Lapin sairaanhoitopiiri
Viimeisin tunti
Lapin sairaanhoitopiiri muisuttaa, ettei sairaana saa mennä kouluun tai päiväkotiin – Koronavirusesteihin on mentävä viipymättä lievienkin oireiden perusteella

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri mui­sut­taa, ettei sai­raa­na saa mennä kouluun tai päi­vä­ko­tiin – Ko­ro­na­vi­rus­es­tei­hin on mentävä vii­py­mät­tä lie­vien­kin oi­rei­den pe­rus­teel­la

17:28 0
Tilaajille
Viikko
THL: Suomessa todettu 22 uutta koronavirustartuntaa – Lapissa luvut ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa luvut en­nal­laan

11.08.2020 15:05 0
Koronavirustestaus on ruuhkautunut Rovaniemellä, jono jopa useita päiviä – uusia tartuntoja ei ole löytynyt

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä, jono jopa useita päiviä – uusia tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt

10.08.2020 15:36 0
Tilaajille
Suomessa todettu 14 uutta koronatartuntaa – Karanteeni voisi hidastaa viruksen leviämistä, Broas peräänkuuluttaa kasvomaskisuositusta

Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ka­ran­tee­ni voisi hi­das­taa vi­ruk­sen le­viä­mis­tä, Broas pe­rään­kuu­lut­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

08.08.2020 15:42 5
Rovaniemellä kaksi koronatapausta – Roy Clubissa tiistaiyönä olleet karanteeniin ja Arctic Light Hotelissa keskiviikkona ruokailleet mahdollisesti altistuivat

Ro­va­nie­mel­lä kaksi ko­ro­na­ta­paus­ta – Roy Clu­bis­sa tiis­tai­yö­nä olleet ka­ran­tee­niin ja Arctic Light Ho­te­lis­sa kes­ki­viik­ko­na ruo­kail­leet mah­dol­li­ses­ti al­tis­tui­vat

07.08.2020 12:01 35
Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huolissaan? – "Meidän ei kannattaisi sitä toista aaltoa täällä odotella, vaan toimia ohjeiden mukaan, jotta voisimme mahdollisesti välttää sen"

Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huo­lis­saan? – "Meidän ei kan­nat­tai­si sitä toista aaltoa täällä odo­tel­la, vaan toimia oh­jei­den mukaan, jotta voi­sim­me mah­dol­li­ses­ti välttää sen"

06.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin sairaanhoitopiirin alueella yksi uusi koronatartunta – Tartunta tullut ulkomailta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – Tar­tun­ta tullut ul­ko­mail­ta

06.08.2020 16:30 5
Tilaajille
Uutissuomalainen: Päivystysapu toimii pian lähes koko maassa – Lappi jää ainoana ulkopuolelle

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Päi­vys­tys­apu toimii pian lähes koko maassa – Lappi jää ainoana ul­ko­puo­lel­le

30.07.2020 07:55 0
Koronavirustartuntojen jäljittämisessä on merkittäviä alueellisia eroja

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­ses­sä on mer­kit­tä­viä alueel­li­sia eroja

29.07.2020 13:11 0
"Tarpeeton matkustelu näillä alueilla tulee jättää pois" – Lapin sairaanhoitopiirin koronatartuntaketjuja jäljitetään iltoja myöten

"Tar­pee­ton mat­kus­te­lu näillä alueil­la tulee jättää pois" – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja jäl­ji­te­tään iltoja myöten

08.07.2020 19:22 1
Tilaajille
Rovaniemellä koronavirukselle altistuneilta ei ole löytynyt tartuntoja – Tartunnan alkuperä pysyy yhä hämärän peitossa, se tuskin tuli Ruotsista

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neil­ta ei ole löy­ty­nyt tar­tun­to­ja – Tar­tun­nan al­ku­pe­rä pysyy yhä hämärän pei­tos­sa, se tuskin tuli Ruot­sis­ta

08.07.2020 13:46 0
Tilaajille
Rovaniemellä yksi koronavirustartunta – "Haastavaa on se, ettei tartunnan alkuperästä ole vielä varmaa tietoa"

Ro­va­nie­mel­lä yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – "Haas­ta­vaa on se, ettei tar­tun­nan al­ku­pe­räs­tä ole vielä varmaa tietoa"

07.07.2020 17:05 1
Tilaajille
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
Jällivaarassa on kaksi kolmasosaa koko läänin koronatartunnoista – Haaparannalla tilanne on hyvin rauhallinen, ei uusia tartuntoja viikkoon

Jäl­li­vaa­ras­sa on kaksi kol­mas­osaa koko läänin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta – Haa­pa­ran­nal­la tilanne on hyvin rau­hal­li­nen, ei uusia tar­tun­to­ja viik­koon

30.06.2020 16:14 0
Tilaajille
Yksi uusi koronatartunta Lapin sairaanhoitopiirissä yli kahden kuukauden nollatuloksen jälkeen – työikäisen henkilön tartunnalla voi olla yhteys Ruotsiin

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yli kahden kuu­kau­den nol­la­tu­lok­sen jälkeen – työ­ikäi­sen hen­ki­lön tar­tun­nal­la voi olla yhteys Ruot­siin

30.06.2020 08:59 0
Tilaajille
Yle: Ruotsi valmis ottamaan Suomelta apua vastaan, jos koronatilanne alueella pahenee

Yle: Ruotsi valmis ot­ta­maan Suo­mel­ta apua vas­taan, jos ko­ro­na­ti­lan­ne alueel­la pahenee

24.06.2020 19:29 0
Tilaajille
Pelkosenniemi rakentaa kirkonkylään tilat ensihoidolle

Pel­ko­sen­nie­mi ra­ken­taa kir­kon­ky­lään tilat en­si­hoi­dol­le

22.06.2020 15:47 0
Tilaajille
LKS:n lahjamaskit eivät läpäisseet VTT:n testiä – Sava Group on reklamoinut kiinalaisvalmistajaa

LKS:n lah­ja­mas­kit eivät lä­päis­seet VTT:n testiä – Sava Group on rek­la­moi­nut kii­na­lais­val­mis­ta­jaa

15.06.2020 16:12 1
Tilaajille
Mainettaan parempi lääke – Sähköhoito on tehokas apu vaikeaan masennukseen, mutta harvan hoitomuodon maine on niin kammottava kuin sen

Mai­net­taan parempi lääke – Säh­kö­hoi­to on tehokas apu vai­keaan ma­sen­nuk­seen, mutta harvan hoi­to­muo­don maine on niin kam­mot­ta­va kuin sen

13.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lapissa sairastetaan klamydiaa suurin piirtein yhtä paljon kuin ennenkin, mutta koko maassa tautitapaukset ovat kasvussa – Kuppatartuntojen määrä Suomessa sivuaa ennätystä

Lapissa sai­ras­te­taan kla­my­diaa suurin piir­tein yhtä paljon kuin en­nen­kin, mutta koko maassa tau­ti­ta­pauk­set ovat kas­vus­sa – Kup­pa­tar­tun­to­jen määrä Suo­mes­sa sivuaa en­nä­tys­tä

11.06.2020 18:30 0
Tilaajille