Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elokuva-arviot
Kuukausi
Elokuva-arvio: Matka Tokiosta tuonpuoleiseen – Hayao Miyazakin uusi animaatio antaa tilaa sekä myyteille että arkimaailmalle

Elo­ku­va-ar­vio: Matka To­kios­ta tuon­puo­lei­seen – Hayao Miya­za­kin uusi ani­maa­tio antaa tilaa sekä myy­teil­le että ar­ki­maail­mal­le

23.11.2023 15:13
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Japanilaisen mestarin Poika ja haikara on klassikko on syntyessään,  Nälkäpelin esiosassa on paljon hyvää

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Ja­pa­ni­lai­sen mes­ta­rin Poika ja haikara on klas­sik­ko on syn­tyes­sään, Näl­kä­pe­lin esi­osas­sa on paljon hyvää

17.11.2023 15:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Suomalainen perhe mikroskoopin alla – Tia Kouvon perhejoulu-debyytti on hillitön, realistinen ja täysin omannäköinen

Elo­ku­va-ar­vio: Suo­ma­lai­nen perhe mik­ro­skoo­pin alla – Tia Kouvon per­he­jou­lu-de­byyt­ti on hil­li­tön, rea­lis­ti­nen ja täysin oman­nä­köi­nen

16.11.2023 12:00
Tilaajille
Lue viikon elokuva-arviot tästä: Valkokankaan perhejoulussa on jotain tuttua, dokumentti kurkistaa kaurismäkeläiseen Karkkilaan ja Marvel-uutuus on täynnä tyttöenergiaa

Lue viikon elo­ku­va-ar­viot tästä: Val­ko­kan­kaan per­he­jou­lus­sa on jotain tuttua, do­ku­ment­ti kur­kis­taa kau­ris­mä­ke­läi­seen Kark­ki­laan ja Mar­vel-uu­tuus on täynnä tyt­tö­ener­giaa

09.11.2023 17:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Sankari vastaan mätä eliitti – salaliitoista puhuneen Alejandro Monteverden yllätyshitti ei jännärinä säväytä

Elo­ku­va-ar­vio: Sankari vastaan mätä eliitti – sa­la­lii­tois­ta pu­hu­neen Ale­jand­ro Mon­te­ver­den yl­lä­tys­hit­ti ei jän­nä­ri­nä säväytä

09.11.2023 10:36
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kansanmurha kulissien takana – osage-väestön piiloteltu kohtalo piirtyy esiin Martin Scorsesen suurelokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Kan­san­mur­ha ku­lis­sien takana – osa­ge-väes­tön pii­lo­tel­tu kohtalo piirtyy esiin Martin Scor­se­sen suur­elo­ku­vas­sa

01.11.2023 15:17
Tilaajille
Vanhemmat
Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: kotimainen elokuva Sisarukset tarjoaa dokumentin näköistä draamaa perhesuhteista ja Pariisissa vellotaan intohimon, mustasukkaisuuden ja petoksen pauloissa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: ko­ti­mai­nen elokuva Si­sa­ruk­set tarjoaa do­ku­men­tin nä­köis­tä draamaa per­he­suh­teis­ta ja Pa­rii­sis­sa vel­lo­taan in­to­hi­mon, mus­ta­suk­kai­suu­den ja pe­tok­sen pau­lois­sa

27.10.2023 11:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kansa, jonka juuret katkottiin — Katja Gauriloffin koltansaamenkielinen elokuva on kuulaan runollinen kuvaus synkästä historiasta

Elo­ku­va-ar­vio: Kansa, jonka juuret kat­kot­tiin — Katja Gau­ri­lof­fin kol­tan­saa­men­kie­li­nen elokuva on kuulaan ru­nol­li­nen kuvaus syn­käs­tä his­to­rias­ta

25.10.2023 16:09
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Martin Scorsese tuo luottonäyttelijänsä De Niron ja DiCaprion yhteen, tummasävyinen tarina saamelaisten pakkosuomalaistamisesta koskettaa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Martin Scor­se­se tuo luot­to­näyt­te­li­jän­sä De Niron ja Di­Cap­rion yhteen, tum­ma­sä­vyi­nen tarina saa­me­lais­ten pak­ko­suo­ma­lais­ta­mi­ses­ta kos­ket­taa

19.10.2023 17:00 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ydinsäteilyä ja rakkauden valoa – palkitun nuortenkirjan elokuvasovitus on epätasainen mutta kaunis

Elo­ku­va-ar­vio: Ydin­sä­tei­lyä ja rak­kau­den valoa – pal­ki­tun nuor­ten­kir­jan elo­ku­va­so­vi­tus on epä­ta­sai­nen mutta kaunis

19.10.2023 12:38
Tilaajille
Lue viikon leffa-arviot tästä: Ensirakkaus roihahtaa Tšernobylin jälkimainingeissa, mansikkamehusta tykkäävä vampyyri auttaa valmistamaan onnenkiven ja Manaaja palaa taas kerran

Lue viikon lef­fa-ar­viot tästä: En­si­rak­kaus roi­hah­taa Tšer­no­by­lin jäl­ki­mai­nin­geis­sa, man­sik­ka­me­hus­ta tyk­kää­vä vam­pyy­ri auttaa val­mis­ta­maan on­nen­ki­ven ja Manaaja palaa taas kerran

13.10.2023 14:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun lumipallo kasvaa vyöryksi – Pauliina Punkin Kittilä-dokumentti kuvaa kuntasotkuja kriittisen harkitsevasti

Elo­ku­va-ar­vio: Kun lu­mi­pal­lo kasvaa vyö­ryk­si – Pau­lii­na Punkin Kit­ti­lä-do­ku­ment­ti kuvaa kun­ta­sot­ku­ja kriit­ti­sen har­kit­se­vas­ti

13.10.2023 08:20
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Mikko Leppilampi vakuuttaa katastrofien partaalla keikkuvana rokkikukkona, dokumentti avaa kiehtovasti Kittilän jupakkaa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Mikko Lep­pi­lam­pi va­kuut­taa ka­tast­ro­fien par­taal­la keik­ku­va­na rok­ki­kuk­ko­na, do­ku­ment­ti avaa kieh­to­vas­ti Kit­ti­län ju­pak­kaa

06.10.2023 16:30
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Uutuusdokumentti paljastaa, ettei Michael Monroe ole aina helppo ihminen ja Spede-elokuva tarjoaa aikamatkan 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Uu­tuus­do­ku­ment­ti pal­jas­taa, ettei Michael Monroe ole aina helppo ihminen ja Spe­de-elo­ku­va tarjoaa ai­ka­mat­kan 1960- ja 1970-lu­ku­jen tait­tee­seen

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Onnea kuolleiden lehtien keskellä – Aki Kaurismäen romanssissa rakastavaiset eivät ole vain kohtalon armoilla

Elo­ku­va-ar­vio: Onnea kuol­lei­den lehtien kes­kel­lä – Aki Kau­ris­mäen ro­mans­sis­sa ra­kas­ta­vai­set eivät ole vain koh­ta­lon ar­moil­la

28.09.2023 09:56
Tilaajille
Elokuva-arvio: Muumiseikkailun kunniakierros – äänet on pantu uusiksi, mutta tärkeintä on edelleen animaation henki

Elo­ku­va-ar­vio: Muu­mi­seik­kai­lun kun­nia­kier­ros – äänet on pantu uu­sik­si, mutta tär­kein­tä on edel­leen ani­maa­tion henki

22.09.2023 13:06
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Brysselin lähiöstä ISISin riveihin, Rebel on kouraiseva draama Syyrian sodasta

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Brys­se­lin lä­hiös­tä ISISin ri­vei­hin, Rebel on kou­rai­se­va draama Syyrian sodasta

22.09.2023 09:35
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Aki Kaurismäen pelkistetyssä tragikomediassa palaset ovat kohdillaan ja Venetsiassa koetaan kauhun väristyksiä

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Aki Kau­ris­mäen pel­kis­te­tys­sä tra­gi­ko­me­dias­sa palaset ovat koh­dil­laan ja Ve­net­sias­sa koetaan kauhun vä­ris­tyk­siä

15.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Patruunatehtaan Romeo ja Julia – Lapua 1976 kertoo näyttävästi onnettomuudesta mutta kompastuu romantiikkaan

Elo­ku­va-ar­vio: Pat­ruu­na­teh­taan Romeo ja Julia – Lapua 1976 kertoo näyt­tä­väs­ti on­net­to­muu­des­ta mutta kom­pas­tuu ro­man­tiik­kaan

13.09.2023 15:05 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ilvekset ihmisnaapurin silmin – Ilveskuiskaaja Hannu Rantala tuo Juha Suonpään dokumenttiin omaperäisen näkökulman

Elo­ku­va-ar­vio: Il­vek­set ih­mis­naa­pu­rin silmin – Il­ves­kuis­kaa­ja Hannu Rantala tuo Juha Suon­pään do­ku­ment­tiin oma­pe­räi­sen nä­kö­kul­man

08.09.2023 12:00
Tilaajille