Elokuva-arviot
Viimeisin tunti
Elämä yllättelee kolmea naista eri vuosikymmenillä Saara Cantellin draamaelokuvassa

Elämä yl­lät­te­lee kolmea naista eri vuo­si­kym­me­nil­lä Saara Can­tel­lin draa­ma­elo­ku­vas­sa

16:00
Tilaajille
Kuukausi
Harry Potter -elokuvassa lumous kivettää ihmiset ja seinille ilmestyy verellä töhritty varoitus

Harry Potter -e­lo­ku­vas­sa lumous ki­vet­tää ihmiset ja sei­nil­le il­mes­tyy verellä töh­rit­ty va­roi­tus

11.04.2021 16:00
Tilaajille
Agatha Christien kartanomysteerin filmisovituksessa porho on murhattu ja nuori yksityisetsivä tulee taloon

Agatha Chris­tien kar­ta­no­mys­tee­rin fil­mi­so­vi­tuk­ses­sa porho on mur­hat­tu ja nuori yk­si­tyis­et­si­vä tulee taloon

10.04.2021 16:00
Tilaajille
Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit on road movie, jossa ikä on tuskin edes numero

Pamela Tolan ohjaama Te­räs­lei­dit on road movie, jossa ikä on tuskin edes numero

05.04.2021 11:00
Tilaajille
Liam Neeson ryhtyy lumiauramieheksi sunnuntain ironisessa amerikkalaisjännärissä

Liam Neeson ryhtyy lu­miau­ra­mie­hek­si ­sun­nun­tain iro­ni­ses­sa ame­rik­ka­lais­jän­nä­ris­sä

04.04.2021 11:00 1
Tilaajille
Nuorten brittisotilaiden katseet himmenevät rintamalla ensimmäisessä maailmansodassa

Nuorten brit­ti­so­ti­lai­den katseet him­me­ne­vät rin­ta­mal­la en­sim­mäi­ses­sä maail­man­so­das­sa

02.04.2021 16:00
Tilaajille
Kiirastorstaina televisiossa: Ukrainassa pelattiin karumpi peli toisen maailmansodan päivinä

Kii­ras­tors­tai­na te­le­vi­sios­sa: Uk­rai­nas­sa pe­lat­tiin karumpi peli toisen maail­man­so­dan päivinä

01.04.2021 16:00
Tilaajille
Kaupunkipujottelu Rovaniemellä toimii – Miia Tervon ohjaus väistelee odotuksia ja käyttää säästeliäästi turistieksotiikkaa

Kau­pun­ki­pu­jot­te­lu Ro­va­nie­mel­lä ­toi­mii – Miia Tervon ohjaus väis­te­lee odo­tuk­sia ja käyttää sääs­te­liääs­ti tu­ris­ti­ek­so­tiik­kaa

31.03.2021 16:00
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Mikko Niskasen Käpy selän alla muutti kesäleffojen suunnan

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Mikko Nis­ka­sen Käpy selän alla muutti ke­sä­lef­fo­jen suunnan

30.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa sunnuntaina: Nicole Kidman ottelee mennyttä vastaan

Te­le­vi­sios­sa sun­nun­tai­na: Nicole Kidman ottelee men­nyt­tä vastaan

21.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa perjantaina: Amerikkalaisen sisällissodan tuntua

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Ame­rik­ka­lai­sen si­säl­lis­so­dan tuntua

19.03.2021 17:07
Tilaajille
Tv-poiminnat: Eilisen Suomen lahjakas suurmies käytti valtaa väärin

Tv-poi­min­nat: Eilisen Suomen lah­ja­kas suur­mies käytti valtaa väärin

17.03.2021 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Televisiossa tänään: Sydämet ovat syrjällään Dublinissa nöyrässä musikaalissa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Sydämet ovat syr­jäl­lään Dub­li­nis­sa nöy­räs­sä mu­si­kaa­lis­sa

12.03.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Dokumentti murentaa miehistä historiankirjoitusta – Gudrid ehti ennen Kolumbusta

Kat­sot­tua: Do­ku­ment­ti mu­ren­taa mie­his­tä his­to­rian­kir­joi­tus­ta – Gudrid ehti ennen Ko­lum­bus­ta

08.03.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Warren Beatty palaa elämään sympaattisessa roolissa kuolleena jenkkifutaajana

Kat­sot­tua: Warren Beatty palaa elä­mään ­sym­paat­ti­ses­sa roo­lis­sa kuol­lee­na jenk­ki­fu­taa­ja­na

04.03.2021 16:17
Tilaajille
Televisiossa tänään: Sofian yö on pitkä jälkisosialistisessa alakulossa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Sofian yö on pitkä jäl­ki­so­sia­lis­ti­ses­sa ala­ku­los­sa

03.03.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Suomi-melodraama vuodelta 1964 saa ensi-illan – Harha-askel on viehkoa katseltavaa

Kat­sot­tua: Suo­mi-me­lo­draa­ma vuo­del­ta 1964 saa en­si-il­lan – Har­ha-as­kel on viehkoa kat­sel­ta­vaa

02.03.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Marvel-elokuvista tutut supersankarit ottavat tilannekomedian haltuun

Kat­sot­tua: Mar­vel-elo­ku­vis­ta tutut su­per­san­ka­rit ottavat ti­lan­ne­ko­me­dian haltuun

01.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Kairolaispoliisi seikkailee ajan hermolla terävässä jännärissä

Te­le­vi­sios­sa tänään: Kai­ro­lais­po­lii­si seik­kai­lee ajan her­mol­la ­te­rä­väs­sä jän­nä­ris­sä

24.02.2021 17:52
Tilaajille
Pekka Eronen arvioi illan elokuvia: Kotirintamalla ei ole pause-namikkaa, vaan arki menee menojaan

Pekka Eronen arvioi illan elo­ku­via: Ko­ti­rin­ta­mal­la ei ole pau­se-na­mik­kaa, vaan arki menee me­no­jaan

18.02.2021 16:00
Tilaajille