Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

"Moni rep­sah­taa jo mat­kal­la" – ­lai­tos­hoi­toa tar­vit­se­va lap­pi­lai­nen päih­de­riip­pu­vai­nen voi joutua reis­saa­maan hoitoon toi­sel­le puo­lel­le Suomea

1970-luvulta asti toiminut Lapin päihdeklinikka lakkautettiin kaksi vuotta sitten. Kemin päihdehoitola lakkaa sellaisenaan syksyllä. Ajatuksena on ollut, että tilalle nousisi yksityisiä toimijoita. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.

A-kiltojen liiton lappilainen varapuheenjohtaja Arto Pasanen uskoo, että kolmannen sektorin vertaistyö nousee tulevaisuudessa entistä suurempaan rooliin päihdetyössä. Toisaalta myös ammattilaisten apua tarvitaan, ja sitä Lapissa on kehnommin saatavilla.
A-kiltojen liiton lappilainen varapuheenjohtaja Arto Pasanen uskoo, että kolmannen sektorin vertaistyö nousee tulevaisuudessa entistä suurempaan rooliin päihdetyössä. Toisaalta myös ammattilaisten apua tarvitaan, ja sitä Lapissa on kehnommin saatavilla.
Kuva: Pekka Aho

Lappilaisen päihderiippuvaisen matka hoitoon on pitkä. Kemissä sijaitsevaa pientä hoitolaitosta lukuun ottamatta Lapissa ei ole tällä hetkellä laisinkaan sairaanhoitopiirien omaa päihdehoidon laitoskuntoutusta. Syksyllä myös Kemin päihdehuoltoyksikkö Pihla lakkautetaan sellaisenaan.

Vielä jokin aika sitten tilanne oli toinen.