kolumni: Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Päihdehoito
"Moni repsahtaa jo matkalla" – laitoshoitoa tarvitseva lappilainen päihderiippuvainen voi joutua reissaamaan hoitoon toiselle puolelle Suomea

"Moni rep­sah­taa jo mat­kal­la" – ­lai­tos­hoi­toa tar­vit­se­va lap­pi­lai­nen päih­de­riip­pu­vai­nen voi joutua reis­saa­maan hoitoon toi­sel­le puo­lel­le Suomea

08.05.2022 17:51 6
Tilaajille
Korona kuuluu mielenterveyspalveluissa yllättävän vähän – "Huolena on, että vakavista ongelmista kärsivät eristäytyvät nyt koteihinsa"

Korona kuuluu mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa yl­lät­tä­vän vähän – "Huo­le­na on, että va­ka­vis­ta on­gel­mis­ta kär­si­vät eris­täy­ty­vät nyt ko­tei­hin­sa"

19.05.2020 06:30
Tilaajille
Lapin AVI selvitti: Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat myös poikkeustilanteessa

Lapin AVI sel­vit­ti: Mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut toi­mi­vat myös poik­keus­ti­lan­tees­sa

22.04.2020 10:24
Tilaajille

Lapin päih­de­kli­nik­ka lo­pet­taa toi­min­nan ke­vääl­lä – 10 virkaa lak­kau­te­taan, va­ki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa olevia ei ir­ti­sa­no­ta

26.02.2020 19:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­voit­tee­na tarjota hoitoa te­hok­kaam­min

19.02.2020 20:45
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri vastasi peruutusmaksukohuun ja täydensi tietoa monia suututtaneista asiakasmaksuista: "Viestintämme epäonnistui"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri vastasi pe­ruu­tus­mak­su­ko­huun ja täy­den­si tietoa monia suu­tut­ta­neis­ta asia­kas­mak­suis­ta: "Vies­tin­täm­me epäon­nis­tui"

18.02.2020 09:33
Tilaajille
Lukijalta: Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sakkomaksut laittomia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den sak­ko­mak­sut lait­to­mia

14.02.2020 09:39
Tilaajille
Tornion A-killassa on tehty ennätysmäärä käyntejä tänä vuonna – ex-alkoholistin mukaan raitistumisessa on kyse jokaisen alkoholistin ja hänen läheisensä elämästä

Tornion A-kil­las­sa on tehty en­nä­tys­mää­rä käyn­te­jä tänä vuonna – ex-al­ko­ho­lis­tin mukaan rai­tis­tu­mi­ses­sa on kyse jo­kai­sen al­ko­ho­lis­tin ja hänen lä­hei­sen­sä elä­mäs­tä

05.11.2019 14:48
Tilaajille
Lapin päihdeklinikan laitoshoitopaikat vähenevät ensi vuonna – klinikan tulevaisuudesta selvitystyö käynnissä

Lapin päih­de­kli­ni­kan lai­tos­hoi­to­pai­kat vä­he­ne­vät ensi vuonna – kli­ni­kan tu­le­vai­suu­des­ta sel­vi­tys­työ käyn­nis­sä

25.09.2019 16:32
Tilaajille