Lapin sairaanhoitopiiri
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran naisten edus­tus­jouk­kueen tar­tun­ta­ket­jus­sa toinen tar­tun­ta – Lapissa useat ovat al­tis­tu­neet ko­ro­nal­le ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen ta­pauk­sen myötä

13:02 0
Tilaajille
Kuukausi
Rovaniemellä yksi uusi koronatartunta, altistuneita useita – Länsi-Pohjassa ei ole todettu yli kuukauteen yhtään uutta tapausta

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta useita – Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu yli kuu­kau­teen yhtään uutta ta­paus­ta

18.09.2020 10:43 1
Tilaajille
Koronakevät viivästytti – Lähteentien rivitalon huutokauppa on määrä viimeistellä syyskuun aikana

Ko­ro­na­ke­vät vii­väs­tyt­ti – Läh­teen­tien ri­vi­ta­lon huu­to­kaup­pa on määrä vii­meis­tel­lä syys­kuun aikana

16.09.2020 13:38 0
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi koronatartunta viikonloppuna – Kyse on Lapin keskussairaalan koronatapauksen perheenjäsenestä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta vii­kon­lop­pu­na – Kyse on Lapin kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­ta­pauk­sen per­heen­jä­se­nes­tä

14.09.2020 12:44 0
Lapin keskussairaalan henkilökunnasta testattiin yhteensä 90 henkilöä – kaikki tulokset negatiivisia, vierailukielto sairaalaan puretaan

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nas­ta tes­tat­tiin yh­teen­sä 90 hen­ki­löä – kaikki tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, vie­rai­lu­kiel­to sai­raa­laan pu­re­taan

10.09.2020 08:48 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa tehdään joukkotestaukset 60 henkilölle tänään – Jos seulonnan tulokset ovat negatiiviset, sairaalan vierailukielto päättyy

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 13:09 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalan henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta – Sairastunut saapui töihin oireettomana, mikä aiheutti sairaalassa joukkoaltistumisen

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nel­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Sai­ras­tu­nut saapui töihin oi­reet­to­ma­na, mikä ai­heut­ti sai­raa­las­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen

08.09.2020 08:59 0
Tilaajille
Lapin koronavirustilanne rauhallinen – Koko Suomessa todettu 39 uutta tartuntaa

Lapin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne rau­hal­li­nen – Koko Suo­mes­sa todettu 39 uutta tar­tun­taa

03.09.2020 12:24 0
Tilaajille
Rovaniemellä on todettu yksi uusi koronavirustartunta sunnuntaina – THL: Suomessa yhdeksän uutta tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä on todettu yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta sun­nun­tai­na – THL: Suo­mes­sa yh­dek­sän uutta tar­tun­taa

31.08.2020 18:52 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas oli ensimmäisenä vastaanottamassa niin koronaa kuin sikainfluenssaa – Broas kertoo, miksi koronaepidemia on tiukin paikka hänen urallaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas oli en­sim­mäi­se­nä vas­taan­ot­ta­mas­sa niin koronaa kuin si­ka­inf­luens­saa – Broas kertoo, miksi ko­ro­na­epi­de­mia on tiukin paikka hänen ural­laan

29.08.2020 08:01 0
Tilaajille
Lappia koskeva koronatieto koottiin yhteen verkkopalveluun – infektiolääkäri arvoi, että viruksen kanssa joudutaan elämään vielä jonkin aikaa

Lappia koskeva ko­ro­na­tie­to koot­tiin yhteen verk­ko­pal­ve­luun – in­fek­tio­lää­kä­ri arvoi, että vi­ruk­sen kanssa jou­du­taan elämään vielä jonkin aikaa

28.08.2020 10:29 0
Tilaajille
Koko Lapin koronatilanne on tällä hetkellä rauhallinen – Länsi-Pohjassa edellisestä todetusta tartunnasta on aikaa yli kaksi viikkoa

Koko Lapin ko­ro­na­ti­lan­ne on tällä het­kel­lä rau­hal­li­nen – Län­si-Poh­jas­sa edel­li­ses­tä to­de­tus­ta tar­tun­nas­ta on aikaa yli kaksi viikkoa

27.08.2020 17:08 3
Tilaajille
Koronavirukseen sairastuneen marjanpoimijan altistamat henkilöt on tavoitettu ja määrätty karanteeniin – Markku Broaksen mukaan koronatilanne on rauhallinen

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen mar­jan­poi­mi­jan al­tis­ta­mat hen­ki­löt on ta­voi­tet­tu ja mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – Markku Broak­sen mukaan ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen

23.08.2020 12:26 2
Tilaajille
Lauantaina todettiin Rovaniemellä yksi ja Kolarissa yksi koronavirustartunta – Kolarin tapaus on ulkomailta tullut matkailija

Lauan­tai­na to­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä yksi ja Ko­la­ris­sa yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kolarin tapaus on ul­ko­mail­ta tullut mat­kai­li­ja

22.08.2020 15:24 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä Utsjoella neljä koronatartuntaa – Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja: testejä lisätty reilusti

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä Uts­joel­la neljä ko­ro­na­tar­tun­taa – Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja: testejä lisätty rei­lus­ti

21.08.2020 14:04 0
Tilaajille
Vanhemmat
THL: Suomessa havaittu 11 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa ei uusia tautitapauksia

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tau­ti­ta­pauk­sia

16.08.2020 12:46 0
Suomessa 20 uutta koronavirustartuntaa – yksi uusista tartunnoista Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

Suo­mes­sa 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi uusista tar­tun­nois­ta La­pis­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

15.08.2020 13:09 0
Lapin sairaanhoitopiiri muistuttaa, ettei sairaana saa mennä kouluun tai päiväkotiin – Koronavirustesteihin on mentävä viipymättä lievienkin oireiden perusteella

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri muis­tut­taa, ettei sai­raa­na saa mennä kouluun tai päi­vä­ko­tiin – Ko­ro­na­vi­rus­tes­tei­hin on mentävä vii­py­mät­tä lie­vien­kin oi­rei­den pe­rus­teel­la

13.08.2020 17:28 1
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 22 uutta koronavirustartuntaa – Lapissa luvut ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa luvut en­nal­laan

11.08.2020 15:05 0
Koronavirustestaus on ruuhkautunut Rovaniemellä, jono jopa useita päiviä – uusia tartuntoja ei ole löytynyt

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä, jono jopa useita päiviä – uusia tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt

10.08.2020 15:36 0
Tilaajille