kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Alkoholismi
Oululainen Emilia Laatikainen, 27, näytti elävän normaalia opiskelijan elämää, mutta saattoi juoda 20 kaljaa yksin kotonaan

Ou­lu­lai­nen Emilia Laa­ti­kai­nen, 27, näytti elävän nor­maa­lia opis­ke­li­jan elämää, mutta saattoi juoda 20 kaljaa yksin ko­to­naan

04.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Andrea Riseborough on Oscar-ehdokkaana roolistaan alkoholisoituneena lottovoittajana – To Leslie -elokuvan kerrotaan pohjautuvan tositapahtumiin

Elo­ku­va-ar­vio: Andrea Ri­se­bo­rough on Os­car-eh­dok­kaa­na roo­lis­taan al­ko­ho­li­soi­tu­nee­na lot­to­voit­ta­ja­na – To Leslie -e­lo­ku­van ker­ro­taan poh­jau­tu­van to­si­ta­pah­tu­miin

09.03.2023 17:30
Tilaajille
Alkoholista on lakattu puhumasta ongelmana – A-Klinikan jättävä Kaarlo Simojoki sanoo, että poliittisesti huumeita on helpompi osoitella sormella

Al­ko­ho­lis­ta on lakattu pu­hu­mas­ta on­gel­ma­na – A-Kli­ni­kan jättävä Kaarlo Si­mo­jo­ki sanoo, että po­liit­ti­ses­ti huu­mei­ta on hel­pom­pi osoi­tel­la sor­mel­la

05.03.2023 18:30 1
Tilaajille
Maksakirroosi uhkaa suomalaisia ennätyksellisen usein, kun jatkuvasta juomisesta on tullut uusi normaali – yhä useammin alkoholismista kärsivä käy töissä

Mak­sa­kir­roo­si uhkaa suo­ma­lai­sia en­nä­tyk­sel­li­sen usein, kun jat­ku­vas­ta juo­mi­ses­ta on tullut uusi nor­maa­li – yhä useam­min al­ko­ho­lis­mis­ta kärsivä käy töissä

04.03.2023 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäikö korkki auki?

17.08.2022 05:05
Tilaajille
Hylkäisin ystäväni ja sain elämäni takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyl­käi­sin ys­tä­vä­ni ja sain elämäni ta­kai­sin

15.08.2022 05:01 1
Tilaajille
"Moni repsahtaa jo matkalla" – laitoshoitoa tarvitseva lappilainen päihderiippuvainen voi joutua reissaamaan hoitoon toiselle puolelle Suomea

"Moni rep­sah­taa jo mat­kal­la" – ­lai­tos­hoi­toa tar­vit­se­va lap­pi­lai­nen päih­de­riip­pu­vai­nen voi joutua reis­saa­maan hoitoon toi­sel­le puo­lel­le Suomea

08.05.2022 17:51 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tue yk­si­näis­tä

07.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Et voi soittaa missä kun­nos­sa tahansa

06.05.2022 05:00
Tilaajille
Perhetapahtumalla on nurja puoli
Kolumni

Per­he­ta­pah­tu­mal­la on nurja puoli

21.03.2022 08:01 1
Tilaajille
Viinasuhteeni umpisolmu
Kolumni

Vii­na­suh­tee­ni um­pi­sol­mu

27.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Kemiläisen parturi Niko Tiuraniemen identiteetti hukkui isoisän alkoholismiin - Hän sanoitti tuskansa Helvetti-kappaleeseen, josta tuli hetkessä hitti

Ke­mi­läi­sen parturi Niko Tiu­ra­nie­men iden­ti­teet­ti hukkui isoisän al­ko­ho­lis­miin - Hän sa­noit­ti tus­kan­sa Hel­vet­ti-kap­pa­lee­seen, josta tuli het­kes­sä hitti

26.03.2020 18:48
Tilaajille
Lukijalta: Toipuminen voi alkaa tipattomasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toi­pu­mi­nen voi alkaa ti­pat­to­mas­ta

13.01.2020 08:34
Tilaajille
Lukijalta: Isän humala oli lapsuuteni suurin pelko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Isän humala oli lap­suu­te­ni suurin pelko

18.12.2019 09:03
Tilaajille
"Suomalainen mies ei kestä työttömyyttä ja puolison puutetta" – Alkoholin aiheuttama haimatulehdus vie syrjäytyneitä miehiä hautaan, taudista väittelevä lääkäri toivoisi parantuneita seurattavan paremmin

"Suo­ma­lai­nen mies ei kestä työt­tö­myyt­tä ja puo­li­son puu­tet­ta" – Al­ko­ho­lin ai­heut­ta­ma hai­ma­tu­leh­dus vie syr­jäy­ty­nei­tä miehiä hau­taan, tau­dis­ta väit­te­le­vä lääkäri toi­voi­si pa­ran­tu­nei­ta seu­rat­ta­van pa­rem­min

08.12.2019 13:44
Tilaajille
Juopporotat auttavat selvittämään, miksi alkoholisti retkahtaa – uudenlainen lääke vähensi ylilyöntien määrää

Juop­po­ro­tat aut­ta­vat sel­vit­tä­mään, miksi al­ko­ho­lis­ti ret­kah­taa – uu­den­lai­nen lääke vähensi yli­lyön­tien määrää

04.11.2019 07:00
Tilaajille
Ei syytä lärvien vetämiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei syytä lärvien ve­tä­mi­seen

21.09.2019 08:30
Tilaajille