Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Elokuva-arviot
Viikko
Televisiossa sunnuntaina: Historiallinen yhteys puoltaa suolavedeltä tuoksuvaa seikkailua

Te­le­vi­sios­sa sun­nun­tai­na: His­to­rial­li­nen yhteys puoltaa suo­la­ve­del­tä tuok­su­vaa seik­kai­lua

24.10.2021 12:00
Tilaajille
Arvio: Roni on rikki on aikaansa ja kohdeyleisöönsä osuva elokuva sosiaalisesta mediasta, ystävyydestä ja yksinäisyydestä

Arvio: Roni on rikki on ai­kaan­sa ja koh­de­ylei­söön­sä osuva elokuva so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta, ys­tä­vyy­des­tä ja yk­si­näi­syy­des­tä

21.10.2021 21:42
Tilaajille
Arvio:  Tietokoneanimaatiolla luotua mielipuolista monsterimäiskettä

Arvio: Tie­to­ko­ne­ani­maa­tiol­la luotua mie­li­puo­lis­ta mons­te­ri­mäis­ket­tä

21.10.2021 21:40
Arvio: Kuuron perheen laulavasta tyttärestä kertova elokuva tasapainoilee draaman ja komedian välillä

Arvio: Kuuron perheen lau­la­vas­ta tyt­tä­res­tä kertova elokuva ta­sa­pai­noi­lee draaman ja ko­me­dian välillä

21.10.2021 21:40
Tilaajille
Arvio: Wes Anderson saa elokuviinsa niminäyttelijät, mutta tutun tyylinsä ohjaaja on jalostanut jo liiankin pitkälle

Arvio: Wes An­der­son saa elo­ku­viin­sa ni­mi­näyt­te­li­jät, mutta tutun tyy­lin­sä ohjaaja on ja­los­ta­nut jo liian­kin pit­käl­le

21.10.2021 21:39
Tilaajille
Vanhemmat
Sunnuntai-illan leffa kertoo miehestä, joka muistaa Beatlesit

Sun­nun­tai-il­lan leffa kertoo mie­hes­tä, joka muistaa Beat­le­sit

17.10.2021 16:00
Tilaajille
Rikosklassikko päivittää itseään – "Pitkät jäähyväiset ei suostu vanhenemaan", kirjoittaa kriitikko Pekka Eronen

Ri­kos­klas­sik­ko päi­vit­tää itseään – "Pitkät jää­hy­väi­set ei suostu van­he­ne­maan", kir­joit­taa krii­tik­ko Pekka Eronen

15.10.2021 16:00
Tilaajille
Psykon suihkussa meni myös viattomuus – kriitikko kertoo kolumnissaan, kuinka Hitchcock rikkoi tabun

Psykon suih­kus­sa meni myös viat­to­muus – krii­tik­ko kertoo ko­lum­nis­saan, kuinka Hitch­cock rikkoi tabun

18.09.2021 16:00
Tilaajille
Spielbergin hai ui ajattomasti taas perjantai-iltana – jännitys kantaa edelleen

Spiel­ber­gin hai ui ajat­to­mas­ti taas per­jan­tai-il­ta­na – jän­ni­tys kantaa edel­leen

20.08.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Jojo Moyesin chick lit -romaaniin perustuva elokuva kertoo kahden aikatason naisten tarinan

Arvio: Jojo Moyesin chick lit -ro­maa­niin pe­rus­tu­va elokuva kertoo kahden ai­ka­ta­son naisten tarinan

19.08.2021 18:14
Tilaajille
Arvio: Karismaattinen Liam Neeson vakuuttaa ennalta-arvattavassa jäähelvettiin sijoittuvassa jännärissä

Arvio: Ka­ris­maat­ti­nen Liam Neeson va­kuut­taa en­nal­ta-ar­vat­ta­vas­sa jää­hel­vet­tiin si­joit­tu­vas­sa jän­nä­ris­sä

19.08.2021 17:15
Tilaajille
Elokuvat: Pakkasvirta teki aikakoneen

Elo­ku­vat: Pak­kas­vir­ta teki ai­ka­ko­neen

09.08.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Laiskasti käsikirjoitettu eläinseikkailu käy viihteeksi perheen pienimmille

Arvio: Lais­kas­ti kä­si­kir­joi­tet­tu eläin­seik­kai­lu käy viih­teek­si perheen pie­nim­mil­le

06.08.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Tosipohjainen Kuriiri on asiallinen vakoojaelokuva särmättömyyteen asti

Arvio: To­si­poh­jai­nen Kuriiri on asial­li­nen va­koo­ja­elo­ku­va sär­mät­tö­myy­teen asti

06.08.2021 12:00
Tilaajille
Arvio: Maija Mehiläinen pörisee suoraan sydämeen

Arvio: Maija Me­hi­läi­nen pörisee suoraan sy­dä­meen

06.08.2021 09:00
Tilaajille
Jungle Cruise on kuin Disney-versio Katherine Hepburnin ja Humphrey Bogartin tähdittämästä Afrikan kuningattaresta

Jungle Cruise on kuin Dis­ney-ver­sio Kat­he­ri­ne Hep­bur­nin ja Humph­rey Bo­gar­tin täh­dit­tä­mäs­tä Afrikan ku­nin­gat­ta­res­ta

06.08.2021 06:30
Tilaajille
Arvio: Huumori siivittää väkivaltaista The Suicide Squad: Suicide Mission -toimintakomediaa

Arvio: Huumori sii­vit­tää vä­ki­val­tais­ta The Suicide Squad: Suicide Mission -toi­min­ta­ko­me­diaa

05.08.2021 22:19
Tilaajille
Televisiossa tänään: Zellweger ja Zeta-Jones ovat showpäällä lauantai-illan musikaalissa, joka keräsi kuusi Oscaria

Te­le­vi­sios­sa tänään: Zell­we­ger ja Ze­ta-Jo­nes ovat show­pääl­lä lauan­tai-il­lan mu­si­kaa­lis­sa, joka keräsi kuusi Oscaria

31.07.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Kulttuuri saapuu Helsinkiin – vaikka sää uhkaakin vesittää tapahtumaa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Kult­tuu­ri saapuu Hel­sin­kiin – vaikka sää uh­kaa­kin ve­sit­tää ta­pah­tu­maa

30.07.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Edeltäjiensä tavoin luokatonta menoa

Arvio: Edel­tä­jien­sä tavoin luo­ka­ton­ta menoa

29.07.2021 18:26 1
Tilaajille