Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Siirtoviivepotilaat
Lapin keskussairaala pääsi eroon siirtoviiveistä: rovaniemeläisiä kuljetetaan jatkohoitoon lähikuntiin – myös Pelkosenniemen vuodeosasto käytössä

Lapin kes­kus­sai­raa­la pääsi eroon siir­to­vii­veis­tä: ro­va­nie­me­läi­siä kul­je­te­taan jat­ko­hoi­toon lä­hi­kun­tiin – myös Pel­ko­sen­nie­men vuo­deo­sas­to käy­tös­sä

02.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue sai perinnöksi ison kiistan: Rovaniemi vaatii takaisin 7,1 miljoonan euron siirtoviivemaksut

Lapin hy­vin­voin­tia­lue sai pe­rin­nök­si ison kiis­tan: Ro­va­nie­mi vaatii ta­kai­sin 7,1 mil­joo­nan euron siir­to­vii­ve­mak­sut

02.09.2023 04:30 2
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle esitetään, ettei se palauttaisi siirtoviivemaksuja jäsenkunnille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään, ettei se pa­laut­tai­si siir­to­vii­ve­mak­su­ja jä­sen­kun­nil­le

20.10.2022 20:21 2
Tilaajille
Neuvottelua siirtoviivemaksuista esitetään jatkettavaksi Rovaniemellä

Neu­vot­te­lua siir­to­vii­ve­mak­suis­ta esi­te­tään jat­ket­ta­vak­si Ro­va­nie­mel­lä

05.10.2022 21:58
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri lopettaa siirtoviivemaksujen perimisen – Rovaniemelle ehti tulla iso lasku, kun potilaita ei saatu siirrettyä sairaalasta terveyskeskukseen

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri lo­pet­taa siir­to­vii­ve­mak­su­jen pe­ri­mi­sen – Ro­va­nie­mel­le ehti tulla iso lasku, kun po­ti­lai­ta ei saatu siir­ret­tyä sai­raa­las­ta ter­veys­kes­kuk­seen

26.09.2022 12:17 1
Tilaajille