
Alkoholikauppiaan mukaan suomalaisasiakkaat ovat palaamassa taas Tallinnaan – "Ei maksa vaivaa ajaa Latvian puolelle"

Al­ko­ho­li­kaup­piaan mukaan suo­ma­lais­asiak­kaat ovat pa­laa­mas­sa taas Tal­lin­naan – "Ei maksa vaivaa ajaa Latvian puo­lel­le"

16.02.2020 18:34 0
Lukijalta: Toipuminen voi alkaa tipattomasta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Toi­pu­mi­nen voi alkaa ti­pat­to­mas­ta

13.01.2020 08:34 0
Tilaajille
Aktiivimallin leikkuri menee romukoppaan ja perusturvaa vahvistetaan, mutta paheet käyvät kalliimmiksi – nämä arkiset asiat muuttuvat ensi vuonna

Ak­tii­vi­mal­lin leik­ku­ri menee ro­mu­kop­paan ja pe­rus­tur­vaa vah­vis­te­taan, mutta paheet käyvät kal­liim­mik­si – nämä arkiset asiat muut­tu­vat ensi vuonna

27.12.2019 15:30 0
Tilaajille
Ruotsissa alkoholi on halvempaa, katso hintavertailu Alko vs. Systembolaget

Ruot­sis­sa al­ko­ho­li on hal­vem­paa, katso hin­ta­ver­tai­lu Alko vs. Sys­tem­bo­la­get

03.12.2019 09:01 0
Ruotsi aikoo tuoda markkinoille 65 senttiä maksavaa halpaolutta – hintaan vaikutetaan pakkauskokoa muuttamalla

Ruotsi aikoo tuoda mark­ki­noil­le 65 senttiä mak­sa­vaa hal­pao­lut­ta – hintaan vai­ku­te­taan pak­kaus­ko­koa muut­ta­mal­la

28.11.2019 21:01 0
Tilaajille
Juopporotat auttavat selvittämään, miksi alkoholisti retkahtaa – uudenlainen lääke vähensi ylilyöntien määrää

Juop­po­ro­tat aut­ta­vat sel­vit­tä­mään, miksi al­ko­ho­lis­ti ret­kah­taa – uu­den­lai­nen lääke vähensi yli­lyön­tien määrää

04.11.2019 07:00 0
Tilaajille
Alkoholien maistelu on mielikuvaleikkiä – Ammattilaiset tietävät, että maistelijana voi kehittyä, jos vain tietää, mitä etsii

Al­ko­ho­lien mais­te­lu on mie­li­ku­va­leik­kiä – Am­mat­ti­lai­set tie­tä­vät, että mais­te­li­ja­na voi ke­hit­tyä, jos vain tietää, mitä etsii

27.10.2019 18:00 0
Tilaajille