Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Lapin sairaanhoitopiiri
Kuukausi
Lapin sairaanhoitopiirin johtoon Heikki Nivala ja Markus Lohi

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoon Heikki Nivala ja Markus Lohi

21.10.2021 18:01 4
Tilaajille
Hoitoa Lapin sairaaloihin odottavien määrä on kasvanut – koronaepidemia on hidastanut hoitoonpääsyä koko maassa

Hoitoa Lapin sai­raa­loi­hin odot­ta­vien määrä on kas­va­nut – ­ko­ro­nae­pi­de­mia on hi­das­ta­nut hoi­toon­pää­syä koko maassa

08.10.2021 11:08 3
Tilaajille
Sairaalahoidossa ei ole ainoatakaan koronapotilasta Lapissa – "Matalalla kynnyksellä testiin meno on edelleen tärkeää"

Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei ole ai­noa­ta­kaan ko­ro­na­po­ti­las­ta Lapissa – "Ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä testiin meno on edel­leen tär­keää"

07.10.2021 10:54
Tilaajille
Lapin koronatestauskapasiteetti ei riitä, vaikka vain joka viides matkailija pitäisi testata

Lapin ko­ro­na­tes­taus­ka­pa­si­teet­ti ei riitä, vaikka vain joka viides mat­kai­li­ja pitäisi testata

06.10.2021 06:30 8
Tilaajille
Viikon koronaseuranta: Rovaniemellä kolme uutta tartuntaa,  Sallassa yksi, Länsi-Pohjassa kymmeniä tartuntoja tällä viikolla, virus liikkuu nyt rokottamattomien nuorten keskuudessa

Viikon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kolme uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa yksi, Län­si-Poh­jas­sa kym­me­niä tar­tun­to­ja tällä vii­kol­la, virus liikkuu nyt ro­kot­ta­mat­to­mien nuorten kes­kuu­des­sa

08.10.2021 14:46
Uusi maskisuositus näkyy lappilaisten arjessa vielä vähän – Rovaniemi pitää tiukemman linjan, koska tautia on paljon liikkeellä

Uusi mas­ki­suo­si­tus näkyy lap­pi­lais­ten arjessa vielä vähän – Ro­va­nie­mi pitää tiu­kem­man linjan, koska tautia on paljon liik­keel­lä

01.10.2021 15:28 1
Tilaajille
Kymmenen uutta koronatartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä – tartunnoista kuusi liittyy yksityiseen tapahtumaan Rovaniemellä

Kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – tar­tun­nois­ta kuusi liittyy yk­si­tyi­seen ta­pah­tu­maan Ro­va­nie­mel­lä

01.10.2021 13:25
Tilaajille
Markkinaoikeus kumosi liki 9 miljoonan euron arvoisen pesulapäätöksen – Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemen kaupunki ja Kolpeneen palvelukeskus joutuvat järjestämään uuden tarjouskilpailun

Mark­ki­na­oi­keus kumosi liki 9 mil­joo­nan euron ar­voi­sen pe­su­la­pää­tök­sen – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri, Ro­va­nie­men kau­pun­ki ja Kol­pe­neen pal­ve­lu­kes­kus jou­tu­vat jär­jes­tä­mään uuden tar­jous­kil­pai­lun

01.10.2021 13:12
Tilaajille
Vanhemmat
THL: Kolmansien koronarokotuksien antaminen voidaan aloittaa – Lapin sairaanhoitopiirissä on hyvin rokotteita

THL: Kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien an­ta­mi­nen voidaan aloit­taa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on hyvin ro­kot­tei­ta

22.09.2021 13:58
Tilaajille
Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

22.09.2021 06:30 22
Tilaajille
Rokotuskattavuutta edistettiin kuntien välisellä kilpailulla Lapin sairaanhoitopiirissä – Viisi voittajakuntaa saavat 1 000 euroa nuorisovaltuustojen käytettäviksi

Ro­ko­tus­kat­ta­vuut­ta edis­tet­tiin kuntien vä­li­sel­lä kil­pai­lul­la Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Viisi voit­ta­ja­kun­taa saavat 1 000 euroa nuo­ri­so­val­tuus­to­jen käy­tet­tä­vik­si

16.09.2021 18:29 1
Tilaajille
”Tärkeintä on kunnioittaa potilaan omaa tahtoa” – palliatiivinen hoito on muutakin kuin kipujen lievittämistä, sanoo palkittu Sirkka Peltola

”Tär­kein­tä on kun­nioit­taa po­ti­laan omaa tahtoa” – pal­lia­tii­vi­nen hoito on muu­ta­kin kuin kipujen lie­vit­tä­mis­tä, sanoo pal­kit­tu Sirkka Peltola

16.09.2021 16:30
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­la ja Lap­pia-ta­lo va­lais­taan orans­sein värein per­jan­tain po­ti­las­tur­val­li­suus­päi­vä­nä

14.09.2021 14:29 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Edunvalvonta ei ole kyläpolitikointia
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Edun­val­von­ta ei ole ky­lä­po­li­ti­koin­tia

14.09.2021 12:40
"Meillä on nytkin sairaala täynnä" – Korona-aika ruuhkautti psykiatrisen hoidon Lapin sairaanhoitopiirissä

"Meillä on nytkin sai­raa­la täynnä" – Ko­ro­na-ai­ka ruuh­kaut­ti psy­kiat­ri­sen hoidon Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

08.09.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemellä useita mahdollisia koronaviruksen altistumispaikkoja – Keminmaassa karanteenissa yli 250 henkilöä

Ro­va­nie­mel­lä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­paik­ko­ja – ­Ke­min­maas­sa ka­ran­tee­nis­sa yli 250 hen­ki­löä

06.09.2021 17:54
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta koronatartuntaa – Tartunnoista neljä liittyy rovaniemeläisen Ounasrinteen koulun tartuntaketjuun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tar­tun­nois­ta neljä liittyy ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­rin­teen koulun tar­tun­ta­ket­juun

31.08.2021 18:33
Tilaajille
Lappi laahaa jäljessä nuorten rokotuksissa – Perää pitävät Ranua, Utsjoki ja Rovaniemi

Lappi laahaa jäl­jes­sä nuorten ro­ko­tuk­sis­sa – Perää pitävät Ranua, Utsjoki ja Ro­va­nie­mi

26.08.2021 18:20 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä todettu 10 uutta koronatartuntaa – Simerockiin tai Jukolan viestiin liittyviä tartuntoja ei ole todettu

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu 10 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Si­me­roc­kiin tai Jukolan vies­tiin liit­ty­viä tar­tun­to­ja ei ole todettu

25.08.2021 18:55 3
Simerockin koronatestitulos osoittautui vääräksi positiivikseksi – Varmistus tehtiin PCR-testillä kahteen kertaan

Si­me­roc­kin ko­ro­na­tes­ti­tu­los osoit­tau­tui vää­räk­si po­si­tii­vik­sek­si – Var­mis­tus tehtiin PCR-tes­til­lä kahteen kertaan

25.08.2021 15:01 2
Tilaajille