Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Lapin sairaanhoitopiiri
Viikko
Koronatartuntojen jäljittäminen katsotaan Lapissa yhä kannattavaksi – työllä hillitään tartuntahuippua ja säästetään kustannuksissa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen kat­so­taan Lapissa yhä kan­nat­ta­vak­si – työllä hil­li­tään tar­tun­ta­huip­pua ja sääs­te­tään kus­tan­nuk­sis­sa

17.01.2022 19:41 4
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu viikonlopun ja maanantain aikana lähes 740 tartuntaa, matkailijoiden osuus tartunnoista laskussa, Sodankylä kertoo keskittävänsä jäljityksen todellisiin lähikontakteihin

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu vii­kon­lo­pun ja maa­nan­tain aikana lähes 740 tar­tun­taa, mat­kai­li­joi­den osuus tar­tun­nois­ta las­kus­sa, So­dan­ky­lä kertoo kes­kit­tä­vän­sä jäl­ji­tyk­sen to­del­li­siin lä­hi­kon­tak­tei­hin

17.01.2022 18:00 6
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

14.01.2022 17:00 7
Tilaajille

Ro­va­nie­mi alkaa heti nou­dat­taa sai­raan­hoi­to­pii­rin uutta ka­ran­tee­ni­oh­jet­ta

14.01.2022 16:14
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin karanteeni- ja eristysajat lyhenevät – tuplarokotettuja ei aseteta karanteeniin, mutta työnantajilta toivotaan heille kotitestejä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­ajat ly­he­ne­vät – tup­la­ro­ko­tet­tu­ja ei aseteta ka­ran­tee­niin, mutta työn­an­ta­jil­ta toi­vo­taan heille ko­ti­tes­te­jä

14.01.2022 14:34 4
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla yli 770  koronatartuntaa, osassa kuntia on vaikeuksia tartuntojen jäljitystyössä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la yli 770 ko­ro­na­tar­tun­taa, osassa kuntia on vai­keuk­sia tar­tun­to­jen jäl­ji­tys­työs­sä

14.01.2022 14:02
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sallassa todettiin torstaina kaksi uutta koronatartuntaa – sairastuneet olivat jo karanteenissa

Sal­las­sa to­det­tiin tors­tai­na kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – sai­ras­tu­neet olivat jo ka­ran­tee­nis­sa

14.01.2022 10:38
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu tiistain jälkeen 620 uutta koronatapausta – tartuntoja on todettu kaikissa sairaanhoitopiirin kunnissa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu tiis­tain jälkeen 620 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – tar­tun­to­ja on todettu kai­kis­sa sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­nis­sa

13.01.2022 17:26 2
Tilaajille
Sairaalahoidossa on Lapissa yhteensä kymmenen koronapotilasta – tautihuippua odotetaan tammikuun loppuun ja helmikuun alkuun

Sai­raa­la­hoi­dos­sa on Lapissa yh­teen­sä kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta – tau­ti­huip­pua odo­te­taan tam­mi­kuun loppuun ja hel­mi­kuun alkuun

12.01.2022 13:40 4
Tilaajille
Länsi-Pohjassa on tällä viikolla todettu 99 uutta koronavirustapausta – sairaalahoidossa viisi potilasta

Län­si-Poh­jas­sa on tällä vii­kol­la todettu 99 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – sai­raa­la­hoi­dos­sa viisi po­ti­las­ta

12.01.2022 11:51
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto ei rajoita lasten ja nuorten harrastustoimintaa – kokoontumisrajoitukset jatkuvat ennallaan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to ei rajoita lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat en­nal­laan

10.01.2022 15:33 2
Tilaajille
Inarin kunta laajentaa maskisuositusta, Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla vierailukielto

Inarin kunta laa­jen­taa mas­ki­suo­si­tus­ta, Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la vie­rai­lu­kiel­to

07.01.2022 20:06 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla yli 900 koronatartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la yli 900 ko­ro­na­tar­tun­taa

07.01.2022 14:23 8
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä kahdessa päivässä yli 500 koronatartuntaa – Markku Broas: "Tällä tahdilla luvut kaksinkertaistuisivat edellisviikosta"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kah­des­sa päi­väs­sä yli 500 ko­ro­na­tar­tun­taa – Markku Broas: "Tällä tah­dil­la luvut kak­sin­ker­tais­tui­si­vat edel­lis­vii­kos­ta"

05.01.2022 16:45 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapilla varaa kahteen päi­vys­tä­vään sai­raa­laan

05.01.2022 04:30 3
Tilaajille
Joulukuun viimeisellä viikolla Lapin koronatartunnoista yli puolet todettiin matkailijoilla

Jou­lu­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Lapin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta yli puolet to­det­tiin mat­kai­li­joil­la

04.01.2022 19:29 6
Lapin sairaanhoitopiirissä viime viikolla ennätysmäärä koronatartuntoja – uusia tapauksia todettiin peräti 888

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viime vii­kol­la en­nä­tys­mää­rä ko­ro­na­tar­tun­to­ja – uusia ta­pauk­sia to­det­tiin peräti 888

03.01.2022 14:57 7
Tilaajille
Lapissa kolmannen koronarokotuksen on saanut yli 43 000 ihmistä

Lapissa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saanut yli 43 000 ihmistä

03.01.2022 10:26 4
Tilaajille
Osalla vuorossa jo neljäs koronarokote – kuinka monta tarvitaan, ennen kuin tauti on nujerrettu?

Osalla vuo­ros­sa jo neljäs ko­ro­na­ro­ko­te – kuinka monta tar­vi­taan, ennen kuin tauti on nu­jer­ret­tu?

29.12.2021 19:33 4
Tilaajille
Koronakoordinaatioryhmä huolissaan höllentyneestä koronakäyttäytymisestä: Ihmiset tapaavat toisiaan flunssaisina

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä huo­lis­saan höl­len­ty­nees­tä ko­ro­na­käyt­täy­ty­mi­ses­tä: Ihmiset ta­paa­vat toi­siaan fluns­sai­si­na

28.12.2021 14:43 4